Amen – totisesti!

Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä

Sivu 5.

Mikä ratkaisee ihmisen iankaikkisen osan?

Ihmisen iankaikkisen osan ratkaisee Korkein, Jumala.

Jos Jeesus Kristus Jumalan Poika tunnustaa sinut Isänsä ja pyhien enkeleidensä edessä omakseen, niin sinä pääset taivaaseen hänen luokseen.

Jos Jeesus Kristus Jumalan Poika ei tunnusta sinua omakseen Isänsä ja pyhien enkeleidensä edessä, niin sinä joudut iankaikkiseen eroon Jumalan kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Sinä menetät iankaikkisen elämän ja joudut kärsimään itse rangaistuksen omista synneistäsi.

Kuoleman hetkellä iankaikkisen osan kannalta on ratkaisevaa se, asuuko Jumalan Henki ihmisen sydämessä vai ei. Jos sinussa ei ole Kristuksen Henkeä, niin joudut kadotukseen: et ole silloin Herran oma. Jos sinussa on Kristuksen Henki eli Pyhän Hengen sinetti, niin sinä pääset taivaaseen Isän ja Pojan ja kaikkien pyhitettyjen luokse.

Ratkaisevaa pelastumisesi kannalta on se, uskotko Herraan Jeesukseen ja evankeliumin sanaan vai et. Jos sinä uskot Jeesukseen Kristukseen, niin sinulla on sovittaja ja lunastus synneistäsi: olet saanut syntisi anteeksi ja pääset taivaaseen. Jos et usko Kristukseen Jeesukseen kuolemasi hetkellä, niin sinä joudut ikuiseen eroon Jumalasta ja kärsit itse rangaistuksen synneistäsi. Usko Jeesukseen tai sen uskon puuttuminen on siten ratkaisevaa iankaikkisen osasi kannalta.

Moni havahtuu liian myöhään siihen, ettei ole uskonut Jeesukseen eläessään, vaan on pikemmin pilkannut uskovia ja pitänyt heitä hulluina. Totuus paljastuu heille kuoleman jälkeen kaikessa kauheudessaan. He heräävät ylös tuomion ylösnousemuksessa ja joutuvat kärsimään rangaistuksen syntiensä tähden, toisen ja peruuttamattoman kuoleman. Jos he olisivat uskoneet Jeesukseen ja eläneet mieliksi Herralle hänen ominaan, niin he olisivat pelastuneet ja saaneet elää iankaikkisesti autuaina muiden pyhitettyjen kanssa.

Kuoleman hetkellä on usein liian myöhäistä katua ja yrittää antaa elämäänsä Jeesukselle. Monet ovat tämän pettyneenä kokeneet, vaikka joku erittäin harva onkin saanut armon vielä kuolinvuoteellaan tai sodassa rintamalla kaatumisensa hetkellä.

Pelastaako jonkin ryhmän jäsenyys sinut?

Jumala ei kysy kuolemasi jälkeen sitä, mihin kirkkoon tai uskovien ryhmään sinä kuulut. Jos nimesi ei ole kirjoitettuna taivaissa Karitsan elämän kirjaan, niin sinä joudut kadotukseen. Oman nimensä Karitsan elämän kirjaan saavat vain ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen Herranaan ja Vapahtajanaan, ja ovat saaneet syntinsä anteeksi. Jokainen syntinsä anteeksi saanut on saanut sydämeensä Pyhän Hengen sinetin, joka on vakuus tulevasta perinnöstä ja hyvästä osasta Jumalan taivaassa.

Opit ja tieto menettävät merkityksensä

Erilaiset opit ja tieto menettävät suurin piirtein merkityksensä kuoleman hetkellä. Tieto ja oikeassa opissa pysyminen eivät tuo pelastusta kuolevaiselle sielulle. Jos joku on kuitenkin uskonut lunastajaan ja sovittajaan Jeesukseen Kristukseen, niin hän on saanut syntinsä anteeksi ja pääsee taivaaseen Isän luokse. Hän on silloin osallinen Pyhästä Hengestä, vaikka ei paljon mitään opillisista asioista ja Raamatun tiedosta ymmärtäisikään.

Kuoleman hetkellä kaste ja sakramentit ja pyhä uskonvaellus ja hyvät teot ja synnin karttaminen ja oma vanhurskaus kalpenevat Jeesuksen Kristuksen tuoman syntien sovituksen rinnalla. Jos uskot Jeesuksen sovittaneen syntisi ja nousseen ylös kuolleista, ja tunnustat hänet suullasi Herraksesi, niin sinä pelastut. Siinä ei tarvita silloin vesikasteita eikä ehtoollisia eikä pyhää vaellusta eikä omaa vanhurskautta, vaikka se Jumalan vaikutusta olisikin.

Silloin riittää se, että olet saanut syntisi anteeksi ja Pyhän Hengen, niin että pelastut yksin armosta ilman lain tekoja. Jos olet tehnyt uskovaisena uskon tekoja, niin saat niistä täyden palkan, mutta se ei lisää mitään lahjana saamaasi pelastukseen, iankaikkiseen elämään. Tämä lahja on sama kaikille niille, jotka saavat armosta pelastuksen rakastavalta Isältämme.

Oikea luottamuksen kohde on Jumala ja hänen armonsa Kristuksessa Jeesuksessa

Jos luotat siihen, että pelastut oman synnittömyytesi tai pyhän synnittömän vaelluksesi johdosta, niin tulet pettymään. Jos olet tehnyt vähänkin syntiä, niin oma vanhurskautesi ja pyhyytesi ei riitä tuomaan sinulle pelastusta. Jos sen sijaan luotat Jumalan armoon Kristuksessa, ja uskot Jeesukseen, niin saat synnit anteeksi ja pelastut tulevalta vihalta, kadotustuomiolta.

Syntien anteeksisaaminen ja Pyhän Hengen osallisuus on varma tae taivaaseen pääsystä. Oma vanhurskaus ja pyhä vaellus ovat riittämätön tae ja vakuus sielujen pelastumisesta. Turvaa siksi yksin Jumalan armoon, niin sinun käy hyvin yhdessä muiden uskovien ja pyhien kanssa.

Lasten iankaikkinen osa

Jos mietit pienten lasten, vauvojen ja pois nukkuneiden sikiöiden ikuista osaa, niin voit luottaa siihen, ettei vanhurskas ja rakastava Isä tee kenellekään mitään vääryyttä kuoleman jälkeen. Sama koskee myös varttuneita ihmisiä. Vain kaikkitietävä ja kaikkivaltias oikeamielinen Jumala voi tuomita ihmisten lapset oikein tekemättä siinä yhtään virhettä. Jättäkäämme sen tähden viimeinen tuomio Jumalalle, joka oikein armahtaa ja oikein tuomitsee, henkilöön katsomatta, puolueettomasti.

Edellinen sivu | Seuraava sivu

Tämä sivu on ladattu palvelimelta yhteensä laskuri kertaa 28.2.2009 jälkeen

Sivun alkuun