Amen – totisesti!

Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä

Sivu 6.

Mitä ihminen voi tehdä?

Kerroin etusivulla, että ihminen voi hylätä Jumalan voimalla ja uskon kautta syntisiä elämäntapoja ja vapautua syntien riippuvaisuudesta. Tämä on totta, mutta siellä jäi sanomatta yksi tärkeä asia, mitä ihminen voi tehdä sielunsa pelastumiseksi: hän voi uskoa.

Usko on hyvin ratkaisevaa sielujen pelastumisen kannalta ja epäusko johtaa kadotukseen. Tätä on uskosta osattomien vaikea tai mahdoton hyväksyä, sillä he eivät halua uskoa Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan. He haluaisivat helpomman tien Isän luokse, jos ylipäätään uskovat, että kuoleman jälkeen on elämää ja että Jumala on olemassa.

Usko ei ole hedelmätöntä totena pitämistä vaan se on Kristuksen elämää hänen omissaan

Jumalan vaikuttama usko ei salli uskovaisen jäädä hedelmättömäksi. Jumala vaikuttaa Kristuksen omissa uskon tekoja ja pyhää vaellusta. Jumala muuttaa uskovaisia sisäisen ihmisen puolesta, niin että meistä tulee yhä enemmän Kristuksen kaltaisia, mitä pitemmälle olemme uskossa ja armossa ehtineet vaeltaa. Jumala kasvattaa meitä Jumalan Pojan tuntemisessa ja lisää meille rakkautta kaikkia pyhiä kohtaan, ja jopa vihollisiamme kohtaan.

Mitä jumalaton ja syntinen voi tehdä?

Jos et ole vielä Jumalan Pojan uskossa, niin sinulle kuuluu kehotus:

"Muuttakaa mielenne ja kastattakoon kukin teistä itsensä Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamisen tähden, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan!" (Apt 2:38.)

Ja vielä:

"Muuttakaa mielenne ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhitään pois!" (Apt 3:19.)

Ja vielä:

"Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." (Apt 10:43.)

Jeesus sanoi Paavalille, että ihmiset saavat syntinsä anteeksi uskomalla häneen, siis Jeesukseen, ja sen seurauksena he tekevät mielenmuutoksen aikaansaamia hyviä uskon tekoja. (Apt 26:16-20.) Jumalaton ja syntinen voi siis muuttaa mielensä, kääntyä pois pahuudestaan ja uskoa Herraan Jeesukseen. Sen seurauksena hän saa synnit anteeksi ja voi ottaa kasteen syntien anteeksisaamisen tähden. Kaste suoritetaan vedessä upottamalla uskoontullut ja uudestisyntynyt Jumalan lapsi kokonaan veden alle. Kastaja lausuu silloin kasteen asetussanat:

"Minä kastan sinut Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen". (Apt 2:38; 8:16; 10:48; 19:5.)

Kasteen asetussanoina voidaan käyttää myös Jeesuksen hepreankielistä nimeä:

"Minä kastan sinut Jeshuaan ha-Mashiaan nimeen". (kirjoitettu siten kuin sanat äännetään)

Kastettava ja kastaja voivat olla siveellisissä arkivaatteissa ja kaste voidaan suorittaa rauhallisessa luonnonvesistössä tai tarkoitusta varten rakennetussa kastealtaassa. Vettä tulee olla niin paljon, että kastettava voidaan upottaa kokonaan veden alle. Alkuperäinen apostolien ja Jeesuksen suorittama kaste oli uskovien upotuskaste. (Joh 3:22-23,26; 4:1-2; Apt 8:35-40.)

Kasteväittely ja riidat

Uskovien ei pidä lähteä taitamattomiin kasteväittelyihin ja riitoihin, joita eksyneet ja vakaantumattomat saavat aikaan väärämielisellä kasteen painottamisella ja väärällä kasteopetuksella. Vedessä kastetuksi tuleminen ei ole välttämätön pelastumiselle, sillä jokainen uskovainen, jossa on Pyhän Hengen sinetti, saa armosta pelastuksen, vaikka häntä ei olisi kastettu vedessä Herran nimeen. Emme saa kuitenkaan olla tahallaan tottelemattomat Jumalaa kohtaan kasteasiassa, sillä kasteelle meneminen on Jeesuksen käsky uskoville. (Matt 28:19-20.)

Jeesuksen todistus ja Jumalan käskyjen pitäminen

Kristityillä on lopun aikoina ennen Herran toista tulemusta erityisen vaikeaa Pedon valtakunnan alueella. (Ilm 13.) Ihmisiä hallitseva Petokuningas ja väärä profeetta saavat aikaan uskovien ja pyhien vainoja, jolloin Jeesuksen seuraajia tapetaan heidän uskonsa tähden. (Ilm 12:7-12.) Tätä vainoa ja tappamista on jatkunut apostolien ajoista lähtien, mutta vieläkään se ei ole ohitse.

Uskovat voittavat vihollisensa rakastamalla heitä ja tekemällä heille hyvää. Me emme saa vastata pahaan pahalla, eikä meidän ole lupa sotia perinteisin asein ja miekan terällä petoa ja hänen sotajoukkojaan vastaan. Sen sijaan me pidämme Jeesuksen todistuksen ja Jumalan käskyt, niin että voitamme kaiken vihollisen vallan ja saavutamme perinnön taivaissa yhdessä kaikkien pyhien ja Herran Jeesuksen kanssa. (Ilm 12:17; 14:12.) Meidän uskomme on se, joka voittaa tämän maailman. (1Joh 5:1-13.)

Mitä on Jeesuksen todistus, Jeesuksen usko ja Jumalan käskyjen pitäminen?

Jeesuksen todistus on profetian Henki. (Ilm 19:10.) Hengessä vaeltava, sisäisesti muuttunut ja uusi Jumalan ihminen todistaa Jeesuksesta vanhurskaalla ja pyhällä elämällään, ja sanoillaan.

Uutta Jumalan ihmistä kutsutaan Raamatussa "uudeksi luomukseksi". (2Kor 5:17; Efe 4:20-24; Kol 3:9-10.) Uusi ihminen on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen Jumalan kuvan mukaan. Jumala vaikuttaa Kristuksen omissa, niin että me vaellamme yhä vähemmän "lihan mukaan" eli syntisen mielen mukaan, ja enemmän "uuden luomuksen" mukaan, joka on osallinen jumalallisesta luonnosta Jumalan lahjan mukaan. (2Piet 1:1-4.)

Jumalan Pojan uskossa ja Pyhässä Hengessä vaeltava kristitty todistaa Jeesuksesta ennen kaikkea pyhällä ja vanhurskaalla elämällään. Jos uskovainen jatkaa elämäänsä lihallisen mielensä mukaan ja synneissään, niin hänen todistuksensa Jeesuksesta on turha. Syntinen elämä ja arkielämän todellisuus tekevät tyhjäksi suusanallisen todistuksen, eikä sillä ole mitään katetta tai vaikutusta uskosta osattomiin sanan kuulijoihin.

"Jeesuksen usko" on Jeesuksen ja Jumalan vaikuttamaa uskoa. (Apt 3:16; Kol 2:12.) Se ei ole sitä, että "Jeesus uskoo meidän puolestamme Isään Jumalaan", vaan se on sitä uskoa, jonka Jeesus ja Jumala on antanut meille Kristuksen sanan kuulemisen ja Pyhän Hengen kautta. (Room 10:17; 2Piet 1:1; Jda 1:3.) Me uskomme Jumalan Poikaan Jeesukseen Kristukseen ja hänen kauttansa Isään Jumalaan, ja me uskomme myös Jumalan sanan todistuksen hänen Pojastaan ja kaikesta muustakin, mitä Jumala on pyhien kirjoitusten kautta puhunut. (Joh 12:42-50; 1Piet 1:21; Apt 24:14-16; 1Tess 1:2-7; 2:13.)

"Jumalan käskyjen pitäminen" tarkoittaa kymmenen käskyn pitämistä. Yhtään käskyä ei ole kumottu eikä muutettu, vaikka jotkut kirkkokunnat opettavat sellaista oppia, että osa käskyistä on kumottu ja he ovat muuttaneet alkuperäisiä käskyjä kirkkonsa oppien mukaisiksi. Sapatin käsky ja jumalan kuvien tekemisen kielto ja kuvien kumartamisen kielto ovat kuitenkin edelleen voimassa, eikä kymmenettä käskyä, joka kieltää himoitsemisen, ole jaettu Jumalan toimesta keinotekoisesti kahtia. (2Moos 20:1-17.) Uskovien tulee noudattaa kymmentä käskyä alkuperäisen Jumalan sanan ilmoituksen mukaan ja se on meille merkkinä sielujen pelastumisesta, mutta muille se on merkkinä kadotukseen joutumisesta, jos he ovat tahallaan tottelemattomat Jumalan käskyjä vastaan. (2Moos 13:1-16; 5Moos 6:1-9; 11:8-21; Snl 3:1-8; Jer 31:31-34; 2Kor 2:14-17; 3:1-6; Fil 1:27-30; Hebr 8:8-12; 10:8-17; Ilm 13:15-18.)

Jeesukseen uskovien kristittyjen ei tarvitse noudattaa kymmenen käskyn ulkopuolisia Mooseksen lain käskyjä ja säädöksiä eikä lihan ympärileikkauksen perinnettä muutoin kuin uuteen liittoon soveltuvin osin. (Apt 15:1-30.) Meidän tulee karttaa veren ja sellaisen lihan syömistä, josta ei ole veri laskettu pois (itsestään kuolleen eläimen tai tukehtuneen eläimen lihaa ei saa syödä), emmekä saa syödä epäjumalille uhrattua lihaa tai osallistua sellaisiin uhrimenoihin, ja meidän tulee karttaa haureutta eli pornoa ja erilaisia sukupuolisia perversioita sekä irstautta. Jos näin teemme, niin meidän käy hyvin, ja lisäksi noudatamme kymmenen käskyn ohjeita, jotka pitävät yhtä suurimman rakkauden käskyn ja kultaisen säännön kanssa. (Matt 7:12; 22:36-40.)

Uuden liiton Jumalan palvelijoiden eli Jeesukseen uskovien kristittyjen ei tarvitse eikä edes tule noudattaa vanhan liiton aikaisia lain käskyjä koskien temppelijumalanpalvelusta, eläinten, ruokien ja juomien uhraamista, leeviläistä pappisjärjestystä, siviililakia kuolemanrangaistuksineen ja sotatilalakeja. Nämä käskyt ovat vanhentuneet ja kuuluivat vain vanhan liiton Israelin kansalle. (Hebr 2-10.) Uudessa liitossa riittää, että noudatamme kymmentä käskyä ja niiden kanssa yhteensopivia muita käskyjä, säädöksiä ja ohjeita Jumalan seurakunnalle. Voimme lukea niistä Uudesta testamentista ja ne ovat ns. apostolien opetus, joka perustuu Herran Jeesuksen omiin sanoihin. (Efe 2:17-22.)

Kristityt eivät saa tappaa kivittämällä tai muilla tavoilla perheensä jäseniä, jotka palvelevat epäjumalia, harjoittavat haureutta, syyllistyvät aviorikoksiin, tai ovat irstaita tai juomareita. Jos vanhan liiton käskyt velvoittaisivat meitä, niin me joutuisimme edelleen tottelemaan näitä säädöksiä. (5Moos 13; 21:18-23; 22:13-30; 3Moos 20:1-23.)

Jeesuksen todistus, Jeesuksen usko ja Jumalan käskyjen pitäminen tarkoittavat siis sen uskon mukaan vaeltamista, jonka Jumala vaikuttaa Kristuksen omissa Pyhän Hengen ja Jumalan sanan opetuksen kautta. Siihen ei kuulu vanhan liiton ajan kaikkien käskyjen noudattaminen vaan ainoastaan kymmenen käskyn ja rakkauden suurimman kaksoiskäskyn noudattaminen. Kun elämme tällä tavalla Jumalan voimasta pyhää ja synneistä vapautettua elämää, niin meidän käy hyvin. Jokainen uskovainen pystyy tähän siihen määrään asti, jonka Jumala meissä vaikuttaa. Täydellisiä meistä ei vielä tässä ajassa tule, mutta saamme Jumalan armosta vaeltaa täydellisyyttä kohti.

Amen, tule Herra Jeesus!

Edellinen sivu | Seuraava sivu

Tämä sivu on ladattu palvelimelta yhteensä laskuri kertaa 28.2.2009 jälkeen

Sivun alkuun