Puolalaiset two-suiter avaukset

Osmo Kiema

 

Esimerkiksi Modernissa Standardissa käytetään Multi 2D avausta ja puolalaistyyppisiä Twosuiter avauksia.  Puolalaisten Twosuitereiden yleiset raamit ovat seuraavat:

 

6-11 ap, vähintään 5-5 jakautuma, voima keskittynyt mieluiten väreihin.  Kolmannessa kädessä vaarattomassa vapauksia.  Muista vyöhykkeet!

*    2H         hertta ja risti tai pata ja ruutu.

*    2S         pata ja risti tai hertta ja ruutu.

*    2NT       ylä- tai alavärit.

 

       Hyviä muisti sääntöjä 2 ylävärin avauksiin ovat ainakin:

                 Lupaa tarjotun ylävärin ja ristin tai toisen ylävärin ja ruudun.

                 2H lupaa muodon mukaan pehmeät tai kovat värit eli saman muotoiset.

                 2S, lupaa värin mukaan mustat tai punaiset värit eli saman väriset.

 

Jatkotarjoukset

 

Päämääränä on vahvoissa sarjoissa saada valtti selkeästi sovituksi, jotta voidaan aloittaa cue sarja tai tehdä ässäkysely haluttu väri valttina (Roman Keycard Blackwood).  Lisäksi vastaaja voi tehdä sopivalla kädellä estotarjouksen avaajan 5-5 jakautuman kanssa tietäessään, että ainakin joku väri sopii.  Halutessaan pelata täyspeliä omassa värissään vastaaja menee 2 sangin kautta.

 

2H/2S -   2NT: keinotekoinen kysely, kierrosvaatimus.

                 3NT:loppusitoumus.

 

Kaikki vastaajan väritarjoukset ovat ns.  "pass or correct" (passaa tai korjaa, P/C) periaatteen mukaisia: avaaja passaa jos tarjous osui pitkään väriin ja korjaa muussa tapauksessa.  Värin osuessa avaaja saa tarjota lisää vain hyvin erikoisella kädellä, esim. 6-6 tai 7-5.  Usein paras tapa vastaajalle on tarjota huonommin sopivan väriparin parempaa.  Tason voi valita resurssien, järjen ja rohkeuden mukaan.

 

          5                          8 2

          QJ943                 K1076

          86                        Q10532

          KJIO97               73

 

          2H                       4H

          pass

 

Vastaaja tietää, että toisen värin on osuttava.  Pata-ruudulla avaaja korjaisi 4 pataan, jonka taas vastaaja puolestaan oikaisee 5 ruutuun.  Tarjoussarja on kerennyt nopeasti korkealle tasolle ja vastustajan on usein vaikea löytää oikeaa sitoumusta.  Tällaisissakin estotarjouksissa on syytä pitää vyöhykkeet ja järki mielessä.  Esimerkkijaossa parin on syytä olla vaarattomassa.

 

 

Vastaajalla on joskus mahdollisuus päästä pelaamaan osasitoumusta omassa värissään:

 

          5                         KQJ9874

          QJ943                 7

          86                        AQ53

          KJIO97               3

 

          2H                       2S

          3C                       3S

          pass

 

Vastaaja tietää partnerilleen hertta-ristikäden.  Hän pääsee pelaamaan pataväriään 3-tasolla kulkemalla 2 padan kautta.  Mikäli avaajalla olisi hyvä sopivuus patapeliin, esimerkiksi dubbelton pata ja maksimit, hän voisi nostaa täyspeliin.  Huomaa, että joskus vastaaja voi passata partnerin two suiter avaukseen, jos tietää (aavistaa) avaajan värit, ja näkee parhaan sitoumuksen löytyneen.  Partnerisi avattua 2 hertalla, passaa molemrnilla seuraavilla käsillä:

 

                   K Q J 9 5

                   J 3

                   KJ1086

                   9

 

Voit olla varma, että partnerillasi on hertta-risti käsi.  Passaa 2 herttaan, ja toivo vastustajien joutuvan hankaluuksiin.

 

                   8

                   KQJ974

                   5 3

                   A982

 

Tässä tapauksessa partnerilla on oletettavasti pataaja ruutua.  Passaa 2 hertan avaukseen, sillä paras sitoumuksenne on varmaankin löytynyt.  Jos avaajalla kuitenkin on ihmeen kaupalla herttaa ja ristiä, vastustajina on hyvin korkea patapeli.

 

 

          2H/2S        2NT

          3C/3D       kertoo 5+ kortin värin ja täten myös ylävärin.  Avaajan normaali tarjous 2 sangiin.

          3H/3S        kertoo maksimin ja 6+ kortin ylävärin ja täten myös alavärin.

 

Näiden jälkeen kaikki täyspelitarjoukset ovat loppusitoumuksia, myös omassa värissä tehtynä.  Uudet värit 3-tasolla ovat luonnollisia täyspelivaatimuksia.

Alavärin jälkeen vastaajan tarjous partnen ylävärissä 3-tasolla on inviitti, usein vain kahden kortin tuella, ei vaatimus.  Mikäli vastaajan 2 NT olisi tpv, seuraava vastaajan käsi olisi mahdoton tarjota.

 

 

 

          QJ943       A7

          5                 KQ984

          86              A 9 5 3

          KJ1097     Q3

 

          2H              2NT

          3C              3S

          pass

 

Vastaaja näkee, että täyspeli on mahdollien. Avaaja ei ota täyspeli-inviittiä vastaan.  Vastaajan tarjous avaajan alavärissä 4-tasolla on luonnollinen ja vaatimus, sopii alavärin valtiksi ja pyytää cue-tarjouksia.  Uusi aväri 4-tasolla sopii keinotekoisesti partnerin ylävärin valtiksi pyytäen cue tarjouksia.

 

          2S              2NT

          3C              ?

 

Esim. tässä sarjassa 4C on vaatimus ja sopii ristin valtiksi. 4D sopii padan valtiksi.

 

2NT -     3 H:     keinotekoinen kysely, täyspelivaatimus.

3NT    loppusitoumus.

 

Kaikki vastaajan väritarjoukset, paitsi 3H, pyytää avaajaa passaamaan tai korjaamaan.

          2NT           3H

          3S:     molemmat ylävärit.

 

Tämän jälkeen vastaajan 4C sopii keinosesti hertan valtiksi, 4D sopii padan valtiksi.        

 Kaikki täyspelit ovat loppusitoumuksia.

 

     2NT                       3H

     3NT:   molemmat alavärit.

Tämän jälkeen vastaajan 4C/4D ovat luonnollisia vaatimuksia ja sopivat valtin.

    Kaikki täyspelit ovat loppusitoumuksia.

 

 

Häirityt sarjat

 

Jos vastustaja tarjoaa väliin tai kahdentaa Twosuiterimme jälkeen, tarjotaan kuten ilman välitarjousta jos se vain on suinkin mahdollista.

Vastaajan kahdennus on rankaisu.

Vastaajan pass kahdennuksen jälkeen on P/C.

Vastakahdennus on voimaa, kiinnostunut rankaisusta.  Avaajan on kuitenkin otettava pois lyhyellä värillä.

Uudet värit ovat P/C.

2NT on keinotekoinen kierrosvaatimus.

Vastustajan väri on keinotekoinen tpv.

2NT (välitarjous 3C/3D) nyt 3 H on P/C, vastustajan väri on keinotekoinen täyspelivaatimus.

Multiavaus 2D - sisältäen heikon avauksen toisessa ylävärissä tai jonkin vahvan käden - kuuluu yleisesti hyväksyttyihin konventioihin, mutta puolalaistyyliset Twosuiter avaukset ovat joissakin ulkomaisissa kilpailuissa kiellettyjä.  Syy tällöin on, että avausten tulisi luvata vähintään yksi ennalta määrätty väri.  Puolalaistyyppisissä Twosuitereissa yhtään väriä ei ole ennakkoon tiedossa.  Tämän vuoksi - tai selkeyden vuoksi - jotkut parit ovatkin siirtyneet pelaamaan niin, että avaus 2 yläväriä lupaa tarjotun värin ja lisäksi toisen värin, 2NT lupaa molemmat alavärit.  Tällöin tarjoaminen menettää kuitenkin huomattavasti tehoaan.