Neljä sangia

 

Osmo Kiema

 

On pareja, jotka tekevät selkeän sopimuksen Neljän Sangin merkityksestä: se on aina Blackwood, ässäkysely.  Tämä kuulostaa, jos ei tehokkaalla niin ainakin yksinkertaiselta strategialla: väärinkäsitysriski häviää.

 

Aikaisemmin pakassa oli vain neljä ässää.  Jo pitkään ovat monet uskoneet, että niitä on viisi.  Pelataan viiden ässän Blackwoodia tai Roman Keycard Blackwoodia, joissa valttikuningas lasketaan ässäksi.  RKCB:ssa voidaan saada lisäksi selville valttirouva.  Kuulostaa hyvältä, mutta oletetaanpa, että pari käyttää kahta metodia.  Sovitaan esimerkiksi, että Neljä Sangia on viiden ässän Blackwood silloin kun valtti on sovittu, muulloin neljän ässän kysely. 

 

Vastausskaalat ovat erillaisia.  Sekaannuksia on varmasti tulossa.  Muita käytettyjä merkityksiä Neljälle Sangille ovat esiinerkiksi Culbertson 4NT (kertoo ässien lukumäärän eikä kysy), lepäävä 4NT cuesarjassa, luonnollinen kvantitatiivinen, molemmat alavärit näyttävä tai ilmaisu eli tarjousta pyytävä.  Sekävalta tuntuu, joten koetetaanpa esittää yksi tapa, millä Neljän Sangin eri merkitykset tehdään selväksi. 

 

Tavoitteena on selkeä systeemi, joka pyrkii käyttämään Neljän Sangin tarjouksen tehokkaasti tilanteen mukaan.  Esimerkkijaoissa käytettävä perussysteemi on paneelistandardi. Roman Keycard Blackwood on tehokas slammityökalu.  Sen avulla saadaan selville ässien lisäksi myös valtin avainkortit.

 

Vastausskaala on (neljä ässää ja valttikuningas): 0 tai 3, 1 tai 4, 2 tai 5 ilman valttirouvaa, 2 tai 5 ja valttirouva.  Jatkossa ensimmäinen vapaa väri kysyy valttirouvaa, mikäli sen kohtalo ei selvinnyt.  Ensimmäinen sopimus, joka kannattaa tehdä: käytetään vain yhtä ässäkyselyä eli mitään neljän ässän kyselyä ei ole olemassa.  Myös cue-sarjassa 4NT on RKCB eikä mikään lepäävä.  Jos et tiedä mikä väri on valttia kun partneri tarjoaa Neljä Sangia, se ei ole RKCB vaan jotain muuta.  Hyvä yleissopimus on myös, kuten paneelistandardissa on määriteltykin: vastustajan häiritessä tarjouksellaan, ahdistetussa paikassa 4NT on tarjousta pyytävä, ei siis luonnollinen tai ässäkysely.

 

 

    4NT on RKCB

 

Kun valtti on sovittu korotuksella, keinotekoisesti esimerkiksi Stenbergillä tai epäsuorasti cue-tarjouksella:

      1H          2C

      2H          3S

 

Turha hyppy 4-tasolle uudessa värissä tai reversehyppy ovat cue-tarjouksia sopien edellisen värin valtiksi.  Kyseisessä tapauksessa 4NT on jatkossa RKCB herttavalttina.  Seuraavaksi hieman epäselvempi sarja.

      1 H         1S

      3 H         4C

 

Kolmen hertan hypyn jälkeen ei mikään kolmas, hertan ja padan ulkopuolinen väri voi olla valttia.  Jos vastaaja haluaa ehdottomasti avaajan valitsevan padan ja ristin välillä, hän hypätköön 6 ristiin.  Jos vastaaja haluaa ehdottaa pataa valtiksi, hän tarjoaa 3S.  Näin ollen 4C on cue-tarjous herttavalttina (olkoon sitten vaikka ns. työvaltti).  Jatkossa 4NT on RKCB herttavalttina.

 

4NT on RKCB kun toinen pelaaja on sopinut oman värinsä valtiksi.  Seuraavassa vahva käsi on määrännyt padan valtiksi ja pyytänyt cue-tarjouksia:

      2C          2D

      3S

 

Jatkossa 4NT on RKCB patavalttina.

Luonnollisen väritarjouksen jälkeinen hyppy Neljään Sangiin on RKCB.  Viimeksi tarjottu väri on valttia:

       1D           -   1S

       2D           -   4NT

tai

       1 H           -   1S

       3 D           -   4NT

Molemmissa 4NT on RKCB ruutuvalttina.

 

 

4NT on luonnollinen kvantitatiivinen

 

 Luonnollisen sangitarjouksen korotus Neljään Sangiin:

     1H       1S

     2NT      4NT

 

Vastaaja invitoi slammiin luonnollisesti.  Tarjous ei ole vaatimus.  Mikään ei estä jatkossa ehdottamasta vaikkapa 6 ristillä valttipeliä.

Keinotekoisen väritarjouksen jälkeinen 4NT:

AKJ86

J

KJ7

AK92

 

     1S   2H

     3C  3D

     4NT

 

Avaaja kertoi jo 3 ristillä lisävoimaa (15+).  Nyt hän tekee luonnollisen tarjouksen neljännen värin jälkeen kertoen samalla erinomaisen noin 20 pisteen käden.  Vastaaja saa passata jos hänellä on aivan minimi 2yli-1 tarjous.

2C       2D

4NT

 

Vahva avaus ja keinotekoinen negatiivinen (rele) vastaus.  Avaajalla on tasaisehko käsi ja noin 28-29 ap eli vahvempi kun 3NT.  Vastaaja passaa hyvin heikoilla korteilla.

 

 

4NT on luonnollinen loppusitoumusehdotus

 

Tarjous tehdään luonnollisen 4 ristin tai 4 ruudunjälkeen, ja Neljän Sangin tarjouksen tekee pelaaja joka tarjosi edellisellä vuorollaan sangia luonnollisesti:

1S              2C

2NT             4C

4NT

 

Vastaaja tekee vaatimuksen ja slammi-inviitin pitkällä ristivärillä.. Avaaja ei ole kiinnostunut vaan toistaa sangitarjouksensa.  Vastaaja saa passata Neljään Sangiin.Tämä on käyttökelpoinen sopimus varsinkin parikilpailussa.  Mikäli avaaja olisi ottanut inviitin vastaan, hän olisi tehnyt cuetarjouksen 4-tasolla.  Yhdenkin cue-tarjouksen jälkeen 4NT on Keycard Blackwood.  Seuraava sarja näyttääkin siltä, että avaaja on päättänyt pelata sangitäyspeliä.

    1S             2D

    2NT            3C.

    3NT            4C

    4NT

 

     KJ865

     KQIO

     73

     A92

 

Vastaaja kertoo hyvät kortit ja vähintään 5-5 alaväreissä.  Avaajalla on voima keskittynyt yläväreihin joten hän jarruttaa Neljällä Sangilla.  Positiivisella kädellä avaaja tarjoaisi ruututuella 4D ja ristituella cue-tarjouksen 4H tai yksinkertaisesti 5C.

 

Seuraavassa Neljä Sangia on luonnollinen kilpaileva tarjous.  Nämä sarjat ovat hyvin harvinaisia:

3NT          (4H)               4NT

 

Avaus on gambling luvaten pitkän solidin alavärin.  Vastustaja kilpailee 4 hertalla.  Vastaaja katsoo oman sangipelin tuottavan parhaiten.  Mikäli vastaaja haluaisi pelata avaajan pitkässä alavärissä, hän tarjoaisi 5C hakien tuota väriä.  Seuraavassa jaossa pari on jo aikonut pelata sangitäyspeliä.

INT    (pass)   3NT  (4H)

pass   (pass)   4NT

 

Olisi epäloogista, jos 3 sangin tarjoaja haluaisi yhtäkkiä pelata jotain muuta kuin sangitäyspeliä.  Jos vastaaja haluaa pelata jompaa kumpaa alaväriä esim. 5-5 jaolla, hänen on tarjottava niitä aikaisemmin tai arvattava nyt oikein.  Neljä Sangia on tässä luonnollinen tarjous.

 

4NT on molemmat alavärit

Neljä Sangia on puolustustarjous ja hyppy vastustajan luonnollisen yläväritarjouksen (tai sangin) jälkeen:

(2H)          4NT

tai

(1S)           pass  3S    4NT

 

Näissä Neljä Sangia lupaa molemmat alavärit vähintään 5-5 ja pelivoimaisen käden.  Muistuttaa epätavallista 2 sangin tarjousta (UNT), mutta on tehty pari tasoa korkeammalla.

 

4NT kertoo molemmat alavärit myös kun se tehdään vastustajan 4 hertan päälle.  Tarjous ei aina lupaa 5-5, mutta jotain sen suuntaista:

(4H)          4NT

 

tai esimerkiksi

(1S)         pass              (4H)    4NT

 

Välitarjoaja pyytää partneria tarjoamaan an alavärinsä.  Seuraavassakin toimii prässätyn paikan sääntö.

      1D          (4H)               4NT

 

4NT lupaa molemmat alavärit eli tällä kertaa jonkinlaisen ruututuen ja lisäksi ristivärin (esimerkiksi 3-6 tai 4-7). Avaaja valitsee alavärisitoumuksen.  Sitten harvinaisempi esimerkki.

      INT         (4 H)               4NT

 

Vastaaja pyytää tässäkin valitsemaan avärin.  Huomaa ero Gambling 3NT avauksen tarjoussarjaan.

 

 

4NT on ilmaiseva

 

4NT on tehty vastustajan 4 padan tarjouksen jälkeen.  Sen tekijä pystyy pelaamaan ainakin kahdessa värissä:

      (4S)         4NT

       -

   AKJ87

   KQJ762

   92 

 

Taas prässätty paikka.  Välitarjoajalla on ainakin kaksi tarjoamatonta väriä ja hyvät kortit.  Partneri tekee tarjouksen olettaen alustavasti ristin ja ruudun eli 5H lupaa oman pitkän värin.  Välitarjoaja korjaa aväritarjouksen. Jos se ei osunut eli esimerkissä 5D 5 ristin päälle lupaa molemmat punaiset värit.

Seuraava tarjoussarja on hieman erilainen samasta teemasta.

1C       (4S)              4NT

 

Vastaajalla on alustavasti pitkä ruutuväri ja jonkinlainen ristituki.  Jos vastaaja korjaa avaajan ristitarjouksen ruutuun, hänellä on molemmat punaiset värit.

Toivon että esittämäni menetelmät -jotka ovat standardinomaisia tätänykyä - tuovat lisää selkeyttä harrastajien sopimuksiin Neljän Sangin eri merkityksistä.  Tässä on esitetty vain joitakin esimerkkitarjoussarjoja.  Pelipöydässä tilanteet ovat usein monimutkaisempia, mutta ehkäpä juuri näistä metodeista löytyy sovellus useimpiin vaikeisiin tarjouspaikkoihin.  Loppujen lopuksi - tärkeintä on, että parin jäsenet pelaavat samaa systeemiä.

 

 

4NT avauksena

 

Avauksena 4NT kysyy, missä värissä partnerin mahdollinen ässä on.  Tyypillinen käsi 4NT:n avaukseen voisi olla esim. seuraava käsi:

      AKQJ1084

      AKQJIO

      -

      9

Avaaja on kiinnostunut onko partnerilla toista puuttuvista ässistä.  Vastaaja tarjoaa ässävärinsä viiden tasolla (esim. pataässällä viisi pataa), ilman ässiä hän tarjoaa viisi ristiä, ristiässällä viisi sangia sekä kahdella ässällä kuusi ristiä.

Esimerkkikädellä avaaja tyytyy viiden ristin tai ruudun vastauksenjälkeen kuuteen pataan.  Viiteen sangiin hypätään seitsemään pataan ja kuuden ristin vastauksen jälkeen voidaan tarjota seitsemän sangia.