Roman Key Card Blackwood

Kauko Koistinen

 

Easley Blackwoodin v. 1931 kehittämä neljän sangin ässäkysely on varmaankin tunnetuimpia konventioita maailmassa.  Ja Staymanin ylävärikyselyn ohella ensimmäinen keinotekoinen tarjous, minkä aloittelija kurssilla oppii.

Kun italialaiset kehittelivät 50-luvulla uutta vahvaan yhteen ristiin perustuvaa tarjousjärjestelmää - Roman Club - kuului systeemiin kehittyneempi versio tavallisesta ässäkyselystä, Roman Blackwood.  Seuraavalla vuosikymmenellä amerikkalaiset parantelivat konventiota edelleen, syntyi Roman Key Card Blackwood (RKCB).

Vastattaessa RKCB-kyselyyn lasketaan valttikuningas viidenneksi ässäksi, ja valttirouva kerrotaan joissakin vastauksissa viiden tasolla.  Vastaukset neljään sangiin ovat seuraavanlaiset:

 

*  5C       0 tai 3 ässää

*  5D       1 tai 4 ässää

*  5H       2 ässää, ei valttirouvaa

*  5S                   2 ässää, valttirouva

 

Viiden ristin ja ruudun vastauksen jälkeen voidaan kysyä valttirouvaa tarjoamalla seuraavaa väriä.  Jos tämä seuraava väri on yhteinen sovittu valttiväri, on tästä ylemmän värin tarjoaminen valttirouvakysely.  Ilman valttirouvaa tarjotaan matalin mahdollinen tarjous (esim. viiteen ruutuun viisi herttaa).  Valttirouvalla ja ilman sivukuninkaita tarjotaan kuusi valttiväriä.  Kuuden tason väritarjous kertoo kuninkaan värissä ja valttirouvan.  Kahdella sivukuninkaalla ja valttirouvalla on vastaus viisi sangia.  Esim:

 

Avaaja  Vastaaja

1 H        3H

4NT       5C  0 tai 3 ässää

5D         5H  ei HQ

              5S HQ ja SK

              5NT  HQ ja kaksi sivu kuningasta

              6C = HQ ja CK

              6D = HQ ja DK

              6H = HQ, ei sivukuninkaita

 

Vastausskaala valttirouvakyselyyn saattaa muuttua hieman, jos kysely  joudutaan tekemään korkeammalla tasolla.

 

Avaaja  Vastaaja

1 H        3 H

4NT       5D

5S         5NT =ei HQ

              6C  = HQ ja CK

              (ehkä myös DKja/tai SK)

              6D = HQja DK (ehkä myös SK)

              6H = HQ, ei alavärikuninkaita (ehkä SK)

 

Valtin lisäpituus voidaan myös kertoa valttirouvana.  Jos pelaaja on luvannut neljän kortin tuen partnerilleen, voidaan kuuden kortin värinä tehdä vastaus, joka lupaa valttirouvan.  Viiden kortin väri riittää silloin, kun voidaan olettaa partnerilla olevan myös viisi korttia sovitussa valttivärissä.

Neljän sangin kyselyn ja viiden tason vastauksen jälkeen viisi sangia ei ole tavanomainen kuningaskysely, vaan yleinen isoslammi-inviitti, joka lupaa samalla, että parilla on kaikki viisi ässää sekä valttirouva.  Negatiivisin vastaus viiteen sangiin on kuusi yhteistä valttiväriä.  Lisäarvoilla tarjotaan kuuden tason väritarjous, joka lupaa tarjotussa värissä kuninkaan (tai rouvan, jos cuesarja on kieltänyt kontrollin värissä).  Viiteen sangiin voidaan hypätä myös suoraan seiskaan, jos esim. sivuvärissä on AKQxxx tai KQxxxx.

Roman Key Card Blackwood sallii myös renonssien näyttämisen.  Vastaus viisi sangia kertoo parittoman määrän ässiä ja renonssin jossain värissä.  Vastaus kuusi väriä, kuitenkin alle yhteisen valttivärin, kertoo renonssin tarjotussa värissä sekä parillisen määrän ässiä.  Vastaus kuusi valttiväriä kertoo renonssin valttiväriä korkeammassa värissä sekä parillisen määrän ässiä.  Esim:

              Avaaja       Vastaaja

              1H  3H

              4NT   5NT = 1 tai 3 ässää, renonssi jossain värissä.

                           6 C ristirenonssi, 2 tai 4 ässää

                           6 D ruuturenonssi, 2 tai 4 ässää

                           6 H patarenonssi, 2 tai 4 ässää

 

(tätä kohtaa pelataan yleisesti myös päinvastoin eli 5NT = jokin renonnsi + 2 tai 4 ässää ja 6:n tason tarjoukset osoittavat renonssin + 1 tai 3 ässää .   /  MS)

 

Vastustajien väliintulon jälkeen on olemassa erilaisia konventioita ässien lukumäärän kertomiseen.  Yleisimmin käytetyt ovat nimetty muistisääntöjen mukaan, DEPO, DOPI-ROPI, PODI.

DEPOn mukaan kahdennus lupaa parillisen määrän ja pass parittoman määrän ässiä (Double=Even, Pass=Odd).  DOPI-ROPI on ehkä tavallisimmin käytetty, kahdennus kertoo nolla ässää, pass yhden ässän, ja sen jälkeen askeleittain kaksi ässää tai enemmän.  Vastustajien kahdennettua ässäkyselyn vastakahdennus kieltää ässät, pass lupaa yhden, viisi ristiä kaksi, jne.  PODln idea on sama kuin DOPIssa, kahdennus ja passaaminen vain paikkaa vaihtaen (Pass-0, Double=1).

 

Blackwood, olkoon sitten tavallinen tai kehitetty versio (RKCB tms.), ei ole ainoastaan yleisesti käytetyimpiä, vaan varmasti myös väärinkäytetyin konventio. Ässäkyselyä kannattaa käyttää vain silloin kun ollaan varmoja siitä, että parin yhteinen pelivoima riittää slammiin.  Neljällä sangilla varmistutaan vain siitä, ettei vastapuoli pääse nauttimaan pietiä suoraan kannelta kahdella ässällään.

Moni kokeneempikin pelaaja luulee tekevänsä slammivihjeen ensin kysymällä ässiä ja sitten tarjoamalla yhteistä valttiväriä viiden tasolla.  EI NÄIN.  Jos pelaaja kyselyn jälkeen tyytyy viiteen, tarkoittaa se, että parilla puuttuu kaksi ässää.