Unkarin inflaatio 1.5.1945-1.8.1946 sivu 2

2.7.1945 - 15.9.1945

Postimaksut nousevat noin 300%, esim. paikalliskirje 50 filleristä 2 Pengöön. Kirjaamis- ja pikamaksut paikallis- ja muille kotimaankirjeille yhtyvät (5 P).

lokalbrev

Paikalliskirje Budapestissä 17.7.1945. Alle 20 gramman paikalliskirjeen kuljetusmaksu oli 2 pengöä, puuttuva osa (1 pengö) on peritty kaksinkertaisena.

Sivu 1     Sivu 3