Michaels Cue & Unusual NT

Kauko Koistinen

 

Lyhyesti kuvattuna Michaels Cue ja UNT toimivat seuraavasti:

Vastustajan avausvärin tarjoaminen kahden tasolla lupaa 5-5 jakautuman kahdessa värissä, joista toinen on ylin tarjoamatonja toinen sitä alempi tarjoamaton väri.  Välitarjous 2NT lupaa 5-5 jakautuman kahdessa alimmassa tarjoamattomassa värissä.

Esim:

                   Vastustaja    Sinä                                                   Vastustaja                       Sinä

                   lC                2C = S +H tai S+D 5-5                        1H                                  2H S +C tai  S+D 5-5

                                      2NT = H +D 5-5                                                                        2NT = D +C  5-5

 

Konventiota voidaan pelata joko voimallaan rajoitettuna, luvaten vyöhykkeiden mukaan n. 8 - 15 p, tai rajoittamattomana, jolloin Michaels Cuen tekijän on kerrottava lisävoima myöhemmillä tarjouksilla.  Joka tapauksessa käden voiman tulee olla sijoittunut pitkiin väreihin.

Vastustaja avaa yksi ruutu.  Mitä larjoat?

                   AQ1032       -                 J8652           AQJ97

                   103              KJ986          AQ              86

                   8                 53                K                 KQ876

A10764        KQIO865      97532          2

 

                   2D               2NT             PASS          1S

 

Esimerkeistä kolmas on hiukan karrikoitu, Michelsin käyttämistä tällä kädellä voidaan kutsua systeemin pahoinpitelyksi.  Mutta vaikka kätesi olisi J8652 AQ 9 K7532, ethän kuitenkaan tarjoa kahta ruutua.  Jos partnerisi myöhemmin miettii uhrausta neljän hertan päälle, voit olla varma, että hän tekee väärän ratkaisun.

Huomaa myös neljäs esimerkki - sellaisissa kaksivärinäytöissä ei ole mieltä, joissa toinen väri on vastustajan avausväri.

 

Michaels Cuen tekijän partneri voi preferoida partnerin väriin alimmalla tasolla, kysyä partnerinsa toista väriä kahdella sangilla, tarjota omaa väriä (sopimuksen mukaan vaatimus tai ei), tai tehdä hypyn partnerin värissä (vastustajia ehkäisevä, ei inviitti).

VPV avaa yksi ruutu, partneri tarjoaa kaksi ruutua ja OPV passaa.  Mitä tarjoat?

                   J72              84                52                QJ97

                   KJ3              KJ86            AQJ864        K86

                   K1098          543              K87             876

                   764              K1075          92                K62

 

                   2S               2NT             2H               3S

 

Ylitarjous vastustajan värissä on Michaels Cue vain silloin kun vastustajan avausväri on aito.  Järkevänä rajana voidaan pitää, että jos vastustajan avaus lupaa vähintään kolme korttia, on ylitarjous Michaels. Mutta jos vastustajan avausväri voi olla kahden kortin tai lyhyempi, on ylitarjous luonnollinen välitarjous luvaten ainakin viiden kortin pituisen hyvän värin.  Näin ollen vahvan yhden ristin ja Precision-tyyppisen yhden ruudun avauksen jälkeen ei ole viisasta pelata ylitarjouksia Miehaels Cuena.

Unusual NT konventiota voidaan pelata muutenkin kuin suorana välitarjouksena kahden tasolla.  Nykyaikainen käytäntö on pelata sangitarjousta - silloin kun se ei voi olla luonnollinen - kaksivärikättä (yleensä alavärejä) näyttävänä.

 

                   Pohjoinen  Itä               Etelä          Länsi

                   1H              2C              2H              pass

                   pass           2NT

 

               Idän kaksi sangia kertoo viiden kortin lisäksi myös neljän kortin ruudun, esim. käsi    2   A4   KQI09  KQJ532.

 

Kädellä   KQ102   A104  --   KQJ532 olisi oikea tarjous kaksi pataa.  Ilmaisukahdentaa voisit esim. korteilla:    KQ2  6  AJ9  KQ7532.

 

Pohjoinen  Itä               Etelä          Länsi

1S              pass           4S              4NT

 

Neljä sangia ei minkään järjen mukaan voi olla ässäkysely.  Länsi kertoo tar ouksellaan kaksivärikäden.  Idän tulee tarjota hänelle paremmin sopivaa alaväriä viiden tasolla.  Jos länsi jatkaa partnerinsa viiden ristin jälkeen viidellä ruudulta kertoo hän punaiset värit.Ja idän viiden ruudun jälkeen lännen viisi herttaa kertoo hertta-risti värit.

 

Esim.                            AKJ63

                   743

                   87

                   A73

-                                     82

KQIO85                        AJ92

A10652                        94

J62                                KQ1O94

                   Q109754

                   6

                   KQJ3

                   85

 

Pohjoinen  Itä               Etelä          Länsi

1S              pass           4S              4NT

pass           5C              pass           5D

pass           5H              pass           pass

pass