Stenberg 2NT

Kauko Koistinen

 

Ruotsalaisen Alvar Stenbergin mukaan nimetty konventio kuuluu useimpiin nykyään käytettyihin tarjousjärjestelmiin (mm.  Acol ja monet vahva risti -systeemit).  Konvention perusidea on, että jos vastaaja tarjoaa 2NT avaukseen yksi väriä, lupaa hän valttituen ja täyspelivoiman.  Tavallisesti Stenbergiä käytetään vain yläväriavausten jälkeen, mutta mikään ei estä käyttämästä konventiota myös partnerin alaväriavaukseen.

Kuten muistakin laajalle levinneistä tarjoussopimuksista, myös Stenbergin 2NT konventiestä on kehitetty lukuisia erilaisia variantteja.  Aion tässä esitellä ruotsalaisen Carrot Club systeemin kehittäjien version, tosin hiukan muunneltuna luonnolliseen tarjousjärjestelmään sopivaksi.

 

Avaaja         Vastaaja           

1 H               2NT           

3 C        = minimiavaus           

3 D, 3S = sivuväri (4+korttia)

3H         = risti sivuväri (4+korttia) 

3NT      = 18-20ap, tasainen  

4C,4D  = renonssi      

4H        = patarenonssi  

Avaaja          Vastaaja

1S                 2NT

 

 3C             = minimiavaus

 3D,3H       = sivuväri (4+korttia)

 3S             = risti sivuväri (4+korttia)

 3NT           = 18-20ap, tasainen

 4C,4D,4H = renonssi 

 

Avaaja tarjoaa siis kaikilla minimikäsillä toisella vuorollaan kolme ristiä.  Minimiksi lasketaan korkeintaan n. 15 pisteen avauskädet.  Jos Losing Trick Count on tuttu, voit pitää seitsemän tai enemmän menevän kättä miniminä.

Pitkällä avausvärillä avaaja voi joutua tarjoamaan kahteen sangiin kolmen kortin sivuväinsä, esim. kädellä, 75 AQ10865 KJ9 A10  tarjoaa avaaja toisella vuorollaan kolme ruutua.

Olet avannut yksi hertta ja partnerisi tarjoaa kaksi sangia.  Mikä on toinen tarjouksesi?

 

K1052 KQ52 KQ52 KQ52 -
AQI05 AQIO52 AQI05 AQIO52 AQIO52
653 65 A65 A652 AQ65
K8 K8 K8 . - K842
3C 3S 3NT 4C 4H

 

Avaajan kerrottua minimiavauksen kolmella ristillä, voi vastaaja kysellä avaajan singeleita tarjoamalla kolme yhteistä yläväriä.  Jos avaajalla on singelton, tarjoaa hän tätä väriä.  Iman lyhyttä väriä tarjoaa avaaja hyvällä minimillä kolme sangia ja huonolla minimillä neljä valttiväriä.

Avaaja    Vastaaja

1 H           2 NT

3C           3H                 

?

Mitä tarjoat avaajana seuraavilla käsillä?

         

Q952 K52 Q92
AJ85 AQIO52 AQ875
Q53 65 A1065
K8 KQ8 8
4H 3NT 4C

 

         

Avaaja Vastaaja
K1053 AQJ2
AJ952 KQI04
A106 K2
7 852
1H 2NT
3C 3H
4C 4D
4S 4NT
5H 6H

 

Kolme ristiä kertoi minimiavauksen, kolme herttaa kysyi ja neljä ristiä lupasi singeltonin.  Neljä ruutua ja pataa olivat kontrollitarjouksia sekä neljä sangia Blackwood.  Jos Stenberg ei olisi käytössä, vastaajan suora hyppy neljään herttaan lopettaisi tarjoussarjan ja hyvä slammi jäisi löytymättä.

Kolmen ristin jälkeen vastaaja voi siis kysyä avaajan lyhyttä väriä kolmella valttivärillä, mutta vastaaja voi myös näyttää oman singelivärinsä tarjoamalla tätä alimmalla mahdollisella tasolla.

 

      

Avaaja Vastaaja
1S 2NT
3C 3D,3H,4C = singelton
3S = kysyy singeltonia
4S= to play

 

Jos avaaja tarjosi toisella vuorollaan kolme avausväriä tai tätä korkeamman tarjouksen (esim. 1H - 2NT – 3S), voi vastaaja kysyä partnerin singeltonia kolmella sangilla.

 

Avaajan minimivastauksen kolme ristiä jälkeen vastaaja saa kysyä tai näyttää singeltoneita vain, jos hän on kiinnostunut slammista.  Jos slammimahdollisuudet ovat liian kaukana, tulee hänen hypätä suoraan täyspeliin.

 

Jos pelaaja on alun perin passannut, kannattaa tällöin pelata yläväriavauksen jälkeistä kahta sangia luonnollisena, näyttäen tasaisen 10-12 ap:n tasaisen käden.  Myös vastustajan väliintulon jälkeen kaksi sangia on luonnollinen, luvaten lisäksi pidon vastustajan värissä.

 

Jokaisen konvention haittana on, että näin poistuu kyseisen tarjouksen luonnollinen merkitys.  Jos pari pelaa multia, ei tällöin pysty avaamaan heikolla kakkosella ruudussa.  Vastaavasti Stayman estää mahdollisuuden tehdä pysäytystarjous ristissä kahden tasolla.  Stenbergissä tämä ei ole kovin suuri haitta. 10- 12 ap:n tasaisellakädellä voi aina tarjota alaväriä kahden tasolla.  Ainoa ongelmajakatuma on 3-4-3-3 partnerin pataavauksen jälkeen.  Kaksi herttaa lupaisi viiden kortin värin, joten kolmen kortin alavärin tarjoaminen on "pienin paha".

 

Stenbergin konventiolla on kaksi suurta etua.  Ensiksikin sen käyttö antaa enemmän tarjoustilaa mahdollisen slammin tutkiiniseen.  Toiseksi nyt suoraa hyppyä täyspeliin voidaankäyttää "chansaus"-tarjouksena sellaisilla jakokäsillä, missä ei ole paljoa arvopistevoimaa täyspelin silti ollessa mahdollinen.  Esim. kädet    QIO865 KJ954 103 tai  765 AQ9765 JI03 4 olisivat tyypillisiä suoria korotuksia täyspeliin partnerin hertta-avauksen jälkeen.  Neljä herttaa menee kotiin, jos kortit sopivat partnerin käden kanssa hyvin yhteen.  Ja toisaalta suora hyppy toimii hyvänä estotarjouksena, jos vastapuolella on vaikka patatäyspeli korteissaan.