SUOMEN KRISTILLISEN LIITON NUORTEN (SKLN) PUHEENJOHTAJA MIKA EBELINGIN JÄÄHYVÄISPUHE LIITTOKOKOUKSESSA 25.3.1995 ILMAJOELLA:

Suomen Kristillisen Liiton Nuorten (SKLN) puheenjohtajan Mika Ebelingin puheenjohtajuus päättyy 25.3 Ilmajoella pidettävässä liittokokouksessa. Läksiäispuheessaan hän vaati puoluetta uudistumaan, jotta nykyistä paljon useampi kristillisen arvopohjan omaava liittyisi SKL:n joukkoihin.

Uudistumisen tarvetta Ebeling näki mm. asiantuntemuksen liian vähäisessä arvostuksessa sekä ammattimaisen asenteen puutteessa. "Usko ei korvaa asiantuntemusta", hän linjasi.

Puolueen poliittisen uudistuksen hän toteuttaisi esittämällä kristillisdemokratian haasteen poliittiseen keskusteluun. Hän näki nykyisen järjestelmämme monella tapaa passiivisuuteen kannustavana. "Jos yhteiskunnan tuen varaan heittäytyminen on omaa aloitteellisuutta kannattavampaa, on enemmän niitä, jotka elävät yhteiskunnan tuen varassa ja vähemmän niitä, jotka työnteollaan kustantavat sekä oman että tuen varassa elävien elintason", hän esitti. Tällaisen sosiaalidemokraattisen yhteiskuntamallin perusvirheenä hän piti sitä, että "on kuviteltu voitavan siirtää vastuu yksilön hyvinvoinnista yhteiskunnalle. Samalla on väheksytty yksilön vastuuta omasta elämästään."

Yksilön omaa vastuuta korostavan oikeistolaisen mallin perusongelman Ebeling näki moraalisella puolella: "Se ei tarjoa vaikeuksiin joutuville ihmisille riittävää apua."

Ratkaisuksi nykyisiin ongelmiin Ebeling tarjosi kristillisdemokraattista yhteiskuntamallia, jonka perusajatus on yksilön oikeuksien ja vastuun tasapaino. Yhteiskunnan perustehtävä on antaa yksilölle hyvät edellytykset omalla aktiivisuudella saavuttaa hyvinvointi. Vaikeuksiin joutuvia kuitenkin autetaan.

Kristillisdemokraattisen yhteiskuntamallin voimana Ebeling piti sitä, että sen tarjoama yhteiskuntamalli on sekä inhimillinen että realistinen.