Ihminen

 
Yhdistä kuva ja kehonosa 1,   2   ja 3
Kirjoita kehonosan nimi
Etsi kehonosat kirjainsokkelosta 1, 2,  3
Etsi erilaisia ihmisiä kirjainsokkelosta  esim. mies, nainen ...
 
Hiukan vanhemmille oppilaille
 
Oppi ja ilo
Animaatio sydämen toiminnasta
Aivot
Ihminen
Human Body Maps
 
 
Kahdeksan kysymystä ihmisen biologiasta
Animaatioita kehon toiminnasta
Video hampaiden pesusta
Lautasmalli