Michaels Cue & Unusual NT

Kauko Koistinen

 

Lyhyesti kuvattuna Michaels Cue ja UNT toimivat seuraavasti:

Vastustajan avausvärin tarjoaminen kahden tasolla lupaa 5-5 jakautuman kahdessa värissä, joista toinen on ylin tarjoamatonja toinen sitä alempi tarjoamaton väri.  Välitarjous 2NT lupaa 5-5 jakautuman kahdessa alimmassa tarjoamattomassa värissä.

Esim:

          Vastustaja Sinä                                 Vastustaja Sinä

          lC        2C = S +H tai S+D 5-5               1H          2H S +C tai  S+D 5-5

                     2NT = H +D 5-5                                           2NT = D +C  5-5

 

Konventiota voidaan pelata joko voimallaan rajoitettuna, luvaten vyöhykkeiden mukaan n. 8 - 15 p, tai rajoittamattomana, jolloin Michaels Cuen tekijän on kerrottava lisävoima myöhemmillä tarjouksilla.  Joka tapauksessa käden voiman tulee olla sijoittunut pitkiin väreihin.

Vastustaja avaa yksi ruutu.  Mitä larjoat?

 

     

AQ1032 - J8652 AQJ97
103 KJ986 AQ 86
8 53 K KQ876
A10764 KQIO865 97532 2
2D 2NT PASS 1S

 

Esimerkeistä kolmas on hiukan karrikoitu, Michelsin käyttämistä tällä kädellä voidaan kutsua systeemin pahoinpitelyksi.  Mutta vaikka kätesi olisi J8652 AQ 9 K7532, ethän kuitenkaan tarjoa kahta ruutua.  Jos partnerisi myöhemmin miettii uhrausta neljän hertan päälle, voit olla varma, että hän tekee väärän ratkaisun.

Huomaa myös neljäs esimerkki - sellaisissa kaksivärinäytöissä ei ole mieltä, joissa toinen väri on vastustajan avausväri.

 

Michaels Cuen tekijän partneri voi preferoida partnerin väriin alimmalla tasolla, kysyä partnerinsa toista väriä kahdella sangilla, tarjota omaa väriä (sopimuksen mukaan vaatimus tai ei), tai tehdä hypyn partnerin värissä (vastustajia ehkäisevä, ei inviitti).

VPV avaa yksi ruutu, partneri tarjoaa kaksi ruutua ja OPV passaa.  Mitä tarjoat?

 

     

J72 84 52 QJ97
KJ3 KJ86 AQJ864 K86
K1098 543 K87 876
764 K1075 92 K62
2S 2NT 2H 3S

 

Ylitarjous vastustajan värissä on Michaels Cue vain silloin kun vastustajan avausväri on aito.  Järkevänä rajana voidaan pitää, että jos vastustajan avaus lupaa vähintään kolme korttia, on ylitarjous Michaels. Mutta jos vastustajan avausväri voi olla kahden kortin tai lyhyempi, on ylitarjous luonnollinen välitarjous luvaten ainakin viiden kortin pituisen hyvän värin.  Näin ollen vahvan yhden ristin ja Precision-tyyppisen yhden ruudun avauksen jälkeen ei ole viisasta pelata ylitarjouksia Miehaels Cuena.

Unusual NT konventiota voidaan pelata muutenkin kuin suorana välitarjouksena kahden tasolla.  Nykyaikainen käytäntö on pelata sangitarjousta - silloin kun se ei voi olla luonnollinen - kaksivärikättä (yleensä alavärejä) näyttävänä.

 

          Pohjoinen Itä        Etelä     Länsi

          1H             2C       2H       pass

          pass         2NT

 

       Idän kaksi sangia kertoo viiden kortin lisäksi myös neljän kortin ruudun, esim. käsi    2   A4   KQI09  KQJ532.

 

Kädellä   KQ102   A104  --   KQJ532 olisi oikea tarjous kaksi pataa.  Ilmaisukahdentaa voisit esim. korteilla:    KQ2  6  AJ9  KQ7532.

 

Pohjoinen Itä        Etelä     Länsi

1S        pass           4S        4NT

 

Neljä sangia ei minkään järjen mukaan voi olla ässäkysely.  Länsi kertoo tarjouksellaan kaksivärikäden.  Idän tulee tarjota hänelle paremmin sopivaa alaväriä viiden tasolla.  Jos länsi jatkaa partnerinsa viiden ristin jälkeen viidellä ruudulta kertoo hän punaiset värit.Ja idän viiden ruudun jälkeen lännen viisi herttaa kertoo hertta-risti värit.

 

Esim.              AKJ63

          743

          87

          A73

  -                         82

  KQIO85            AJ92

  A10652            94

  J62                    KQIO94

          Q109754

          6

          KQJ3

          85

 

Pohjoinen Itä        Etelä     Länsi

1S           pass      4S       4NT

pass         5C       pass      5D

pass         5H       pass      pass

pass