Nya Argus

Kultur, samhälle, debatt sedan december 1907.
Kontakt: nya.argus@gmail.com / Yasmin Nyqvist,  Martinsgatan 15 C 9, FIN-20810 Åbo, tel. +358-(0)45-6713327 ◆ Prenumeration och lösnummerMediekort
Utgivare: Garantiföreningen för Nya Argus r.f.
◆ Ett komplett artikelregister för Argus/Nya Argus 1907–2011 är tillgängligt i vårt arkiv.
◆ De 60 första numren av Argus 1907–1910
kan läsas i pdf-format i Nationalbibliotekets digitala arkiv (extern länk). 
◆  Läs också Nya Argus historik Ögonen upp! på nätet

2016 ◆ Årgång 109

Huvudredaktör: Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Clas Zilliacus, Tom Östling ◆ Ombud i Sverige: Thomas Henrikson, Dyviksrundan 39, pl. 22, S-184 97 Ljusterö

Nya Argus 4/2016

Okänd konstnär: assemblage, Tokoistranden, Helsingfors
Hundranionde årgången
Nummer 4 / 2016

Presslagt 25 april

Kommentarer / Trygve Söderling: Integrationsplanen i tre punkter

Anna Lena Bengelsdorff: På hopplöshet byggs ingen framtid

Marianne Egeland: Sylvia Plaths blinde flekk. Bekjennelseslitteraturens etiske minefelt

Henrik Nymalm: Albert Camus och rätten till en subjektiv livshållning


Numrets dikt / Elizabeth Bishop: Sestina ◆ Michel Ekman: Den gråtande almanackan


Panoptik / Zinaida Lindén: Prisbelönt romandebut med feministisk prägel ◆ Mats Wickström: Rikt och respektfullt om romerVesa Oittinen: Sven-Eric Liedmans Marx-biografi – en beaktansvärd prestation ◆ Oliver Parland: Recension av en apokalyptisk vision ◆ Trygve Söderling: Suffragetterna på närmare håll ◆ Nalle Valtiala: Tragedi det kysses föga efter bok ◆ Kristin Olsoni: Hyllning

Nya Argus 3/2016

Scen ur pjäsen Förvandlingen, Svenska Teatern våren 2016. Foto: Yoshi Omori
Hundranionde årgången
Nummer 3 / 2016

Presslagt 5 april

Kommentarer / Trygve Söderling: Lokala frågor. Hbl och revolutionen

Ur arkiven / Jan-Magnus Jansson: Tidningen som institution (1964)


Michel Ekman: Skar i skriflax liten reva i tystsjoket – poesiöversikt 2015

Poesi / Tomas Mikael Bäck: Fyra dikter

Ann-Christine Snickars & Martin Welander: Prosaåret 2015

Ola Stensson: Det stora juridiska språnget


Debatt / Pascale Vielle: Var blev de trakasserade kvinnorna av?


Panoptik / Martina Moliis-Mellberg: Filmhistoria med sydstatsfokusSofia Sjö: Kritiskt och personligt om krig ◆ Ivo Homqvist: A Poem for Ireland ◆ Anders Björnsson:Det bedrägliga minnet och den goda glömskan – en kortessä ◆ Svante Lindberg: Kunskapsbygge om kultur, samhälle och pedagogik i sekelskiftets Frankrike, Belgien och Skandinavien ◆ Mikael Enckell: De va de live ◆ Nalle Valtiala: Kafka med fart och fläkt

Nya Argus 1-2/2016

En man kikar ut ur ett verk av muralmålaren Hitnes i SanBa, en stadsdel i Rom. Foto: Daniel Gahnertz
Hundranionde årgången
Nummer 11-12 / 2016

Presslagt 5 februari

Kommentarer / Trygve Söderling: Vi har ett problem — och det är inte flyktingarna

Ur arkiven / Eirik Hornborg: Fascistiska tendenser [1930]


Joel Haahtela: Fantasia Modiano

Barbro Holmberg: Modianos värld av skuggor

Conny Svensson: En antikens Quisling? Lion Feuchtwangers romantrilogi om Flavius Josefus

Sven-Erik Klinkmann: Eva Dahlgren, autenticiten och ”det äkta självet”

Peter Berglund: Det förflutnas grepp. Om historiens betydelse i Mart Sanders författarskapp


Panoptik / Zinaida Lindén: En filmmakares engagerande novelldebut ◆ Robin Valtiala: Finurlig medel¬ålders baby ◆ Claes Andersson: Joel Haahtela och rekonstruktionen som litterär metod ◆ Elisabeth Morand-Löfving: Att studera vid Sorbonne ◆ Nalle Valtiala: Ett sätt att göra saker på minst 1 000 sätt / Trollkarlen från Oz i nya byxor ◆ NTom Östling: Reality-revy ◆ Daniel Gahnertz och Cia Erander: Konstprojektet SanBa ◆ Bahaulddin Rawi: Problemet är – jag kommer ihåg allt!

2015 ◆ Årgång 108

Huvudredaktör: Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling ◆ Ombud i Sverige: Thomas Henrikson, Dyviksrundan 39, pl. 22, S-184 97 Ljusterö

Nya Argus 11-12/2015

Jean Louis Théodore Géricault: Le Radeau de La Méduse, 1818–19
Hundraåttonde årgången
Nummer 11-12 / 2015

Presslagt 15 december

Kommentarer / Trygve Söderling: Hösten 2015 vände det + Korta formulär

Peter Hallberg: Flyktingkonferensen i Évian 1938. En kort studie i hyckleri

Jan Myrdal: Den medvetne och döendet

Jussi Kotkavirta: Om det svåra i att tänka på döden

Lars Huldén: Explikationer rörande Ulla Winblads död


Prosa / Roxana Crisólogo / övers. Robin Valtiala: Resan


Debatt / Markus Sandberg: Graffiti, aktivism och jagets avantgarde ◆ Jan-Ivar Lindén: En lång historia


Panoptik / Anna Lena Bengelsdorff: På Medusas flotteJosefin Holmström: Den mångsidiga Edith Södergran ◆ Agneta Rahikainen: Ny bit lagd i stora modernistpusslet ◆ Gunnar Högnäs: Den vite mannens börda, den sköna litteraturen ◆ Claus Elholm Andersen: Högern har knappast läst Houellebecqs roman ◆ Nalle Valtiala: Urds ande svävar över Monologer i dialogMartin Welander: Glimtar ur en borgerlig mardröm ◆ Magnus Strandberg: En trädgård i skymning: Venedigbiennalen 2015


Nya Argus 2015: Artikelregister

Nya Argus 10/2015

Emmanuel Garibay: Sagrada Familia, 2010.
Hundraåttonde årgången
Nummer 10 / 2015

Presslagt 13 oktober

Kommentarer / Jessica Parland-von Essen: Företaget Finland? / Trygve Söderling: Förlagsfission

Poesi / Gunnar Högnäs: Det fjärde kvartalet

Clas Zilliacus: Om det lilla och det stora i Lilla Teaterns historia

Tom Reuter: Diskussioner med filosofen Georg Henrik von Wright 1991–2003: 1. Duellen mellan Norman Malcolm och Georg Henrik von Wright 2. In the shadow of Descartes

Mårten Westö: Antropologen i musikvärlden – ett samtal med Eero Hämeenniemi

Tom Sandqvist: Oświęcim

Rune Forsbeck: Ett filippinskt evangelium. Om Emmanuel Garibays konst


Panoptik / Barbara Lönnqvist: Främlingen knackar på ◆ Mari Lindman: Så här fungerar det, låt bli att bry er – att radera moraliska betänkligheter ◆ Johan Vestin: Kulturfondens ”nya” logo ◆ Nalle Valtiala: Kärlek, svek och sanna svampar + Effekter och affekter på Amos


Nya Argus program på bokmässan i Helsingfors

Nya Argus 9/2015

This Moment – Kräftskiva. Olja, bläck och kol på duk, 31 x 53 cm. Mona Hoel 2015.
Hundraåttonde årgången
Nummer 9 / 2015

Presslagt 18 september

Kommentarer / Jessica Parland-von Essen: Debatt om debatten – om motsättningar i flyktingfrågan

Poesi / Lars Huldén: Trettio haikuer i september

Debatt / Johan Ekman: Är EU värt att bevara?

Peter Winch / övers. Lars Hertzberg: Text och kontext

Bo Lönnqvist: Kräftans estetik

Viktor Granö: Det skrattande djuret

Johan Stén: Vetenskap och historia – några synpunkter

Håkan Lindberg: Folke Dahlberg, gråvädrets mästare


Panoptik / Jan Myrdal: Om texters ursprunglighet och äktenskapets förbannelse ◆ Ola Stensson: Stormogul och amatörprofet ◆ Bo Pettersson: Hur samvetet vaknar – Harper Lee ◆ Martin Welander: Frihetens avigsida

Nya Argus 8/2015

Europeiska linjeval. Foto: Trygve Söderling
Hundraåttonde årgången
Nummer 8 / 2015

Presslagt 22 juli

Kommentarer / Trygve Söderling: Det kunde vara vi. Attityder till Grekland

Ur arkiven / Ivar Harrie + kommentar / Fredrik Lång: Missnöjet jäste bland Attikas utarmade och utsugna folk ◆ Mats Bergquist: Sverige och vinterkriget ◆ Henrika Ringbom: Kretsar kring ljudet av tystnadLeena Krohn: Grunderna för min estetik


Tema Neil Gaiman / Anna Rotkirch: I Gaimans galaxMalin Bergström: You can be me when I’m gone. Ragnarök och Neil Gaimans The SandmanDavid Gedin: To sleep, perchance to Dream. Om Neil Gaimans The Sandman


Panoptik / Michel Ekman: Mikael Enckell – med frågan som drivkraft ◆ Jan Myrdal: 4 juli – en mångtydig nationaldag ◆ Jan Myrdal: 4 juli – en mångtydig nationaldag ◆ Lennart Sjögren: I den genomskinliga väven ◆ Nalle Valtiala: En pícaro i världens virvlar

Nya Argus 7/2015

Byst av den romerska skalden Vergilius vid ingången till hans gravplats i Neapel, Italien
Hundraåttonde årgången
Nummer 7 / 2015

Presslagt 24 juni

Tema: Favoriter ur världslitteraturen
Kommentarer /
Barbro Holmberg: Kultur eller nöje?

Erik Ohls Mästaren Ma

Ann-Christine Snickars När den återvändande en morgon vaknar i sitt sjaskiga rum

Camilla Thelestam Vredens druvor av John Steinbeck

Carita Backström Att gå in i deras arbete

Marianne Bargum Amerikanska tragedier: Jennie Gerhardt av Theodore Dreiser

Tom Sandqvist Hermann Broch: Vergilii död

Kristina Rotkirch Dostojevskijs mörka sida

Leif Salmén Bortom myt och sanning – tankar kring Freuds roman om Moses


Panoptik / Ivo Holmqvist: ”Och snön, den föll och föll”

Nya Argus 5-6/2015
”Romeo och Julia” ur Katastrofer och strofer om slummer och stoj (2003). © Stella Parland (text) och Linda Bondestam (bild).
Nummer 5–6 / 2015
Presslagt 20 maj

Kommentarer /
Trygve Söderling: Mare nostrum

Poesi / Claes Andersson: Fosterländska dikter (I–V)

Stella Parland: Språk som sprakar och smakar – om att skriva för spirande sinnen

Ur arkiven / Pjotr Kropotkin: Inbördes hjälp och progressiv utveckling ◆ Kommentar / Kristian Donner: Solitaritet eller solidaritet? ◆ Ola Stensson: Pjotr Kropotkins memoarer

Anna Lena Bengelsdorff: Om robotar

Antony Fredriksson: Vad betyder det att ”bara” ha roligt? Anna Odell, Michail Bachtin och festen


Debatt / Jan-Ivar Lindén: Om att förstå given tillhörighet och fastställa förutsägbara förlopp
Panoptik / Stig-Olof Londen: Teleologins återkomst ◆  Simon O. Pettersson: Goethe på nytt ◆ Roger Holmström: Aforistik – ett mödosamt mosaikarbete ◆ Camilla Thelestam: Vad hade hänt om det gått annorlunda? Life after life av Kate Atkinson ◆  Ivo Holmqvist: Skatologi ◆ Jonas Franzon: Något om Lundströms Bokradio i Sveriges radio P1 ◆  Teater / Tom Östling: Satir och serenitet ◆Poesi / Per Klingberg: Limbo
Nya Argus 4/2015
Johan Vestin: ”Älvor”, akrylfärg på duk, 2015
Nummer 4 / 2015
Presslagt 12 april

Kommentarer /
Trygve Söderling: Lögnens förfall / Clas Zilliacus: Till minne av Ingmar Svedberg

Peter Hallberg: Sverige, Saudiarabien och de mänskliga rättigheterna: en oavslutad historia ◆ Michel Ekman: Det är skymning / men ljuset är tänt – den finlandssvenska poesin 2014Poesi / Hans Boij: Ur Nu är det 2016 ◆ Ann-Christine Snickars och Martin Welander: Den ryska ärans stad ◆ Fredrik Lindberg: WOW! En värld som faktiskt kunde se annorlunda ut!


Debatt / Jan Myrdal: Den intellektuelle och makten – Sverige och den offentliga lögnenMikael Kosk: Förståelsen är lika grundläggande i all vetenskap
Panoptik / Mia Österlund: Lyhörd sammanskrivning av litteraturhistoria ◆ Niklas Forsberg: En kritik av det medvetna och målinriktade stirrandet ◆ Teater / Tom Östling: Ta vara på din tandborste – Einstein på stranden /Ukraina på stadsteatern ◆ Nalle Valtiala: Orwell på Amos

Nya Argus 2-3 / 2015

Nicholas Roerich: Заморские гости(Gäster från fjärran), 1901
Redaktör för temanumret: Anna Rotkirch

Vi tillägnar detta nummer minnet av den mördade oppositionspolitikern Boris Nemtsov, 9.10.1959 – 27.2.2015.
Nummer 2-3 / 2015
Presslagt 17 februari

Tema: Post-Sovjet
Kommentarer /
Anna Rotkirch: Trängd stormakt eller maffiastat?

Zinaida Lindén: Bakom oförståelsen

Anna Temkina: Statusuppdateringar 2014

Fabian Linde: Blocktänkandets återkomst

Kalle Kniivilä: Den ryska ärans stad

Anna-Lena Laurén: Majdan: ”Det handlar inte om Europa. Det handlar om vår värdighet”

Barbara Lönnqvist: Petersburgsgraffiti

Kristina Rotkirch: För er och vår frihet

Marianne Bargum: På kongress i kontrasternas Kirgizistan


Debatt / Christofer Cronström: Niels Bohr och Werner Heisenberg
Panoptik / Henry Philström: Allt om handenZinaida Lindén: En författare i stormens öga

Nya Argus 1 / 2015

Henri Matisse: Souvenir d’Océanie, 1952–53
Nummer 1 / 2015
Presslagt 28 januari

Kommentarer /
Trygve Söderling: Avrättning av en clown

Holger Thesleff: Att provocera fram ett sökande

Jan-Ivar Lindén: Tolkningens historiska dimension

Joakim Lilljegren: Euskadi-bulletinen: svensk solidaritet med den baskiska självständighets-rörelsen under 1970-talet

Kristin Olsoni: Vid foten av Canigó

Arne Toftegaard Pedersen: Kalla kriget, Kennedy och vi

Anders Björnsson: Dekadensens konversatörer – om Theodor Fontanes sista roman


Panoptik / Clas Zilliacus: Cortázar, Bioy Casares och vi ◆ Nalle Valtiala: Gammal litteratur blir som ny ◆ Ivo Holmqvist: Winston S. Churchill gör en tavla ◆ Sara Ehnholm Hielm: Hymn till färg – Matisse på MOMA

2014 ◆ Årgång 107

Huvudredaktör: Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling ◆ Ombud i Sverige: Thomas Henrikson, Dyviksrundan 39, pl. 22, S-184 97 Ljusterö

Nya Argus 12 / 2014

Illustration: Lotta Green
Nummer 12 / 2014
Presslagt 24 november

Tema: Finlandssvensk offentlighet i förvandling
Kommentarer /
Jessica Parland-von Essen: Gräver man ner sig istället för att analysera ordentligt?Trygve Söderling: Debattlogg, november

Mikael Hindsberg: Digitala strategier i ett nytt medielandskapRabbe Sandelin: Mem och myter i nyhetsbevakningen och sociala medier ◆ Henrik Othman: Framtiden finns i växelverkan ◆ Barbro Teir: Journalistikens hårda kärna består ◆ Per-Erik Lönnfors HBL 150 – Doktor Anderssons testamente: Vad HBL:s historik kunde ha berättat ◆ Thomas Rosenberg: Vi lever! – Om tidskrifterna och den digitala omvandlingen ◆ Jessica Parland-von Essen: Brages Pressarkiv och Presstanda – början på slutet eller något nytt?Tom Moring: Tradition och förnyelse ◆ Sebastian Nyberg: Schildts & Söderströms alternativa businessplaner


Register för Nya Argus 2014

Nya Argus 11 / 2014

Picasso i badet. Foto Douglas David Duncan i Cannes 1956. ©Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin
Nummer 11 / 2014
Presslagt 6 oktober

Kommentarer / Trygve Söderling:
Pulinat pois – Frihetsretorikens begränsningar

Ur Arkiven / Georg Henrik von Wright: Max Planck och atombomben ◆ Kommentar / Tom Reuter Panoptik / Tom Reuter: Hitlertysklands forskningspolitik


Per Klingberg: George MacDonalds drömvärldar ◆ Otto Linderborg: Antikens historielöshetPeter Berglund: På kyrkogården i Portbou
Debatt / Michel Ekman: I arga poeters sällskap
Panoptik / Nalle Valtiala: Kan man bo i ett dass? ◆ Nalle Valtiala: Sylvi på Skillnadsgatan ◆ Ivo Holmqvist: Att bredda och fördjupa bilden av poesin ◆ Robin Valtiala: Läsaren ska få nöja sig med att skumma ◆ Emil Fuchs: Långtidsprognoser ◆ Barbro Holmberg: Punctum
Nya Argus på bokmässan i Helsingfors

Nya Argus 9-10 / 2014

Laila läser. Målning av Harry Henriksson, c. 1970
Nummer 9-10 / 2014
Presslagt 5 september

Kommentarer / Trygve Söderling:
De flyttar gränserna. Donbass, Gaza, Kalifatet

Bo Pettersson: Gnistan till första världskriget ◆ Matti Klinge: Den fattige grenadören och dansösen ◆ Hanna Lahdenperä. Yasmin Nyqvist, Trygve Söderling: Prosaöversikt 2013Tomas Mikael Bäck: Fyra dikter ◆ Ola Stensson: Statens roll i det ottomanska samhället ◆ Johan Stén: Den paradoxala sannolikheten


Panoptik / Arne Toftegaard Pedersen: Den som allt för okunnig beger sig ut i världen… Helena Westermarck och kampen mot trafficking ◆ Robin Valtiala: Vykort med hemliga djup
Debatt / Gunnar Högnäs: Intressant, inte sant! Kommentar till Per-Erik Lönnfors / DiktionRalf Friberg: När filmerna skulle fraktas på paketcykel ◆ Anders Björnsson: Fegt eller heroiskt?
Panoptik / Jan Myrdal: Om världarnas mångfald ◆ Kristian Donner: Genesis-genetik
Nya Argus på bokmässan i Helsingfors

Nya Argus 8 / 2014

Om Cervantes twittrade… ”En knäppis drar ut på vift med sin bonnkompis; inga ligg; en massa stryk; de rumsterar rejält och då killen klarnar dör han... men lever än.” Just det, och räkna slipper ni, det är 140 tecken (inklusive mellanslag).

Redaktör för detta nummer: Barbro Holmberg

Nummer 8 / 2014
Presslagt 30 juni

◆ Tema: Favoriter ur världslitteraturen ◆

Kommentarer / Barbro Holmberg: Om viskningar och rop

Thomas Wulff: Om en hemul ◆ Cecilia Björk: Det omutliga medvetandet ◆ Leif Salmén: Stefan Zweig i glasbubblan ◆ Håkan Lindgren: Georg Büchners samlade skrifter (pdf) ◆ Monika Fagerholm: Om betydelsen av rastlöshet och längtan: Carson McCullers ◆ Macu de la Cruz: Don Quijote, fyrahundra år senare… ◆ Asger Albjerg: Rasmus Klump bygger skib ◆ Kjell Lindblad: Att läsa öar – ett strandhugg i två robinsonader ◆ Åsa Stenvall-Albjerg: Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva ◆ Carita Backström: Fredrika, förälskelsen och slavarna ◆ Kristin Olsoni: Att älska sitt land är att dröja vid vad det har att viska ◆ Peter Mickwitz: John Keats – Vad trasten sade


Panoptik / John Swedenmark: Ur arbetets synvinkel
Federico García Lorca / Agneta Ara: 
Liten wienervals

Nya Argus 7 / 2014

Gunnar Björling tecknad av Hjalmar Hagelstam 1928
Nummer 7 / 2014
Presslagt 13 juni

Kommentarer / Trygve Söderling: Ett grundskott mot nyliberalismen. Politisk ekonomi efter Piketty

Alf Hornborg: 1812, 1912, 2012 – tre nedslag i industrisamhällets historia


Tema: Björling


Novell / Zinaida Lindén: Kärleken till de tre apelsinerna

Debatt / Per-Erik Lönnfors: Stil: intressant och underhållande 
◆ Ulf Modin: Parlamentarismen


Panoptik / Antony Fredriksson: Gränsens vara och icke-vara
◆ Jeja-Pekka Roos: Den bästa finska boken om ­eurokrisen 
◆ Ivo Holmqvist: Mera fransk än svensk: Boken om Mademoiselle Oiseau
Kristin Olsoni: Möte
 ◆ Federico García Lorca / Agneta Ara: Omega (dikt för de döda)

Nya Argus 6 / 2014

Jerker A. Eriksson, cineast. Foto: Helen Korpak
Nummer 6 / 2014
Presslagt 21 maj

Kommentarer / Trygve Söderling: Varma och kalla kranen. Dragkamp om Ukraina (2)

Claes Andersson: Vådan av att vara finlandssvensk författare

Josefin Holmström: Keats medicin

Michel Ekman hos Jerker A. Eriksson: Orden bara trillade ur mun på en – man tyckte varje film var ett mästerverk!

Per Klingberg:
I sinnenas rike – om Jan Švankmajers filmer


Panoptik / Nalle Valtiala: En kortbyxgrabb när Munksnäs var ungt


Debatt / Gun Winter: Gör din tanke fri
Elvi Sinervo / Lars Huldén: … då minns jag

Nya Argus 4-5 / 2014

Gustav Klimt: Musik (1895)
Nummer 4–5 / 2014
Presslagt 5 maj

Kommentarer / Trygve Söderling: Dragkamp om Ukraina
Andrej Zubov: Det har hänt förut ◆ Fabian Linde: Ukraina i civilisationernas kamp ◆ Viktor Krivulin: Dikt till ett gränsande län  ◆ Mikko Zenger: Indien vid valurnorna ◆ Martin Enckell: hinduthva ◆ Tom Sandlund: O flower of Scotland – frihet eller 300 pund mer ◆ Nana Blomqvist: Kommodifierad intimitet – intimitet som handelsvara  ◆ Ola Stensson: Att kultivera massorna ◆ Tomas Jansson, Alma Pöysti, Annika Tudeer: Bara glöm Svenskis? Ett teatersamtal (2) ◆ Viktor Granö: Infångad musik? ◆ Oliver Parland: Eros unbound – Mahlers sista symfoni som förlust och transcendens

Panoptik /  Leif Sonkin: Visionären Guss Mattsson ◆ Robin Valtiala: Roman om språkets nyanser ◆ Miriam Rönnqvist: Provinsen bortom havet ◆  Nalle Valtiala: Tre procent Gogol på Amos / En glänsande seger för Jane Austen / Mer Da Ponte än Mozart ◆ Antony Fredriksson: Uppmärksamhetens konst

Nya Argus 03 / 2014

Sångarna Édith Piaf och Georges Moustaki på stranden i Deauville, Frankrike, 1958
Nummer 3 / 2014
Presslagt 3 mars

Kommentarer /  Trygve Söderling: De tre yttranderymderna

Klaus Törnudd: Det hjälplösa världssamfundet

Markku Envall: Aforismer

Tomas Jansson, Alma Pöysti, Annika Tudeer : Ny generation? Ett teatersamtal (1)

Mårten Westö: Moustaki in memoriam

Patrik Aaltonen: Legenden om Euterpe

Gunnar Högnäs: Karta, karta på väggen där (2)

Else-Britt Kjellqvist: En bok om en diktare mellan två världskrig


Debatt / Marianne Andersson: Pay back time?
Panoptik / Bo Pettersson: Är han på väg tillbaka? ◆ Eva E. Johansson: Anna Bondestam – berättare i vardagsklänning?  ◆ Nora Hämäläinen: Inte bara hur vi talar ◆ Henry Pihlström: Charles Darwin och argusögon i naturen

Nya Argus 01-02 / 2014

Kirsti Mehto: ”Renessanssi­keisari työ­maallaan” (Renässans-
furs­ten på sin arbetsplats). Fritt broderi, 2005

Nummer 1–2 / 2014
Presslagt 3 februari

Kommentarer /  Trygve Söderling: Chomsky eller Žižek? / Människan som skalv

Michel Ekman: Den finlandssvenska poesin 2013

Åsa Stenvall-Albjerg: Ljudet av fallande snö – skrivande som kunskapsförmedling

Anders Björnsson: Svindleriets ädla konst

Johannes Salminen: Fasans år – den finska hungerkatastrofen 1865–1868

Clas Zilliacus: Tidskriften Ultra

Kristin Olsoni: Laffkan

Matti Klinge: Till Sydamerika på 1930-talet

Peter Berglund: ”Staden som jag hatar för att jag har älskat den så mycket”– Lissabons betydelse i António Lobo Antunes romaner

Gunnar Högnäs: Karta, karta på väggen där (1)

Prosautdrag / Sara Razai: Djävulen ljuger

Calle Pauli: Blodbad, hämnd och hippieliv i tre Shakespeare-uppsättningar


Debatt / Raoul J. Granqvist: Replik till Nyqvist/Ahlskog
Panoptik / Nalle Valtiala: Paul Auster i Helsingfors / Ett plus ett blir tolv ◆ Annika Luther: Skolan – den sorgliga svenska modellen ◆ Jan Myrdal: En blivande finsk klassiker
Poesi / Eva-Stina Byggmästar: Det sägs

2013 ◆ Årgång 106

Huvudredaktör: Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman (t.o.m. nr 5), Clas Zilliacus, Tom Östling ◆ Ombud i Sverige: Thomas Henrikson, Dyviksrundan 39, pl. 22, S-184 97 Ljusterö

Nya Argus 12-13 / 2013

Antigone leder den blinde Oidipus ut ur det pestdrabbade Thebe. Målning av Charles Jalabert, 1842
Nummer 12–13 / 2013
Presslagt 27 november
Kommentarer /  Trygve Söderling: Väntat och oväntat – Syrien, Iran  ◆   Konstsamfundet under debatt

Ur arkiven 1976 / Johan Bargum: Brev från Amos A till C.O. Tallgren (pdf)

(Enbart på nätet: Tallgrens svarsbrev 1976 (pdf))

Jan Nybondas: USA på kollisionskurs med Iran

Tom W-O Silkeberg: Speak to undo your eyes. Om Antigonick av Anne Carson

Ola Stensson: Nellie Bly – en wallraffande pionjär

Erik Stenmark: Målaren som försvann ur bilden. Ett PS till Uotilautställningen

Håkan Lindgren: Grisighet inom bestämda konturer – Célines Resa till nattens ände

Mikael Enckell: Det belägrade samtalet (2)

Gunilla Hemming: Läckor, pjäsutdrag + Assanges vita hår


Panoptik / Karl-Henrik Ström: Rapport från en pedalhink ◆ Klaus Törnudd: Folkrörelser och vardagsliv i post-sovjetiska samhällen ◆ Eva Costiander-Huldén: Bland hemuler och mumin­troll – kan biblioteket bli den fjärde statsmakten?
Debatt / Raoul J. Granqvist: Sekulär humanism, mänskliga rättigheter, religion ◆ Carl Fredrik Sandelin: Den bortglömda författaren skall inte tiga ◆ Trygve Söderling: De andra och de glömda ◆ Clas Zilliacus: Om insyltning
Register för Nya Argus 2013
Julklappserbjudande

Nya Argus 10-11 / 2013

Kuzma Petrov-Vodkin: 1918 i Petrograd (”Petrograd-madonnan”), 1920

Redaktör för detta nummer: Yasmin Nyqvist

Nummer 10–11 / 2013
Presslagt 30 september
◆ Tema: Religion och samhälle ◆

Kommentarer / Jonas Ahlskog & Yasmin Nyqvist: Religionens möjligheter

Johanna Holmström: Hijabister, islamister, koranister och islamiska feminister  ◆ Faruk Abu-Chacra: Är islam förenlig med västerländsk sekularisering, demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet? ◆ Prosa / Fredrik Lång: Disputationen  ◆ Trygve Söderling: Nya Argus sekulära traditionMartina Reuter: Omvärderad upplysning ◆ Björn Vikström: Lyda Gud mer än människor ◆ Patrik Hagman: Kapitalistisk hederskultur och kristet motstånd ◆ Kaj Korkea-aho: Allvaret som definierar och alienerar ◆ Dikt / Henrika Ringbom ◆ Ulf Särs: Kan religionen rädda världen? ◆ Mikael Enckell: Det belägrade samtalet (1) ◆ Panoptik / Svante Lundgren: Shalom aleikum! Judiska och muslimska röster för fred ◆ Nalle Valtiala: Oliver Twist: år 1837 är tillbaka


Nya Argus på bokmässan i Helsingfors

Nya Argus 8-9 / 2013

Apornas planet: r(E)volution (2011)
Nummer 8–9 / 2013
Presslagt 25 augusti

Kommentarer / Trygve Söderling: Obekväma sanningar: världen efter Snowden

Henry Pihlström: ”Förbannade, smutsiga apor” – Apornas planet som raspolitisk allegori (pdf)

Petter Lindblad Ehnborg: Minnesteckning över glömskan

Johanna Grönqvist: Varför lider finnen? Om offermyter och finländsk identitet

Erik Stenmark: Ett rum med utsikt – några eftertankar

Gunilla Hemming: Hörspelsutdrag: Barnens korståg

Tomi Riitamaa: La retour? Fransk prosa i svensk tappning under senare år


Panoptik / Jonas Ahlskog: Avgörande möten och skilsmässor ◆ Ulf Modin: Marcuse i vår tid ◆  Stig-Olof Londen: Savolaxisk mal du siècle – Salméns veklagan


Nya Argus på bokmässan i Helsingfors

Nya Argus 7 / 2013

Foto: Helen Korpak

Redaktör för detta nummer: Barbro Holmberg

Nummer 7 / 2013
Presslagt 21 juni

◆ Tema: Favoriter ur världslitteraturen ◆
Kommentarer / Barbro Holmberg: ”Vänskap är att känna sig hemma i någon annan”

Barbro Enckell-Grimm: Brev till Raskolnikov

Ann-Christine Snickars: För trädet, för drömmen. Om Kallocain, en bok att läsa om

Marianne Bargum: Jean-Paul Sartre: Les mots. Orden

Tapani Ritamäki: Brev till Austerlitz

Johannes Salminen: Kaptensbönderna

Kristina Rotkirch: Michail Lermontovs Demonen


Nya Argus på bokmässan i Helsingfors

Elvi Sinervo / Lars Huldén: Aftonsång

Mathias Rosenlund: Om död – Philip Roths Patrimony

Leif Salmén: Världen i kontur – T. E. Lawrence i den inre och yttre öknen

Mårten Westö: Karel Čapek: Ett år med min trädgård

Martin Welander: R.R. Eklund och skapandets problematik

Eino Leino / Lars Huldén: Midsommaren 1918

Nya Argus 6 / 2013

Kvinna i Vizhinjam, Kerala, Indien. Foto: Trygve Söderling
Nummer 6 / 2013
Presslagt 4 juni

◆ Mini-tema: Afrika, Indien ◆
Kommentarer / Trygve Söderling: När det vänder

Carita Backström: Askungen på Grootmoedersdrift

Carita Backström & Mai Palmberg: Ett samtal inspirerat av Agaat

Ola Stensson: Massakern i Amritsar

Mikko Zenger: Indiens största minoritet är också den mest diskriminerade

Anna Lena Bengelsdorff: Amos och Eirik – brevväxling under tre decennier


Panoptik / Nina Johansson: Eirik Hornborg – en mångsidig samhällspåverkare ◆ Erik Hallstensson: Må vi blicka tillbaka mot det förflutna ◆ Per-Erik Lönnfors: Gruvlig salménsk salva mot EMU och EU ◆ Alexandra Ramsay: Afrika i vår vardag ◆ Patrick Sibelius: Den moderna människan, kärleken och konsten ◆ Ivo Holmqvist: ”Aran som ser allt…” ◆ Nalle Valtiala: Dystopia: en böld punkteras med ironi ◆ Johanna Karlsson: Remont på Dramaten

Nya Argus 5 / 2013

Filosofen Georg Henrik von Wrights skrivmaskin.
Foto: Trygve Söderling

Redaktör för detta nummer: Martina Reuter
Nummer 5 / 2013
Presslagt 10 maj

◆ Tema: Bildning ◆
Kommentarer / Martina Reuter: Kontinuitet och kritik

Clas Zilliacus: Immanuel Kant och den akademiska klädkoden

Ola Sigurdson: Bildningens villkor

Ylva Vikström: Kompass ur lådan

Fredrik Hertzberg: Framför tiden

Bernt Österman: Wittgensteins käpp och andra minnesvärda föremål

Ur arkiven / Thomas Henrikson: Kulturarbetaren finns inte + Kulturarbetaren återsedd


Panoptik / Susanna Fellman: Vart försvann (idén om) bildningsuniversitetet? ◆  Jessica Parland-von Essen: Kod är också kultur ◆ Stefan Nygård: Att förändra världen med Marx och Eric Hobsbawm ◆ Martina Moliis-Mellberg: Tolv sätt att queera litteraturen ◆ Marianne Laxén: Dags för nordisk tankesmedja? ◆ S-ling: Fråga kultureliten!

Nya Argus 4 / 2013

Kritteckning av Mirjam Tuominen (1913–1967)
Nummer 4 / 2013
Presslagt 8 april


Kommentarer / Trygve Söderling:
De senaste skandalerna
Aspekter på Bensowgate

Jan Nybondas: Politiskt våld i liten och stor skala

Per-Erik Lönnfors: Schaubühne utmanar finanskapitalet

Jan Sundberg: Kommunreform utan eftertanke

Mirjam Tuominen / Tuva Korsström: ”Sagan om de fyra väktarna” + kommentar

Ulla-Lena Lundberg: Kontaktytor

Raoul J. Granqvist: Brev till min dotter – Theodor Kallifatides’ palimpsest


Panoptik / Fredrik Lindberg: Stadens hjärta ◆ Nalle Valtiala: Samvetet tar hem spelet ◆ S-ling: Framtiden för hen Tomas Mikael Bäck: Kasberget

Nya Argus 2-3 / 2013

Billie Holiday på Tiffany Club, Los Angeles 1951.
Foto: Bob Willoughby

Nummer 2–3 / 2013
Presslagt 11 mars


Kommentarer / Trygve Söderling: Feministisk sekularism Tretton bokår

Anna Lena Bengelsdorff: Tre brev till Eirik Hornborg (html) / (pdf)

Fredrik Hertzberg, Hanna Lahdenperä, Yasmin Nyqvist: Blickar bakåt och inåt – finlandssvensk prosa år 2012

Ann-Christine Snickars: Himlakroppar, hår, höstliga dimmor – bilder och tonfall i sjutton diktböcker (pdf)

Calle Pauli: Strange fruit

Tom Sandqvist: Den judiske Kasimir Malevitj – arvet efter kabbalan


Debatt / Barbro Holmberg, Thomas Henrikson, Yasmin Nyqvist, Trygve Söderling: Tre brev och ett svar

Panoptik / Tom Östling: Fjärran släkt i revolutionens virvlar ◆ Nalle Valtiala: Chaplin på Amos: sex roller söker författare ◆ Christer K. Lindholm: På demokratins bekostnad ◆ Aaro Hellaakoski / Lars Huldén: När gäddan sjöng

Nya Argus 1 / 2013

Nicolas de Largillière: Vetenskapskvinnan Émilie du Châtelet (1706–49)

Nummer 1 / 2013
Presslagt 23 januari


Kommentarer / Trygve Söderling: Palme 2013?

Johannes Salminen: Öknens fångar

Klaus Törnudd: Blodtörst och julfrid

Sandra Yliruusi: Ändamålet helgar medlen – om Karl Ove Knausgårds vardagskamp

Johan Stén: En markisinnas traktat om lyckan

Tomas Mikael Bäck: Lars Lundkvist – ett vänporträtt

Thomas Wallgren: Stövlarna i Mejlans

Tom Östling Släkten Lilius svarta får: Aleko i farten


Debatt / Sixten Bondestam: Kommunreformen och hälsovården

Panoptik / Dmitrij Bykov: Tolstoj är oskyldig! – synpunkter på britternas Anna KareninaIvo Holmqvist: Helsingfors i ord och bild

2012 ◆ Årgång 105

Huvudredaktör: Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Nya Argus 12 / 2012

Kajsa-biblioteket, ett nybyggt studiebibliotek i Helsingfors, har ritats av Anttinen Oiva Arkkitehdit Ab. Foto: Tuomas Uusheimo.

Redaktör för detta nummer: Jessica Parland-von Essen

Nummer 12 / 2012
Presslagt 9 december

Tema: Biblioteket ◆


Kommentarer / Jessica Parland-von Essen: Bibliotek och bibliotekarier – framtidsvisioner för en digital tid

Mikael Böök: Några allmänna reflektioner om biblioteket ◆ Sunniva Drake: Biblioteket i dagens värld: ­exemplet Entresse ◆ Jonas Tana: Bibliotekarien – den felande länken mellan information och användare? ◆ Päivi Jokitalo: E-böcker och bibliotek: vad finns för låntagarna? ◆ John Augustsson: E-böcker och bibliotek i Sverige ◆ Anders Ericson: Noreg: Nasjonalbibliotekets digitalisering møter ikkje e-bokbehovet ◆ Rainer Knapas: Ur bibliotekets nyare historia ◆ Annikki Roos: Tankar kring vetenskapligt arbete och bibliotek

Panoptik / Jessica Parland-von Essen: Om hur kunskapen reducerades till information ◆ Trygve Söderling: Varken alarmist eller hajpare

Debatt / Jan Kronholm: Privatiseringen sätts under lupp ◆ Mikko Zenger: Vilken fyllning skulle Martti Ahtisaari ta i sin falafel?

Teater / Nalle Valtiala: God Save Great Albee

Register för Nya Argus 2012

Nya Argus 10-11 / 2012

John Frederick Lewis: ”The Siesta” (1876).
Tate Gallery, London.
Nummer 10–11 / 2012
Presslagt 5 november

Kommentarer / Trygve Söderling: Den offentliga sektorns glamour

Carita Backström: Kärlekens väv – en politisk saga

Antony Fredriksson: Är filosofin cynisk? Problemet med blicken utifrån

Barbara Lönnqvist: Grekisk mosaik – resebrev från Korfu

Tom Sandqvist: Funtus – den svarta fågeln

Erik Stenmark: Den förvandlade målstenen

Fredrik Westerlund: Barnet och kriget i Le Clézios Vandrande stjärna


Panoptik / Raoul J. Granqvist: Kanonen i Öja ◆ Calle Pauli: Skeppsbrott ◆ Nalle Valtiala: En midsommarnattsdröm med rullstol och gevär

Nya Argus 9 / 2012

Foto: Helen Korpak

Redaktör för detta nummer: Martina Reuter
Nummer 9 / 2012
Presslagt 11 september

Tema: Finland, Sverige, Norden ◆

Kommentarer / Trygve Söderling: Syskonländer vid vatten / Susanna Fellman:  Eurokrisen i den svenska
och finska debatten


Fritjof Sahlström: Svensk skoldebatt om symptom istället för orsaker

Stefan Nygård: Nationellt och internationellt i det moderna genombrottets Norden

Christian Sundgren: Utan konst inget Norden – konstnärskolonier i Frankrike på 1880-talet

Åsa Stenwall-Albjerg: Eldsjälar, platser, samtal. En resa genom nordisk prosa

Bengt Lindroth: Norden som EU:s nödutgång

Fredrik Sonck: Åland, svenskan och Sverige – några noteringar om ett gränsland


Panoptik / John Swedenmark: Högtryck  ◆ Erik Hallstensson: Enkel biljett?

Nya Argus 8 / 2012

Sovande musiker. Petra, Jordanien, 2012.
Foto: Trygve Söderling
Nummer 8 / 2012

Presslagt 21 augusti


Kommentarer / Trygve Söderling: Syrisk höst


Ur arkiven / B. Traven: Bankkrasch (1929) (pdf)

Ilse Paakkinen: Aska och tårgas – reseanteckningar från ett ockuperat Tibet

Johannes Salminen: Nästa år i Jerusalem

Eva Odrischinsky: Perspektiv på perspektiv – Mikael Enckells essäsamling

Kristina Rotkirch: Åskmoln över Kreml. Dystopier i ny rysk litteratur

Per-Erik Lönnfors: Penningars förbannelse och krediters välsignelse – Graeber versus Wahlroos

Lars Hertzberg: ”Du förstår inte” – samtal om förståelse i en novell av Solveig von Schoultz

Bernt Österman: Till Atos Wirtanens lov – reflektioner över en vänbok


Panoptik / Cita Reuter: Bolsjevikerna kommer! Krigsminnen från Kymmene bruk ◆ Robin Valtiala: Läsaren ska tappa fotfästet ◆ Bertel Stenius: Trädgårdsgestaltningen  ◆ Nya Argus på Göteborgs bokmässa

Nya Argus 6–7 / 2012

August Strindberg: Marin i månsken, 1874(?)


Redaktör för detta nummer: Barbro Holmberg

Nummer 6–7 / 2012 
Presslagt 20 juni

◆ Tema: Favoriter ur världslitteraturen ◆


Kommentarer / Barbro Holmberg: Om moln och människor / Trygve Söderling: Klassiker. Kanon. Chorell?

Ann-Christine Snickars: Glöm inte att det är jordgubbssäsong  – Clarice Lispectors Stjärnans ögonblick

Ebba Witt-Brattström: Sigrid Undsets Jenny

Bengt Ahlfors: Rudyard Kiplings Djungelboken

Roger Holmström: Vem minns Kamante? – Karen Blixens Den afrikanske farm

Ralf Andtbacka: Mellan ordning och förvandling – om William Shakespeares Stormen

Thomas Warburton: På tal om Ulysses

Henrika Ringbom: Takasues dotter – Om mitt liv

Sara Ehnholm Hielm: Sanning och konsekvens – Karl Ove Knausgårds Min kamp

John Swedenmark: Anne Carsons Nox

Thomas Henrikson: Hvad är en klassiker – August Strindbergs Röda rummet

Nya Argus 5 / 2012

Carlo Gavazzeni Ricordi: Teatri d’Invenzione 07 (Gates of Rome XVI), 2007 (beskuren)

Nummer 5 / 2012 
Presslagt 21 maj


Kommentarer / Trygve Söderling: Suomi – sant och sunt


Fredrik Almqvist: Sjukvården: lika för alla eller en handelsvara? (2)


Emelie Enckell: Aaro Hellaakoskis poesi – mångsidighet och djup

Zinaida Lindén: De imaginära teatrarnas och fängelsernas stad

Matilda Hakala:  Drömmen om Finland – den finske mannen i några svenska romaner

Yasmin Nyqvist: Om konst som inre världsomvälvning


Panoptik / Tom Östling: E som i epifani ◆ Mikael Böök: En atlas för det nya biblioteket ◆ Trygve Söderling: President Hollandes vilda ungdom

Nya Argus 4 / 2012

Litteratur i badrummet. Ur Godards film ”Le mépris” (1963)

Nummer 4 / 2012 
Presslagt 2 april


Kommentarer / Trygve Söderling: I samma bransch / Yasmin Nyqvist: Fyrk finns för den som spelar enligt reglerna  


Fredrik Almqvist: Sjukvården: lika för alla eller en handelsvara? (1)

Klaus Törnudd: Finland förhandlar med staterna i Mellanöstern

Per-Erik Lönnfors: Keynes och Hayek som Mozart och Salieri

Raoul J. Granqvist: Elisofons möte med Jean Sibelius – nationalism och jazz


Fredrik Hertzberg & Yasmin Nyqvist: Från jaget på scenen till jaget som fiktion. Prosaöversikt 2011 del 2

Jonas Ahlskog: Psykologin och den historiska förståelsen

Emelie Enckell: Aaro Hellaakoskis kluvenhet och 1918


Panoptik / Nalle Valtiala: Baciller odlas på nyöppnade Amos

Nya Argus 2-3 / 2012

Dansaren Vatslav Nizjinskij i ”Le spectre de la rose” (1911) och ”Le Dieu Bleu” (1912)

Nummer 2–3 / 2012
Presslagt 21 februari

◆ Tema: Fyrk, kultur, litteratur ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Demaskering 


Inledningar från seminariet ”Fyrk finns – finns det kultur?” 9.2.2011:
Gunilla Hemming: Ödesnatten, ödesnatten – fast om dagen har vi ännu ganska kul!
Rita Paqvalén: Vem definierar kulturen?
Jenny Wikström: Ett slag för bildning, intellektuell utveckling och trygga rum att tänka i


Presidentvalet 2012
Yrsa Stenius: Ett livsstilsval
Karl-Mikael Grimm: Kröning


Det finlandssvenska bokåret 2011
Fredrik Hertzberg & Yasmin Nyqvist: Från jaget i spegeln till jaget i spillror. Prosaöversikt 2011 del 1
Barbro Enckell-Grimm: Gamla män och små pojkar – Samtidigt. Poesiöversikt 2011


Tom Östling: Pippi på Papa – Nils Erik Forsgårds Hemingway
Robin Valtiala:
Tranströmers hemligheter och hemlighållanden


Debatt / Mikael Böök: Vad ska vi ha istället för EU? (pdf)Frank Borg: Pengar och livet


Panoptik / Nalle Valtiala: Morbror Vanja i äventyrsbadet ◆ En tidsresa till guldåldern

◆ Inlägg från ”Fyrk finns”-seminariet kan läsas i Nya Argus 2–3/2012 (se ovan) 
◆ Bloggkommentar av Jessica Parland-von Essen 
◆ Referat av seminariet i Ny Tid och Hufvudstadsbladet 
◆ Kommentarer i Ny Tid av Sara Ehnholm-Hielm och Fredrik Sonck 
◆ Seminariets sida på Facebook

da Vincis euro

Fyrk finns – finns det kultur?

Öppet seminarium om kulturen, kapitalet och framtiden

Seminariet hölls 9.2.2012 i Helsingfors. Inledare: Michel Ekman, fil.dr, Gunilla Hemming, dramatiker, Leif Jakobsson, direktör för Svenska Kulturfonden, Rita Paqvalén, fil.dr, Jenny Wikström, fil.kand.


De nedskärningar och omstruktureringar som tas upp i Michel Ekmans essä i Nya Argus 1/2012 (se nedan) är inte unika för den finlandssvenska litteraturen och kulturen. ”Samhällsdebatten domineras över lag av en nyliberal kultursyn där kulturens nytto- och ekonomiska aspekter betonas. Vad är det som pågår? På vems villkor förs diskussionen? Hur kan vi trygga en mångfald inom den finlandssvenska kulturen och värna om även den icke-vinstinbringade kulturens fortsatta existens? Hur ser den finlandssvenska kulturens framtid ut och hur kan beslutsfattandet inom kulturfältet demokratiseras?” – Ur seminariets plattform

Seminariet arrangerades av Rita Paqvalén och Trygve Söderling i samarbete med Nya Argus och läroämnet Nor­disk litteratur vid Helsingfors universitet

Nya Argus 1 / 2012

Kaos på börsen. Scen ur Antonionis film ”L'Eclisse” (1962)

Nummer 1 / 2012 
Presslagt 17 januari


Kommentarer / Trygve Söderling: Det berömda sociala kapitalet 


Michel Ekman: Livet eller pengarna. Att vara finlandssvensk i en nyliberal värld

Fredrik Lång: Människan som själv – det här med Kihlman

Leif Salmén: En existentiell kris och dess upplösning (pdf)

(Se också Mikael Bööks kommentar i nummer 2–3/2012, ”Vad ska vi ha istället för EU?” (pdf))

Zinaida Lindén: Käre Ivan! Några reflektioner kring brevromanen av igår och idag

Stig-Olof Londen: Griftetal över M. Teste


Panoptik / Mårten Westö: I sorgens epicentrum ◆ Sixten Bondestam: Ett husminne ◆ Seminarium: ”Fyrk finns – finns det kultur?”


2011 ◆ Årgång 104

Huvudredaktör: Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård (t.o.m. nr 3), Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman (t.o.m. nr 3), Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Nya Argus första nummer


◆ 2011 hade det gått 100 år sedan tidskriften Argus olagligförklarades av  justitiedeparte­menet i det ryska storfurstendömet Finland. Tidskriften, som utkommit sedan december 1907, fortsatte från och med 16 mars 1911 under namnet Nya Argus (bilden t.v.).
◆ Historiken ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (t.h.) utkom i april 2011. Prenumeranter fick boken som bonus. Den kan köpas separat, köpas i samband med ny prenumeration eller läsas i sin helhet gratis på nätet.

Nya Argus 11-12 / 2011

Foto: Helen Korpak

Nummer 11–12 / 2011
Presslagt 15 december


Kommentarer / Trygve Söderling: 2011 – ett demokratiäventyr + Lokala frågor (2)

Zinaida Lindén: Prosautdrag / Att hålla sig fast vid regnbågens pelare

René Nyberg: Sovjetunionens brutala charm

Mikael Böök: Bibliotekskraft – det ordet gillar jag!

Christel Björksten: Samfundets val – väg till framgång eller kollaps

Raoul J. Granqvist: Eliot Elisofon i Sverige 1944: spion, fotojournalist och livsnjutare

M.A. Numminen: Prosautdrag / Juho Niitty möter avantgardet

Lars Nyström: Väntan


Panoptik / Sara Othman: En onödigt svår exkursion i värdedjungeln ◆ Rebecka Eklund: Moderniteten förkroppsligad: nya studier i Henry Parland ◆ Nalle Valtiala: Moby Dick: stor epik på åttio minuter ◆ Per-Erik Lönnfors: Morbus Peyronie


Register för Nya Argus 2011

Nya Argus 10 / 2011

Helsingforsbor beskådar en zeppelinare som passerar över staden den 24 september 1930.

Redaktör för detta nummer: Jessica Parland-von Essen

Nummer 10 / 2011
Presslagt 21 november
◆ Tema:  Helsingfors ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Förlagsmonopol

Jessica Parland-von Essen: Helsingfors – en stad och dess rum


Matti Klinge: Helsingfors och finska staten

Jessica Parland-von Essen: Helsingfors. Ögonblicksbilder av staden från fyra sekler

Ur arkiven / Lars Sonck: Huru det bygges i Helsingfors ◆ Valter Thomé:  Strandpromenader i Helsingfors ◆ Bertel Jung: Eliel Saarinen och Stor-Helsingfors ◆ Kommentar 2011 / Vilhelm Helander: Alltid aktuell arkitekturdebatt

Anja Kervanto-Nevanlinna: Den moderna stadens lockelser

Fredrik Lindberg: Förorternas återkomst

Tom Östling: Hamsuns år i Helsingfors

Per-Erik Lönnfors: En kvinna från Rödbergen


Panoptik / Nalle Valtiala: Aurora Karamzin firar karneval på Boulevarden

Nya Argus 9 / 2011

”10 kg per person, 2,50 mk per kilo. Potatisutdelning i Helsingfors 1944.” Foto: Eliot Elisofon

Redaktör för detta nummer: Martina Reuter

Nummer 9 / 2011
Presslagt 30 september
Tema:  Populism ◆


Kommentarer / Martina Reuter: Populismens offentlighet


Ann-Cathrine Jungar: Populistisk demokrati – Sannfinländarnas idé om folkstyrelse (pdf)

Hans Ruin: Tyskland på nära håll (1933) (pdf) + Trygve Söderling: Kommentar 2011

Lena Halldenius: Populism och den retoriska striden om folket

Raoul J. Granqvist: Med matkorg och kamera på resa – Eliot Elisofon i krigets Finland 1944

Sixten Bondestam: Skovelmästaren

Johan Stén: Hur kan du veta? Om skepticismen som nödvändighet och självändamål

Erik Stenmark: Berget, korset och Medusahuvudet – tankar kring några symboler

Nya Argus 5-6 / 2011

Ur "Kattresan" av Ivar Arosenius (1909)

Redaktör för detta nummer: Barbro Holmberg

Nummer 7–8 / 2011 
Presslagt 21 juni
Tema: Favoriter ur världslitteraturen


Kommentarer / Barbro Holmberg: Farlig midsommar!

Barbro Enckell-Grimm: Ivar Arosenius, Katten och Lillan

Susanne Ringell: Xavier de Maistres Voyage autour de ma chambre

Tapani Ritamäki: Snabbisen som blev en klassiker – Stendhals Rött och svart

Carita Backström: Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga

Marianne Bargum: Den osynliga mannens börda – Ralph Ellisons Osynlig man

Anna Friman: Mardrömmen om Marilyn – Joyce Carol Oates Blonde (pdf)

Clas Zilliacus: Diktatorsromanen

Thomas Warburton: En bild från det Rena Landet

Birgitta Ulfsson: En pubertet som sammanföll med två krig (pdf)

Nalle Valtiala: Violinen. Till minnet av Bo Carpelan

Staffan Aspelin: Dubbelagenten. Ur sviten Gösta Klopat

Thomas Henrikson: Tre klassiker – Pasternak, Rilke, Tsvetajeva

Anders Larsson: Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen (pdf)

Nya Argus 5-6 / 2011

”Det är inte längre revolten, det är revolutionen”.
S:t Petersburg 2008. Foto: Trygve Söderling

Nummer 5–6 / 2011
Presslagt 31 maj
Tema: En ny offentlighet ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Hemligheter – från Hjalmar Linder till Cablegate
Hjalmar Linder: Nog med blodbad! + Johannes Salminen: Kommentar (pdf)

Yrsa Stenius: Ansvar i en ny offentlighet

Thomas Henrikson: Offentlighet och uppdrag – några kommentarer

Nora Hämäläinen: Internet, idédebatt och historisk medvetenhet

Ulf Sundqvist: Vad hände i valet – och hur gick det sen?

Raoul J. Granqvist: På gränsen till ett krig – Eliot Elisofon och LIFE i Finland 1939

Sara Othman: Hur fransk livsfilosofi blev finländsk högerpopulism


Panoptik / Maria Bielke von Sydow: Självbiografi som läkemedel Daniela Silén: Fenomenet Sophia Elisabeth Brenner och hennes samtid   Ulrika Nielsen: Göran Dahlberg: Att umgås med spöken

Nya Argus 4 / 2011

Scen ur Germaine Dulacs film ”L'invitation au voyage” (1927)i

Nummer 4 / 2011i 
Presslagt 20 april
Tema: Det nya ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Nyhetens behag + PS: Ett sannare Finland? (pdf)

 Elmer Diktonius: Spekulationer i det kinematografiska (pdf) + John Sundholm: kommentar (pdf)

Jessica Parland-von Essen: Textens transformering (pdf)

Mikael Böök: Om WikiLeaks, Wikipedia och bibliotekens framtid (2) (pdf)

Klaus Törnudd: Folket gör uppror – och vad sedan? (pdf)

Henry Pihlström och Tom Reuter: Tre istida mänskor

Christel Björksten: Jämlikhet

Marianne Backlén: Färdas med Phillips


Panoptik:  Emilia Siltavuori: Kärleken till hällarna och den förhistoriska konsten ◆ Nalle Valtiala: Performance modell Oblivia – ett medvetande i minnet ◆ Till salu: Gamla och nya Argus historia

Nya Argus 3 /2011

Köp en fågel fri. Phnom Penh, Kambodja 2009
Foto: Trygve Söderling

Nummer 3 / 2011 
Presslagt 15 mars


Kommentarer / Trygve Söderling: Demokrati eller olja? (pdf)

Mikael Böök: Om WikiLeaks, Wikipedia och bibliotekens framtid (1) (pdf)

Ika Österblad: Driften att döda det man älskar (pdf)

Carita Backström: Palmvin, olja och minor – linjer i nigeriansk litteratur

Vesa Oittinen: Nietzsche och postmodernismen

Thomas Ek: Jarl Hemmer som översättare


Panoptik / Robin Valtiala: En elefant till roman, som skuttar ◆ Trygve Söderling: Film är bäst i radion  ◆ Merete Mazzarella: Skvaller och skönlitteratur ◆ Nalle Valtiala: Snikenhetens djävlar exorciseras på våra scener

Nya Argus 1-2 /2011

Tove Jansson och Fanny Grahn. Stenciler av Heidi Lunabba ur antologin ”Kvinnornas Helsingfors” (2010)

Nummer 1-2 / 2011

Presslagt 20 februari


Kommentarer / Trygve Söderling: När fasaderna rasar – Egypten
Fredrik Hertzberg &

Yasmin Nyqvist: Det finlandssvenska prosaåret 2010

Ann-Christine Snickars: Det finlandssvenska poesiåret 2010

Erik Stenmark: Den eviga gungbrädan

Sixten Bondestam: Dr Mula

Raoul J. Granqvist: Samuel Ödmann – svensk 1700-talsöversättare 


Panoptik: / Charlotte Sundström:  Att erövra det urbana rummet ◆ Caterina Stenius: Passion för kanon ◆ John Swedenmark: Förfall ◆ Tom Östling: Lång dags färd mot operan   ◆ Nalle Valtiala: Cabaret är deka-dans för hela slanten 


Register för Nya Argus 2010


◆  ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)


2010 ◆ Årgång 103


Huvudredaktör:
Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen (fr.o.m. nr 4), Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson (fr.o.m. nr 8)

Nya Argus 11-12/2010

Ur David Molanders fotokollage från Slussen, "City Heart – from an Urban Anatomy"  (www.urbananatomy.se)

Nummer 11-12 / 2010
Presslagt 6 december


Kommentarer / Trygve Söderling: Apropå varumärken


Fred Karlsson: Bakgrund till språksituationen

Fredrik Hertzberg: Minnen av V.V. Järner

Hannele Mikaela Taivassalo: Det blödande hjärtat i skogen – V.V. Järner och den poetiska dramatiken

David Molander: Stadens hjärta

Ulrika Nielsen: Om gläntor, glipor, gömställen

Peter Lodenius: Sidenvägen och det historiska minnet

Henry Pihlström: Oliver, Ilja Ivanovs afrikanska äventyr och frågan om hybrider mellan apor och människor


Panoptik: ◆ Yasmin Nyqvist: Gastkramande Utrensning  ◆ Genusteater på rundgång ◆ Jessica Parland-von Essen: En humanist och hans bibliotek  ◆ Nalle Valtiala: Fanny och Alexander som omkastat koncept

Nya Argus 9-10/2010

Installation från Zena el Khalils utställning ”Maybe One Day Beirut Will Love Me Back”


Nummer 9-10 / 2010
Presslagt 28 november
Tema: Mellanöstern (2) ◆


Kommentarer / Trygve Söderling: Folket P och staten S

Johannes Salminen: Venedig och islam

Mikko Zenger: Dagskryssningar från kolerazonen till det olovliga landet

Semy Kahan: Den israelisk-palestinska konflikten ur ett tidsmässigt och regionalt perspektiv

Peter Lodenius: Masken i myrtenkransen

Eva Odrischinsky: Bassem Eid – en palestinsk dissident

Debatt / Svante Lundgren: Svar till Trygve Söderling om Israel


Prosaudrag:
Hannele Mikaela Taivassalo:
Åh, kom och se här


Panoptik: ◆ Yasmin Nyqvist: Musik ur mörkret – Lilla stjärna  ◆ Tom Sandlund: Från imperiecentrum till oklar framtid ◆ Christel Björksten: Förstår du mig? – Amélie Nothombs Une forme de vieTom Östling: När målfärg torkar ◆ Jonas Ahlskog: Eliten som social grupp

Nya Argus 8/2010

Istanbul 2010. Foto: Trygve Söderling


Nummer 8 / 2010
Presslagt 14 september

  Tema: Mellanöstern (1) ◆


Kommentarer/ Klaus Törnudd: Nya försök och små förväntningar


Peter Lodenius: Israeliska plan över Isfahan

Svante Lundgren: Den  israelisk-palestinska konfliktens skugga över  Europa

Debatt / Trygve Söderling: En välgrundad "besatthet"


Panoptik / Yasmin Nyqvist: Att älska en stad – Zena el Khalils Beirut

Tom Östling: Söner tecknar barndomslandskap

Raoul J. Granqvist: Ebbe Linde som översättare

Susanne Ringell: Möte i bara mässingen – Georgsgatans simhall

Nya Argus 6-7/2010

Margarita flyger sin väg. Anna Kovaltjuk, som häxan Margarita, susar fram över 1930-talets Moskva i Vladimir Bortkos filmatisering (2005) av Michail Bulgakovs romanklassiker Mästaren och Margarita (1928–40, publicerad 1966–69)

Nummer 6–7 / 2010  
Presslagt 21 juni 


Kommentarer / Trygve Söderling: Klassikerbruk

Favoriter ur världslitteraturen:

Cecilia Björk: I Szymborskas soffa

Birgitta Ulfsson: Olof Lagercrantz: Om konsten att läsa och skriva

Agneta Ara: Den första kvinnan på månen

Zinaida Lindén: Vår gemensamma vän Charles Dickens

Eleonora Joffe: Tatianas syndrom

Sara Ehnholm Hielm: Leva! Leva! Simone de Beauvoir: Mandarinerna

Barbro Holmberg: Primo Levi: Är detta en människa?

Thomas Henrikson: W.G. Sebald: Svindel. Känslor.

John Swedenmark: Pindaros revisited 


Panoptik: ◆ Fredrik Lång: Henrik Ibsen och kvinnosakspraktiken ◆  Tatjana Brandt: Om Mette, Mårran och psykoanalysens legotrupper ◆ Pindaros: Till Diagoras från Rhodos. Boxning.

Nya Argus 5/2010

”Mardrömmar” av Helen Korpak.
Mer bilder på helenkorpak.com

Nummer 5 / 2010 
Presslagt 17 maj


Kommentarer / Jessica Parland-von Essen: Bloggar som kulturarv


Elin Björkman: ”Sanningen och andra berättelser” – en bloggbetraktelse

Dikt / Ulrika Nielsen: Agnes

Trygve Söderling: Skrivet med eyeliner – om det ”gotiska” spåret i  finlandssvensk prosa

Helen Korpak: Nattsvart romantik – Martin Enckells författarskap

Henry Pihlström: Marxism och darwinism – har de ett samband?


Panoptik: ◆ Martin Enckell: Bloggpoesi – mellan pärmar ◆ Henry Pihlström och Tom  Reuter: Denisova – preliminär rapport över vår kusin i Sibirien  ◆ Yasmin Nyqvist: Scener från en fyllefest

Nya Argus nr 4/2010

Omslag av Elizabeth Harbour till Aleksandr Solzjenitsyns ”En dag i Ivan Denisovitjs liv”

Nummer 4 / 2010 
Presslagt 4 april 

Kommentarer / Trygve Söderling: Ryska riktningar


Ljudmila Ulitskaja &
Michail Chodorkovskij:
Bäste Michail Borisovitj! En fängelsebrevväxling

Tom Östling: Ödesåret mellan hakkorset och hammaren och skäran

Johan Stén:
Harmoni och symmetri – broar mellan två verkligheter


Panoptik: ◆ Barbro Enckell-Grimm: Ett teaterbrott ◆ Sixten Bondestam: Fru Freud, Anna T. och vi  ◆ Bo Eriksson: Inga benbrott mellan Finland och Sverige

Nya Argus nr 3/2010

Hannele Kylänpääs skulptur ”Vedet” (2006)
Foto: Trygve Söderling

Nummer 3 / 2010 
Presslagt 12 mars


Kommentarer / Susanna Fellman: Krisen – ett och ett halvt år senare

Pertti Torstila: Diplomatins nya utmaningar

Yasmin Nyqvist: Språk och klass hos Leo Ågren

Margaretha Starck: En gest i brons – om Hannele Kylänpääs konst

Arne Toftegaard Pedersen: Att koka makaroner åt sina döttrar – Tomas Espedal och drömmen om ett vilt och poetiskt liv


Panoptik / Leif Höckerstedt: Andra världskriget, Finland och myterna ◆ Nalle Valtiala: Professor Higgins går miste om konfekten


Nya Argus 1–2/2010

Ika Österblad: Bryderikurs. Teckning gjord efter felläsning av ”broderikurs” (2008)

Nummer 1–2 / 2010

Presslagt 15 februari


Kommentarer / Trygve Söderling: Lokala frågor

Ann-Christine Snickars: Det finlandssvenska poesiåret 2009

Charlotte Sundström & Tom Östling: Det finlandssvenska prosaåret 2009

Ika Österblad: Insektinsikter

Mikael Böök: Gamla och nya biblioteksvisioner

Stig-Olof Londen: Lycksalighetens grav

Tom Sandlund: Reflektioner kring ett par klassböcker


Panoptik / Robin Valtiala: En diktstad värd att gräva fram  ◆ Tom Östling: Bundna och fria danser ◆ Lipusta revitty tähti


2009 ◆ Årgång 102


Huvudredaktör:
Trygve Söderling ◆ Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling

Nya Argus 9-10/2009


Nummer 9–10 / 2009

Presslagt 2 december
◆ Tema: Darwin ◆


Kommentarer / Kristian Donner: Evolutionens märkesår 1809


Ulrika Candolin: Darwins betydelse för dagens evolutionsbiologiska forskning

Marjukka Bastamow: Kultur och evolution

Anna Rotkirch & Jeja-Pekka Roos: Segt paradigmskifte: Darwin och socialvetenskaperna

Fred Karlsson: Språk och evolution. Tidig spekulation

Mikael Fortelius och Kristian Donner: Naturligt urval före Charles Darwin

Sara Heinämaa: Fenomenologin – kumulativ vetenskap eller kritiskt tänkande?


Teater:

Nalle Valtiala: Läckra munsbitar från en tid som flytt

Tom Östling: På däcket till Titanic

Nya Argus 8/2009

Nummer 8 / 2009

Presslagt 9 november
◆  Tema: Ryssland ◆


Kommentarer / Tom Sandlund: Kunskap om Ryssland


Pekka Sutela: Ryssland efter krisen

Vesa Oittinen: Kunskapsteori och utopism – Gabriel Israel Hartman

Anna Rotkirch: Familjepolitikens mosaik i Ryssland och Sverige

Klaus Törnudd: Inga herrar i bergen

Inga-Lina Lindqvist: Litterära cirkusbjörnar – när ryskt blir svenskt

Zinaida Lindén: Gult – endast för förryckta


Teater / Nalle Valtiala: Ett guldägg inrullat från Paris ◆ Kung Kristina i Ångpunkslandet

Tom Söderman: Den litterära fejden mellan Nabokov och Edmund Wilson

Tom Östling: Triumviratet Kekkonen-Tiitinen-KGB

Nya Argus 7/2009

Nummer 7 / 2009

Presslagt 10 september


Kommentarer / Trygve Söderling: Tillbaka i verkligheten

Klaus Törnudd: Ateistiska bussar och yttrandefrihetens gränser


Christel Pettersson,
Ann-Christine Snickars och Annika Tudeer
: Konst på teatern? Gatan kallar!

Svante Lundgren: Folkmordsförnekelsens försåtliga lätthet

Bernt Österman: Filosofen på fjärden

Christel Björksten: Individens sårbarhet inför samhällsterror

Stig-Olof Londen: Kring det romantiska

Martina Reuter: Historiens och revolutionens klockor

Mary Wollstonecraft: Moral, alun och såpa

Nya Argus 5-6/2009

Nummer 5–6 / 2009
Presslagt 3 juni
◆ Tema: Favoriter ur världslitteraturen ◆

Kommentarer / Barbro Holmberg: Vägen ut


Leif Salmén: Ugglorna på vinden

Fredrik Hertzberg: J.P. Eckermanns Samtal med Goethe

Lisbeth Landefort: Den furstliga bokhyllan

Marianne Bargum: Tystnadens drottning

Christel Björksten: Kertész om språk och tanke

Ann-Christine Snickars: Ärkeängeln i Uleåborg

Robert Åsbacka: Här under polstjärnan

Lars Sund: Macondo

Märta Tikkanen: Oroande, fängslande, frånstötande, naken


Zinaida Lindén: Lindanserskan

Emma Juslin: Olga: övergående saknad, kamrater

Nya Argus 4/2009

Nummer 4 / 2009
Presslagt 25 maj


Kommentarer / Trygve Söderling: Debattens vår


Richard Brander: Mitt Hbl-bokslut

Fredrik Lång:  Dick kastar sig in i kulturdebattdebatten

Joachim Mickwitz: Mellan exotism och elitism – svenskt i finska TV-nyheter

 Lars Hertzberg: Vänskap som investeringsobjekt

Nalle Valtiala: Kultur är odling – odling är kultur

Claes Andersson: Kroppen, språket och kroppens språk


Bonus på nätet:


Kulturdebatt våren 2009
– en länksamling


Nya Argus 3/2009

Nummer 3 / 2009
Presslagt 4 maj

◆ Tema: universitetsreform ◆


Kommentarer / Niklas Bruun: Universitetsstyrning och bonusprogram / Martina Reuter:
Universitetsrevolt


Inlägg av

Ilkka Niiniluoto,

Pekka Sulkunen,

Susanna Fellman,

Thomas Wallgren,

Kristian Donner


Clas Zilliacus: Futuristisk föda

Tom Söderman: Då rektor Therman åkte på pappas cykel till Krigsansvarighetsdomstolen

Michel Grünstein, Trygve Söderling: Debatt

Nalle Valtiala: En stilliserad Fröken på Svenskan

Nya Argus 2/2009

Nummer 2 / 2009
Presslagt 16 mars


Kommentarer /Krisen på Hufvudstadsbladet


Tuva Korsström: Mitt andra testamente

Gunilla Hemming: Vi kommer aldrig till marknaden i Mora, gummor!

Gun Winter: Konsumenten som syndabock

Ulf Modin: En bildningssyn

Christel Björksten: Språkets andel i barnets självuppfattning

Zinaida Lindén: Staden söker sin filmmakare


Teater:

Tom Östling: Döden som matris

Nalle Valtiala: En präktig skandal på Lillan

Barbro Enckell-Grimm: Guds vessla

Nya Argus 1/2009

Nummer 1 / 2009
Presslagt 9 februari


Kommentarer / Trygve Söderling: Mellanösternmetaforer

Charlotte Sundström & Tom ÖstlingRomanen lyste med sin närvaro (prosaöversikt 2008)

Marit Lindqvist: Uttalsövningar i sömnens språklaboratorium
(poesiöversikt 2008)

Nalle Valtiala: Agatha Christie i gyckelbyxor

Timo Hämäläinen: Finlandia i moll

Susanna Fellman: Finland, Sverige och den kinesiska ekonomins framtidsutsikter

Tom Reuter: Schildt och von Wright

Register för 2008  ◆ Register för 1907—2007 ◆  

ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)


Prenumeration och lösnummerMediekort  ◆  Arkiv  ◆  


Sidan uppdaterad 5.2.2016