Crowhurst

 

Kauko Koistinen

 

Partnerisi avaa yhdellä hertalla, tarjoat yhden padan korteilla

AQIO87  KQ8  K85  93.

 

Kun partneri toisella vuorollaan tarjoaa yhden sangin, on sinulla ongelma.  Partneri on luvannut tasaisen miniinikäden.  Jos hänellä on kolmen kortin patatuki tai viiden kortin herttaväri on oikea täyspeli neljä yläväriä.  Ja jos partnerilla on vain kahden kortin pata ja neljä herttaa on oikea loppusitoumus todennäköisimmin kolme sangia.

 

Sarjassa IX - IY - INT vastaaja voi kysyä avaaj alta ylävärien pituuksia kahdella ristillä.  Englantilaisen Eric Crowhurstin kehittämästä konventiosta on - kuten muistakin suosituista tarjoussopimuksista - kehitetty lukemattomia erilaisia versioita.  Oikeampi nimitys konventiolle on Checkback Stayman, Crowhurstin alkuperäinen versio poikkeaa sen verran paljon nykyään käytetyistä versioista.

 

Kahteen ristiin avaajan tulee ensisijaisesti kertoa mahdollinen kolmen kortin ylävärituki partnerilleen.  Jos avaamalla ei ole kolmea korttia partnerin ylävärissä, hän voi kertoa viiden kortin hertta-avausvärin tai neljän kortin tarjoamattoman herttavärin.  Kahden ruudun vastaus kieltää lisäpituudet yläväreissä. Esim:

 

Avaaja        Vastaaja                        Avaaja        Vastaaja

1D               1S                                  IH                1S

INT              2C                                  INT              2C

 

2D = ei 3k.S, ei 4kH                            2D =ei3kS  ei5kH

2H = ei 3kS, 4kH                                2H = ei 3kS,  5kH

2S = 3kS                                           2S = 3kS

 

Kaksi sangia tai korkeampia vastauksia voidaan pelata jakautumaa kuvaavana, luvaten samalla kolmen kortin ylävärituen partnerille ja maksimipistevoiman, Esim:

Avaaja       Vastaaja

1D              1S

INT             2C

2NT            = 3-3-4-3,  maksimi

3C              = 3-2-4-4, maksimi

3 D             = 3kS, 5kD, maksimi

3H              =3-4-4-2, maksimi

 

                 Avaaja       Vastaaja

                 1 H             1S

                 INT             2C

                 2NT            = 3-4-3-3, maksimi

                 3C              = 3-4-2-4, maksimi

                 3D              = 3-4-4-2, maksimi

                 3H              = 3kS,5kH, maksimi

 

Jos parin sangiavaus lupaa 15-17ap:tä, kertoo avaajan yksi sangi toisella vuorolla (12)13-14 pisteen tasaisen käden.  Jos sangiavaus on 16-18ap:tä, ilmoittaa yhden sangin "rebidi" (12)13-15 pisteen käden.

Tarjoussarjan mentyä 1C – 1H- INT tai 1C – 1H- 1NT on yleinen tapa pelata kahta ruutua kyselytarjouksena.  Vastaajan kaksi ristiä näissä tarjoussarjoissa lupaisi heikon käden sekä ristituen avaajalle.  Kahden ruudun jälkeen vastaukset noudattelevat samoja periaatteita kuin normaalin kyselytarjouksen kaksi ristiä jälkeen, kuitenkin siten, että alin mahdollinen "vapaa" yläväritarjous kieltää kolmen kortin ylävärituen partnerille. 

Esim:

Avaaja       Vastaaja                       Avaaja       Vastaaja

                   1C              1H                                 1C              1S

                   INT             2D                                 INT             2D

 

                   2H = 3kH                                         2H = ei 3kS

2S = ei 3kH                                     2S = 3kS

 

Vastaajan kahden tai kolmen tason väritarjous IX-IY-INT jälkeen ei ole vaatimus, vaan inviitti, johon avaaja saa minimillä passata.  Kaksi sangia kummalta tahansa pelaajalta tehtynä ei myöskään ole vaatimus.  Täyspelivaatimuskädet vastaaja tarjoaa kahden ristin kautta.

 

  Esim:

 

Avaaja  Vastaaja

1 D        1S

INT         2 D =                 4+kS, 4+kD, pysäytys

               2H  =                 5kS,4kH, ei vaatimus

               2S  =                 6kS, ei vaatimus

2NT                   = inviitti

3C    =              5k S, 5kC, ei vaatimus, inviitti

3D    =              (4)5kS, 4kD, ei vaatimus, inviitti

3H     =              5kS, 5kH ei vaatimus, inviitti

3S     =              6kS, ei vaatimus, inviitti

 

Avaaja  Vastaaja

1D         1S

INT         2C

2D         2H  =                 5kS, 4kH, vaatimus

2S =                 5kS, vaatimus

2NT                   =  5kS, inviitti

3C       =            5kS,4kC,täyspelivaatimus

3D       =            5kS,4kD, täyspelivaatimus

3H       =            5kS,5kH, täyspelivaatimus

3S       =            6kS, täyspelivaatimus

 

Checkback Stayman on hyvin suositeltava konventio monestakin eri syystä.  Tilanteita, jossa sitä tarvitaan, esiintyy todella usein.  Toiseksi se on helppo opeteltava, eikä rasita muistia,jos oppii ymmärtämään peruslogiikan tämän konvention takana.  Myöskään luonnollisen kahden ristin tarjouksen häviäminen ei ole mikään kovin suuri haitta.