Pihapiiriin kuuluu uuden näyttelyrakennuksen lisäksi vanhoja aittoja, luhti ja Korpelan tuparakennus, joka on siirretty paikalle 1970-luvun alussa. Prof. Veikko Vionoja halusi tuolloin veljensä rak. mest. Toivo Laineen kanssa itselleen kesäpaikan syntymäpitäjäänsä Ullavaan, jossa heillä ei enää ollut mitään suvun omistamaa paikkaa. Aivan Korpelan naapurissa Ullavajärven rannalla on nykyisin muiden omistuksessa oleva monivuotinen kotipaikka Haapala, jossa nuori Veikko aloitti maalarin uraansa itse tekemillään kasviväreillä. Maalauskankaan pohjustusta hän oli opiskellut kirjoista. Hän naulasi usein kankaan isänsä, puuseppä Johannes Laineen verstaan oveen.

Veikko syntyi heti vanhempiensa palattua Amerikasta, jossa vanhempi veli Toivo oli syntynyt. Syntymäpaikka on kirkonkylässä sijaitseva Vion-talo, joka on vieläkin paikallaan ja jota mukaillen näyttelyrakennus on tehty. Vion-talo on Veikko Vionojan äidin sukulaisten omistama edelleenkin.

Vasemmalla Vion-talon mallin mukaisesti tehty näyttelyrakennus oikealla Kauhavalta siirretty tuulimylly.aitat

Vasemmalla oleva harmaa aitta on Ullavan kunnan omistama ja siirretty kirkonkylästä. Oikealla oleva aitta kuten luhtikin on siirretty Veikko Vionojan vaimon Kertun kotipitäjästä Ylistarosta, jossa Vionoja on löytänyt paljon aiheitaan.

Paluu alkuun