Niityvilla Cottage Garden

 
 

ossinkylä

                    Rossinkylä kuvina:         Rossinkyla Village, images:

                        Talvi ja syksy   Winter & Fall
           Kesä                Summer
 

Rossinkylä on  eräs Keski-Suomen vanhimpia asuttuja alueita.  Se  on  ollut
luonnonkaunis paikka,  hyvien kulkuyhteyksien ja kalaisien vesien varrella.
Rossinylä kuului alunperin Rautalammin suureen emäpitäjään ja nykyisin Konneveden kuntaan.

Rossinkylässä on  ollut asutusta jo kivikaudelta lähtien.  Alueelta on löydetty
kaksi  kivikauden asuinpaikkaa, pii- ja kvartsi-iskoksia sekä yksi ajoittamaton
kiviröykkiö.

Rossinkylä on sijainnut erinomaisten vesitieyhteyksien, Rautalammin vesistöreitin,
varrella. Rossien suku on asuttanut kylää 1600-luvulta lähtien ja antanut kylälle
myös nimen.   Rossi-suvun kantaisä eli 1600-luvulla ja oli nimeltään Ambrosius, jonka
savolaiset viänsivät Rossiksi.  Nimi on kirjattu myös eri muodoissa:
Ambrosius Råssi/Brusius Rossi.
Ambrosius sai 1640 asuttavakseen kruununtorpan ja toimi kruununvoutina
asuen nykyisen Jokelan talon tienoilla  Liesveden ja Ukonjärven välissä.

Kyläläisten elinkeinoina olivat eränkäynti, kaskitalous ja kalastus.  Järvistä saatiin
lohta ja järvitaimenta.  Rossien suvun kantatila Jokela on yhä edelleen asuttuna  pihapiirinä
ja saman suvun hallussa kahden kauniin järven - Ukonjärven ja Liesveden -  ympäröimänä.
Viereisen Anttilan tilan peltomaisemat kuuluvat Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaisiin
kulttuurimaisemiin järvineen ja viljelyksineen.
Asutus sijoittui jo muinoin mäkien lakialueille, paikoille, jotka ovat olleet
vedenkoskematonta aluetta  jo heti jääkauden jälkeisenä aikana.  Yksi Rossinkylän
luonnon hienouksia on vapaana virtaava Kellankoski joka laskee Liesveteen.

NiittyVillan mökkipuutarha sijaitsee tässä kauniissa maisemassa.

Lähdemateriaalia mm: Rautalammin Rossien sukuseura ry; Rautalammin historia, V.A. Saloheimo 1959;
Rautalammin historia, K.J. Jalkanen 1900

Rautalammin Rossien Sukuseuran kotisivulle
 

Kirjoita terveiset   Comments, please!
 Lue vieraskirjaa   Read Guestbook

 
 

  Rossinkylän naapurikylä: 

 Yhteystiedot:   niittyvillaan  at  hotmail.com          Contact
 

Päivitetty 2008

NiittyVilla  Start

 
 
 
eXTReMe Tracker