YLEISTÄ

"Standard American Yellow Card eli SAYC sallii nopean partnershipin muodostamisen, antaen yksinkertaisen, mutta kuitenkin hyvän työkalusetin, ilman 15 minuutin systeemin moukaroimista…

Tavoite on antaa yksinkertainen, moderni menetelmä, joka johtaa hyvään, jatkuvaan yhteisymmärrykseen, kun molemmat pelaajat ovat lukeneet tämän kirjasen. Joidenkin tarjoussasarjojen merkitystä pelaajat voivat vapaasti itse määritellä, kuten esim "4:s väri vaatimus".

Pelaajat voivat myös päättää käyttää 4:n kortin yläväriavauksia 3:ssa kädessä.

Vaihtoehtoja

SAYC itsessään ei sisällä mitään uutta, sellaista, josta acol- tai suomen standardia pelaava hämmästyisi, mutta se silti on kehys käytettävälle järjestelmälle.

Tekemättä asioita LIIAN monimutkaisiksi, voit lisätä konventioita sopimuksen mukaan. On kuitenkin pidettävä kohteliaana ESI-ALERTOIDA konventiot ennen kuin peli alkaa.

Esim" We play SAYC; DONT; RKCB; Bergen raises; and all 2-level openings except 2C are ALERTABLE"

SAYCIN PÄÄPIIRTEET

· 5- kortin ylävärit
· 5-5 ja 6-6 käsillä avataan ylemmällä
· 4-4 alaväreillä avataan 1D
· 3-3 alaväreillä avataan 1C
· NT-avaukset osoittavat tasaisen käden ja voivat sisältää 5 kortin ylä- tai alavärin. 1nt=15-17 2nt=20-21 3nt=25-27 (huom! Ei gambling)
· 2C vahva avaus
· 2D,2H,2S heikot kahdenavaukset


SIMPLE SAYC vs FULL SAYC

Simple SAYC ei sisällä:

 · Jacoby Transfers
 · Jacoby NT
 · Negative dbles (=>2S)
 · Michaels cue bid
 · Unusual 2NT

FULL SAYC sisältää ylläolevat, lisäksi voidaan sopia negX to 3S

 1NT AVAUS (15-17)
  · 2C "non-forcing Stayman", tarkoittaen, että tarjoukset voivat
pysähtyä kahden tasolla
 · 2D ei ylävärejä
· 2H,S heikko
· 2NT 8-9 tasainen
· 3C,D slammi-inviitti
 · 2H Herttaväri (4-4 ylävärit mahdollinen)
· 2S heikko inviitti patavärillä
· 2NT 8-9 tasainen (4 k pata)
· 3C,D slammi-inviitti
 · 2S Pataväri, ei herttaväriä
· 2NT 8-9 tasainen (4 k hertta)
· 3C,D slammi-inviitti
 · 2D siirto 2H:an (Jacoby transfer)
 · 2H
· 2S 5-5 ylävärit 7-9, inviitti
· 2NT 5 kortin hertta, 8-9 hcp tasainen, inviitti 3NT tai 4H:an
· 3C/D 5-4 H+C/D , täyspelivaatimus
· 3H inviitti
· 3S splinter
· 3NT 5 kortin hertta, balansoitu
 · 2H siirto 2S:an (Jacoby transfer)
 · 2S
· 3H 5-5 ylävärit, tpv
· 2NT 5 kortin pata, 8-9 hcp tasainen, inviitti 3NT tai 4S:an
· 3C/D 5-4 S+C/D , täyspelivaatimus
· 3S inviitti
· 3NT 5 kortin pata, balansoitu
 · 2S SIIRTO 3C:in
 · 3C-
· PAS haluaa pelata 3C
· 3D haluaa pelata 3D

 

 

(Muita konventioita:minor suit stayman)
· 3C/D Inviitti 3NT:in vähintään 6 kortin värillä
· 3H/S Slammi-inviitti vähintään 6 kortin värillä
· 4C Gerber 0/4,1,2,3 ässää
· 4NT slammi-inviitti


Vastustajan tarjotessa 1NT jälkeen
· dble, kaikki konventiot ovat "on"
· väritarjous, kaikki konventiot "off" , ja ylitarjous vastustajien värissä on ainoa TPV, Staymannin korvike
Jos vastustajat sekaantuvat konventionaalisen vastauksen jälkeen, tarjoukset pitävät saman merkityksen kuin jos sekaantumista ei olisi ollut.
Tarjous ilmaisee" Tarjoan vapaaehtoisesti, joten minulla on todellinen tuki sinulle, esim: 1NT-pas-2D-Dble-2H (passi 2:lla herttakortilla)

 

Vastaukset 2NT ja 3NT avauksiin
2NT
3C stayman
3D/H Jacoby
4C Gerber
4NT slammi-inviitti
3NT
4C stayman
4D/H Jacoby
5C Gerber
4NT slammi-inviitti

VASTAUKSET JA TARJOAMINEN 1H JA 1S AVAUSTEN JÄLKEEN

1H ja 1S avaukset osoittavat 5 kortin tai pidemmän värin
vastaukset:

1H -
· 1S 6+p 4+korttia, kierrosvaatimus
· 1NT 6-10 ei 4k pataa, ei 3k herttaa, ei vaatimus
· 2C,2D 11+ 4+ korttia
· 2H 6-10 3+ korttia
· 2S,3C,3D vahva, slammi-inviitti
· 2NT TPV 3+korttia (Jacoby 2NT)
· 3C/D/S singel tai renonssi
· 3H 17+ hcp
· 3NT 15-17
· 4H minimiavauskäsi
· 3H limit, 10-12 3+korttia
· 3NT 15-17 tasainen, 2kortin hertta
· 4H <10 hcp 5+herttaa, epätasainen

Minimiavauskädellä tuetaan partneria, tarjotaan sangia tai uudestaan oma väri. Vahvalla kädellä 18+ vastaajan yhteen sangiin reverse tai hyppy uudessa värissä on TPV. Keskivahvalla kädellä (17-18 ) hypätään vastaajan värissä tai uusi väri ilman reverseä (13-18).

VASTAAJAN JATKOTARJOUKSET

Jos vastaaja on tarjonnut väriä yhden tasolla, päättää hän seuraavaksi, tarjotako pysäytyksen osamerkintätasolla, invitoidako täyteenpeliin, hypätäkö täyteenpeliin, vai vaatiako täyteenpeliin ja saada lisäinfoa avaajan kädestä.

· Pysäytystarjoukset:
· Pass,
· 1NT,
· 2 aiemmin tarjottua väriä: 1H-1S, 2C- pas,2H,2S = 6-10
· Inviitit:
· 2NT,
· 3 aiemmin tarjottua väriä: 1H-1S, 2D-2NT, 3D,3H,3S = 11-12
· toisen kierroksen vaatimustarjoukset:
· uusi väri (ellei avaajan toinen tarjous ollut 1NT, jolloin
vastaajan reverse tai hyppy uudessa värissä on TPV)
· neljäs väri
(ei kuitenkaan 1H-1S, 1NT-2C,2D joka on non-forcing, vastaajan on vaadittava hypäten 3C tai 3D tarjouksella)
Vaatimustilanteita:
· 2-yli-1 vastauksen jälkeen vastaajan hyppy avausvärissä on TPV
· 2-yli-1 vastaus lupaa toisen tarjouksen vastaajalta (tai täyspeliä
vastaavan tason)

 

· 1S - 2C
2H-
2NT,3C,3H inviitejä 11-12

 

· 1S - 2C
2H-
2S preferenssi non-forcing, 11-12 2k pataa

 

· 1S - 2C
2H-
3D TPV, 4SGF

 

· 1S - 2C
2D kierrosvaatimus, vastaajan minimitarjouksia ovat 2S,
2NT,3C ja 3D. avaajalla voi olla 18 hcp, joten passata ei saa

VASTAUKSET 1C JA 1D AVAUKSIIN

 · 1D on oletettavasti 4 korttia, koska 1C:llä pyritään avaamaan 3 kortin alaväriaukaisut. Poikkeuksen aon 4-4-3-2, joka avataan 1D.
 · Jotkut sopivat, että 1D on aina vähintään 4 korttia, josta seuraa, että 1C avaus voi olla 2 korttia
 · Vastaajan taroukset ja jatkotarjoukset noudattavat yläväriaukaisujen linjaa.
 · Yhden tason tarjoukset up-the-line.
 · Vastaaja tarvitsee enemmän valtteja korottaakseen avaajan tarjousta, 4 ruudussa, ja 5 ristissä.
 · Vastaajan 2NT=13-15 ja 3NT=16-17.
 · Alavärikorotukset eivät ole vaatimuksia.

2C AVAUS, VASTAUKSET JA JATKOTARJOUKSET

 2C=22+ tai vastaava pelivoima
 · 2D keinotekoinen, voi olla odottava hyvä käsi ilman hyvää väriä
· 2H,S vaatimus 3H,S asti   (2C-2D 2H-2S 3H=not forcing)                  
· 2NT
· 3C Stayman
· 3D,H Jacoby
· 4C Gerber
· 4NT slammi-inviitti
· 3C,D vaatimus 4C,D asti tai 3NT
 · 2H,2S,3C,3D luonnollinen TPV, 5+korttia 8+hcp
 · 2NT tasainen 8+

TARJOUKSET HEIKKOJEN 2-AVAUSTEN JÄLKEEN

 2D,H,S 5-11 hcp, 6 korttia (huonot 7 korttia)
 · 2NT vaatimus
· 3D,H,S heikko 5-8
· joku muu väri voimaa siinä värissä
· 3NT ei voimakeskittymää sivussa
 · 3NT to play
 · korotus ehkäisevä, RONF ( Raise Only Non Forcing)
 · uusi väri kierrosvaatimus, min 5korttia, etsii tukea
· 3 kortilla ylävärissä tuetaan
· minimikädellä ilman tukea oma väri uudestaan
· maksimilla uusi väri tai NT

Konventioita: Ogust
Unusual against unusual


SLAMMITARJOUKSET

Blackwood 4NT ässäkysely 0/4,1,2,3
5NT kuningaskysely 0/4,1,2,3
Hyppy 5NT:in GSF (Grand Slam Force)
· Kahdella valtin huippukuvalla tarjotaan 7
· yhdellä tai ilman tarjotaan 6

Konventioita: RKC 031422, cuebids, splinters, DOPI, ROPI,


PUOLUSTUSTARJOUKSET

· VÄRITARJOUKSET 8-16.
Vain avaajan avausvärin cue-bid on vaatimus kysyen välitarjouksen luonnetta: (1D) 1S (Pass) 2D
Pass 2S - minimi
- muu väh 11hcp
· 1NT 15-18 tasainen, pito avausvärissä
· 2C Stayman
· muut luonnollisia (Jacobya käytännössä käytetään)

· 2NT Unusual 5-5 alimmat tarjoamattomat värit
· Hyppäävät välitarjoukset ehkäisyjä
· (1D) - 2S = heikko 2S avaus
· (1D) - 3C = heikko 3C avaus

· Cue vastustajien värissä
· Michaels, jos vain yhtä väriä on tarjottu
· 1C,D- 2C,D = molemmat ylävärit 5-5 8+ hcp
· 1H-2H =S ja C tai D 5-5 10+ hcp
· 2NT kysyy alaväriä
· Luonnollinen, jos kahta väriä on tarjottu

· Ilmaisukahdennus osamerkintään, rankaisukahdennus täyteenpeliin

· Hyppy ilmaisukahdennukseen on inviitti, cue vaatimus

· Ehkäisyjä vastaa välitarjoukset väreissä ja sangissa ovat luonnollisia, cue-bid on michaels

SANGIPUOLUSTUKSET

Yleisimmät sangipuolustukset ovat Cappelletti ja DONT

Capp:
· dble rankaisu
· 2C 1-värikäsi, väri mikä tahansa
· 2D ylävärit min 5-4
· pass ruutuväri
· 3C huonot ylävärit hyvä ristiväri
· 2NT
· rele parempaan alaväriin tai
· limitkorotus yläväriin
· 3H,S ehkäisy
· 2H hertta ja alaväri
· 2NT kysyy alaväriä
· 3H ehkäisy
· 2S pata ja alaväri
· 2NT kysyy alaväriä
· 3S ehkäisy
· 2NT alavärit

Muita konventioita: Astro, Brozel, DONT, Suction

KILPAILEVA TARJOAMINEN

Pääsääntöisesti tarjoukset tarkoittavat sitä mitä ilman väliintuloakin.

Kuitenkin kilpailevassa tilanteessa joudutaan valitsemaan joskus vaihtoehto, joka olisi ollut toiseksi paras ilman väliintuloa.
· 1D (Pass) 1S (2C)
2S , kun on J43-A874-AQJ4-J3 (1NT ilman välitarjousta)

Vastustajan värin cue-tarjous osoittaa täyspelivoiman, mutta ei vielä välttämättä tiedä, minne ollaan menossa. Saattaa olla tuellinen korotus.
· 1S (2C) 3C

Negatiiviset kahdennukset 2S saakka luvaten 4+ tarjoamattomassa ylävärissä tai jos palataan avaajan alaväriin, 11-12 hcp inviitti

Ylävärin tarjoaminen kahden tasolla osoittaa 11+ hcp 5+ korttia

· 1C - (1D) - dble väh 4-4 ylävärit
· 1C - (1H) - dble tasan 4 pataa
· 1C - (1S) - dble 4+ herttaa 6+ hcp

Jos oikeanpuoleinen vastustaja kahdentaa:

· 1D - (dble) - 1H,S vaatimus, rajoittamaton voima
· 1D - (dble) - 2C ei vaatimus, 6-10 hcp 6+ korttia
· 1D - (dble) - 2NT limitkorotus 10+ hcp tai parempi
· 1D - (dble) - redble 10+
· 1D - (dble) - 3D ehkäisy 0-9 hcp 5+ korttia

Vastaajan hyppy kahdennuksen jälkeen on to play
· 1D - (dble) - 2H,S,3C 6+ korttia


VASTAKAHDENNUS

Redblella voi olla 3 eri merkitystä:

· to play,
· jos väh 4:n tasolla tai ylempänä
· 4S (dble) redble = penalty
· vastustajat kahdentavat reletarjouksen
· 1NT (Pass) 2D (dble)
redble = hyvä ruutuväri

· hyvä käsi, jos kahdennus on ilmaisua
1S - (dble) - redble 10+

· SOS, jos oma puoli on kahdennettu sangissa enintään kolmen tasolla
1D - (Pass) Pass (dble)
Pass (Pass) redble = SOS

KONVENTIOT KILPAILUTILANTEESSA

Ellei muualla ole toisin mainittu, vastustajien tarjous muuttaa konventiot "off".

Esim
· 1H (1S) 2NT =luonnollinen 12-14 hcp

· 2C (dble) 2D =positiivinen ja luonnollinen

Michaelsia ja U2N:ää vastaan voidaan kahdennuksella osoittaa 10+ hcp tai cuebid vastustajan väriä vahvammalla.

· 1S (2S) 3H =TVP
dble =10+ hcp