nyaarguslogo.jpgGrundad 1907


 • Nya Argus är en anrik men vital finlandssvensk samhälls- och kulturtidskrift. Tidskriften har sedan grundandet  kommenterat och debatterat aktuell forskning, kultur och politik. Litteratur och teater bevakas kontinuerligt.
 • Utgivare: Garantiföreningen för Nya Argus rf.
 • Ordförande: Kristian Donner
 • Huvudredaktör: Trygve Söderling
 • Redaktionssekreterare: Johan Ekman
 • Redaktion: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Thomas Henrikson, Barbro Holmberg, Yasmin Nyqvist, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
 • Bidrag kan sändas till Johan Ekman,
  Mannerheimvägen 29 C,
  FIN-00250 Helsingfors
  tel. +358 (0) 400 619396, eller per e-post 
 • Bokföring: Kontorskontroll, PB 12, 02711 Esbo,
  e-post: kvkock(at)kolumbus.fi
 • FO-nr: 9209411-1
 • Format: A4, sidantal 20-32 s./nr
 • Nya Argus utkommer med minst tio nummer per år, på icke i förväg bestämda datum. Eftersom två eller tre av numren är dubbelnummer får prenumeranten minst fem eller sex  enkelnummer och två eller tre dubbelnummer.
 • Bankförbindelser:
  Danske Bank 80001400102076,
  Aktia 40551110003963.

  BIC: DABAFIHH, SWIFT: FI10 8000 1400 1020 76.
 • Prenumerationer och adressändringar tillställs redaktionssekreteraren.
 • Prenumerationspris för privatpersoner: Helår 49 euro (med studentabatt 30 euro), halvår 25 euro;
  I Sverige: Helår 490 kr (med studentrabatt 300 kr), halvår 250 kr
 • Prenumerationspris för förmedlare: Helår 55,24 euro inklusive 24 % moms. Utan moms och med eventuell rabatt är priset på en årsprenumeration 44,55 euro.
                                                                                                              

Nya Argus hemsida