Amen – totisesti!

Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä

Sivu 1.

Kuka on Korkein?

Jumala on Korkein. Hän on kaiken olevaisen Luoja. Tiedämme Jumalasta vain vähän, sen, mitä hän on meille ilmoittanut.

Jumala on ilmoittanut, että hän on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Ihmisen hän on tehnyt omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi. Ihminen on sisäisen ihmisensä puolesta tarkoitettu olemaan samanlainen kuin Jumala: pyhä eli synnistä erotettu ja synnitön. Synti on turmellut meissä olevan Jumalan kuvan, niin että elämme monin tavoin Jumalan tahtoa vastaan: teemme syntiä.

Jumala tahtoo auttaa meitä. Hän tahtoo antaa meille synnit anteeksi ja auttaa meitä, niin ettei meidän tarvitsisi enää tehdä syntiä. Tämän hän tekee antamalla meille voimaa ja vaikuttamalla mielenmuutosta sen jälkeen, kun on ensin antanut meille synnit anteeksi. Me voimme vastustaa kiusauksia ja viettelyksiä syntiin Jumalan voimalla, niin ettemme lankea tekemään syntiä.

Pahoja ajatuksia ei kukaan voi estää nousemasta sydämeen silloin tällöin, mutta kenenkään ei ole pakko jäädä hekumoimaan niillä: pahoja himoja ja ajatuksia ei tarvitse pyöritellä mielessään, ja kuvitella tekevänsä sitä syntiä, mitä mieleen joskus juolahtaa. Pahoista ajatuksista ja himoista voi päästä eroon, kun turvaa Korkeimman apuun ja pyytää häntä auttamaan, niin että pahat ajatukset ja himot kaikkoavat pois sydämestä.

Synnistä luopuminen ja vapautuminen auttavat meitä tuntemaan paremmin Korkeinta. Jumala on itse täysin synnitön: hänessä ei ole mitään vääryyttä eikä mitään pimeyttä. Siksi synnistä luopuminen ja mielen muuttuminen pyhäksi auttaa meitä tuntemaan paremmin Jumalaa. Puhdas mieli on Jumalan lahja hänen omilleen ja mieli voi tulla aina vain puhtaammaksi. Uskossa eläminen on sisäisen ihmisen jatkuvaa pyhemmäksi eli puhtaammaksi ja synnittömämmäksi muuttumista.

Korkein on ilmoittanut itselleen monia eri nimiä. Lopulta hänen Poikansa kirjoittaa pyhiin ja valittuihin Jumalan lapsiin Jumalan nimen ja Jumalan kaupungin nimen ja oman uuden nimensä. (Ilm 3:12.)

Miten Jumalalla voi olla Poika?

En tiedä, miten Jumalalla voi olla Poika. Hänellä kuitenkin on Poika. Jumalan Pojan nimi on kreikaksi "Jeesus" ja hepreaksi "Jeshua". Jeesus sanoi itse, että hän on Jumalan Poika. (Mar 14:61-62.)

Jeesus ennusti ennen kuolemaansa, että hän nousee ylös kuolleista kolmen yön ja kolmen päivän kuluttua hautaamisestaan. (Matt 12:40.) Hänen opetuslapsensa todistivat nähneensä hänet ylösnousseena. Jos Jeesus nousi todella ylös kuolleista, niin kuin ennusti, ja sanoi olevansa Jumalan Poika, niin hän todella on Jumalan Poika.

Mihin Jeesusta tarvitaan?

Jeesusta tarvitaan välittäjäksi ihmisen ja Jumalan välillä. (1Tim 2:3-7.) Jeesus on kärsinyt meidän puolestamme rangaistuksen syntiemme tähden. Jos Jeesus ei olisi kärsinyt rangaistusta synneistämme, niin me joutuisimme kärsimään sen itse. Tästä syystä Jeesus on välttämätön Isän Jumalan ja meidän välillä. Hän on syntiemme sovittaja: Jeesus Kristus on sovittanut syntimme ja meidät Isän Jumalan kanssa Raamatun kirjoitusten mukaan.

Mitä "Kristus" tarkoittaa?

"Kristus" on kreikankieltä ja tarkoittaa "voideltua". Israelissa oli tapana voidella öljyllä kansan kuningas, ylimmäinen pappi ja profeetta tehtäväänsä. Jeesus on tätä kaikkea, mistä syystä häntä sanotaan Kristukseksi. Vastaava hepreankielinen sana on Messias, lausuttuna "mashiiah".

Kristus on sovittanut syntimme ja meidät itsemme Isän Jumalan kanssa

Juutalaiset odottavat yhä Messiaan saapuvan ensimmäisen kerran maan päälle, koska he eivät tunnusta Jeesusta Messiaaksi ja Jumalan Pojaksi, joka on sovittanut meidän syntimme. Profeetta Jesaja on kuitenkin ennustanut, että vanhurskaan Jumalan palvelijan kärsimyksen ja ruumiin uhrin kautta saadaan sovitus, ja syntien anteeksiantamus. (Jes 53.)

Psalmissa 22:17 kerrotaan sanatarkan käännöksen mukaan etukäteen Kristuksen kärsimyksestä, että hänen kätensä ja jalkansa on lävistetty. Jeesus ennustaa Sakarjan kirjassa, miten Israelin kansa katsoo lopun aikana häneen, jonka he ovat lävistäneet. (Sak 12:10.) Tässä on viittaus siihen tapaan, jolla Jeesus oli kuoleva ja kirkastava Isäänsä.

Jeesus naulittiin ristille Rooman keisari Tiberiuksen aikana arviolta vuonna 30 jaa. Jumala osoittaa rakkauttaan syntisiä ihmisiä kohtaan siten, että antoi synnittömän ja ainoan Poikansa kuolla ristillä meidän puolestamme. Jos Jeesus ei olisi kuollut synti- ja vikauhrina meidän puolestamme, niin joutuisimme itse kärsimään rangaistuksen synneistämme, koska kukaan ei olisi sovittanut meitä Isän Jumalan kanssa.

Kuolleitten ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivo

Raamatun keskeisin ilmoitus sielujen pelastumisen kannalta on Jeesuksen suorittama syntien sovitus Golgatan ristillä hänen pyhän verensä ja ruumiinsa uhrin kautta. Niin kuin Jeesus nousi ylös kuolleista eikä kuole enää koskaan, niin samoin myös hänen omansa nousevat ylös kuolleista, ja eloon jääneet muuttuvat silmänräpäyksessä Herran toisessa tulemuksessa hänen kaltaisikseen. Pelastuvat saavat kuolemattoman ja katoamattoman ylösnousemusruumiin, jossa he saavat asua iankaikkisesti autuaina uudessa maassa ja uusissa taivaissa, jotka Jumala on luova omiaan varten. (Ilm 21:1-7; 1Kor 15.)

Kristityt on kutsuttu kuolleitten ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivoon. Jeesus lupasi, että jos joku uskoo häneen, niin hän elää iankaikkisesti, eikä kuole koskaan. (Joh 11:24-26.)

Edellinen sivu | Seuraava sivu

Tämä sivu on ladattu palvelimelta yhteensä laskuri kertaa 27.2.2009 jälkeen

Sivun alkuun