MES 1.1.10

    


 English                                                                                                                           

                                                                                Kulttuuriantropologin kotisivu      

 Kirjoja ja kirjoituksia ihmisestä, kulttuurista ja tulevaisuudesta

 

                                                                          

 

   Matti Sarmela             

 Helsingin yliopiston kulttuuriantropologian emeritusprofessori

         

 

              Curriculum vitae

              Julkaisut


                                                                                 

Itse                                                                
         Matti Sarmela


Helsingin yliopiston kulttuuri- ja sosiaaliantropologian  professori vv. 1973-2000; alansa  ensimmäinen varsinainen professori Suomessa. Julkaissut kymmenkunta teosta ja yli 200 kirjoitusta sekä antropologian alalta että Suomen ja Thaimaan kulttuurista. Tehnyt vuosien 1972-1999 aikana kenttätyömatkoja Lampangiin Pohjois-Thaimaahan.

Julkaissut Thaimaan kyläyhteisöistä teokset: Paikalliskulttuurin rakennemuutos (1979, 1985) ja Kohtalon lait eivät katoa. Elämää Pohjois-Thaimaan kylissä (2004; englanniksi 2005). 

Saanut työstään Suomen perinneatlas Tieto-Finlandia -palkinnon 1994. Kiteyttänyt kulttuurin rakennemuutoksia koskevat näkemyksensä teoksessa Rakennemuutos tulevaisuuteen. Postlokaalinen maailma ja Suomi (1989), jossa on kuvattu lokaalista, delokaalista ja postlokaalista kulttuurikautta. Nykyisen kiinnostuksen kohteena kulttuurin finaalistuminen, maanosavaltioiden synty ja valtiokulttuurien katoaminen. Uusin teos Postlokaalinen kulttuuri. Kehityksen fibalisaatio  on ennustus siitä, millainen on lopullinen digitaalinen maailmankulttuuri, jossa ihminen ja ympäristö ovat globaalien teknosysteemien hallinnassa.                                                                                                                    

   

    •  kulttuurin rakennemuutos; sopeutuminen tulevaisuuteen; finalisaatio

    •  lokaalinen, delokaalinen, postlokaalinen kulttuuri 

      universaali digitaalikulttuuri; gigapolien maailma; globaali ihmislaji
    •  planetaariset teknosysteemit; rajaton meritokratia 
    •  kulttuuri-imperialismi; tajuntateollisuus; kehitysuskonto
    •  metsästäjä-keräilijäkulttuurin; kaskikulttuurin ja agraarikulttuurin rakenteet
    •  suomalainen tapaperinne; Thaimaan paikalliskulttuuri
    •  perinteentutkimuksen tilastolliset menetelmät; kansankulttuurin kartoitus       Kirjoja  

Postlokaalinen kulttuuri 

  Kehityksen finalisaatio ja tulevaisuus.


ISBN 978-952-99977-5-6 (PDF)

ISBN 978-952-99977-6-3 (CD-ROM)

Helsinki 2013 

(Postlocal culture. Finalization of development.)

           

Postlokaalinen kulttuuri

     PDF-tiedosto.   Kirja, odota latautumista!  

Gigapoli

 

Millainen on tulevaisuuden kulttuuri?

Universaali, rajaton digitaalinen kulttuuriympäristö – Globaalit teknosys­teemit – Planetaarinen virtuaalikulttuuri – Yhdenmukainen koulutus ja sivistys – Pää­omien, tavaroiden ja työvoi­man vapaa liikkuvuus – Mannervaltiot, maailmanhallitus – Paikallis­ten yhteisöjen, kansallisvaltion, kuntien, seurakuntien kuolema – Kansal­lisuus-, rotu- ja sukupuolierojen katoaminen – Globaali kehity­suskonto

Paikallisyhteisöjen eettisten arvojen katoaminen – Rajaton seksuaalinen vapaus – Avioliiton ja perheen katoaminen – Huumevapaus, vi­ihdeuskonto – Globaali tajuntateollisuus – Mobiilikansalaiset – Laumojen planeetta – Yksinäisten ihmisten gigapolit – Ubiikki digitaalinen ihmisen, luonnon ja ympäristön valvonta.


POSTLOCAL CULTURE. Finalization of development. Summary 60 pages.

Finalization of digital environment – Culture of universal technosystems – Disap­pearing of national states and local institutions – Arising of continental states – Universal knowledge and educa­tion – Religion of development – Disap­pearing of mar­riage and family – Borderless sexuality – Global conscious industry – Ubiquitous digital sur­veillance of man, final scientific-technological control of nature and future.


                                                                                

     

   

      Kirjoituksia aiheesta

     Postvaltiollinen, postlokaalinen, postmoraalinen

       Postmoraalinen

   

     Kehitysuskonto

Postlokaalinen aika 2009 


 


 
 

  SUOMEN PERINNEATLAS               Atlas

on täällä vapaasti kopioitavana.                  

 

 

 

Internetissä olevan e-kirjan (ISBN 978-952-99977-1-8) resoluutiota on madallettu 56,5 megatavuun.

Atlas on kirjastoissa saatavana CD-kirjana (ISBN  978-952-99977-0-1), jonka koko on 450  Mt. ja karttojen tarkkuus 600 dpi.
3. osittain uusittu painos  PDF-tiedosto,  600 sivua, 99 karttaa, 56 Mt. 

  Perinneatlas 

  Latausaika n. 2-5 min.

 99 karttaa suomalaisesta ja karjalaisesta kulttuurista

                     –  pohjoinen pyyntikulttuuri

                     –  itäinen kaskikulttuuri

                     –  läntinen agraarikulttuuri

 

                      Aihepiirejä:

           

Elämä ja kuolema              Naimisiin meno                   Vuotuiset juhlat

karhuriitit, uhripuut              kosinta, kihlaus                      juhlapyhät, praasniekat

eläinuhrit, karsikot               häätavat                                 juhlatulet, kiertueet 

Kylän nuoret                      Samaanit, tietäjät, noidat   Ympäristökertomukset

kylätanssit, kyläkeinut        loitsut, taudit, trullit                 haltiat, maanalaiset

yöstelytavat, nimipäivät      para, noitatarinat                   vainajat, kirkko, aarteet

Vanhamittaiset runot 

Maailman synty, Kantele, Sampo, Väinämöinen, Iso Tammi; balladit, legendarunot

 


Omakuva2 

Ban Srii Muod Klao 1999.                             

 


 

Thaikuva1        Thaikuva2        Thaikuva3

                                                                                                                                                                                       

  Kohtalon lait eivät katoa.  Elämää Pohjois-Thaimaan kylissä

       (’Laws of Destiny Never Disappear. Life in villages of northern Thailand’)

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen Antropologinen Seura                         

 ISBN 951-746-603-X  (SKS) ; 952-9573-25-1 (SAS); ISSN 0355-1768

 Helsinki 2004. 333 sivua, 110 värikuvaa.

 

 Englannin kielinen laajennettu laitos julkaistu e- ja CD-kirjana:

  Laws of Destiny Never Disappear. Culture of Thailand in  Postlocal World.   

 Helsinki 2005. 

    Thailand Culture

                                                                                   

The Best of The Asian Studies WWW Monitor: *****


MATTI SARMELA

THAIMAAN KUVIA I - III

Lampangin kaupunki ja ympäristökylät

Ban Srii Muod Klao * Ban Mae Kong Nya * Ban Dong

Vuosilta 1972 ˗ 1973 * 1984 ˗ 1985 * 1997 ˗ 1999

Helsinki 2017

I. OSA 1972-1973

thaikuvia

========================================================================

           

Rakennekansi

  

   Rakennemuutos tulevaisuuteen.   Postlokaalinen kulttuuri ja Suomi         

Helsinki 1989.   ISBN 978-952-92-1783-0     PDF  

                                   

Rakennemuutos                                                                                                    

       

 Lokaalinen,  delokaalinen ja postlokaalinen kulttuuri.               

        Kuinka rakennemuutokset tapahtuvat.

        Kuinka  ihminen muuttuu kyläläisestä delokaalisen,

        keskitetyn valtiokulttuurin kansalaiseksi ja lopulta

        postlokaalisen maailmankulttuurin jäseneksi.

        Mitä on kehitysusko ja kuinka koittaa täydellisyys, finalisaatio.

 


  

 kehityskansi 
                                                                                                                                

  

    Kehitysuskon kansa. Kirjoituksia  ihmisestä ja tulevaisuudesta. 

                                                                                                                                               

Helsinki 2007. ISBN 978-952-92-1795-3   PDF  

                                  

Kehitysusko                                                                                                         

 

      Vapaita kirjoituksia suomalaisen kulttuurin muutoksista kohti

      maanosavaltioiden aikakautta.  

      Ihmisten  ja eläinten asema täydellisessä teknoympäristössä.

      Kuoleeko yhteisöllisyys ja kansallinen kulttuuri?

 

 ****************************************************************************************************

 

   ARTIKKELEITA

 

  Postlokaalinen aika

    Kansallisvaltion loppu ja Euroopan Yhdysvallat

    (Finnish Folklore Atlas 2009)                    PDF                                              

    Postlokaalinen

 

   Karhu ihmisen ympäristössä   

Karhun kannoilla, 42-83. Turku 2006         PDF

Karhukultti

 

   Kuinka iriadamantti määritellään. Delegitimointi jkunnon ihmiset

Suomen antropologi  -  Antropologi i Finland 3/2004.   PDF

Iriadamant

    

   Suomalainen, ugrilainen vai eurooppalainen?              

    Alkuperäiskansa

 

   Mitä on kulttuuri-imperialismi      PDF  

   Imperialismi

 

   Kansallisista ihanteista globaaliin kilpailuun  

   Kasvatus

     

   Kohti täydellistä kulttuuria           PDF                                      

    Täydellisyys


     

Piikkejä  (havaintoja nykykulttuurista)                                                      

Piikkeja

 

   Postlocal culture. An inevitable future?                     

Michel Bassand (ed.) 1991. Identité et développement                        

régional, 145-159. Peter Lang                    PDF              

Postlocal culture 

 

Suomen perinneatlas saksaksi             PDF                 

Finnische Volksüberlieferung

 

Sirénin - Sarmelan - Sireenin sukuhistoria

Sirénin suku    

_________________________________________

 

      
             


Matti Sarmela

 

 

    CURRICULUM VITAE

 

Professional employment

1962-68     Editor, Atlas of Finnish Folk Culture

1969-71     Assisting professor, University of Helsinki

1971-73     Junior Research Fellow of the Finnish Academy

1973-81     Professor of General Ethnology, University of Helsinki

1981-88     Professor of Social Anthropology (Department of Sociology), University of Helsinki

1988-00     Chair professor of Cultural Anthropology, University of Helsinki

Secondary occupations

1971-80     Docent of Social Anthropology, University of Helsinki

1974-02     Docent of Cultural Anthropology, University of Turku

 

Grants and awards

Finnish State Studentship 1958-61

University of Helsinki; grants for young scholars 1964, 1965, senior scholars 1969

Alfred Kordelin Foundation; grants 1965, 1968, 2000

Foundation for Finnish Culture; grant 1969

University of Helsinki and the  Finnish Academy of Science and Letters; grants for doctoral thesis 1969

Foundation for the Promotion of Finnish Literature; grant 1970

Finnish Ministry of Education; grants for preparing course books 1971, 1972

Academy of Finland;  grant for research on Finnish folklore ecology 1971-73

Academy of Finland  and Ministry of Education; grants for fieldwork in Thailand 1972-73; 1984-85 and 1997-98.

Scandinavian Institute of Asian Studies; grants 1972, 1982

Academy of Finland; fellowship for senior scholars 1976, 1981, 1992, 1997

Niilo Helander Foundation; grants 2000, 2003.

Finnish Cultural Foundation; eminentia-grant 2007

Tieto-Finlandia 1995  (Finlandia prize for the scholarly publication 1995)

 

Membership of professional associations

Finnish Anthropological Society (a founder member and the first chairman 1975-85, board 1985-2003)

Kalevala Society (member of executive committee 1975-2000)

Finnish Literature Society (member of executive committee 1973-83, 1989-92 and council 1971-76, 1988-1994)

Foundation for Finnish Peasant Culture

Finnish Society for the Study of Comparative Religion

Finno-Ugric Society

M.A.Castrén Society

Nordic Institute of Asian Studies, vice-member of the board 1988-90

Society for Cross-Cultural Research (USA)

American Anthropological Association (USA, -2000)

Standing Committee of the International Union of Anthropological & Ethnological Sciences (-2000)

 

Research teams

Team member of the research project "Four Northern Communities. Small  communities in the cultural crisis" (Neljä  pohjoista yhteisöä). University of Joensuu 1974-1977

 

Team member of the international projects "The Role of Communication in the Cultural Development of Rural  Areas" and "Mass Media and the Way of Life",  Seven European & Canadian national commissions for Unesco, 1985-89.

 

Fieldwork in Lampang province, Thailand 1972-73, 1982-1983, 1984-85, 1997-98, 1999.

Editor-in-chief, Suomen Antropologi - Antropologi i  Finland 1989-97

Served as opponent in doctoral dissertations at the universities of Helsinki, Turku, Jyväskylä, Oulu and Joensuu.

 

Participated as a speaker in about 160 congresses, workshops or public events.

 

 

 

Matti Sarmela

 

   JULKAISUT - PUBLICATIONS

 

       

Teokset -  Monographs

 

1969  Reciprocity Systems of the Rural Society in the  Finnish-Karelian Culture Area, with Special Reference to Social Intercourse of the Youth.  FF Communications 207. Finnish Academy of Science and Letters, Helsinki. (360 pp.)

 
1970  Perinneaineiston kvantitatiivisesta tutkimuksesta. ('The quantitative analysis of oral tradition and  ethnographic data').Tietolipas 65. Finnish Literature Society (SKS),  Helsinki.  (155 pp.)


1972 Johdatus yleiseen kulttuuriantropologiaan. Ihminen ja yhteisöt cross-cultural -tutkimuksen valossa.  ('An introduction to general cultural anthropology. Man and society in the light of cross-cultural studies').  2nd printing Finnish Anthropological Society 1979.  Helsinki. (390 pp.)


1979  Paikalliskulttuurin rakennemuutos. Raportti Pohjois-Thaimaan riisikylistä. (Structural Change in Local Culture. Rural North Thailand; summary). Transactions of the Finnish Anthropological Society  6. Helsinki. (380 pp.)  2nd printing Tietolipas 109. Finnish Literature Society (SKS), Helsinki. (335 pp.)


1984 Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta. ('Writings in Cultural Anthropology'). Tietolipas 96. The Finnish Literature Society (SKS) & Transactions of the Finnish Anthropological Society 15.
Helsinki. (190 s./pp.)


1984  Neljä pohjoista yhteisöä. Kuvaraportti kolmesta  kylästä ja Suomen mustalaisista.  ('Four Northern  commun-ities. A pictorial report on three villages  and the Finnish Gypsies').  Editor, captions to the photographs and articles: Neljä pohjoista yhteisöä ('Four Northern  communities'). Luonto ja yhteisöt ('Communities and  the natural environment').  Kylä ja pihapiiri ('The village and farming environment'). Asuin-rakennukset ('Housing'). Sisätyöt ('Indoor work'). Ulkotyöt  ('Outside work').  Jokapäiväinen ruoka ('Everyday  food'). Työn ulkopuolella ('Life outside working hours'). Perhejuhlat ('Family celebrations'). Paikallisjuhlat ('Community celebrations'). Tapahtumia ('Local events'). Metropoli ja meritokratia ('Modern meritocratic society').  Otava, Helsinki. (287 pp. 600 pictures)


1987  (& Eero Julkunen)  Information Technology and Structural  Change in Local Cultures. Publications of the  Natio-nal Commission for Unesco 37, Helsinki. (117 pp.)


1989  Rakennemuutos tulevaisuuteen. Postlokaalinen  kulttuuri ja Suomi. ('Structural change into future. Postlocal culture and Finland'). WSOY, Helsinki. (282 pp.)  Uusi pianos 2007. CD & e-kirja. http://www.kolumbus.fi/matti.sarmela/rakennemuutos.pdf


1991  Karhu ihmisen ympäristössä. ('The bear in the human environment').  The Kalevala Society, Helsinki. (42  pp.)


1994  Suomen perinneatlas. Suomen kansankulttuurin kartasto 2. (Finnish Folklore Atlas. Atlas of Finnish Ethnic Culture 2.)  Finnish Literature Society (SKS), Helsinki. (250 large-sized pp.+ 99 maps).

Uusi digitaalinen versio 2007.  http://www.kolumbus.fi/matti.sarmela/Suomen%20perinneatlas.pdf


2000  Finnische Volksüberlieferung. Atlas der Finnischen  Volkskultur 2. Waxmann, Münster, New York, Berlin.
(311pps. + 99 maps).


2004  Kohtalon lait eivät katoa. Elämää Pohjois-Thaimaan kylissä. ('Laws of Destiny Never Disappear. Life in villages of northern Thailand'.)  Finnish Literature Society (SKS ), Finnish Anthropological Society (SAS). Helsinki. (335 s. 110 colour pictures).


2005  Laws of Destiny Never Disappear.  Culture of Thailand in the Postlocal World.  CD- and eBook. Helsinki. (560 pp, 380 pictures). http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/thailand%0culture.html                                                                      


2007  Kehitysuskon kansa. Kirjoituksia ihmisestä ja tulevaisuudesta.CD ja e-kirja. (260 s.)

http://www.kolumbus.fi/matti.sarmela/kehitysusko.pdf                                                            


2009  Finnish Folklore Atlas. Ethnic Culture of Finland 2. Translated from Finnish by Annira Silver. 4th partially revised edition. CD- ja e-kirja. (679 pp. 99 maps)  http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/folkloreatlas.pdf

2013 (2012) Postlokaalinen kulttuuri. Kehityksen finalisaatio ja tulevaisuus. (Postlocal culture. Finalization of development.)  CD- ja e-kirja. (384 s. English summary, 60 pp.)  Helsinki 2013.     

http://www.kolumbus.fi/matti.sarmela/postlokaalinen%20kulttuuri.pdf

 

    Julkaisuluettelo  –  List of publications

 

 1. 1965  Arbeit und Leben der Eisenbahnen (Radoilta ja ratojen varsilta). Kirjaesittely Studia Fennica 12, 192. Helsinki. (3 s.)

 

2. 1965  Kansankulttuurin kartoituksesta. Virittäjä 3/1965,255-279. Helsinki.(25 s.)

 

3. 1965  Kansanmoraalin aatehistoriasta. Ylioppilaslehti 15/1965. Helsinki.

 

4. 1965  Yökulusta ja kansanmoraalista entisaikaan. Medisiinari  4/1965, 48-49. Helsinki. (3 s.)

 

5. 1969   Reciprocity Systems of the Rural Society in the Finnish-Karelian Culture Area, with Special Reference to Social Intercourse of the Youth. FF Communications 207. Suomalainen Tiedeakatemia. Helsinki. (360 s.)

 

6. 1970  Ekologinen näkökulma suomalaisessa kansankulttuurin tutkimuksessa. Kotiseutu 1/1970, 13-17. Helsinki. (5 s.)

 

7. 1970   Ethnologischen Ortschafts- und Dorfregister des finnischen Sprachgebiets in Finnland, Karelien, Ingermanland, Norrbotten, Finnmark und auf der Halbinsel Kola. Viljo Nissilä – Matti Sarmela – Aino Sinisalo.  Studia Fennica 15. Helsinki. (137 s.)

 

8. 1970   Kvantitatiivisesta tutkimuksesta etnologiassa ja sosiaaliantropologiassa. Sosiologia 3/1970, 182-191. Helsinki. (10 s.)

 

9. 1970. Maailman kulttuurit vertailtavina. Cross-cultural -tutkimuksista. Kotiseutu 5-6/1970, 177-181. Helsinki. (5 s.)

 

10. 1970   Perinneaineiston kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Tietolipas 65. SKS Helsinki. (155 s.)

 

11. 1970   Probleme der finnischen Kulturökologie. Referat. Congressus Tertus Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn.

 

12. 1970  Uhrikivet ja uhripuut. Kotiseutu 5-6/1970, 147-155. Helsinki. (9 s.)

 

13. 1971  Den kulturekologiska aspekten. Nord-Nytt 2/1971, 140-148. Ekologi och Kultur. Nefa Stockholm. (9 s.)

 

14. 1971  Kansallisen identiteetin ongelma. Tuhoutuuko saamelainen  kulttuuri. Suomen Sosiaalidemokraatti 28.2.1971.

 

15. 1971  Kolmannen kerran kuppikivistä. Kotiseutu 3/1971, 102-103. Helsinki. (2)

 

16. 1971  Peasant Customs and Savage Myths I-II.  Richard Dorson  (ed.). Kirjaesittely. Zeitschrift für Volkskunde 1/1971. Stuttgart. (3 s.)

 

17. 1971 Saamelaisten etuoikeuksien julistus. Suomen Sosiaalidemokraatti 14.3.1971.

 

18. 1972  Alltägliche Gruppensymbole und die Theorien der Anthropologie. Ethnologia Europaea VI/2 1972, 186-192. Göttingen. (7 s.)

 

19. 1972 Antropologia. Tiedon värikäs maailma 1. Helsinki.

 

20. 1972  Die Anwendung quantitativer Methoden auf das Archivmaterial der Ethnologie Europas. Ethnologia Europaea VI/1 1972, 5-55. Münster. (50 s.)

 

21. 1972  Johdatus yleiseen kulttuuriantropologiaan. Ihminen ja yhteisöt cross-cultural -tutkimuksen valossa. Helsingin  yliopiston kansanrunoustieteen laitoksen toimite 3. Helsinki. (389 s.)

 

22. 1972 Karhunpeijaisten arvoitus. Kotiseutu 4-5/1972, 164-170. Helsinki. (7 s.)

 

23. 1974  Folklore, Ecology and Superstructures. Studia Fennica  18, 76-115. Helsinki. (40 s.)

 

24. 1974  Kansankulttuuri – minkä kansan? Sakari Haapaniemi (toim.), Suomi ja kansainväliset paineet, 172-183.  Otava, Helsinki. (12 s.)

 

25. 1974  Kuusi. Kotiseutu 1-2/1974, 44-47. Helsinki. (4 s.)

 

26. 1974  Ruraalinen kulttuuri ja urbaani kulttuuri. Uusimman ajan kansatieteellinen tutkimus taajamissa ja kylissä. Seurasaarisäätön toimitteita 1, 214-224. Helsinki.

 

27. 1974  Talonhaltiat sosiaalisessa kilpailussa. Suomalaisen haltiaperinteen alueellisista eroista. Kalevalaseuran vuosikirja 54, 340-359. Helsinki. (20 s.)

 

28. 1975 Cultural Imperialism in Rural North Thailand. Ethnologia  Fennica 1-2/1975, 38-44. Helsinki. (7 s.)

 

29. 1975  Group-Centered Behavior and Cultural Growth: a Summary  of Ecology and Superstructures. Steven Polgar (ed.),  Population, Ecology and Social Evolution, 219-226. The Haque (8 s.)

http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/ecofolklore.htm

 

30. 1975 Porotilalaki ja saamelainen kulttuuri. Yliö. Helsingin  Sanomat 9.2.1975.

 

31. 1976  Antropologia. Otavan suuri ensyklopedia 1. Helsinki.

 

32. 1976  Berberit. Otavan suuri ensyklopedia 1. Helsinki.

 

33. 1976  Busmannit. Otavan suuri ensyklopedia 1. Helsinki.

 

34. 1976   Cultural Imperialism and Ethnicity. An Example: Westernization in the Rural Thai Village. Lampang Reports, 155-164. The Scandinavian Institute of Asian Studies. Copenhagen. (9 s.)

 

35. 1976  Humanistiset tieteet. Tiede työväenluokan palveluksessa,  36-41. Työväen Sivistysliiton julkaisuja. Helsinki.  (5 s.)

 

36. 1976  Identiteettiongelmista. Valtion humanistisen toimikunnan  kulttuurientutkimuksen metodiseminaari 1975, 66-74. Suomen Akatemia Helsinki. (3 s.)

 

37. 1976 Ihminen jätevesikulttuurin työvoimana. Katsaus 1/1976, 4-6. Kriittinen korkeakoulu. Helsinki. (3 s.)

 

38. 1976 Inhimillisen tiedon antropologiaa. Suomen Antropologi  2/1976, 23-40. Helsinki. (18 s.)

 

39. 1976  Kehitysstrategiat ja etniset kulttuurit. J. Gould  (toim.), Suomalaisen kehitysmaatutkimuksen suunnat, 87-102. Helsingin yliopiston Kehitysmaainstituutti,  Helsinki. (16 s.)

 

40. 1976 Kulttuuri-imperialismi pohjoisthaimaalaisissa kylissä. Kulttuurityylien ja muotien kansanomaistuminen, 211-223. Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen toimitteita  2. Helsinki. (12 s.)

 

41. 1976  Mitä on antropologia. Suomen antropologi 1/1976, 3-19.  Helsinki. (17 s.)

 

42. 1976  Den samiska kulturens ödeslagar. Antropologiska Studier 16-17, 3-4. Helsinki. (4 s.)

 

43. 1977  Antropologia Suomessa. Esipuhe. Antropologia Suomessa  1976, 5-14. Suomen Antropologisen Seuran toimituksia 1. Helsinki. (9 s.)

 

44. 1977  Eskimot. Otavan suuri ensyklopedia 2. Helsinki.

 

45. 1977  Häät. Otavan suuri ensyklopedia 3. Helsinki.

 

46. 1977  Saamelaiskysymys 1977. Esipuhe. Suomen Antropologi  2/1977. Helsinki. (4 s.)

 

47. 1977  Saamelaisten isoajakoa ei ole kukaan lopettanut. Vastine.  Kanava 5/1977. Helsinki.

 

48. 1977  Saamelaisuus isossajaossa. Kanava 2/1977, 96-99. Helsinki. (4 s.)

 

49. 1977  Suomalaisen kulttuuriantropologian alkuvaiheita. Antropologia Suomessa 1976, 15-19. Suomen Antropologisen Seuran toimituksia 1. Helsinki. (5 s.)

 

50. 1977  Suomen maalait ja saamen oikeudet. Suomen Antropologi 2/1977, 100-111. Helsinki. (12 s.)

 

51. 1977 Teknokulttuuri uhkaa ihmistä ja kansallisia kulttuureita.  YK-tiedote 1/1977. Suomen YK-liitto. Helsinki. (5 s.)

 

52. 1977  Tieteen kulissit ja tiedon kriisi. Katsaus 5/1977.  Helsinki. (3 s.)

 

53. 1977 What is Cultural Imperialism.  Carola Sandbacka (ed.),  Cultural Imperialism and Cultural Identity, 13-36.  Transactions of the Finnish Anthropolological Society 2. Helsinki. (23 s.)

http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/culturimperialism.pdf

 

54. 1978  Bröllopet som samhällelig skådespel. Teori og metode  inden for nyere folkloristik med saerligt henblik på fester. Unifol 1978, 121-137. Kobenhavns Universitet. (17 s.)

 

55. 1978  Häät sosiaalisena näytelmänä. Ethnologia Fennica 1978, 10-23. (14 s.)

 

56. 1978  Ideologioitten ideologia. Katsaus 2/1978. Helsinki.  (3 s.)

 

57. 1978  Karsikko. Otavan suuri ensyklopedia 4. Helsinki.

 

58. 1978  Vienalaiset lauluhäät. Kalevalaseuran vuosikirja 58,  262-274. Porvoo.

 

59. 1978  The whore in Swedish rural society. Jonas Frykman,  Horan i bondesamhället. Kirjaesittely. Ethnologia  Scandinavica 1978, 170-174. Stockholm. (5 s.)

 

60. 1979  Antropologia (M. Sarmela & toimittajat). Yhteiskunnan alkuperä. Yhteiskunnan kehitysvaiheita. Luonnonvaraiset pienyhteisöt. Heimoyhteiskunnat. TOP 2, 480-490. (10 s.)

 

61. 1979  Kulttuuriantropologia ihmistutkimuksen välineenä. O.Järvinen – S. Kuusela (toim.), Homo sapiens – johdatus  biologiseen ihmiskuvaan,  121-145. Symbioosi &   Tutkijaliitto. Helsinki. (25 s.)

 

62. 1979  Kulttuuriantropologia ja historia.  K. Immonen (toim.), Ihmistieteet ja historia, 27-46. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 5. Turku. (20 s.)

 

63. 1979  Maaseudun tapakulttuurin perusta. Maaseudun tapakulttuuripäivät 3.-4.3.1979, 9-15. Tapakasvatus  r.y. Kotiseutu 5/1979, 179-184. Helsinki. (6 s.)

 

64. 1979   Margaret Mead. Otavan suuri ensyklopedia 6. Helsinki.

 

65. 1979  Marginaaliekologian ongelmia Pohjois-Thaimaassa. Elsi Takala – Marja-Liisa Tapio (toim.), Maailman maatalouden ongelmia,  129-151. Helsingin yliopiston Kehitysmaainstituutti. Helsinki. (23 s.)

 

66. 1979  Noituus. Otavan suuri ensyklopedia 6. Helsinki.

 

67. 1979 Paikalliskulttuurin rakennemuutos. Raportti Pohjois-Thaimaan riisikylistä. Structural Change in Local  Culture. Delocalization and Cultural Imperialism in   the Rural North-Thailand. Suomen Antropologisen Seuran toimituksia  6. Helsinki. (380 s.)

 

68. 1979  Paimentolaisuus. Otavan suuri ensyklopedia 7. Helsinki.

 

69. 1979  Riisinviljely ja maatalousteknologia. Elsi Takala – Marja-Liisa Tapio (toim.), Maailman maatalouden ongelmia, 60-91.Helsingin yliopiston  Kehitysmaainstituutti. Helsinki. (32 s.)

 

70. 1979 Sopeutumisen aikaan. U. Vento (toim.), Juhlakirja. Suomalaiset merkkipäivät, 9-22. Kalevalaseuran vuosikirja 59. Helsinki. (11 s.)

 

71. 1979  Suurperhe ja moninaistalous. Jöns Carlson (toim.),  Suomalaisen sosiologian juures, 53-64. Suomen  Antropologisen Seuran toimituksia 5. Helsinki. (12  s.)

 

72. 1979  Työsuhteiden muutoksista kulttuuriantropologian näkökulmasta. Ihminen, työ ja perinteet. Suomen Akatemia. Kotiseutu 1-2/1979, 30-38. Helsinki. (9 s.)

 

73. 1980  Keskitetty kulttuuri ja ympäristö. Ruisrääkkä 3-4/1980, 47-51. Helsingin yliopiston ympäristöseura. Helsinki.  (5 s.)

 

74. 1980  Koltat ja keskitetty yhteiskunta. Kolttien paliskunta lopettamisuhan edessä. Kanava 3/1980, 173-175. Helsinki. Demari 3/1980. (3 s.)

 

75. 1980  Kolttien porotaloudesta ja antropologien roolista. Suomen Antropologi 2/1980, 91. Helsinki.

 

76. 1980 Kotiseutu ja identiteetti. Kotiseutu 1-2/1980, 52-54. Helsinki. (3 s.)

 

77. 1980  Näätämön paliskuntaa koskeva lausunto. Suomen Antropologi 1/1980, 45-47. Helsinki. (2 s.)

 

78. 1980  Sosiaaliantropologia. Spectrum 11. Helsinki.

 

79. 1980  Sukulaisuus. Otavan suuri ensyklopedia 8. Helsinki.

 

80. 1980  Sukulaisuus. Spectrum 11. Helsinki.

 

81. 1980  Tabu. Otavan suuri ensyklopedia 9. Helsinki.

 

82. 1980  Thaimaa (thai-kieliä puhuvat kansat). Otavan suuri ensyklopedia 9. Helsinki.

 

83. 1980   Tuaregit. Otavan suuri ensyklopedia 9. Helsinki.

 

84. 1980   Zulut. Otavan suuri ensyklopedia  10. Helsinki.

 

85. 1980   Zur Kulturökologie der Grossfamilie. Congress Quintus  Internationales Fenno-Ugristarum, 179-190. Turku. (11 s.)

 

86. 1981  Karjalaisista tavoista. Karjalainen sukukulttuuri.  Karjala I. Portti itään ja länteen, 223-255. Hämeenlinna. (32 s.)

 

87. 1981   Keskustelua Kaija Heikkisen artikkelin johdosta. Suomen  Antropologi 1/1981, 59-60. Helsinki. (2 s.)

 

88. 1981 Leikkihäät. P. Laaksonen (toim.), Pelit ja leikit, 157-163. Kalevalaseuran vuosikirja 61. (7 s.)

 

89. 1981  Suomalaiset häät. Pohjolan häät, Matti Sarmela (toim.),  7-55. Tietolipas 85. SKS Helsinki. (47 s.)

 

90. 1981 Tasapainoton kasvu johtaa väkivaltaan. Suomen Sosiaalidemokraatti 7.2.1981.

 

91. 1982  Cult and Conflict in Tropical Polynesia, Jukka Siikala. Väitöskirjan arvio (engl.). Temenos 18, 140-144. Helsinki. Polynesian kulttiliikkeet ja niiden tutkimus. Suomen Antropologi 3/1982, 153-156. Helsinki. (4 s.)

 

92. 1982  Death of the Bear. An old Finnish hunting Drama. The  Drama Review 3/1982, 57-66. New York. (10 s.)

 

93. 1982  Energia ja keskitetty kulttuuri.  Ilmo Massa (toim.), Energia, kulttuuri ja tulevaisuus, 77-144. Suomen Antropologisen Seuran toimituksia 10. Helsinki. Tietolipas  89. SKS Helsinki. (38 s.)

 

94. 1982  Ihminen häviää koneille – kuljemme kohti suurta maailmanvaltiota. Palkkatyöläinen 3/1982. SAK.

 

95. 1982  Ihminen itse – ihmisen rajat, keskusteluryhmä. Kuusi keskustelua ihmisestä. Yleisradion julkaisusarja 76. Helsinki.

 

96. 1982  Kuinka kehitys ihmiseksi tapahtui? Olemmeko keräilevien  naaraiden jälkeläisiä? Suomen Sosiaalidemokraatti 22.6.1982.

 

97. 1982  Nimi vai numero (sukunimilaista). Suomen Sosiaalidemokraatti 5.10.1982.

 

98. 1982  Paikallisuuden tappio on ihmisen tappio. Opistolehti - Studieringen 3/1982, 22-25. Helsinki. (4 s.)

 

99. 1982 Tieto ja kansainväliset valtarakenteet. Vartija 5-6/1982, 266-268. Helsinki. (3 s.)

 

100. 1982 Tieto ja kulttuurin rakenteet. Kulttuurin suunnanmuutos. Suomen  Sosiaalidemokraatti 23.7.1987.

 

101. 1983 The Finnish Bear-hunting Drama. Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia 183, 283-300. Helsinki. (18 s.)

 

102. 1983  Tieteellistekninen fasismi. Aatteellinen Korpilampi 14.-15.5.1983. (2 s.)

 

103. 1983   Tietokoneen avulla toteutuu pedon merkin valtakunta.  Suomen Kuvalehti 17/1983, 93-94. Helsinki. (3 s.)

 

104. 1984  Eräkauden henkinen perintö. Sukupolvien perintö I. Talonpoikaiskulttuurin juuret, 150-261. Kirjayhtymä Helsinki. (110 s.)

 

105. 1984  Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta. Tietolipas 96.  SKS Helsinki. Suomen Antropologisen Seuran toimituksia 15. Helsinki.  (190 s.)

 

106. 1984  Neljä pohjoista yhteisöä. Kuvaraportti kolmesta kylästä  ja Suomen mustalaisista. Toimittanut  teoksen,  laatinut kuvatekstit ja artikkelit: Neljä pohjoista yhteisöä (55 s.). Luonto ja yhteisöt  (2 s.). Kylä ja pihapiiri (4 s.). Asuinrakennukset  (3 s.). Sisätyöt (2 s.). Ulkotyöt (6 s.). Jokapäiväinen ruoka (3 s.). Työn ulkopuolella (3 s.). Perhejuhlat  (5 s.). Paikallisjuhlat (5 s.). Tapahtumia (4 s.).    Metropoli ja meritokratia (4 s.). Tutkijan näkökulma  (4 s.). Otava Helsinki. (287 s.)

 

107. 1984  New Manifestations of Home. XI Nordiske Etnografmöte.  Oslo. (12 s.)

 

108. 1984   Palveluvaltio. Kanava 5/1984, 278-281. Helsinki. (4  s.)

 

109. 1984   Structural Change in Housing: A Survey in Thailand 1983. Vernacular Architecture, 9-32. Publications of  the Finnish National Comission for UNESCO  29, 9-32.  Helsinki. (24 s.)  Suomen Antropologi 2/1984: 58-66. Helsinki. (9 s.)

 

110. 1985  Keskitetyt koneistot ja tulevaisuus. Myytit, viestit  ja johtajuus. Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän  julkaisusarja 5, 4-10. Harkonmäki Oy Espoo. (6 s.)

 

111. 1985  Modern Meritocratic Society. Report of the European Joint Study on the Role of Communication in the Cultural Development of Rural Areas. Meeting in Joensuu 1987. (10 s.)

 

112. 1985  Oma vai ulkoaohjattu kulttuuri. Koillis-Häme 103/1985.

 

113. 1987  Ihminen ja kulttuurin koneistot. Kansanopistolehti  5/1987: 4-8. (5 s.)

 

114. 1987  (Eero Julkunen) Information Technology and Structural Change in Local Cultures. Publications of the National Commission for Unesco 37. Helsinki (117 s.)

 

115. 1987  Keskitetty kulttuuri ja tulevaisuus. Otavan suuri ensyklopedia Täyd. osa 1. Helsinki.

 

116. 1987  Kohti täydellistä tulevaisuutta. Vihreä Lanka 5/1987.

 

117. 1987  Kulttuurien ekologiaa. L. Aho - S. Sivonen (toim.), Oikeutemme ympäristöön, 140-168. Helsinki. (29 s.)

 

118. 1987  Riihilammin pohja tosiajassa. Tietoviikko 42/1987.

 

119. 1987   Swidden Cultivation in Finland as a Cultural System.  Suomen Antropologi 4/1987, 421-262. Helsinki. (22 s.)

http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/swidden.htm

 

120. 1987  Tietoteknologia ja kulttuuri. Informaatioteknologia –  kuluttajan isäntä vai renki?, 55-69. Kuluttajaneuvoston  julkaisuja 1/1987. (15 s.)

 

121. 1987 Tietoteknologia ja suomalainen kulttuuri. Kieliposti  3/1987, 4-8. (5 s.)

 

122. 1987  Täydellinen tulevaisuus. Uusi Suomi 20.2.1987.

 

123. 1987  Uusi maailmankulttuuri ei tunne kansallisia eroja. Helsingin Sanomat 22.2.1987.

 

124. 1987  Vienan neitsyt ja Härmän häjy. Pohjoisen Karjalan ja  Etelä-Pohjanmaan kulttuuriekologista vertailua.    Karelia Rediviva, 159-177. Juhlakirja professori Heikki Kirkiselle 22.9.1987. Joensuun yliopisto. (19 s.)

 

125. 1988 Dallasin joulu tosielämässä. Tietoviikko 8/1988.

 

126. 1988  Hyvästi, Murhijärvi. Helsingin Sanomat 28.8.1988.

 

127. 1988  Kulttuuriantropologia ja tietokoneistot. Suomen Antropologi 3/1988: 2-5. Helsinki. (4 s.)

 

128. 1988  Kulttuuri-identiteetin vahvistaminen. Maailman kulttuurikehityksen vuosikymmen (raportti), 34-42. Suomen Unesco toimikunnan julkaisuja n:o 42. Helsinki. (9 s.)

 

129. 1988  Murhijärvestä muistomerkki. Helsingin Sanomat 15.1.1988.

 

130. 1988  Paikalliskulttuurin rakennemuutos. Raportti Pohjois-Thaimaan riisikylistä. Tietolipas 109. SKS, Helsinki.  2. lyhennetty painos (335 s.)

 

131. 1988  Postlokaalisessa kulttuurissa lapset luokitellaan syntymästä lähtien. Opettaja 5/1988. (3 s.)

 

132.  1988 Uusi tietotekniikka ja syrjäseutujen kulttuuri. Heikki Kirkinen (toim.), Informatique et développement des  regions marginales. Tietotekniikka ja syrjäseutujen kehitys, 116-121. Karjalan  tutkimuslaitoksen julkaisuja 88. Joensuun yliopisto, Joensuu. (6 s.)

 

133. 1989 Antropologit Murhijärvellä ja Arkadianmäellä. Suomen Antropologi 1/1989, 53-55. Helsinki. (3 s.)

 

134. 1989  (Eero Julkunen) En Finlande: Des cultures locales à une culture globale? Michel Bassand – Jean-Marie Moeckli (ed.), Villages: Quels espoirs?, 32-68. UNESCO,  Etude en commun Europe. Peter Lang, Berne. (37 s.)

 

135. 1989 (& Aili Nenola)  Karjalaisuus ja etninen itsetajunta, Kaija Heikkisen väitöskirjan arvio. Suomen Antropologi  3/1989, 79-81. Helsinki. (3 s.)

 

136.  1989  Kehityskultin mytologia. YK-tiedote 4/1989, 20-22. Helsinki. (3 s.)

 

137.  1989  Keräily ja pyyntitalous. Risto Hamari – Jouni Paarlahti,  Bio 4. Lukion biologia, 40-42. WG, Helsinki. (3 s.)

 

138. 1989  Rakennemuutos tulevaisuuteen. Postlokaalinen kulttuuri  ja Suomi. WSOY, Helsinki. (282 s.)

 

139. 1989  Suomalainen kaskiviljely kulttuurijärjestelmänä.  Kotiseutu 1/1989, 8-24. Helsinki. (17 s.)

 

140. 1989  Suomalainen sampo tosiajassa. Tietoviikko 13/1989, 16. Helsinki.

 

141. 1989 Suomalaisen valtiokulttuurin rakennemuutos. Sosiaaliturva 18, 825-829. Helsinki. (5 s.)

 

142. 1989 Täydellinen euroelämä –  rakennemuutos tulevaisuuteen.  Euroopan sielunmatka, 3-16. Kriittisen korkeakoulun  julk. 13. Helsinki. (14 s.)

 

143. 1989  Täydellinen yksinäisyys. Ryhmätyö 4/1989, 10-13. Helsinki. (4 s.)

 

144. 1989   Vainaja lähtee kylästään. Tiede 2000 6/1989, 8-14.  Helsinki. (7 s.)

 

145. 1989  Vienankarjalaiset praasniekat. Paimen-Sanomat 20.9.1989,  6-7. Oulu. Aamun Koitto 16/1989, 260-264. Helsinki. (5 s.)

 

146. 1990  (& Eero Julkunen)  From Local Cultures to a Global Culture. Michel Bassand – Jean-Marie Moeckli (eds), Have Villages  a Future?, 29-57. European Joint Study on the Role  of Communication in the Cultural Development of Rural  Areas. Canadian Commission for Unesco. Ottawa.(29 s.)

 

147. 1990 Vastine arvostelijoille. Suomen Antropologi 1/1990,  54-56. (3 s.)

 

148. 1990  Tietokonesuunnittelu tosiajassa. Tietoviikko 15.3.1990, 14.

 

149. 1990   Kuinka kehitysusko voittaa ihmisen. Helsingin Sanomat  1.7.1990.

 

150. 1990  Eurolakki. Tiedepolitiikka 2/1990, 37-38. (3 s.)

 

151. 1990  Noitavainot, ympäristönsuojelu ja koulutus ovat saman  alistussysteemin osia. Yliopisto 27.1990, 5-9. (5 s.)

 

152.  1990  Naisten kulttuurialueesta kalevalaisessa yhteisössä. Karjala 2.11.1990. Kotiseutu 3/1990.

 

153.  1991 La culture postlocale: un avenir inéluctable? Michel  Bassand (ed.) Identité et développement régional, 145-159. Conseil de l'Europe. P. Long, Berne. (15 s.)

http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/postlocal.pdf

 

154. 1991 Karhu ihmisen ympäristössä. Kalevalaseuran vuosikirja 71, 209-250. Helsinki (42 s.)

 

155. 1991 Kuoleman kulttuuri. Medisiinari 4-5/1991, 6-9. Helsinki  (4 s.)

 

156.  1991 Eläimet ihmisyhteisöissä. Matti Sarmela (toim.)  Eläinten ETYK. Eläinten tulevaisuus ihmisen kulttuurissa, 77-96. Helsinki (20 s.)

 

157. 1991  (toim.) Eläinten ETYK. Eläinten tulevaisuus ihmisen  kulttuurissa. Aquarian Publications, Helsinki.  (96 s.)

 

158. 1991 Kuoleeko kansallinen kulttuuri? Yliopisto 7/1991,  25-26. (2 s.).

 

159. 1991  Onko kansallisen kulttuurin aika kuolla? Kulttuurien  kohtaaminen, 28-33. Helsingin yliopiston Studia Generalia kevät 1991. Helsinki. (Yliopisto 12/1991,4-8.) (6 s.)

 

160. 1991  Euroyhteisöstä syntyy mannerkulttuuri, periferiat kokevat  periferian kohtalon. Uusi Suomi 18.3.1991. (yliö)

 

161. 1991 Euro-Suomi hukkuu mannerkulttuuriin. Helsingin Sanomat  14.4.1991. (yliö)

 

162. 1991  Kaskiviljelijät ja talonpojat – valtaeliitin syyllistämät  paikalliskulttuurin ja suomen kielen ylläpitäjät. Oma  maa 12/1991.

 

163. 1991 Isänmaakulttuuri tosiajassa. Tietoviikko 14.3. 1991.

 

164.  1991 Kulttuurin kaaosteoria tosiajassa. Tietoviikko 16. 25.4.1991.

 

165. 1991  Erämaametsälaista satojen vuosien tappio. Helsingin  Sanomat.

 

166. 1991  Pöyry oy ja Thaimaan metsät. Helsingin Sanomat

 

167. 1991  Kroatian tuho estettävä. Helsingin Sanomat.

 

168. 1992   Uniformizálódó világkultúra? Hitel 1992. s.22-24.

 

169. 1992   Suomen savolaisesta eurosavolaiseksi. Hilkka Aro (toim.),  Savolaiset Etelä-Savossa.  Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja  22, 21-29. Mikkeli.

 

170. 1992  Euro-Jämsä. Jämsän Lukio, 10. Jämsä 550. Jämsä.

 

171. 1992   ( & Eero Julkunen) In Finland: from  Local Cultures to a Global Culture. Michel Bassand – Jean-Marie Moeckli (ed.), Do Villages have a Future?, 29-51. The Finnish Anthropological Society. Publications  of the  Finnish National Commission for Unesco 63. Helsinki.

A Summary: http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/informationtechnic.pdf

 

172. 1993  Tietotekniikan imperiumi. Kirjastolehti 3/1993.

 

173. 1993  Päätepisteenä Euroopan Yhdysvallat. Puntari 2/1993.

 

174.  1993  Mitä metsä merkitsi suomalaisille. Maanantaiseura. Metsän tulevaisuuskuvia. Opetusministeriö. Helsinki.

 

175.  1993  Kauna karkottaa erilaisuuden. Vihreä Lanka 18.2.1993.

 

176. 1993  Intiaanien karkotus on etnistä puhdistusta suomalaisittain. Helsingin Sanomat 1.5.1993.

 

177. 1993  Tiedotusvalta leimasi intiaanit.  Helsingin Sanomat 17.5.1993.

 

178. 1994   Hyvästi suomalaisuus - eläköön mannerkulttuuri.  UP-uutispalvelu.

 

179.  1994   EU tulee olemaan mannervaltio. Helsingin Sanomat 13.9.

 

180. 1994   Postlookaalne kultuur. Kas soomlus säilib Euroopas?  Mis juhtuks Eestiga? Postimees 280;  2.12. 1994.

 

181. 1994   Ekologia ja kulttuuri. Tapio Nisula (toim.), Näköaloja  kulttuureihin. Antropologian historiaa ja nykysuuntauksia, 91-115. Gaudeamus, Helsinki.

 

182. 1994  Suomen perinneatlas. Suomen kansankulttuurin kartasto 2. Atlas of Finnish Ethnic Culture 2. SKS, Helsinki.  (260 isok. s.+ 99 karttaa)

 

183. 1995  Swidden Cultivation and Environment. Bo Larsson (red.), Svedjebruk och Röjningbränning i Norden, 148-166.  Nordiska Museets Förlag, Stockholm.

 

184. 1995  Suomen Antropologi – Antropologi i Finland 1976-1975. Suomen Antropologi – Antropologi i Finland 4/1995

 

185. 1996  Tajuntateknikoiden vuosituhat. Futura 2/1996 (Onko yksilöllä tulevaisuutta?), 4-9.  (6 s.)

 

186. 1996  Suomalainen eurooppalainen. Pekka Laaksonen – Sirkka-Liisa Mettomäki (toim.), Olkaamme siis suomalaisia, 16-34. Kalevalaseuran vuosikirja 75-76. Helsinki.  (19 s.)

 

187. 1997 Täydellinen epätulevaisuus. Teoksessa Jarmo Heinonen – Osmo Kuusi (toim.), Ekologinen humanismi, 217-255. Otava. (39 s.)

 

188. 1997  Paikallisten kulttuurien kohtalo. Jan Rydman (toim.) Maailmankuvaa etsimässä. Tieteen päivät 1997, 449-464. WSOY. (16 s.)

 

189.  1997 Suomalaisuuden juuret. Suomalaisuuden juhlakirja,  33-37. Suomalaisuuden liitto 1997. (5 s.)

 

190. 1997 Historian takainen Suomi. Teoksessa Maan piiri ja elonkehä. Professori Heikki Kirkisen juhlakirja, 125-145. Historian tutkimuksia 14. Joensuun yliopisto 1997. (21 s.)

 

191. 1998 Markkinoiden rautakynsissä. Viljelijät etsivät ulospääsyä kurimuksesta Thaimaassa. Elonkehä 21/1998. (aukeama)

 

192.  2000 Finnische Volksüberlieferung. Atlas der Finnischen  Volkskultur 2. Waxmann, Münster, New York, Berlin. (311 S. + 99 Karten)

http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/Finnische%20Volks%FCberlieferung.pdf

 

193.  2000 Suomalainen, ugrilainen vai eurooppalainen. Hiidenkivi 1/2000, 14-15.

 

194.  2000 Yhteisöllisyyden rituaalistaminen. Hautajaiset pohjoisthaimaalaisessa kylässä. Ethnography is a Heavy Rite. Studies of Comparative Religion in Honor of Juha Pentikäinen. Religionsvetenskapliga skrifter 47, 312-332. Åbo 2000. (21 s.)

 

195.  2000 Suomi organisoi itsensä pois maailmankartalta. Vapaa Suomi 3/2000.

 

196. 2000 Epäkulttuuri. Suomen Antropologi 3/2000, 4-13. (10 s.) (Elonkehä 16/1999-1/2000.)

 

197.  2000 Polttavatko Malaijin rannikkokalastajat veneensä? Kirjaesittely. Suomen Antropologi 4/2000, 48-51. (4 s.)

 

198.  2001 Ajan katoaminen. Kohtalotarina yhteiskunnallisena kertomuksena. Eeva-Liisa Haanpää, Ulla Peltonen ja Hilpi Saure (toim.), Ajan taju. Kirjoituksia kansanperinteestä ja kirjallisuudesta, 97-110. SKS, Helsinki.

 

199.  2001 Nöyrät suomalaiset. Suomen mieli 3-4/2001.

 

200.  2002 Meritokratian eläinkuvia. Henni Ilomäki ja Outi Lauhakangas (toim.), Eläin ihmisen mielenmaisemassa, 174-192. SKS, Helsinki.

 

201.  2002 Nöyrät suomalaiset. Kanava 4-5/2002, 273-276.

 

202.  2004 Uuden tulevaisuuden uhka. Elonkehä (Syväekologinen kulttuurilehti) 4/2004.

 

203.   2004 Kohtalon lait eivät katoa. Elämää Pohjois-Thaimaan kylissä.(’The laws of destiny never disappear. Village life in North Thailand.’) SKS ja SAS, Helsinki. (335 s. 110 värikuvaa)

http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/thaimaa.html

 

204.  2004 Uudelleen luodut kotieläimet täysin tekniikan hallinnassa. Helsingin sanomat 9.7.2004 (vieraskynä).

 

205.  2004 Väestönkasvun pysähtyminen. Elonkehä 14/2004.

 

206.  2004 Ritvalan tyttökulkueet peräisin Inkeristä. Hiidenkivi  6/2004, 48-49.

 

207.  2004 Kuinka iriadamantti määritellään. Delegitimointi ja kunnon ihmiset. Suomen antropologi 3/2004, 43-69 (27s.)

 

208.  2005 Mannervaltion tulevaisuus, paikallisuuden kuolema. Elonkehä 5/2005.

 

209.  2005  Onko postmoderni maailma mahdollinen. Elonkehä 16-17/2005.

                                                                                                                                                                                        

210.  2005  Laws of Destiny Never Disappear. Culture of Thailand in the Postlocal World. eBook.  CD-publication. Helsinki. (560 pp., 380 pictures) 

http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/thailand%20culture.html

                                                                                                                                                                 

211.  2006  Karhu ihmisen ympäristössä. Clive Tolley (ed.), Karhun kannoilla. In the Footsteps of the Bear. Symbosium Pori 2005. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja IX. Turku.

 

212. 2006  The Bear in the Finnish Environment. Discontinuity of Cultural Existence.

 http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/bear.html

                                                                                                                                                                  

213.  2006  Kinship and village weddings in Finland and Thailand. Public and non-public marriage. http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/wedding.pdf

 

214.  2007 Kehitysuskon kansa. Kirjoituksia ihmisestä ja tulevaisuudesta. CD ja e-kirja. (260 s.) 

215. 2015 Postlokaalinen - paikaton digitaalinen kulttuuri. Elonkehä 1/2015 (11 s.)

216. 2015 Toward postnational (postlocal, borderless) future. The Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism. John Wiley & Sons Ltd, 


 Takaisin alkuun