Malm svenska ungdomsförenings nya webbplats finns på adressen malmsvenskauf.fi