Erilaisia sangipuolustuksia

    Kauko Koistinen

 

Esitän seuraavassa muutamia suosituimpia puolustusmetodeja vastustajan avattua yhdellä sangilla.

En aio erikseen jokaisen konvention kohdalla mainita, mikä on vaadittu värien pituus kaksivärikäsillä, kuinka pitkä pitää välitarjottavan värin olla, tai kuinka paljon voimaa pitää olla välitarjoukseen.  Kun tarjotaan väliin vastustajan avattua yhdellä sangilla, on "common sense" paljon tärkeämpää kuin tarkkojen pisterajojen noudattaminen.  Kun vastustaja avaa 15-17 sangilla, olisi itsemurhahakuista tarjota huonoissa vyöhykkeissä ylävärit näyttävä tarjous korteilla, KJ93 KQ863 Q103 2.

 

Samoilla korteilla hyvissä vyöhykkeissä, vastustajan luvattua sangiavauksella 12-14, olisi kahden ristin tarjoaminen itsestäänselvyys, jos pari pelaa esim.  Landya.  Toinen esimerkki: voisiko Woolseyn pelaajat tarjota kaksi ruutua (toinen yläväri) korteilla AKJ973 Q83 Q8 102?  Vastaus riippuu jälleen vastustajan sangiavauksen voimasta ja vyöhykesuhteista. Hyvissä vyöhykkeissä tai heikkoa sangia vastaan kyllä, muuten mieluummin ei.

 

Jos jonkinlaisia voimarajoja välitarjoukseen on pakko antaa, niin vahvaa sangia vastaan voimaa pitäisi olla vaarattomassa väh.hyvän avauskäden verran, ja vaarassa vieläkin paremmat.  Heikon sangin jälkeen tarjoussarjaan tullaan mukaan samanlaisilla korteilla, kuin tultaisiin vastustajan väriavauksen jälkeen.

 

Entäpä välitarjousvärien pituudet?  Kaksivärikäden pitäisi olla mielellään väh. 5-5, vaarattomassa saa olla 5-4,ja passia vieroksuvat hyväksyvät hätätapauksessa jopa 44! Yksittäistä väriä voidaan tarjota väliin sangiavauksen jälkeen hyvällä viiden kortin, mieluummin kuuden kortin värinä.  Q10864 ei tule kysymykseenkään, KQ1086 on rajatapaus, ja AKJ973 selviö.

 

 

Astro

 

Konventio on lyhennys amerikkalaisten kehittäjiensä sukunimistä: Allinger, Stern ja Rosler.

INT   – 2C = H + alaväri

-  2D = S + toinen väri

Partnerin tarjous välitarjoajan ylävärissä ei ole vaatimus.  Kahteen ristiin kaksi ruutua sekä kahteen ruutuun kaksi herttaa osoittaa korkeintaan kaksi korttia välitarjoajan ylävärissä, ja kieltää hyvät tarjottavat omat värit.  Oman värin tarjoaminen kertoo vähintään kuusi korttia, eikä ole vaatimus.  Ainoa vaatimustarjous on 2NT, joka pyytää välitarjoajaa kertomaan lisää kädestään.

 

 

Aspro

 

Terence Reesen muunnos Astrosta

INT – 2C = H + toinen väri

  - 2D = S + alaväri

Asprossa ylävärit kerrotaan siis kahden ristin kautta.  Välitarjoajan partneri tarjoaa kuten Astron jälkeen.  Esim. kädellä J973 73 QJ8 KJ52 kahteen ristiin oikea tarjous on kaksi ruutua.  Partnerin kahteen ruutuun oikea vastaus on kaksi tai kolme pataa.

Vahvat jakokädet näytetään kolmen tasolla:

INT  -3C =  mustatvärit

  - 3D =  alavärit

  - 3H =  punaiset värit

  - 3S =  ylävärit

Kovat tai pehmeät kaksivärikädet kahden ristin tai kahden ruudun kautta.

 

Kädellä 3 KQIO83 AQJ983 2 tarjotaan ensin kaksi ristiä, ja partnerin kahden tason väritarjoukseen jatketaan kolmella ruudulta.  Partnerin vaatimustarjoukseen kaksi sangia hypätään neljään ruutuun.

 

 

Cappelletti

 

Uudella mantereella nykyään käytetyin sangipuolustus.

DBL = rankaisu

2C = yksivärikäsi

2D = ylävärit

2H = 5+H  ja 4+alaväri

2S = 5+S  ja 4+alaväri

2NT = alavärit

 

Kahteen ristiin partnerin kaksi ruutua hakee väriä, välitarjoaja passaa ruutuväriilä. Välitarjoajan partnerin ainoa vaatimustarjous on kaksi sangia, oman värin tarjoaminen tai preferenssitarjoukset eivät ole vaatimuksia.  Kädellä J83 JI0863 Q83 92 partnerin kahteen ristiin tarjotaan kaksi ruutua, kahteen ruutuun preferoidaan kahdella hertalla, ja ylävärivälitarjoukseen passataan.

 

 

Dont

 

Marty Bergenin (USA) kehittämän kenvention nimi on lyhenne sanoista Disturb Opponents NoTrump.

DBL = yksivärikäsi, jos pataväri, niin hyvät kortit

2C, 2D, 2H = kaksivärikäsi, tarjottu väri ja toinen tätä korkeampi väri

2S = normaali patavälitarjous, kieltää kuitenkin hyvät kortit, jotka mentäisiin kahdennuksen kautta

 

Esim. kaksi ruutua kertoo joko ruutu-hertta tai ruutu-pata kaksivärikäden.  Kaksi herttaa kertoo molemmat ylävärit.

Partnerin ainoa vahva tarjous on tässäkin yhteydessä kaksi sangia.  Kaikki väritarjoukset hakevat partnerin väriä, eivätkä ole vaatimuksia.

 

 

Landy

 

Alvin Landyn (USA) mukaan nimetty konventio on hyvin helppo oppia.

INT –2C = ylävärit

Partnerin kaksi ruutua pyytää välitarjoajaa tarjoamaan pitemmän (yhtäpitkistä paremman) ylävärinsä.

 

Ripstra

 

INT – 2C = ylävärit, parempi risti 

        - 2D = ylävärit, parempi ruutu Takavuosina suosittu konventio antaa parille mahdollisuuden jäädä ala väriosamerkintään, silloin kun välitarjoajan partnerilla on lyhyet ylävärit.  Ripstraa pelatessa pitää hyväksyä ylävärikädeksi myös 4-4jakautuma. Esim käsi AJ83 KQ63 KQ83 2 on sopiva kahden ruudun välitarjoukseen. Myös silloin kun Ripstran tekijän partnerilla on ylävärifitti, on konventiolla hyvät puolensa - alavärikuvakorttien sopivuutta on helppo arvostaa oikein.

 

Suction

 

Kulkee Suomessa nimellä "multipuolustus".  Välitarjous ei lupaa koskaan tarjottua väriä, vaan joko seuraavan ylemmän tai kaksi muuta puuttuvaa väriä.  Kaksi sangia kertoo kovat tai pehmeät värit.

 

INT -   2C=D tai H+S

       2D=H tai S+C

       2H=S tai C+D

       2S=C tai D+H

2NT= S+D tai H+C

 

Partnerin väritarjous on hakeva - "pass or correct" -ja kaksi sangia vaatimus.

 

          KQ985             A742

          87                 KQ3

          7                  8642

          AQJ76             82

 

          INT      2D       pass      2NT

          pass      3C       pass      4S

 

 

Wohlin

 

Ruotsalaisen Jan Wohlinin sangipuolustus on suomalaisten kestosuosikki.

          1NT      – 2C = yläväri + alaväri

                   - 2D = ylävärit

                   - 2NT = TPV, jakokäsi

 

Woolsey

 

Amerikkalaisen Kit Woolseyn konventio muistuttaa läheisesti Suomessa suosittua Gossen sangipuolustusta.

        DBL = 4+yläväri 5+alaväri

        2C = ylävärit

        2D = yläväri

        2H = 5+hertta ja 4+alaväri

        2S = 5+pata ja 4+alaväri

        2NT = alavärit

Kahdennuksen jälkeen väritarjous on partnerin väriä hakeva, ei vaatimus.  Välitarjouksen kaksi väriä tai kahdennuksen

älkeen on ainoa vahva tarjous kaksi sangia (tosin vahvalla kädellä kahdennuksen jälkeen useimmiten oikea tarjous on pass).  Kahden ristin jälkeen partnerin kaksi ruutua pyytää välitarjoajaa kertomaan paremman ylävärinsä.  Kahden ruudun jälkeen kannattaa pelata samanlaisia jatkoja kuin multiavauksen älkeen (BL 2/96).

 

Halutessaan pari voi aina pelata erilaista sangipuolustusta heikkoa tai vahvaa sangiavausta vastaan.  Esimerkiksi Yhdysvalloissa

 on suosittua pelata Cappellettia heikkoa sangia vastaan ja DONT-puolustusta vahvan sangiavauksen jälkeen.  Heikkoa sangia vastaan kahdennus kannattaa pitää rankaisuna, ilman hyvää pakoväriä vastapuoli saattaa olla syvällä suossa.  Vahvan sangiavauksen kahdentaminen rankaisumielessä on paljon harvinaisempaa.  Jos haluaa lisätä väärinymmärrysten riskiä ja työllistää pelinjohtajaa, on mahdollista varioida puolustusmetodeja vielä sen mukaan, onko tarjoaja passannut tai passaamaton käsi, ja tehdäänkö välitarjous toisesta vai neljännestä kädestä.