Neljäs väri

 

Kauko Koistinen

 

 

Nimensä mukaan konventio on käytössä silloin kun avaaja on tarjionnut kahta väriä ja vastaaja on tarjonnut ensimmäisellä vuorollaan omaa väriään.  Neljännen värin tarjoaminen tässä tilanteessa vastaajalta on keinotekoinen vaatimustarjous.  Esim:

 

          Avaaja    Vastaaja  Avaaja    Vastaaja

          1H       1S       1D       2C

          2C       2D       2H       2S

 

Vastaajan toinen tarjous on siis ainoastaan vaatimus eikä kerro mitään tarjotusta väristä.  Kun kolmea väriä on tarjottu luonnollisesti, ei ole kovinkaan todennäköistä löytää yhteistä kahdeksan kortin valttiväriä tarjoamattomasta väristä.  Sitävastoin matalan tason vaatimustarjoukseen on hyvinkin usein tarvetta.

Neljättä väriä voidaan sopia pelattavaksi joko täyspelivaatimuksena tai vaihtoehtoisesti vähintään inviittivoimaisena.  Suosittu tapa käyttää konventiota on pitää kahden tason tarjousta vihjevoimaisena ja kolmen tasolla TPV:na.

 

          K8                 Vastaaja  Avaaja

          AK8                         1S

          KJ843              2D       2H

          1074               ?

 

Vastaaja näkee parin yhteisen voiman riittävän täyspeliin, muttei voi vielä kertoa mikä on oikea loppusitoumus.  Neljäs väri, kolme ristiä, selvittää tarjousongelman.  Jos partnerilla on kuudes patakortti, oikea täyspeli on neljä pataa.  Jos taas avaajalla on 5-5 ylävärit, pitää parin pelata herttatäyspeliä.  Ja kolme sangia on oikein, jos partnerilla on ristipito muttei lisäpituuksia yläväreissä.  Jos partneri kolmeen ristiin tarjoaa kolme ruutua luvaten kolmen kortin tuen, on ruutuslammi hyvin lähellä.

Jos neljäs väri kuuluu parin konventioihin, on vastaajan hyppy omassa tai partnerin värissä alle täyspelitason vain inviitti.  Samoin hyppy kahteen sangiin lupaa n. 10- 12 ap:tä.  Esim:

 

          KQJ863            Vastaaja  Avaaja

          97                           1H

          A97                1S       2D

          102                3S

 

          A8                 Vastaaja  Avaaja

          KJ43                        1C

          876                1H       1S

          K1092              3C

 

Kun pelaaja neljännen värin kautta tukee partneriaan, tarjoaa omaa väriä tai tekee sangitarjouksen, on tämä täyspelivaatimus.

 

          A2                 Vastaaja  Avaaja

          AKJ1087                     1D

          109                1H       2C.

          AJ8                ?

 

Suora hyppy neljään herttaan tai kolmeen sangiin ei ole hyvä tarjous.  Slammi on hyvin mahdollinen.  Tarjoa ensin kaksi pataa ja seuraavaksi kolme herttaa (jos mahdollista).

 

          AK82               Vastaaja  Avaaja

          AQ87                        1D

          86                 1H       1S

          KQ7               2C       2NT

                             3S

 

Nyt olet tehnyt slammivihjeen pata valttina. Jos ristikuvat vaihdettaisiin hakuiksi, olisi toisella vuorolla oikein hypätä suoraan neljään pataan.  Suora hyppy kolmeen pataan olisi täyspelivihje noin 10- 12p kädellä.

Jos vastapuoli on mukana tarjoussarjassa ei neljäs väri ole enää konventiona käytössä.  Neljännen värin tarjoaminen on tällöin luonnollinen tarjous, keinotekoinen vaatimus voidaan tehdä tarjoamalla vastustajan väriä.

Kolmannella vuorollaan avaaja kertoo ensisijaisesti kolmen kortin tuen partnerin ensiksi tarjoamaan väriin.  Ilman tukea hän tarjoaa sangia, jos neljännessä värissä löytyy pito.  Avaaja voi myös kertoa lisäpituuksia väreissään tarjoamalla väriä uudestaan.  Lisävoiman avaaja kertoo hyppäämällä, ei kuitenkaan koskaan neljän tasolle, partneri saattaa olla kiinnostunut vain kolmesta sangista.  Neljännen värin korotukseen on kahta koulukuntaa.  Sitä voidaan pelatajoko luonnollisena marmic-jakoa (4441) näyttävänä, tai vaihtoehtoisesti kertoen ongelmakäden ilman kuvaavaa sangi- tai väritarjousta.

 

          KJ75               Avaaja    Vastaaja

          KQ4                lC        1H

          5                     1S       2D

          AQJ85            3H

 

Kolmen kortin tuki ja lisäarvoja.

 

          KQ75              Avaaja    Vastaaja

          62                     lC        IH

          52                     1S       2D

          AQJ85             3C

 

Lupaa viidennen ristin, ei kolmea herttaa.

 

 

          KQJ5              Avaaja    Vastaaja

          62                   lC        1H

          532                1S       2D

          AQJ8              ?

 

Jos neljännen värin korotus on luonnollinen tarjous, mitä avaaja keksii tällä kädellä kolmannella vuorollaan?  Tällaisten tilanteiden vuoksi kannattaa neljännen värin korotus jättää käsille, joilla ei ole mitään kuvaavaa tarjousta.

 

          KQ75              Avaaja    Vastaaja

          2                      1C       1H

          Q1052            1S       2D

          AQJ8              2NT

 

Kerro kahdella sangilla ruutupitosi.  Yhteistä ruutuvalttia tuskin kannattaa etsiä.

 

          AKQ75             Avaaja    Vastaaja

          2                  1S       2C

          AQJI02         2D       2H

          87                 3D

 

Vaikka käsi on huomattavasti normaalia avauskättä parempi, riittää viidennen ruudun kertominen tässä vaiheessa.  Lisävoiman voit kertoa myöhemmin, esim. jatkamalla kolmeen sangiin neljällä ristillä.

Miten vastaaja kertoo kaksivärikäden jos pari pelaa neljättä väriä konventionaalisena tarjouksena? Jos vastaaja haluaa tehdä inviitin, hän tarjoaa neljättä väriä ja seuraavaksi tarjoaa väriä uudestaan.  Vaatimustarjous tehdään hyppäämällä neljännessä värissä,

 

          AK872              Vastaaja  Avaaja

          87                                      1H

          AQJ87               1S            2C

          7                         3D

 

Vaihdetaan ruutuässä kakkoseksi, ja tarjoa kolme ruutua kahden ruudun kautta.