Amen – totisesti!

Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä

Sivu 4.

Mikä on Raamattu?

Raamattu on pyhien kirjoitusten kokoelma, joka pitää sisällään 66 kirjaa tai kirjettä. Niistä 39 on Vanhan ja 27 Uuden testamentin puolella.

Mihin Raamattua tarvitaan?

Raamatun kirjoitukset ovat tarpeellisia uskon syntymisen kannalta. (Room, 10:13-17.) Raamattua tarvitaan ohjeeksi pyhää ja vanhurskasta vaellusta varten. Raamatun profetioista voidaan nähdä tulevia tapahtumia, kun Pyhä Henki avaa niitä ymmärryksellemme.

Kuka on kirjoittanut Raamatun pyhät kirjoitukset?

Ihmiset ovat kirjoittaneet Raamatun pyhät kirjoitukset. He ovat olleet profeettoja, profeetan oppilaita, Israelin ja Juudan kuninkaiden kirjureita tai historioitsijoita, juutalaisia pappeja, apostoleita, uskovaisia ihmisiä ja kertomusten päähenkilöitä tai heidän läheisiään. Jumalan Pyhä Henki on ollut vaikuttamassa pyhien kirjoitusten synnyn, joten ne eivät ole pelkästään ihmisten kirjoituksia, vaan ne ovat myös Jumalan puhetta meille – Jumalan sanaa.

Ovatko Raamatun kirjoitukset virheettömiä ja erehtymättömiä?

Raamatun kirjoituksissa on joitakin ihmisten tekemiä virheitä, ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia. Ne ovat syntyneet joko alkuperäisten kirjoitusten kopiointivaiheessa tai käännettäessä sanomaa eri kielille. Jotkut virheet voivat olla alkuperäisen kirjoittajan tekemiä huolimattomuusvirheitä tai tietämättömyydestä johtuvia.

Virheitä on erityisesti sukuluetteloissa ja historiallisten tapausten kuvauksissa. Eri kertojat kertovat samasta tapahtumasta hieman eri sanoin ja eri tavalla. Silti tapahtumat ovat todella tapahtuneita ja kertomukset ovat tosia. Erot ovat yleensä vähämerkityksisiä eroja tapahtumajärjestyksen, ajan, paikan tai henkilöiden kuvauksissa.

Mikä osa Raamatusta on puhtainta Jumalan sanaa?

Raamatun kirjoituksista puhtainta Jumalan sanaa ovat enkelten puheet (esimerkiksi Moosekselle), Pyhän Hengen kautta tulleet profetiat Israelin kansan profeetoille ja uskon isille, Jumalan antamat ilmestykset ja näyt, ja Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen puheet sikäli kuin ne on talletettu sanatarkasti eikä muistinvaraisesti. Jeesuksen puheet on kuitenkin pääsääntöisesti talletettu muistinvaraisesti, joten ne eivät ole ihan puhdasta Jumalan puhetta, vaikka ovatkin erittäin lähellä sitä. Inhimilliset erehdykset muistinvaraisessa Jeesuksen opetusten ja puheiden tallentamisessa eivät ole puhdasta Jumalan puhetta.

Missä Raamatun kirjoissa on eniten virheitä?

Eniten virheitä on Israelin ja Juudan kuningasten kirjoissa ja Aikakirjoissa. Kuningasten palvelusajat eivät täsmää vaan niissä on joitakin ilmeisiä virheitä. Lisäksi virheitä on Raamatun sukuluetteloissa, joskin melko vähän.

Muita virheitä on Raamatun historiallisten tapahtumien kuvauksissa. Eri kertojat kertovat samoista tapahtumista hieman eri tavalla, jolloin kertomukset voivat vaikuttaa osittain ristiriitaisilta. Usein ristiriidat selviävät täydentävällä tulkintatavalla, mutta joskus ne ovat todellisia. Jeesus ei ole esimerkiksi sanonut kolmella eri tavalla samoja asioita kolmen eri evankeliumin kuvausten mukaan samassa tilanteessa. (Matt 24, Mar 13 ja Luuk 21.)

Voidaanko Raamattuun luottaa?

Raamattuun voidaan luottaa Jumalan erityisenä ilmoituksena ja puheena syntisille ihmisille. Raamatun vähäiset ristiriidat ja virheet kertovat siitä, etteivät kristityt ja juutalaiset ole yrittäneet alkuperäisiä tekstejä kovin paljon korjailla. Jeesuksen todistajien kertomukset ovat sen vuoksi uskottavampia, kuin jos niissä ei olisi mitään eroja keskenään.

Esimerkiksi poliisi joutuu tutkimaan työssään eri todistajien kertomuksia ja muodostaa niistä palapelin, jonka avulla hän pyrkii selvittämään tapahtumien kulun. Vaikka eri todistajien kertomukset eroavat toisistaan jonkin verran, niin ne eivät kumoa toisiaan, jos kaikki puhuvat totta, vaan ne täydentävät toisiaan. Samalla tavalla tulee tutkia esimerkiksi evankeliumien kuvausta Jeesuksen syntymästä, elämästä, ristinkuolemasta ja kuolleistanousemisen jälkeisistä tapahtumista.

Jeesuksen todistajat ja silminnäkijät uskoivat Herran ylösnousemukseen niin vakaasti, että antoivat mieluummin henkensä kuin luopuivat uskostaan ja kielsivät ylösnousseen Kristuksen. Tämäkin kertoo osaltaan siitä, että Raamatun todistus Jeesuksesta Jumalan Pojasta on totta, "niin ja aamen".

Edellinen sivu | Seuraava sivu

Tämä sivu on ladattu palvelimelta yhteensä laskuri kertaa 28.2.2009 jälkeen

Sivun alkuun