Etusivu : suku Sivander : suku Manninen : suku Pasanen : Rekisteriseloste : Linkit

Rekisteriseloste

Laadittu 8.4.2004 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

Rekisterinpitäjä
Nimi: Pekka Sivander
Osoite: Leppälahdentie 13, 41450 Leppälahti
Puhelin: 040 8217 505
Sähköposti: pekka(at)sivander.net 
 
Rekisterin nimi
Sivander, Manninen ja Pasanen-Heinonen -suvun sukututkimusrekisteri
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.
 
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan sukuun kuuluvasta henkilöstä normaalit sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot kuten: Nimitiedot, sukupuoli, syntymäaika, syntymäpaikka, kuolinaika, kuolinpaikka, hautaamisaika, ja -paikka, ammatti, vihkimisaika ja -paikka, osoite- ja puhelintiedot, kuvia sekä mahdollisia tietoja elämänvaiheista (muutto ulkomaille ym). Henkilötunnuksia ei rekisteriin tallenneta.
 
Rekisterin tietolähteet
Väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot 
Sukuun kuuluvilta saatavat perhetiedot
Muista sukututkimusrekistereistä, arkistoista ja kirjallisista lähteistä saatavat tiedot.
 
Tietojen luovutus
Tietoja voidaan luovuttaa rekisteristä sukututkimuksen tarpeisiin sekä sukulaisten käyttöön (julkaisu) voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa, mikäli henkilö ei ole kieltänyt tietojensa luovuttamista. Internetissä julkaistaan suvun omalla sivulla tutkimuksen jatkamisen kannalta tarpeellinen määrä tietoa osoitteessa www.sivander.net/sukututkimus 
Ulkomaille voidaan tietoja luovuttaa tietosuojavaltuutetun antamien ohjeiden mukaisesti.
 
Rekisterin suojaus
Atk-pohjainen sukututkimusrekisteri on suojattu hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.
 
Tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö lähetetään rekisterin pitäjälle. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely sukututkimusta varten.

           Rekisterin pitäjä