Peilaus suoran suhteen

Kolmio ABC on peilattu suoran suhteen. Peilattu kolmio A'B'C' on yhtenevä alkuperäisen kanssa (saman muotoinen mutta peilikuva).

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

1. Piirrä suora jonka suhteen kolmio ABC on peilattu. Käytä hyväksesi tietojasi siitä, että peilattava piste on yhtä kaukana suorasta jonka suhteen peilataan kuin peilattava pistekin. Saatat joutua käyttämään janoja ja keskinormaaleja.
2. Valitse piste löytämältäsi suoralta. Peilaa kolmio ABC merkitsemäsi pisteen suhteen.
3. Onko uusi kolmio myös peilikuva alkuperäisestä kolmiosta? Onko se yhtenevä alkuperäisen kolmion ABC kanssa?

Tiina Partanen, Luotu GeoGebra