Elisan Radiokerhon tunnus

Elisan Radiokerho ry, OH2AQ

Pakettiradiotoiminta, DX Summit ja teksti-TV-cluster

Cluster-aseman laitteita vuonna 1997

Pakettiradio

Pakettiradiotoiminta on radioyhteyksillä toimivaa digitaalista tietoliikennettä tietokoneiden välillä. Liikennöintimuodon nimi viittaa pakettikytkentäiseen tiedonsiirtoon; alunperin käytettiin X.25 -protokollasta muokattua yhteyskäytäntöä. Nykyisin pakettiradioverkoissa käytetään monia muitakin liikenneprotokollia.

Maailmanlaajuista pakettiverkkoa ylläpitävät radioamatöörikerhot sekä yksittäiset radioamatöörit. Verkossa on samantapaisia palveluita kuin kaupallisissakin verkoissa, mutta sen käyttöä säätelevät kunkin maan radioamatöörimääräykset. Radioamatöörien verkkoa ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, vaan sen käyttäminen on ilmaista kaikille radioamatööreille.

Elisan radiokerho on ollut mukana pakettiradiotoiminnassa sen alkuajoista lähtien.

Cluster-aseman laitteita vuonna 1997

DX-clusterit

DX-cluster on eräänlainen sähköinen kokoontumispaikka, johon yksittäiset radioamatöörit ovat yhteydessä omilla pakettiradioasemillaan. Clusterin kautta voidaan välittää mm. DX-vihjeitä, sähköpostia, uutisia (ns. bulletiineja), ryhmäkeskustelua, radiokeliennusteita ja säätietoja. Käytettävissä saattaa olla myös vaikkapa radioaaltojen etenemiseen liittyviä laskentatoimintoja.

Esimerkki clusterin käytöstä

Radioamatööri kuuntelee lyhytaalloilla signaaleja maailman ääristä. Hän löytää harvinaisen, Tyynellä valtamerellä sijaitsevan aseman, jonka kanssa hän pitääkin yhteyden. Samalla hän on yhteydessä myös DX-clusteriin, johon hän ilmoittaa harvinaisesta asemasta. Cluster-verkko jakaa tämän ns. DX-vihjeen edelleen, jotta muutkin voivat pitää yhteyden tuohon eksoottiseen paikkaan ja saada "pisteen" itselleen.

Node-asemat

Nodet, eli verkon solmut, ovat automaattisia radioamatööriasemia, jotka välittävät dataa paikkakuntien välillä sekä tarjoavat käyttäjille liityntäpisteen pakettiradioverkkoon.

Teksti-TV-cluster

Teksti-TV-cluster välittää DX-clustereiden vihjeet Yleisradion teksti-TV:n sivun 590 alasivulle 10. Näin tiedot kulloinkin äänessä olevista harvinaisuuksista ovat jatkuvasti kaikkien suomalaisten saatavissa; radioamatöörien lisäksi mm. DX-kuuntelijat käyttävät tätä palvelua tarkkaillessaan radioaaltojen käyttäytymistä. Teksti-TV-clusteria voidaan tarvittaessa käyttää myös pelastuspalvelutiedotteiden välittämiseksi laajalle ihmisjoukolle.

Clusterin teksti-TV-sivu

Teksti-TV-cluster toteutettiin yhteistyössä Elisan radiokerhon, Sanoma Oy:n radiokerhon, Yleisradion radiokerhon sekä Suomen radioamatööriliiton kanssa.

Teksti-TV-yhdyskäytävälaitteisto