MX6 Teknologiat logo

 

MX6 Teknologiat Oy on erikoistunut kiinteistöalan ylläpidon ja tietojärjestelmien kehittämiseen ja tarjoaa helppokäyttöisiä ohjelmistotuotteita ja asiantuntijapalveluja. Työkaluohjelmia käyttämällä voit edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja saada syntymään mittavia kustannus- ja energiansäästöjä. Erikoisosaamista yritys ostaa verkottumalla muihin asiantuntijayrityksiin.

Yritystä johtaa Yli-insinööri Leevi Myyryläinen, jolla on yli neljänkymmenen vuoden kokemus kiinteistöalan kehittämisestä. Myyryläinen on mm. kirjoittanut yhdeksän kirjaa kiinteistöjen ylläpidosta ja kiinteistöjen elinkaaritalouden hallinnasta.

Leevi Myyryläisen kirjoittamat kirjat:
1976 Kiinteistöjen teknistaloudellinen ylläpito – KTM / Valtion painatuskeskus
1985 Kiinteistönhoito – Rakentajain Kustannus Oy
1990 Kiinteistönhoidon käsikirja - Rakentajain Kustannus Oy, 2. painos Rakennuskirja Oy
2003 Kiinteistöjen kunnossapidon ja elinkaaren hallinta – Kiinteistöalan Kustannus Oy
2008 Elinkaariajattelu kiinteistönpidossa (uudistettu painos edellisestä)
2006 Kiinteistöjen teknisen huollon käsikirja – Kiinteistöalan Kustannus Oy
2008 Kiinteistön teknisen huollon käsikirja (uudistettu painos edellisestä)
2012 Taloyhtiön kuntokirja – Kiinteistöalan Kustannus Oy
2012 Taloyhtiön pieni huoltokirja – Kiinteistöalan Kustannus Oy

 

Leevi Myyryläinen kuva

Yli-insinööri Leevi Myyryläinen
Vuonna 1996 Presidentti myönsi Myyryläiselle Yli-insinöörin arvonimen