Maataidepäivän satoa. Teemana oli Saku Sammakon kosioretki.
Home