Amen – totisesti!

Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä

Sivu 2.

Jeesus on tullut tuomaan riidan ja miekan

Jumalasta ja Korkeimmasta on helppoa puhua, kun ei mainitse viimeistä tuomiota ja sitä seuraavaa kärsimystä, ja kun vaikenee Jumalan Pojasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Aina kun nämä asiat mainitaan uskosta osattomien tai eriuskoisten yhteydessä, aiheuttavat ne riitaa. Jeesuksesta ja Raamatusta puhuminen aiheuttaa riitaa jopa niiden välillä, jotka pitävät itseään kristittyinä. Jeesuksen nimen varjolla ja vuoksi on jopa sodittu muita uskovia vastaan, ja tapettu eriuskoisia "kristittyjä", muiden uskontojen edustajista puhumattakaan.

Jeesus sanoi, ettei hän ole tullut tuomaan maan päälle rauhaa vaan riitaa ja miekan. (Matt 10:34-36.) Uskovaisen vihamiehiksi nousevat hänen omat perhekuntalaisensa, sukulaisensa ja ystävänsä. Uskovaisia on aina vainottu ja pidetty vähän hulluina tai riivattuina. Tämä ei tarkoita sitä, että uskovaisten tulisi käyttäytyä kuin hullut ja riivatut. Päinvastoin!

Terveen uskon merkki on se, että uskovainen elää ihan normaalia elämää täydessä ymmärryksessä ja sielultaan terveenä, kuitenkin mahdollisimman vähän syntiä tehden. Se itse asiassa riittääkin siihen, että häntä vainotaan, jos hän vielä päälle päätteeksi todistaa suusanallisesti Jeesuksesta ja julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Enempää ei vihastumiseen sitten tarvitakaan.

Uskovien rauha

Uskovaisten ei tarvitse lähteä mukaan riitoihin. Me emme saa vainota ketään eri tavalla uskovaa tai syntistä, puhumattakaan vanhurskaista. Uskovaisen tulee kärsiä toisia ihmisiä rakkaudessa ja antaa heille anteeksi heidän syntinsä. Me teemme hyvää vihamiehillemme ja jätämme koston Jumalalle, jos joku ei muutu mieleltään ja tule itse uskoon.

Uskovilla on rauha sydämessään, koska he ovat saaneet syntinsä anteeksi ja Pyhä Henki asuu heidän sydämissään. Jumalan rauha todistaa meille sen, että Kristus itse asuu uskon kautta sydämissämme. Muuta todistusta emme tarvitse, sillä Jumala todistaa näin itse Pojastaan niille, jotka Kristuksen omia ovat.

Kristittyjen riitaisuus ja hajaannus

Kristittyjen ei tarvitse olla riidoissa keskenään ja elää hajaannuksen tilassa. Jos jokainen tahtoo ojentautua Jumalan tahtoon omassa elämässään, niin pääsemme eroon riidoista ja voimme elää yhtenä Jumalan seurakuntana. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö seurakunnassa olisi silti erimielisyyttä ja väittelyitä, jopa kiistakysymyksiä, mutta uskovien ei tarvitse riidellä, kun niitä käsitellään. Jokaista asiaa voidaan tutkia ja keskustella siitä rakentavassa hengessä ilman riitaisuuksia. Jos joku ei sitten tottele Jumalaa Raamatun kirjoitusten osoittamalla tavalla, niin hänestä on lupa ja jopa velvollisuus pysytellä erossa, Raamatun ohjeiden mukaan. (Room 16:17-20; Tiit 3:9-11.)

Eriuskoisten viha kristittyjä kohtaan

Emme voi mitään sille, että eriuskoiset vihaavat ja vainoavat meitä. Meidät on pantu siihen. Mitä enemmän meitä vainotaan ja pilkataan Jeesuksen nimen ja vanhurskauden tähden, sitä enemmän meillä on aihetta iloon, sillä Jumalan Henki lepää yllämme. Jokainen, joka elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuu jonkin verran vainotuksi ja pilkatuksi omassa elämässään. Pääasia on se, että saisimme edes uskovien keskuudessa nauttia rauhaa ja rakentua Pyhässä Hengessä Jumalan asumukseksi rakkaudessa ja totuuden sanassa.

Edellinen sivu | Seuraava sivu

Tämä sivu on ladattu palvelimelta yhteensä laskuri kertaa 27.2.2009 jälkeen

Sivun alkuun