Balansointi

 

Kauko Koistinen

 

Tämä artikkeli on tarkoitettu lähinnä kerhotason pelaajille, jotka eivät kurssin aikana kuulletkaan mitään balansoinnista.  Mutta kokeneempienkin pelaajien onjoskus syytä kerrata myös perusasioita.

Balansoinniksi kutsutaan tilannetta, jossa vastapuoli on jäämässä alhaisen tason sitoumukseen, ja kahden passin jälkeen joko ilmaisukahdennat tai tarjoat jotain.  Esim.

 

Vastustaja    Sinä      Vastustaja Partneri

IH                  pass      2H             pass

pass                   ?

 

Jos tässä tilanteessa passaat, saavat vastustajat pelata kahta herttaa.  Jos tarjoat tai ilmaisukahdennat, voit joko löytää oman hyvän sitoumuksen tai saat ajettua vastapuolen kolmen tasolle.  Balansoinnin tarkoituksena ei ole ainoastaan siis löytää omaa pelattaavaa sitoumusta.  Pyrkimyksenäsi on myös saada vastustajat nousemaan yhtä tasoa korkeammalle, jolloin heidän pietittämisensä olisi helpompaa.

 

 

Varsinkin parikilpailussa, kun jokainen osamerkintä on yhtä tärkeä kuin täyspeli tai jopa slammijako, balansointi on erittäin tärkeää.  Jos joukkuekilpailussa annat vastustajan pelata kahta herttaa kun oman puolen palapelissä olisi myös kahdeksan tikkiä, olet kärsinyt vain pienen tappion.  Mutta parikilpailussa tämänkaltainen arkuus tarjoamisessa maksaa valtavasti.  Jos kaikki muut parit saavat palapelissä 110 omalle puolelleen, on aivan sama kirjoitatko vastapuolen sarakkeeseen 110 vai 1100 pistettä.  Kummallakin merkinnällä saat parikilpailussa nollan.  Tämä ei tarkoita sitä, että sinun olisi aina tultava mukaan tarjoussarjaan, kun vastapuoli on jäämässä alhaisen tason sitoumukseen.  Seuraavaksi katsomme tilanteita, miloin kannattaa taistella osamerkinnästä ja milloin on oikea aika luovuttaa peli vastustajille.

Balansoimalla et taistele sitoumuksesta ainoastaan oman kätesi pelivoiman perusteella, vaan myös partnerin kädessä olevien oletettujen arvokorttien turvin.  Jos vastapuoli on jäämässä yhden tai kahden tason sitoumukseen, voidaan olettaa heidän yhteisen arvopistevoimansa liikkuvan noin rajoissa 1824. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikkette partnerisi kanssa ole kumpikaan tarjonnut mitään, saattaa teillä olla pistevoimaa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin vastustajina.  Joten jos sinulla balansointitilanteessa on kymmenen pisteen käsi voit olettaa partnerillasi olevan voimaa saman verran.

Balanssipaikassa sinulla on kolme erilaista mahdollisuutta osallistua tarjoussarjaan.  Voit ilmaisukahdentaa, tarjota omaa väriä tai tehdä "epätavallisen" sangitarjouksen (unusual notrump).  Aloitetaan muutamalla esitnerkillä:

 

          Vastustaja      Sinä   Vastustaja Partneri

          1H       pass      2H       pass

          pass      ?

 

K864     Kahdenna.  Sinulla on hyvä tuki

5         partnerin kaikkiin mahdollisiin

K753     väreihin.  Jakautumasi on ihan-

QJ64     teellinen balansointikahdennukseen.

 

K103     Kahdenna.  Vaikka kädessäsi on

76        pari arvopistettä enemmän kuin

A976     edellisessä esimerkissä, on äskei-

KJ64     nen käsi silti parempi.  Nyt partneri tarjoaa erittäin todennäköisesti kaksi pataa ja saatatte olla 4-3 valtissa.

 

 Q1086    Kahdenna.  Joko löydätte hyvän

 6        osamerkinnän tai sitten vasta-

 AJ7      puolitarjoaakolmentasolle,joka

 K7632    saattaa olla heille liikaa.

 

Q1086     Passaa tai tarjoa kaksi pataa.  Joka

AJ7      tapauksessa älä kahdenna. Jos

 6        kahdennat ja partneri tarjoaa

 K7632    kolme ruutua, olet vaikeuksissa.

 

 Q1086    Kahdenna. Ja partnerin mah-

 AJ7      dolliseen kolmeen ristiin tarjoa

 K7632    kolme ruutua.

  6

 

 J8642    Tarjoa kaksi pataa. Suora välitar-

 A3       jous yksi pata olisi ollut paha vir-

 Q76      he tällä kädellä. Mutta balansoi-

 Q65      dessa värin ei tarvitse olla kovin hyvä eikä aina edes viittä korttia. Ja partnerillasi tiedät olevan voimaa.

 

Jokaisessa ylläolevassa esimerkissä otat riskin tullessasi mukaan tarjoussarjaan.  Voi olla, että partnerillasi ei ole sopivia kortteja ja vastapuolen voima olikin 24-25ap:n tienoilla.  Ja rankaisukahdennuksen jälkeen he saavat ison merkinnän sarakkeeseensa.  Mutta tämä riski on varsinkin parikilpailussa pakko ottaa.  Jos esimerkkikäsillä passaisit antaen vastapuolen pelata kahta herttaa, saat huonon merkinnän yhdeksän kertaa kymmenestä.  Ja se kymmennennen kerran 500 tai 800 vastustajille on yksinkertaisesti vain pakko hyväksyä tilastotappiona.

Tilanne on suotuisan balansointiin silloin kun vastapuoli on löytänyt yhteisen valttivärin.  Tällöin omalla puolellanne on melko varmasti myös yhteinen kahdeksan kortin valtti.  Ja toisaalta vastustajina on yleensä taipumus tarjota pykälää korkeammalle, eikä anna omaa puoltanne ostaa sitoumusta halvalla.

 

Jatketaan artikkelia edellisestä lehdestä  muutamalla esimerkillä.          

                

Vastustaja Sinä      Vastustaja Partneri

          1 H       pass      2H       pass     

          pass      ?                           

                                               

 

KQI07    Tarjoa kaksi pataa. Väritarjous   

7542      lupaa myös balansoidessa nor-  

87        maalisti viisi korttia. Poikkeus:   

AQ7      Sinulla on hyvä neljä kortin väri sekä pituutta vastapuolen värissä, mikä viittaa lyhyyteen part-

          nerin käteen.        

 

53        Tarjoa kaksi sangia. Balanssi-  

95        paikassa tarjous lupaa kaksi     

KJ753    alinta tarjoamatonta väriä.      

A1075             

                            

Kuinka pitkiä pitää näiden kahden värin olla kahden sangin balanssitarjoukseen?  Hy ssä vyöhykkeissä riittää 4-4, tasavyöhyk- 5-4,

 mutta huonoissa vyöhykkeissä suotavaa olisi 5-5 jakautuma.

Vyöhykesuhteet ovat muutenkin hyvin merkitsevässä roolissa balasointitilanteissa. Jos parikilpailussa annat 200 pistettä

kysymyksessä on osamerkintäjako, voit olla varma todella surkeasta merkinnästä. Yleissääntönä voidaan todeta, että jos

sinulla on rajatapaus balansoinnin ja passaamisen välillä, tarjoa vaarattomassa ja anna tarjoussarjan kuolla vaarassa ollessasi.

 

 

 

Vastustaja Sinä      Vastustaja Partneri

1H       pass      2 H       pass

pass      ?

 

K9864    Vaarattomassa tarjoa kaksi pataa,

754       mutta vaarassa on viisainta pas-

A96      sata. Parikilpailussa 200 vasta-

87        puolelle tarkoittaa muutaman kerran jaettua nollaa.

 

 

 Kokeneita parikilpailijoita vastaan- tulet huomaamaan kahdennuksen olevan herkässä balansoidessasi vaaravyöhykkessä.  Esim. ylläolevalla kädellä kun tarjoat kaksi pataa

 

ja tähän sitoumukseen tulee yksi kahdentamaton pieti, 100 pistettä vastustajille saattaa antaa heille todella

huonon merkinnän, jos muut parit saavat herttapelissä 110 tai 140 omalle puolelleen.  Itse asiassa on yhdentekevää meneekö kaksi pataa kahdentamatta yhteen pietiin (+100) tai kahdennettuna kotiin (-670), jos kaikki muut saavat  rauhassa pelata kahta herttaa + 110. Nolla mikä nolla!  Tämän vuoksi kahdennuskynnys pitäisi olla huomattavasti  matalampi, kun vastapuoli balansoi vaaravyöhykkeessä.

Toisaalta jos balansoit vaarattomassa, vastustajat tarjoavat  normaalisti itsensä tasoa korkeammalle.  Jotta kahdennus vaarattoman vyöhykkeen vastustajaa vastaan olisi selkeästi  hyvä ratkaisu, pitää peliin tulla vähintään kaksi pietiä.

Entäpä balansoijan partneri?  Milloin hänen kannattaa tukea partneriaan tai kilpailla edelleen tarjoussarjassa. 

Tuskin koskaan!  Muista, että partnerin balansoidessa hän on laskenut sinun käteesi jo jonkin verran voimaa.

 Jos hän on saanut hinattua vastapuolen yhtä tasoa korkeammaksi, on balansointi tehnyt tehtävänsä.  Pitää olla

 erittäin painavat perusteet, jos partnerin balanssin jälkeen aikoo tarjota edelleen tai kahdentaa vastapuolen sitoumuksen.

 

          Vastustaja Partneri   Vastustaja Sinä

          1 H       pass      2H       pass

          pass      2S       pass      pass

          3H       pass      pass      ?

 

          1074      Pass! Älä kahderina äläkä tarjoa

          KJ75     kolmea pataa. Jos kolme herttaa

          A96      menee pietiin, saatte hyvän mer-

          Q75      kinnän, jos muut parit saavat pelata kahta herttaa

 

Kolme pataa olisi vieläkin huonompi tarjous.  Sinulla on voimaa juuri sen verran mitä partnerisi odottaa. 

Mutta patavärisi laatu on kaukana siitä mitä hän toivoo.

 

Vastustaja Partneri   Vastustaja Sinä

1H       pass      2H       pass

pass      2S       pass      pass

3H       pass      pass      ?

 

KJ975    Tarjoa kolme pataa. Nyt sinulla

8754      on poikkeuksellisen hyvä tuki,

2         sivusingelton (iloinen yllätys

A42      partnerille) eikä hukka-arvoja

          hertassa.

 

Vielä yksi tilanne.  Vastapuolen avausta seuraa kaksi passia ja on sinun vuorosi.

 

Vastustaja Partneri   Vastustaja Sinä

IH        pass      pass      ?

 

Mitä lyhyempi vastustajan avausväri, sitä vähemmällä voimalla nyt voidaan kahdentaa tai tehdä väritarjouksen.

  Partneri on saattanut joutua passaamaan hyvinkin vahvalla kädellä, jos hänen pisin ja paras maansa on

vastapuolen avausväri.

 

K864     Kahdenna. Näyttää hurjalta vain

6         kahdeksalla arvopisteellä! Lyhyt

Q864     herttasi selittää kuitenkin partne-

K753     risi vaitonaisuuden. Hänellä on vahva käsi ja herttaväri.

 

5         Passaa! Ei kahta ruutua. Kellä on

Q1075    kaikki padat? OPV:llä. Hänellä

AJ975    on pitkä pata, mutta vähän voi-

 865      maa. Ethän auta vastustajaa löytämään patapeliään.