Unkarin inflaatio 1.5.1945-1.8.1946 sivu 7

01.02.1946 - 28.02.1946

1.2.1946 julkaistiin vastaavat päälepainamat numero 2 I:n asemesta, maksut nousivat noin 500%...

hungpp2

Nyt maksoi

  - paikallispostikortti 1500 P
  - postikortti ja paikalliskirje 2000 P
  - kotimaankirje 3000 P
  - kirjaaminen kotimaa 6000 P
  - ulkomaan kirje 15000 P eli 15 eP (e sanasta ezer = 1000),
  - ulkomaan kirjeen kirjaaminen 30000 P eli 30 eP

pkortti

Kotimaan postikortti Budapestiin 16.02.1946. Postimaksu 2000 pengöä on maksettu viidellä päällepainamalla Hl. I. varustetulla merkillä, nämä merkikt vastasivat kukin ilmestymishetken (14.1) kotimaanpostikortin kuljetusmaksua 400 pengöä.

pkortti

Kirjattu kotimaan kirje 21.02.1946. Postimaksu kirjeeltä 3000 pengöä, kirjaaminen 6000 pengöä. Päällepainamalla Ajl.2. varustettu merkki vastasi ilmestymishetkensä (1.2) kotimaankirjeen kuljetusmaksua.

ulk.kirje

Sensuroitu ulkomaankirje Itävaltaan 3.2.1946 Ulkomaankirjeen kuljetusmaksu oli 15000 pengöä. Kuorella on 15 kpl 1000 pengön merkkiä (10 takana).

Sivu 6     Sivu 8