Etusivulle
Usko ja kuuliaisuus

Tutustu uusiin Eduskuntavaali 2011 -sivuihini osoitteessa www.mikaebeling.fi

Usko ja kuuliaisuus


Ylösnousemus

Mika Ebeling

Ylösnousemus on historiallinen tosiasia, jonka mukana kristinusko seisoo tai kaatuu. Jos ylösnousemus ei ole totta, turha on silloin uskomme, turha myös saarnamme. Silloin uskossa kuolleetkin olisivat menetettyjä.

Mitä perusteita meillä on sitten uskoa ylösnousemukseen? Itselleni on tärkeää sekä historialliset tosiasiat kristinuskosta että tämän uskon "toimiminen käytännössä" tänä päivänä.

Jeesuksen ylösnousemuksen historialliset todisteet

Meillä on hyvät syyt uskoa Jeesuksen historialliseen ylösnousemukseen. Tarkastelen lyhyesti neljää todistetta ja niitä vastaan mahdollisesti esitettyjä vastaväitteitä.

Perusteet:
1. Hauta oli tyhjä.
2. Käärinliinat olivat koskemattomat.
3. Jeesus nähtiin.
4. Opetuslapset muuttuivat.

1. Hauta oli tyhjä

Ensimmäinen Jeesuksen ylösnousemuksesta todistava seikka on se, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. Pääsiäisenä haudalle tulleet naiset löysivät tyhjän haudan. Heidän kutsustaan myös Pietari ja Johannes kävivät haudalla ja havaitsivat Jeesuksen ruumiin kadonneen.

    a) Kävivätkö naiset väärällä haudalla?

Tämä vastaväite ei ole uskottava, sillä naiset olivat ensiksikin olleet hautaa vastapäätä ja nähneet Jeesuksen laskemisen hautaan. Jeesuksen hautapaikka oli siis tullut heille tutuksi. Toiseksi oli kyse ajasta aamun koitteessa, joten voimme ymmärtää, ettei haudalla enää ollut täysin pimeää. Kolmanneksi ei ole mitään perusteita ajatella, että vielä myöhemmin naiset sekä Pietari ja Johannes olisivat kaikki menneet väärälle haudalle kirkkaassa päivänvalossa.

    b) Oliko Jeesus vain pyörtynyt?

Tämäkään vastaväite ei ole uskottava, sillä ensiksikin Jeesuksen kuolleena oleminen varmistettiin. Toisekseen miten Jeesus olisi pärjännyt toista vuorokautta haudassa hoitamattomana ilman ruokaa ja juomaa tukehtumatta tiukkoihin käärinllinoihin? Tämän lisäksi Hänen olisi täytynyt vielä taistella itsensä vapaaksi käärinliinoista, työntää erittäin raskas kivi pois ja ajaa roomalainen vartioväki pakosalle. Tämän tehtyään Hänen olisi täytynyt esittäytyä opetuslapsille kuoleman voittajana.

    c) Varastivatko tuntemattomat Jeesuksen ruumiin?

Tämän väitteen uskottavuutta heikentää motiivin puute. Miksi kukaan olisi roomalaisen sotaväen vartioimaan hautaan pyrkinyt pääsemään? Miksi he olisivat halunneet Jeesuksen ruumiin varastaa itsensä vaarantaen? Ja jos näin olisikin käynyt ja he olisivat jotenkin onnistuneet hautaan pääsemään, niin miksi he olisivat jääneet pitkäksi aikaa hautaan odottelemaan vaaranalaiseen tilanteeseen ottaessaan Jeesuksen käärinliinoja pois? On selvää, että he olisivat vieneet sekä ruumiin että käärinliinat.

    d) Varastivatko Jeesuksen opetuslapset Jeesuksen ruumiin?

Raamatun mukaan tällaista puhetta levitettiin juutalaisten keskuuteen vielä Raamatun syntyvaiheissa. Tämä itse asiassa todistaa vahvasti haudan tyhjyyden puolesta. Jos hauta ei olisi ollut tyhjä, on aivan selvää, ettei olisi valehdeltu Jeesuksen opetuslasten viemästä ruumiista. Kristinuskon eteneminen olisi lopetettu alkuunsa näyttämällä Jeesuksen ruumis ja näin olisi loppunut usko ylösnousemukseen.

2. Käärinliinat olivat koskemattomat

Yksi erittäin vahva joskin vähemmälle huomiolle helposti jäävä ylösnousemuksen todiste olivat koskemattomat käärinliinat. Kun Pietari ja Johannes tulivat haudalle, he näkivät käärinliinat paikoillaan, vaikka Jeesusta siellä ei enää ollut. Raamattu kertoo siitä, kuinka Johannes tämän kaiken nähdessään, näki ja uskoi. Raamatun tekstistä käy ilmi, että käärinliinat olivat paikoillaan pääosa ja vartalo-osa erillään. Miten se on mahdollista? Se on mahdollista siten, että ylösnoustessaan Jeesus ei murtautunut  ulos käärinliinoista, vaan Hän tuli ulos samalla tavalla kuin Hän meni lukittujen ovien takana  olleiden opetuslastensa luokse. Ylösnoussutta Jeesusta eivät enää fyysisen maailman esteet rajoittaneet.

3. Jeesus nähtiin

Niin tärkeitä kuin yllä mainitut todisteet ovatkin, Jeesuksen ylösnousemus jäisi meille suureksi arvoitukseksi, jos Jeesus ei olisi näyttäytynyt opetuslapsilleen. Raamatusta käy ilmi, että Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen ainakin n. 10-12 kertaa. Pienimmillään kyse oli yhdestä henkilöstä - suurimmillaan yli 500 hengestä, joista useimmat olivat vielä Paavalin kirjoittaessa tästä elossa.

    a) Valehtelivatko opetuslapset?

On esitetty, että opetuslapset yksinkertaisesti valehtelivat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Väite on kuitenkin erittäin heikosti perusteltu. Ensiksikin väite Jeesuksen ylösnousemuksesta ei tuonut opetuslapsille helppoa menestyksen tietä, vaan johti monet heistä marttyyrikuolemaan. Toiseksi on hyvin epäuskottavaa, että opetuslapset olisivat yhteisesti pysyneet tietoisen valheen takana. Edelleen tekaistujen ylösnousemuskertomusten ensimmäisiksi todistajiksi ei varmaankaan olisi valittu naisia, joiden todistuksella ei entisaikaan ollut samaa painoarvoa kuin miesten todistuksella. Lisäksi muutenkin ylösnousemuskertomukset olisi kerrottu "paremmin" siinä mielessä, ettei olisi varmaankaan kerrottu siitä, kuinka muutamat epäilivät ym.

    b) Näkivätkö he harhanäkyjä?

Ylösnousemuskokemuksia on yritetty myös väittää harhanäyksi. Harhanäkyjä näkevät lähinnä mielisairaat ihmiset. Ajatus siitä, että kaikki ne monentapaiset ihmiset, jotka kohtasivat hyvin erilaisissa tilanteissa ylösnousseen Jeesuksen, olisivat olleet siinä määrin henkisesti tasapainottomia, että olisivat nähneet harhanäkyjä, ei ole lainkaan uskottava.

Joskus kyllä terveetkin ihmiset saattavat nähdä harhanäkyjä, mutta siihen pitäisi liittyä voimakasta odotusta ja mielellään myös sopiva paikka. Jeesuksen opetuslapset olivat Jeesuksen kuoleman jälkeen masentuneita. He eivät eläneet ylösnousemuksen odotuksessa. Sitä paitsi Jeesuksen ilmestymispaikat vaihtelivat, samoin ne ihmiset, jotka Hän kohtasi. Niinpä harhanäky-ajatus jää vaille uskottavuutta.

4. Opetuslapset muuttuivat

Yksi kaikkein vakuuttavimmista Jeesuksen ylösnousemuksen todisteista on se muutos, mikä opetuslapsissa tapahtui. Vaikka opetuslapset kehottavatkin meitä kiinnittämään huomiomme Jeesukseen, huomaamme kuitenkin asiaa tutkiessamme, että opetuslapsisas tapahtuu suuri muutos. Pelokkaista ja paenneista opetuslapsista tuli Jeesuksen ylösnousemuksen ja Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen rohkeita Jeesuksen todistajia, jotka "iloitsivat siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään pilkkaa uskon tähden". Hädissään Jeesuksen kolmeen kertaan kieltäneen Pietarin löydämme nukkumasta vankisellissä mahdollisen mestauspäivän aattona. Opetuslasten vakuuttuneisuus on sen kaltaista, että he olivat valmiit maksamaan sen kalliin hinnan, mitä Jeesuksen seuraaminen maksoi. Valtaosa opetuslapsista tiettävästi kärsi marttyyrikuoleman ylösnousemususkon tähden.

Sivun alkuun