Unkarin inflaatio 1.5.1945-1.8.1946 sivu 18

01.06.1946 - 10.06.1946

Maksut nousevat noin 250%

 - paikallispostikortti 48 millio P --> 160 millio P
 - kotimaanpostikortti 72 millio P --> 240 millio P
 - paikalliskirje 72 millio P --> 240 millio P
 - kotimaankirje 120 millio P --> 400 millio P
 - kirjaamismaksu 240 millio P --> 800 millio P

Tkohde
Toisen painoluokan kotimaankirje Budapest 4.6.1946 - Budafok 6.6.1946. Lähettäjä on varustanut kuoren 1. painoluokan taksan mukaisesti eli 400 milj. pengöä --> puuttuva 200 milj.pengöä peritty 2x.

fig5
Kirjattu kirje Budapest 8.6.1946 Englantiin. Taksat: kirje 1600 milj. pengöä, kirjaaminen 3200 milj.pengöä.

Sivu 17     Sivu 19