Kartoitukset, syiden selvitys, toimenpidesuositukset, korjaussuositukset ja valvonta.
Kosteus-, home- asbesti, mineraalivillat ja muut haitta-aineet- ym. esim. pölynlaatu/sisäilmamittaukset, analysointi sekä koulutus


Mikrosem Oy
Pakilantie 89, 00670 Helsinki
Toimistopuhelin/Laskutus
09-754 58 58, p. 754 58 55, 040 5288 454
Home- ja sisäilmaongelmat
0400 468 373
Asbesti- ja haitta-aineet
050 5600 412

Email: mikrosem@kolumbus.fi


Rakennustekninen toiminta-alue

- kuntotutkimus
- korjaussuositukset
- valvonta
- koulutus
- kosteus- ym.sisäilma-
  mittaukset/tutkimukset

Palvelumme:

- asbestikartoitus
- haitta-ainekartoitus
- hometutkimus
- kosteuskartoitus
- sisäilmatutkimus
  /mittaukset
- ilman asbesti-
  puhtausmittaus
- asbestityössä naamarien
  puhtausmittaus
- ilmanäytteenkeräys ja analysointi
- pölytutkimukset
- mineraalivillatutkimukset

Analysointipalveluumme kuuluu mm.

- asbesti (mip)*
- homeet (mip)*
- pölynlaatu (p)*
- mineraalivillat (mip)*
- ilmanlaatu (i)*
- Pah -yhdisteet (m)*
  (kreosootti)
- PCB -yhdisteet (m)*
- raskasmetallit (m)*
- muut materiaalien
  haitta-aineet (m)*
- muut sisäilmaan
  liittyvät vaurioanalyysit

  *(m=materiaali-, i=ilma- ja p=pölynäyte)

Tiedotus

- luennointi
- neuvonta
- julkaisut