1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. KONTAKTI
Tervehtiminen

Torjuu kontaktia,  murisee tai
yrittää purra

Välttää kontaktia, väistää

Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä

Ottaa itse kontaktia tai vastaa
siihen

Mielistelevä kontaktinotossa,
hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.

 

 

1b. KONTAKTI
Yhteistyö

Ei lähden vieraan ihmisen
mukaan / Ei kokeilla

Lähtee mukaan haluttomasti

Lähtee mukaan, mutta ei ole
kiinnostunut TO:sta

Lähtee mukaan halukkaasti,
kiinnostuu TO:sta

Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta

 

 

1c. KONTAKTI
Käsittely

Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra

Väistää tai hakee tukea ohjaajasta

Hyväksyy käsittelyn

Hyväksyy ja ottaa kontaktia

Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla

 

 

2a. LEIKKI 1
Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/
vähenee

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

 

 

2b. LEIKKI 1
Tarttuminen

Ei tartu esineeseen

Ei tartu, nuuskii esinettä

Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla

Tarttuu heti, nappaa esineen
vauhdista

 

 

2c. LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu esineeseen

Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan

Tarttuu, vetää vastaan, mutta
irrottaa ja tarttuu uudestaan/
Korjailee otetta

Tarttuu heti koko suulla, vetää
vastaan kunnes TO irrottaa

Tarttuu heti koko suulla, vetää
tempoo, ravistaa - kunnes TO
irrottaa

 

 

3a. TAKAA-AJO

Ei aloita

Aloittaa, mutta keskeyttää

Aloittaa etenemisen hitaasti,
voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista

Aloittaa kovalla vauhdilla
päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille

Aloittaa heti kovalla vauhdilla
juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille

 

 

3b. TARTTUMINEN

Ei kiinnostu saaliista/
Ei juokse perään

Ei tartu, nuuskii saalista

Tarttuu saaliiseen epäröiden
tai viiveellä

Tarttuu heti saaliiseen, mutta
irrottaa

Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään
3 sekuntia

 

 

4. AKTIVITEETTITASO

Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen

Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata

Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja

Tarkkailevainen, toiminnot tai
rauhattomuus lisääntyy vähitellen

Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ Rauhaton koko ajan

 

 

 

5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta

Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja

Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja

Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä

Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä

 

 

 

5b. ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä

Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa

Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa

Osoittaa useampia uhkaus-
eleitä osion ensim. osassa

Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa.

 

 

 

5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo

Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo

Saapuu piilossa olevan
puhuvan avustajan luo

Saapuu avustajan luo
epäröiden tai viiveellä

Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua

 

 

 

5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - voi tarttua varovasti,
mutta ei vedä

Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen

Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota

 

 

 

5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta

Kiinnostuu, mutta keskeyttää

On kiinnostunut leikkivästä
avustajasta

Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta

Houkuttelee myös passiivista
avustajaa leikkimään

 

 

 

6a. YLLÄTYS
Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

Kyykistyy ja pysähtyy

Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista

Pakenee enintään 5 metriä

Pakenee enemmän kuin 5 metriä

 

 

 

6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä

Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra

 

 

 

6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun se on
laskettu maahan/
Ei mene ajoissa

Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä

Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin

Menee haalarin luo ilman
ohjaajan apua

 

 

 

6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

 

 

 

6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta haalariin

Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla

Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla

 

 

 

7a. ÄÄNIHERKKYYS
Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

Kyykistyy ja pysähtyy

Väistää kääntämättä pois katsettaan

Pakenee enintään 5 metriä

Pakenee enemmän kuin 5 metriä

 

 

 

7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus

Ei mene katsomaan

Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja puhuu kyykyssä ja
houkuttelee koiraa

Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja seisoo sen vieressä

Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja on edennyt puoliväliin

Menee räminälaitteen luo ilman apua

 

 

 

7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumis-nopeuden vaihteluita tai väistämistä

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohitus- kerran jälkeen

Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

 

 

 

7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan

Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla

Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohitus- kerralla

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla

 

 

 

8a. AAVEET
Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä

Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä

Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä

Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä

 

 

 

8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/
Ei kiinnostu lainkaan

Katselee aaveita silloin tällöin

Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista

Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja

Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan

 

 

 

8c. AAVEET
Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä

On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä

Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee

 

 

 

8d. AAVEET
Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa

Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa

Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä

Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin

Menee katsomaan ilman apua

 

 

 

8e. AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen

Torjuu kontaktia/
Ei mene ajoissa

Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen

Vastaa avustajan tarjoamaan
kontaktiin

Ottaa itse kontaktia avustajaan

Innostunutta kontaktinottoa
avustajaan, esim. hyppii tai
vinkuu

 

 

 

9a. LEIKKI 2
Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/
vähenee

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

 

 

 

9b. LEIKKI 2
Tarttuminen

Ei tartu esineeseen

Ei tartu, nuuskii esinettä

Tarttuu esineeseen viiveellä
tai etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla

Tarttuu heti, nappaa esineen
vauhdista

 

 

 

10. AMPUMINEN

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön

Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön

Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen

Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/
passiivisuuteen

Häiriintynyt, pelokas /
Yrittää paeta /
Ohjaaja luopuu ampumisesta