Alertointisäännöstö

Hyväksytty SBL:n hallituksen kokouksessa 19.9.2006

Säännöstö astuu voimaan 1.1.2007

Bridgelaki 40 § PARTNERIEN KESKEISET SOPIMUKSET

Pelaaja ei saa tarjota tai pelata tavalla, joka perustuu partnerien keskeiseen erityissopimukseen ellei vastustajaparin voi kohtuudella odottaa ymmärtävän sen merkitystä tai ellei hänen puolensa ilmoita sellaisen tarjouksen tai pelitavan käytöstä kilpailutoimintaa hoitavan järjestön antamien säännösten puitteissa.

Alertoinnin ja konventiokortin suhde

Konventiokortti on täytettävä asiallisesti ja mahdollisimman seikkaperäisesti. Pelaajan tulee alertoida alertoitava tarjous riippumatta siitä, onko se kuvattu asianmukaisesti konventiokortissa vai ei.

 

Alertoinnin yleisperiaatteet

Tarjous täytyy alertoida, mikäli tarjoukseen sisältyy merkitys, jota vastustajien ei kohtuudella voi olettaa tietävän, ja jolla saattaa olla vaikutusta heidän tarjoamiseensa tai peliinsä.
Ilman screenejä pelattaessa:
· 2NT:n ja sitä korkeamman tarjouksen kahdennusta ei alertoida paitsi konventionaalisen
tarjouksen kahdennusta, joka ei joko lupaa voimaa kahdennetussa värissä tai pyydä lähtöä
kahdennetusta väristä.
· 4NT:n tarjousta ei saa alertoida missään tarjoustilanteessa.
· Neljän tasolla tai korkeammalla tehtyjä tarjouksia ei saa alertoida, ellei kyseessä ole
avaustarjous, häiritsemättömässä sarjassa tehty vastaustarjous tai passi konventionaaliseen
tarjoukseen silloin, kun konventionaalisen tarjouksen kahdennus olisi ollut alertoitava.
Screenejä käytettäessä:
· tarjoustasosta riippumatta on alertoitava kaikki sellaiset tarjoukset, joihin sisältyy
merkitys, jota vastustajien ei kohtuudella voi olettaa tietävän, ja jolla saattaa olla
vaikutusta heidän tarjoamiseensa tai peliinsä.
· pelaajan velvollisuus selvittää alertoimattomien tarjouksien merkitys on korkeampi kuin ilman screenejä pelattaessa, koska luvattoman tiedon välitys partnerille ei ole ongelma.

 

Normijärjestelmä

Ehdot täyttävää tarjousta ei tarvitse alertoida

AVAUKSET JA VASTAUSTARJOUKSET

Pass:Voiman alaraja on 0ap,yläraja 10-12 ap jakatumilla 4432/5332/5431/5422/4333.

1 alaväriä:Minimipituus 3-5 korttia,10+ap.Kieltää pitemmän, vähintään 5 kortin värin.

1 yläväriä:Minimipituus 4-5 korttia,10+ap,kieltää pitemmän värin.

Vastaukset avaukseen 1 väriä:

tasolla.

Se on pisin niistä väreistä, jotka voi tarjota samalla tarjoustasolla. Se ei lupaa toista,

pitempää väriä.

1NT :Sallitut jakaumamallit 4-3-3-3,4-4-3-2,5-3-3-2,5-4-2-2,6-3-2-2.Voima 12-19 ap

maksimissaan kolmen pisteen arvopistealueella. Avaus on kaikissa vyöhykkeissä ja positioissa

sama.

Vastaukset avaukseen 1NT:

2C :Ainoa vahva avaus, ei kerro väristä.

Vastaukset avaukseen 2C:

2D,2H,2S :Heikko kahdenavaus. Lupaa vähintään kuusi korttia värissä, voima rajoissa 6-11 ap.

Vastaukset avauksiin 2D,2H ja 2S:

2NT :Arvopistealue 19-24 ap, tasainen tai puolitasainen jakautuma, ei vaatimus.

Vastaukset avaukseen 2NT:

3C,3D,3H,3S :Pelitikkeihin perustuva esto tarjotussa värissä. Sääntö välillä 4-3-2,3-2-1.

3NT :Läpimenevään, vähintään kuuden kortin alaväriin perustuva loppusitoumusehdotus.

4C,4D,4H,4S :Pelitikkeihin perustuva esto tarjotussa värissä. Sääntö välillä 4-3-2,3-2-1.

 

 

KAHDENNUKSET JA PUOLUSTUSTARJOUKSET

Vastustajien sangiavauksen tai sangivälitarjouksen kahdennus lupaa voimaa ja on rankaisukahdennus; jatkossa kahdentaneen puolen kahdennukset ovat rankaisuja.
Vastaajan kahdennus korkeintaan kahden tason väliväritarjouksen jälkeen on ilmaisu
luvaten pituutta tarjoamattomissa väreissä tai heikon käden, jossa on pitkä väri.(sputnik eli
negatiivinen).
Väritarjouksen kahdennus on ilmaisu (edellyttäen, että kahdentava puoli ei ole sarjassa jo
rankaisukahdentanut), jos
1.se tehdään kahden passin jälkeen (balanssi) tai
2.toinen vastustaja on tukenut partnerinsa väriä tai
3.partneri ei ole tarjonnut tai on passannut
Väriavaukseen tehdyn passin jälkeisen sangivastauksen kahdennus on ilmaisu.
Keinotekoisen avaustarjouksen tai keinotekoisen vastaustarjouksen kahdennus lupaa kyseisen värin.
Vastakahdennus lupaa voimaa; jatkossa vastakahdentaneen puolen kahdennukset ovat rankaisuja.
Välitarjous ei lupaa eikä kiellä avauskättä, eikä se lupaa pituutta tai lyhyyttä missään muussa
värissä. Kahden tasolla välitarjous lupaa vähintään viisi korttia.
Välitarjous 1NT lupaa pidon avausvärissä, arvopistealue 15-19,jakaumamalli periaatteessa kuten avauksessa 1NT.
Hyppäävä välitarjous on estotarjous.

 

MUUT  TARJOUKSET

Muiden tarjousten kohdalla niin pelaajat kuin kilpailunjohtajat joutuvat tukeutumaan alertoinnin yleisperiaatteeseen ja terveeseen harkintaan.

Lisäsäännöksiä ja täsmennyksiä

MP-kilpailujen järjestäjien on huolehdittava, että tarjouslaatikoissa on ALERT-laput. Pelaajien tulee alertoida ALERT-lapulla, jos sellainen on saatavilla. ALERT-lappu palautetaan tarjouslaatikkoon tai käännetään ympäri vastustajan tarjouksen jälkeen. Alertoijan velvollisuus on varmistaa, että vastustajat ovat huomanneet alertoinnin. Kaikissa kilpailuissa parilla on oikeus kieltää vastustajia alertoimasta tarjouksiaan. Tämä kielto on esitettävä ennen pelattavaa jakoa ja kielto on voimassa kierroksen loppuun.

Sanktiot

Alertoinnin laiminlyönti tai epäselvä alertointi (sormi pöydän kulmaan tai naputus)saattaa
aiheuttaa tuloksen korjauksen. Mikäli vastapuolelle ei ole aiheutunut vahinkoa ei tulosta korjata.
Myös vastapuolen tulee hoitaa omat velvollisuutensa tarjoussarjan aikana tai sen jälkeen ja selvittää tarjousten merkitys.