Tunnustuksellinen tarjoaa suojaa Raadon seurueelle

Kun Raato saapui Taikauskon maahan, niin hän ajatteli käydä tapaamassa ensin Sakramentalistin serkkua, jonka nimi oli Tunnustuksellinen. Tunnustuksellinen asui suuressa Linnassa, joka oli hänen turvanaan. Sieltä käsin Tunnustuksellinen teki ryöstöretkiä Vapautettujenmaan asukkaiden luokse. Kun hän sai jonkun sieluparan mukaansa Linnaan, niin hän turmeli heti hänen uskonsa kertomalla hänelle satuja ja valheita, joita väitti Jumalan sanan varmaksi totuudeksi. Totuutta hänen puheissaan oli kuitenkin vain toinen puoli, ja toinen puoli oli täyttä valhetta, mikä hapatti koko taikinan. Tunnustuksellisen uskon kohde oli väärä, koska se ei ollut Kristus, vaan se oli sakramentit ja tunnustuskirjat.

Tunnustuksellisen isän nimi oli Noita. Tunnustuksellinen oli siis Noidantyttären velipuoli. Hänen äitinsä ei ollut kuitenkaan Viettelys, niin kuin Noidantyttären, Raadon ja Sakramentalistin äiti, vaan hänen äitinsä nimi oli Perisynti. Tunnustuksellinen olikin perinyt kaikki vikansa ja sielunsa läpikotaisen turmeluksen äidiltään, sillä lihan mieli ja syntinen luonto siirtyivät hänen oppinsa mukaan vanhemmilta luonnollisessa sikiämisessä lapsille. Tästä syystä Tunnustuksellinen ei ollut kyennyt koko elämänsä aikana tekemään mitään muuta kuin vastustamaan Jumalaa ja hänen sanaansa. Hänen onnekseen joku Kiero oli keksinyt ripotella hänen päähänsä vettä ja lausua loitsuja hänen ylleen, niin että hän pystyi edes auttavasti taistelemaan tätä äidiltään perimäänsä syntistä luontoa vastaan, ja osoittamaan joitakin hengellisiä hyveitä omassa elämässään.

Tunnustuksellinen oli myös Raadon serkkupuoli, jos lukija ei sattunut sitä vielä huomaamaan. Elämän Herra, joka unen minulle näytti, ei kuitenkaan kutsunut häntä Raadon serkuksi, vaan Sakramentalistin serkuksi. Tämä johtui siitä, että Raato oli luopunut perheestään ja suvustaan Ristiinnaulitun ja Ylösnousseen Herransa hyväksi, eikä häntä ollut siitä syystä lupa tuntea lihan mukaan, niin kuin hänen lihallisia veljiään, sisariaan ja vanhempiaan. Tämä oli kuitenkin poikkeus unessani, sillä muita Raadon sukulaisia ja perheenjäseniä kutsuttiin hänen menneisyytensä ja kerronnan sujuvuuden vuoksi hänen perheenjäsenikseen ja sukulaisikseen.

Kun Raato lähestyi seurueineen Tunnustuksellisen linnaa, niin hän näki lentäviä hahmoja parveilemassa linnan ympärillä. Ne päästivät omituisia ääniä, jotka Raato tunnisti riivaajien vikerrykseksi, kun ne kertoivat valheita ja villitsivät Linnan asukkaita niitä muillekin levittämään. Ilma oli täynnä näitä villitseviä henkiä ja niiden rienaavat ja Jumalaa pilkkaavat äänet täyttivät Raadon korvat, niin että hänen oli paha olla Linnan lähellä. Raato rohkaisi kuitenkin mielensä, sillä hän seurasi vain Herransa Hyvän Paimenen ääntä, ja Linnaan hänen oli meneminen uhkaavista hengistä huolimatta.

Raato tunsi Tunnustuksellisen melko hyvin nuoruutensa ajoilta. Juuri Tunnustuksellinen oli saanut hänet huutamaan Herran puoleen ja Herra oli häntä Pyhän Hengen voiman ja viisauden kautta auttanut avaamalla profetian sanaa hänen ymmärrykselleen. Raato huomasi, että Tunnustuksellinen oli muuttanut ulkoiseksi aineeksi kaiken sen, minkä Jumala oli tarkoittanut sisälliseksi hengen asiaksi Raamatun pyhissä kirjoituksissa. Niinpä sisällisen ihmisen kääntyminen Jumalan tykö ja antautuminen elämän Herralle oli muutettu ulkoiseksi rituaaliksi, jonka kautta Jumala tekisi salaisia tekoja, ja vuodattaisi armoaan vastaanhangoitteleviin syntisiin.

Ja eikö vielä mitä: nämä sakramentit vaikuttaisivat jopa niin ihmeellisellä tavalla, että niiden ja Linnanväen esirukousten kautta sakramentteihin osallistuvien vastarintakin jopa murtuisi, niin että nämä ottaisivat suostuvaisina vastaan Jumalan lupaukset ja lahjat, joita sakramentit välittäisivät. Sakramentit eivät olleet kuitenkaan kovin tehokkaita, koska ne toimivat vain puolustuskyvyttömissä vauvoissa, ja ne menettivät tehonsa, jos niihin ei uskottu. Olivat ne silti päteviä linnoituksia Jumalan tuntemista vastaan, mutta ne oli onneksemme mahdollista hajottaa maahan.

Raato ei tahtonut tällä kertaa tuhlata paljon aikaa Tunnustuksellisen luona. Hän osoitti tälle Jumalan voimaa ja viisautta vain muutamien valittujen sanankohtien kautta, ja selittämällä ne armollisen Luojan avustuksella, niin että opetus avautui ymmärrykselle. Tästä huolimatta Tunnustuksellinen ei ymmärtänyt Jumalan sanan opetusta, sillä hän ei kuulevilla korvillaan kuullut, eikä näkevillä silmillään nähnyt, koska elämän Herra oli antanut häneen mennä uneliaisuuden hengen, joka piti hänet syvässä unessa valveilla ollessakin.

Kun Raato teki seurueineen lähtöä pois Tunnustuksellisen luota, niin tämä koetti pidättää heitä linnassa, koska ulkona satoi rakeita kaatamalla ja ukkonen jylisi, ja salama välkkyi, niin että myrsky olisi koitunut matkalaisten surmaksi. Raato ja hänen seurueensa eivät kuitenkaan nähneet mitään muuta kuin virvoittavan lempeän sateen putoilevan rauhallisesti taivaalta, niin että se kasteli maan ja sen ruohon, jotta maa viheriöitsi ja ruohot tuottivat hedelmää kukin lajinsa mukaan, ylenpalttisesti. Lisäksi ilmassa tuntui vieno tuulen henkäys, mutta mitään rajumyrskyä ja tulikiviä matkalaiset eivät nähneet, vaikka Tunnustuksellinen niitä kovin pelkäsi, ja pysytteli Linnansa suojissa sadetta karussa.

Raato pääsi lopulta lähtemään pois Linnasta ja jatkoi matkaansa kiitollisena siitä, että Jumala oli varustanut heidät hyvin matkaa varten. Leipää ja viiniä oli kyllälti, ja ruokia, joista he vahvistuivat matkalla kohti Sakramentalistin kotia Taikauskon maan toisella reunalla.

Seuraava sivu | Edellinen sivu | Sivun alkuun