Kontrollitarjoukset (cue-tarjoukset)

Kauko Koistinen

 

Jos pari tarjoaa slammin, pitää joka värissä olla kontrolli, ettei vastapuoli saa otettua suoraan kahta tikkiä mistään väristä.  Kontrolli voi olla joko aito (ässä tai kuningas), tai epäaito (singelton tai renonssi). Ässää tai renonssia kutsutaan ensimmäisen asteen kontrolliksi, kun taas kuningas tai singelton on toisen asteen kontrolli.

Kun pari on sopinut yhteisen valtin, tarjous uudessa värissä kolmen padan tai korkeammalla tasolla on cue-tarjous, ilmoittaen kontrollin tässä värissä.  Myös pelaajan tarpeeton hyppy uudessa värissä on cue sopien viimeksi tarjotun värin valtiksi (ellei pari pelaa splinter-hyppyjä, ks.  BL 4/96 .1 8).  Esimerkkejä kontrollitarjouksista:

 

Avaaja      Vastaaja                      Avaaja      Vastaaja                      Avaaja      Vastaaja

1H              1S                                 1S              4S                                 1S              2C.

2S              4D                                 5C              2S                                 4D

 

Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä pari on löytänyt yhteisen valttivärin, joten tarjous uudessa värissä (väh. kolmen padan tasolla) on kontrollitarjous.  Kolmannessa esimerkissä vastaajan kolme ruutua kertoisi ruutuvärin ja hyvät kortit, joten hyppy neljään ruutuun on "tarpeeton", ollen näin kontrollitarjous.

 

Kontrollitarjoajan partneri voi tarjota negatiivisesti yhteistä valttiväria alimmalla tasolla, tehdä oman cue-tarjouksen tai vaikkapa kysyä ässiä.  Jos pelaaja aloittaa cuetarjoussarjan, tulee hänen ainakin olla kiinnostunut slammista. 

 

Partnerisi avaa yksi ruutu, tarjoat yksi pata korteilla

 

A9643   K64  107  754

 

ja partnerisi hyppää toisella vuorollaan kolmeen pataan kertoen patatuen ja 17-19p.  Nyt et saa tehdä kontrollitarjousta neljällä hertalla, slammi on äärimmäisen epätodennäköinen.  Mutta jos kättämme parannetaan hieman: A9643 K64 107 A74, niin nyt slammivihje on paikallaan, neljän ristin cue on korrekti.

 

Kontrollitarjousten käytössä on olemassa kaksi eri koulukuntaa.  Alkuperäinen tapa on ilmoittaa ensimmäisellä cue-tarjouksella ässä tai renonssi, kun taas myöhempi cue voi olla myös toisen asteen kontrolli.  Aion tässä käsitellä nykyään suositumpia, ns. italialaisia kontrollitarjouksia, näissä cue-tarjous voi aina olla joko ensimmäisen tai toisen asteen kontrolli.

Kun pelataan italialaisia kontrollitarjouksia, on vaarana, että pari joutuu slammiin ilman kahta ässää, vaikka joka värissä olisikin kontrolli.  Tämän vuoksi on suositeltavaa pelata neljää sangia joko ässiä kysyvänä (Blackwood, RKCB) tai näyttävänä (Culbertson) konventiona myös kontrollitarjoussarjassa.

 

 

 

 

                   Avaaja                         Vastaaja

                   KQ108                          A9643

                   87                                  K64

                   AKQ86                         A74

 

                   1D                                 1S

                   3S                                 4C

                   4D                                 4H

                   4S                                 4NT

                   5S                                 6S

 

Neljä ristiä, ruutua ja herttaa olivat kontrollitarjouksia, kertoen joko ensimmäisen tai toisen asteen varmistuksen värissä.  Neljän hertan jälkeen myös avaaja voisi kysyä ässiä, ja kun yksi puuttuu, päättää tarjoussarja kuudella padalla.  Vastaajan kysyessä avaaja näyttää kaksi ässää viidestä sekä valttirouvan viiden padan vastauksena.

Kun pelaaja cue-sarjassa ohittaa jonkun värin, kieltää hän kontrollin kyseisessä värissä.  Jos hänen partnerinsa jatkaa jollain uudella cue-tarjouksella, lupaa hän kontrollin myös siinä värissä, minkä partneri ohitti.  Esim:

 

                   Avaaja       Vastaaja

                   1S              3S

                   4D              4H

 

Avaajan neljä ruutua kertoo kontrollin ruudussa, mutta kieltää ristikontrollin.  Vastaajan neljä herttaa lupaa herttakontrollin lisäksi myös ristikontrollin.  Ilman ristikontrollia ei vastaajana ole mitään syytä kertoa herttakontrolliaan, koska parin ei kuitenkaan kannata tarjota slammia, vastustajien saadessa kaksi ristitikkiä.

Jos vastustajat kahdentavat kontrollitarjouksen, lupaa vastakahdennus ässän tai renonssin.  Ilman ensimmäisen asteen kontrollia kannattaa yleensä passata vastustajan kahdennettua.  Näin partneri pääsee kertomaan kontrollinsa laadun - vastakahdennus ässällä tai renonssilla ja uusi cue-tarjous tai paluu valttiväriin kuninkaana tai singeltonilla.  Vastustajien kontrollitarjousten kahdentaminen ei yleensä ole viisasta, varsinkin silloin kun kahdentaja on itse lähtemässä. Autamme kahdennuksella vain vastustajiamme.

 

 

 

Vapaa 5NT (Josephine)

 

Tällä konventiolla pyritään selvittämään valtin huippukuvia (A,K,Q), kun pari on tutkimassa mahdollista isoslammia.  Tarjous 5NT, jos sitä ei edellä 4NT:n ässäkysely (tästä nimitys vapaa), pyytää partneria ilmoittamaan valttikuviensa lukumäärän.  Jos pelaaja on ensin kysynyt ässiä neljällä sangilla ja sen jälkeen tarjoaa viisi sangia, kysyy hän joko kuninkaitten lukumäärää (tavallinen Blackwood) tai tekee yleisen isoslammi-inviitin (RKCB).

 

Vapaaseen viiteen sangiin on kehitetty lukuisia erilaisia vastausskaaloja.  Yksinkertaisinta -joskin tilaa vievintä - on ilmoittaa valttikuvien lukumäärä askeleittain:

6C= ei yhtään valttikuvaa,

6D = yksi valttikuva,

6H = kaksi valttikuvaa,

6S = kolme vaittikuvaa

 

Ely Culbertsonin vaimo Josephine esitti konvention ensimmäistä kertaa 30-luvun lopulla.  Alkuperäisen konvention vastaukset ovat ylläesitettyä skaalaa paljon monimutkaisemmat, vaihdellen sen mukaan, mikä on parin yhteinen sovittu valttiväri.

Vastaukset viiteen sangiin:          

*  5NT  (padan ollessa valttia)

*   6C =ei yhtään valttikuvaa, ei lisäpituutta             

*   6D = ei yhtään valttikuvaa, lisäpituutta

*   6H = valttirouva

*   6S = valttiässä tai -kuningas              

*   7S =kaksi valttikuvaa

 

*  5NT (hertta valttina)

*   6C = ei yhtään valttikuvaa                  

*   6D = valttirouva                

*   6H = valttiässä tai -kuningas

*   7H = kaksi valttikuvaa      

 

 

*  5NT (ruutu valttina)

*   6C = ei yhtään valttikuvaa                  

*   6D = yksi valttikuva          

*   7D = kaksi valttikuvaa

 

 

*  5NT (risti valttina)

*   6C = ei yhtään tai yksi valttikuvaa     

*   7C = kaksi valttikuvaa     

                  

 

Koska kahdella valttikuvalla hypätään Josephinen vastausten mukaan suoraan seiskaan, pitää kysymällä olla ainakin yksi valttikuva.

Esim:

                   Q97542                        AK10

                   A8                                 K876

                   A5                                KQ1092

                   A98                               3

 

Cue +  Josephine:                                             Cue + RKC:

                                     

                   1S                                 2D                                 1S              2D             

                   2S                                 4C                                 2S              4C             

                   4D                                 4H                                 4D              4NT           

                   5C                                 5D                                 5C  0 tai 3 5D  kysyy Q:ta

                   5NT                               7S                                 6S  on Q    7S  5S +2H+4D+1C+kuppi =13