Henkilöstö

Päiväkodinjohtaja:

Jenni Aimola, kasvatustieteiden kandi

Lastentarhanopettaja:

Heleena Peussa, lastentarhanopettaja

Lastenhoitaja:

Taru Koljonen, lähihoitaja

Keittäjä:

Tiina Järvinen

Yhteystiedot:   Jenni Aimola   Sammalkalliontie 5   02210 Espoo   050-408-1042   marjalax@kolumbus.fi