Unkarin inflaatio 1.5.1945-1.8.1946 sivu 21

24.06.1946 - 30.06.1946

Maksut nousevat noin 1900%, esim.

 - paikallispostikortti 8 milliard pengöstä --> 160 milliard pengöön
 - paikalliskirje 20 gr 12 md P --> 240 md P
 - kotimaanpostikortti 12 md P --> 240 md P
 - kotimaankirje 20 md P --> 400 md P  jne.

kirje
Kirjattu kotimaan postikortti Alattyan 27.06.1946 - Nemetboly 3.7.1946. Postikortin kuljetusmaksu oli 240 miljardia pengöä, kirjaaminen 800 miljardia pengöä eli yhteensä 1,04 biljoonaa pengöä.

kirjeII
Toisen painoluokan kotimaan kirje 27.06.1946. Postimaksu 20-250 gramman kirjeeltä oli 600 miljardia pengöä, joka on maksettu 20 kpl 30000 miljoonan pengön merkeillä.

kirje
Kirje Ranskaan 27.6.1946. Taksa 3,2 miljardia pengöä.

Sivu 20     Sivu 22