Negatiivinen kahdennus

Kauko Koistinen

 

Negatiivisesta kahdennuksesta käytetään myös nimitystä Sputnik, konventio nimittäin kehitettiin samoihin aikoihin ensimmäisen neuvostosatelliitin kanssa.  Partnerin avauksen ja vastustajan välitarjouksen jälkeinen kahdennus ei halua rankaista vastustajaa, vaan on luonteeltaan ilmaisua.

Sputnik-kahdennusta voidaan sopia pelattavaksi millä tasolla hyvänsä, mutta yleisin käytäntö nykyään on pelata kahdennusta negatiivisena kahteen pataan asti, ja optionpaalisena valinnaisena - sitä korkeammalla tasolla.

 

Sputnik lupaa yhteensopivuuden tarjoamattomiin väreihin, erityisesti neljäkorttia tarjoamattomissa yläväreissä.  Voimaa tulisi olla yhden tasolla väh. kuusi pistettä ja kahden tason kahdennukseen väh. kahdeksan.  Jotkut pelaavat negatiivisen kahdennuksen voimaa rajoitettuna, avauskäden voiman kieltävänä, tavallisempaa kuitenkin on pelata kahdennusta voimaltaan rajoittamattomana.

Partneri on avannut ja OPV (oikeanpuoleinen vastustaja) on tarjonnut väliin.  Seuraavat kädet ovat tyypillisiä negatiiviseen kahdennukseen:

 

                   AQ87                              87                                   964                                 KQ75

                   76                                   KJ864                             97                                   876

                   852                                 J98                                 KQ76                              KJ8

                   JI085                               K72                                AQ64                              JI07

 

1D – 1H- DBL                  lC – 1S – DBL                 1S – 2H – DBL                1D -  2H - DBL

 

 

                   Partnerin alaväriavauksen ja vastustajan                                      AJ85            KJIO87

herttavälitarjouksen jälkeen kahdennus lupaa                               72                864

tasan neljä korttia pataa, ja  yhden padan tarjo                            Q52             A8

us vähintään viisi korttia värissä.                                                 10752          K72

 

                   Partneri avaa yhdellä ristillä ja OPV tarjoaa yhden hertan.             Kahdenna     Tarjoa 1S

 

 

Negatiivisen kahdennuksen jälkeen avaaja toisella vuorollaan ensisijaisesti esittää neljän kortin tuen tarjoamattomaan yläväriin.  Hän voi myös tukea muita tarjoamattomia värejä tai tehdä sangitarjouksen pidolla vastapuolen värissä.  Minimikädellä avaaja tarjoaa alimmalla tasolla ja hyvällä 17-19 pisteen kädellä hypäten.  Erittäin vahvoilla korteilla (20+) hypätään joko suoraan täyspeliin tai tarjotaan vastustajan väriä vaatimuksena pyytäen vastaajaa kuvaamaan kättään tarkemmin.

Avaat yksi hertta, VPV tarjoaa kaksi ristiä, partneri kahdentaa (sputnik)ja OPV passaa.  Entä nyt?

 

                   AQI07          8                 643              A5               9

                   KJ76            KJS64          AQ97           AKQ6          KJ863

                   K52             AQJ98         Q63             KQJ8           93

                   J5                A2               AQ4             1087            AKJ75

 

2S               3D               2NT             3C               PASS

 

Negatiivisten kahdennusten käyttö ei mahdollista vastustajan välitarjouksen suoraa rankaisua.  Yleensä oikea ratkaisu on passata ja toivoa partnerilta ilmaisukahdennusta.

Avaajan tulee aina muistaa tämä mahdollisuus.  Jos olet avannut yksi väriä, ja VPV tehnyt välitarjouksen, jota on seurannut kaksi passia, tulee sinun ilmaisukahdentaa minimikädelläkin.  Erityisesti silloin, kun sinulla on lyhyys vastapuolen tarjoamassa värissä.  Partneri on saattanut "puskapassata".

 

A8642          9                                    Avaaja          Vastustaja    Vastaaja      Vastustaja

7                 KJIO86                            1S               2H               PASS          PASS

AJ53            KQ2                                DBL             PASS          PASS          PASS

K75             JI084

 

Jos vastaaja negatiivisen kahdennuksen jälkeen toisella vuorollaan tarjoaa uutta väriä alimmalla tasolla, ei tämä ole vaatimus, avaaja saa passata.  Hyvillä korteilla vastaaja voi joko tarjota heti ensimmäisellä tarjousvuorollaan omaa väriä kierrosvaatimuksena, tai sputnikin jälkeen toisella vuorollaan hypätä uudessa värissä.  Vastustajan värin tarjoaminen, suoraan tai negatiivisen kahdennuksen jälkeen kertoo myös hyvät kortit.