Unkarin inflaatio 1.5.1945-1.8.1946 sivu 3

16.9.1945 - 30.10.1945

postimaksut nousevat 300-600%, esim.

    - painotuote 10 gr 40 filleristä 2 Pengöön,
          50 gr 2 pengöstä 6 pengöön,
    - kotimaan postikortti 2 Pengöstä 6 pengöön
    - paikalliskirje 20 gr 2 P --> 6 P
    - kotimaankirje 4 P --> 10 P
    - kirjaaminen 5 P --> 20 P
    - pikamaksu 10 P --> 30 P

pikakirje

Pikakirje 15.10.1945. Kirjemaksu 10 pengöä ja pikamaksu 30 pengöä eli yhteensä 40 pengöä.

kirj.ulk.kirje

Kirjattu postikortti Sloveniaan 10.10.1945. Postikortti 24 pengöä, kirjaaminen 80 pengöä eli yhteensä 104 pengöä. Z

Sivu 2     Sivu 4