KILPAILEVA TARJOAMINEN - GOOD-BAD2NT

Matti Niemi

 

Partnerisi avaa 1C, OPV tarjoaa 1H, tarjoat 1S, VPV:ltä 2H ja partneriltasi 3C. OPV passaa. Mitä teet korteilla SK10975 HA64 D1073 CQ6? Tarjoat 3NT? Epäonnekasta, partnerilla oli SQ6 HJ8 DAJ6 CKJ109742, tulos kaksi pietiä. Onko pass sitten oikein? Ei ainakaan silloin, kun partnerilla on SA6 H52 DK86 CAKJ972, jolloin kolmessa sangissa on seisovat yhdeksän tikkiä. Onko kyseessä sitten puhdas arvauspaikka? Vastaukseksi voisi savolaistyylisesti tokaista, että voihan se olla, vaan voihan se olla olemattakin. Jotta lukijalle ei siirtyisi kohtuuttomasti vastuuta, ilmaistaan sama asia ihan suomen kielellä: jos molemmilla edellä mainituilla käsillä tarjotaan 3C, kyseessä on arvauspaikka, mutta ongelmaan on olemassa ratkaisu.

 

Valveutunut lukija on jo varmaankin päätellyt, että ratkaisu on konventio nimeltään Good-Bad2NT. Kyseistä konventiota käyttäen tarjotaan ensimmäisellä kädellä 2NT, joka lupaa kilpailevan kolmen tason tarjouksen, ja jälkimmäisellä kädellä 3C, joka kertoo vahvasta inviittikädestä. Tästä tulee myös konvention nimi: suora tarjous lupaa hyvän käden (Good 3C) ja arvopistevoimaltaan heikot kädet tarjotaan 2NT:n kautta (Bad 2NT). Monille konventio lienee ainakin jossakin määrin tuttu nimellä Lebensohl.

 

Konvention idea on siis seuraava. Vastustajat ovat tarjonneet vähintään 2D (jos sarja on enintään 2C:ssä, inviittikäsillä voi hypätä kolmen tasolle) ja oma puolemme haluaa erotella kilpailevat tarjoukset inviiteistä vastustajan väriä alemmissa väreissä. Tällöin suora kolmen tason tarjous lupaa lisävoimaa, kun taas pelkästään jakoon perustuvat kilpailevat kädet tarjotaan 2NT:n kautta. Tavallisimmat käyttötilanteet ovat esim. ilmaisukahdennukseen jatkettaessa ja toisella tarjousvuorolla. Konventiota ei kuitenkaan käytetä 2 yli 1-sarjoissa.

 

Esimerkkejä

P  -  I  -  E  -  L

1H-Dble-2H-?

 

*  2NT: kilpaileva tarjous ristissä tai ruudussa, esim. Kx,xxx,KJxxx,Jxx

*  3CD: luonnollinen inviitti, ei vaatimus, esim. Jx,xxx,Kxx,AQxxx

 

Esimerkiksi sarjassa (2H)-Dble-(pass)-? toimitaan täysin vastaavasti.

 

P  -  I  -  E  -  L

1D-pass-1H-2S

?

 

*  2NT: kilpaileva kolmen tason tarjous jossakin värissä, esim. xx,AJxx,AQxxx,xx, xxx,Qx,AQJxxx,Ax tai xx,x,AQJxx,KQJxx

*  3CDH: luonnollinen inviitti, ei vaatimus, esim. xx,x,AKJxx,AQJxx, xxx,Ax,AKJxxx,Ax tai x,Kxxx,AKJxx,Q10x

 

Partnerin yläväriä tuettaessa käsi on usein pari pistettä heikompi kuin omaa väriä tarjottaessa. Syykin on selvä: x,KQxx,AKJxx,Q10x riittää hyvin täyspeliin. Edellä oleva esimerkkikäsi on suunnilleen maksimi, sillä melkein mikä tahansa 1453/3451 minimikäsi on inviitin arvoinen. Kahden sangin kautta tarjottava kilpaileva 3H sisältää käytännössä tasaisen minimikäden.

 

Myös välitarjouksen jälkeen Good-Bad2NT puolustaa paikkaansa.

P  -  I  -  E  -  L

1S-2C-2S-pass

pass-?

 

*  2NT: kilpaileva 3C-tarjous (muilla väreillä kilpailu olisi hulluutta heikolla kädellä ja ilmaisukahdennuskin on ollut mahdollinen jo kahdesti)

*  3C: luonnollinen inviitti, esim. xx,Axx,Ax,AKJ10xx

 

Edellisistä esimerkkikäsistä näkee, että avaajan tai välitarjoajan tehdessä inviittitarjouksen hänen arvonsa ovat erittäin hyviä ja toimivia ja pitkä värinsä melkein aina semisolidi, eli se on oletusarvona tyypillisesti  AQJxxx. Tämän vuoksi jatkajan on syytä tarjota 3NT sarjassa (1H)-2D-(2H)-pass;(pass)-3D niinkin vähällä kuin SKxx HK10x D10x CJxxxx, sillä ruutuvärin mahdollinen maski käy melkein aina.

 

P  -  I  -  E  -  L

1S-2H-2S-pass

pass-?

 

*  2NT: Bad2NT, esim. xx,KQ10xxx,AJxx,x

*  3CD: hyvä käsi, 6-4 -jako (5-5 -jaolla olisi tehty Michaels), esim. x,AKxxxx,xx,KQxx

*  3H: luonnollinen, vahva, esim. xx,AQJ10xx,KQx,Ax

 

Vastaavasti tarjottaisiin myös sarjassa (1S)-2H-(2S)-Dble;(pass)-? Tällöin tosin viimeisellä esimerkkikädellä ei tyydyttäisi inviittiin ja käytännössä mikä tahansa 6-4 -käsi riittäisi "hyvään" tarjoukseen.

 

Edellä ollut konvention käyttö riittää erittäin hyvin melkein kenelle tahansa. Konventiota siis käytetään ensimmäisenä tarjouksena partnerin ilmaisukahdennuksen jälkeen ja avaajan tai välitarjoajan toisella tarjousvuorolla. Mikään ei estä käytön laajentamista vastaajan toiseen tarjoukseen esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin.

 

P  -  I  -  E  -  L

1D-1H-1S-pass

2C-2H-?

 

*  2NT: kilpaileva 3C tai 3D

*  3CD: luonnollinen inviitti

 

P  -  I  -  E  -  L

1D-pass-1H-1S

Dble1-2S-?                 1: ilmaisu, jakauma esim. 1354 tai 2353

 

*  2NT: Bad2NT

*  3CD: luonnollinen inviitti

 

Jatkotarjoukset

Kahteen sangiin oletetaan partnerin halunneen tehdä kilpailevan 3C:n tarjouksen ja toimitaan sen mukaan. Eli, jos partnerin kilpailevaan 3C:n tarjoukseen passattaisiin, niin nyt tarjotaan itse 3C.

 

P  -  I  -  E  -  L

1H-Dble-2H-2NT

pass-?

 

Itä tarjoaa 3C, mikäli hän ei usko täyspeliin lännen 6-8 ap:n kättä vastaan ("hyvä" 3CD-tarjous lupaa n. 9-11 ap, joten vapaaehtoinen 2NT rajaa voiman varsin tarkasti). Siihen länsi passaa pitkällä ristillä ja korjaa loppupeliksi 3D pitkällä ruutuvärillä. Täyspelivoimalla (n. 17+ ap) itä tarjoaa kahteen sangiin jotakin muuta kuin 3C. Kaikki omat värit ovat luonnollisia ja 3H keinotekoinen TPV.

 

P  -  I  -  E  -  L

2H-Dble-pass-2NT

pass-?

 

Nyt länsi ei lupaa kahdella sangilla yhtään pistettä, mutta idän on syytä olettaa hänelle n. 6 ap ja tarjota aivan vastaavasti kuin edellisessäkin esimerkissä.

 

P  -  I  -  E  -  L

1D-pass-1H-2S

2NT-pass-?

 

a)     Kxxx,Kxxx,xxx,Qx

b)     Axx,KQxxx,xxx,xx

c)      xxx,Kxxx,x,Kxxxx

d)     Jxxx,KQJxxx,x,xx

e)     xxxx,KJ10xxx,x,AQ

 

Pohjoisella on joko herttatuki, pitkä ruutu tai molemmat alavärit. Kädellä a) etelä haluaa olla kolmessa ruudussa riippumatta siitä, onko pohjoisella ristiä vai ei, joten hän tarjoaa 3D. Jos pohjoinen oli tekemässä kilpailevaa 3C- tai 3D-tarjousta, hän passaa. Kilpailevan 3H-tarjouksen hän kertoo tarjoamalla 3H. Kädellä b) etelä tarjoaa täysin vastaavasti. Myös pohjoisen kilpailevaan 3H-tarjoukseen hän passaa, sillä 11-13 ap:n tasaista kättä vastaan ei varmaankaan ole täyspeliä.

 

Esimerkin c) korteilla etelä haluaa pelata pohjoisen alavärikäden kanssa ristivalttia, joten hän tarjoaa 3C. Ruutukädellä P korjaa sitoumukseksi 3D, johon etelä passaa.

 

Kädellä d) vastaaja tarjoaa kahteen sangiin 3H, joka on loppupeliehdotus. Aivan vastaavastihan on minimitarjous omassa värissä loppupeliehdotus partnerin luvattua pitkän ruudun ja heikon avauskäden. Ihan millä tahansa roskilla ei pidä tarjota 3H, vaan käden tulisi olla luonteeltaan konstruktiivinen, jotta avaaja saa sopivilla korteilla tarjota täyspelin. Käsi d) on aivan minimi kyseiseen tarjoukseen.

 

Joskus on sitten vain arvattava. Käsi e) soveltuu parhaiten inviittiin 3H. Tässä paikassa 3H lupaa hieman heikomman käden, joten vastaajan on valittava joko rivakka herttatäyspeli tai lievä alitarjous 3H. Tässä 3H lienee oikeampi valinta, koska 4H ei ole mitään herkkua partnerin mahdollista singeliä vastaan. Inviittivoimalla tai TPV-korteilla vastaajan käden kuvaaminen on vaikeaa tilan puutteen takia. Toki samassa tilanteessa ollaan aina, kun vastustaja syö hypyllään kokonaisen tason tarjoustilaa, olipa sitten käytössä Good-Bad2NT tai ei. Good-Badin käyttäjät sentään tietävät avaajalle hyvän  minimikäden.

 

Mikäli luvattiin lisävoimaa "hyvällä" kolmen tason tarjouksella, on tarjoaminen aivan umpiluonnollista.

 

P  -  I  -  E  -  L

1S-2C-2S-pass

pass-3C-pass-?

 

Länsi voi tarjota sopivalla kädellä 3NT tai kysyä patapitoa kolmella padalla.

 

Edellisissä esimerkeissä vastustaja on vaiennut kahden tason jälkeen. Jos vastustaja kuitenkin jatkaa tarjoamista "huonon" 2NT:n päälle, on tilanne edelleen ihan hallinnassa. Useimmiten tyydytään vastustajan tarjoukseen, sillä neljän tason kilpailevat tarkkuustarjoukset ovat varsin harvinaisia.

 

P  -  I  -  E  -  L

1D-1H-1S-2H

2NT-3H-?

 

a)     KQxxx,xxx,Qxx,xx

b)     Axxxx,x,xxxx,Kxx

c)      Axxxx,xx,x,Kxxxx

 

Esimerkissä a) vastaajalla ei ole mitään tarvetta tarjota enempää, vaan hän passaa tyytyväisenä siihen, että vastustaja on saatu puskettua kolmen tasolle.

Käsi b) riittää neljään ruutuun, onpa partnerilla sitten pitkä ruutuväri tai molemmat alavärit. Jos partnerilla on ruutukäsi, on PE:llä kymmenen kortin valtti ja jakoetua. Molempia alavärejä vastaan taas yhdeksän kortin valtti, hyvät arvot ja mainio tuplafitti ristissä oikeuttavat neljän tasolle. Siispä etelä tarjoaa 4D. Molempia alavärejä vastaan jopa ylitikki on mahdollinen (partnerilla x,xx,KQJxx,AQJxx).

Tälläkin konventiolla on rajoituksensa. Jos esimerkissä c) avaajalla on alavärit, PE:n pitäisi pelata ristiä, mutta tarjoaminen johtaa katastrofiin, jos pohjoisella on vain pitkä ruutu. Etelän on siksi joko antauduttava passaamalla tai leikittävä sankaria kahdentamalla. Kahdennus on todennäköisesti oikein, jos partnerilla on pitkä ruutuväri. Huomattavaa kuitenkin on, että ilman Good-Bad2NT-konventiota P olisi mahdollisesti joutunut passaamaan toisella tarjouskierroksella, ettei vain lupaisi liikoja.  Tällöin tilanne olisi PE:n kannalta vielä nykyistäkin kehnompi.

 

P  -  I  -  E  -  L

1H-1S-pass-2D

2NT-3D-?

 

Etelä tietää partnerilleen hertta-risti -kaksivärikäden. Esimerkiksi kädellä Kxxxx,xx,x,KJxxx hän tarjoaa 4C tietoisena kymmenen kortin valtista.

 

P  -  I  -  E  -  L

1S-pass-1NT-2H

2NT-3H-?

 

Pohjoisella on pata ja alaväri ja yleensä 5-5 -jako. Jos etelällä on esim. Jx,x,Qxxxx,Kxxxx, hän haluaa kilpailla neljän tasolla partnerin alavärissä. Etelä tarjoaa 4C, johon pohjoinen passaa ristivärillä ja tarjoaa 4D ruutuvärillä.

 

Good-Bad2NT on erinomainen konventio, sillä siitä saa suuria etuja ja miinukset ovat olemattomia. Inviittien ja kilpailevien tarjousten erottelusta saatava hyöty on huomattavan suuri, ja harvoin tulee ikävä luonnollista kahta sangia. Varsinkaan vahvan sangin pelaajille on todella vaikea keksiä kättä, jolla avaaja haluaisi tarjota 2NT luonnollisena tarjouksena paikassa, jossa pelataan Good-Bad2NT -konventiota. Ne 16-17 ap:n tasaiset kun avataan 1NT ja vahvemmalla kädellä voi tarjota 3NT. Heikkoa sangia pelatessa on muutaman kerran tullut pieni ongelma juuri vahvalla tasaisella kädellä, mutta niistäkin on pääsääntöisesti selvitty esim. ilmaisukahdennuksella. Konvention edut ovat kuitenkin niin suuret, että niiden takia kärsii ihan mieluusti pari kertaa vuodessa. Good-Bad2NT -konvention käytännössä ainoa huono puoli onkin, että se vähentää elämästä jännitystä ja vaarallisia tilanteita.