Amen – totisesti!

Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä

Sivu 8.

Jos uskominen olisi helppoa...

Jos uskominen olisi helppoa, niin silloin suurin osa maailman ihmisistä uskoisi yhteen ja samaan Jumalaan, ja heillä olisi yksi ja sama Jumalan vaikuttama usko. Nyt aitoja uudestisyntyneitä ja Pyhässä Hengessä vaeltavia uskovaisia on todella harvassa. Suurin osa itseään kristittyinä pitävistä tai seurakuntien kirjoissa olevista ihmisistä on vain nimeltään kristittyjä: he eivät ole uudestisyntyneitä tai sitten he ovat luopuneet elävästä Jumalasta ja ovat kahdesti kuolleita kadotukseen matkalla olevia luopioita. (Jda 1:12; Hebr 6:4-6; Hebr 10:25-31.)

Miten uskominen olisi helppoa?

Uskominen olisi helppoa, jos luovuttaisiin Raamatun pyhistä kirjoituksista uskon elämän ja opetuksen korkeimpana auktoriteettina. Uskominen olisi lisäksi helppoa, jos lakattaisiin todistamasta Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, ja vaiettaisiin kuoleman jälkeen tulevasta jumalattomien ja syntisten ihmisten tuomiosta. Olisi helppoa uskoa samalla tavalla kuin uudestisyntymättömät ja epävakaat uskonnolliset ihmiset, koska sellainen usko ei aiheuta pelkoa kuulijoissa eikä johda opettajaansa ja julistajaansa vainojen kohteeksi.

Lopun ajan hyväksyttävä usko

Viimeisinä päivinä ei enää suvaita sellaista ehdotonta uskoa, jossa pidetään Raamatun kirjoituksia totena ja julistetaan Jumalan sanaa niin kuin se on pyhiin kirjoituksiin kirjoitettu. Vain vääristeltyä ja toista kirottua evankeliumia on lupa julistaa, sillä se ei saa aikaan ahdistusta eikä pelkoa yhdessäkään kuulijassa. Lopun aikana kielletään julistamasta sanomaa, jonka mukaan vain Jeesukseen uskomalla pääsee taivaaseen Isän luokse. Kaikki tiet selitetään Jumalan tai jumalattaren tykö johtaviksi, tai sitten kiistetään kokonaan kuoleman jälkeinen elämä ja todellisuus Jumalan luona taivaissa.

Terve syyllisyys ja sitä seuraava vapautuminen synnistä

Jumalattomat psykologit ja jumalaton psykologia kieltävät synnin ja synnin sovituksen Kristuksen Jeesuksen pyhän veren ja ruumiin uhrin kautta. Jumalattomat ihmiset eivät hyväksy enää tervettä syyllisyyden tuntoa, jota myös synnin tunnoksi sanotaan, ja jäävät siten osattomiksi synnintuntoa seuraavasta syntien anteeksiantamuksesta, kun syntejä pyydetään anteeksi Jeesukselta tai Isältä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Syyllistä haetaan nykyään pääsääntöisesti muualta kuin ihmisestä itsestään, hänen sydämestään. Koulusurmaajien käytöstä selitetään sillä, että he ovat olleet kiusattuja, ja ovat siten tavallaan olosuhteiden ja ympäristönsä ja kasvatuksensa uhreja enemmän kuin syyllisiä itse hirmutekoihin. Samalla tavalla kiistetään alkoholistien, varkaiden, peliriippuvaisten ja pornoa harjoittavien pervertikoiden syyllisyys omiin valintoihinsa ja synteihinsä. Osa synneistä ja jopa rikollinen käytös selitetään perinnöllisiksi sairauksiksi, jotka johtuvat ihmisen geeneistä.

Kun näille synneille ei näiden väärien opetusten mukaan ihminen mitään mahda, niin eipä niistä tarvita sovitustakaan, koska synnin tekijä ei ole enää syyllinen omiin synteihinsä näiden oppien mukaan! Myös syntisten ja rikollisten ankarat rangaistukset kielletään epäinhimillisinä ja raakoina, koska eihän syytöntä saa kovin ankarasti rangaista?!

Mikä on helppoa uskoa?

Helppoa uskoa on mm. se, ettei tarvitse kohdata omaa syyllisyyttään ja kokea sitä kautta vapautusta syntiensä orjuudesta Kristuksen veren tuoman syntien anteeksiantamuksen ja Pyhän Hengen osallisuuden kautta. Helppoa uskoa on kieltää Jeesus Kristus sellaisena kuin hänet on kuvattu Raamatussa. Helppoa on uskoa niin kuin maailma uskoo ja suvaita vääryyttä ja vääriä uskontoja, ja vaieta ainoasta totuudesta, joka voi meidät vapauttaa synnistä ja pelastaa ikuiseen elämään: vaieta Jeesuksesta Kristuksesta.

On helppoa jatkaa syntielämää ja pysyä lihallisen mielensä vallassa. On helppoa olla maailman ystävä ja elää niin kuin maailma elää, ettei vain Kristuksen tuoksu ja hyvä erilaisuus saisi aikaan ahdistusta läheisissä, niin että he pelkäävät Jumalaa ja tulevat synnintuntoon, voidakseen itse pelastua sitä kautta.

On helppoa kuvitella olevansa jotakin suurempaa ja enemmän kuin mitä todellisuudessa on. On helppoa uskotella itselleen valheita ja kieltää totuus omassa elämässään. On helppoa vääntää vinoon kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. On helppoa olla paisunut ja muiden yläpuolella, niin ettei tarvitse elää nöyränä ja palvella muita, toimia kaikkien muiden parhaaksi ja luopua omasta hyvästä muiden hyödyksi. On helppoa pitää itseään lihanmielisesti muita parempana, ja unohtaa, että ainoa ero jumalattomiin ja syntisiin uskovissa on Jumalan armo, joka kasvattaa meitä pois päin synnistä. On vaikea hyväksyä sitä, että emme ole itsessämme muita parempia ihmisiä.

On helppoa laiskotella ja selittää oma laiskuus Jumalan tahdoksi. On helppoa tekeytyä marttyyriksi ja syyttää muita, vaikka on itse syyllinen.

On helppoa teeskennellä ja matkia sitä, millaista uskovaisten elämä on. On helppoa olla paljastamatta omaa sisintään ja sydäntään muille ihmisille seurakunnassa tai kotona. On helppoa piileskellä ja kätkeytyä Jumalalta.

On helppoa pitää itsensä erossa Raamatun pyhistä kirjoituksista. On helppoa elää järjestäytyneen seurakunnan ulkopuolella, erossa muista pyhistä. On helppoa huudella raja-aitojen toiselta puolelta muille, mitä näiden tulisi tehdä, ja pysytellä itse aitauksen ulkopuolella. On helppoa olla saalistava peto laitumella, mutta tarvitaan miestä olemaan paimen, joka antaa henkensä lampaiden edestä, kun pedot hyökkäävät niiden kimppuun.

On niin kovin helppoa elää Jumalan tahdon vastaisesti. Jos vain Jumala saisi vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta aitoa pyhitystä ja hengessä valvomista, niin elämämme muuttuisi, ja maailmakin näkisi, että me olemme Jumalan Pojan uskossa. Jos meillä on tarjolla vain opittuja ja matkittuja tapoja, ja teeskentelemme, niin ei jumalattomilla ja syntisillä ole mitään tarvetta tulla meidän tykömme, ottaa vastaan Jumalan armoa ja Herraa Jeesusta Kristusta.

Jos vain meissä näkyisi ja tuoksuisi Kristus, niin janoiset tulisivat meidän luoksemme ja joisivat meistä kumpuavaa elävää vettä, Pyhää Henkeä, joka tekisi heidätkin eläviksi yhdessä meidän kanssamme. Jos Kristus ei elä eikä vaikuta kauttamme, niin palvelustyömme on turhaa.

Miten syntien ja himojen sitomat voisivat johdattaa muita vapauteen synneistä ja himoista, kun eivät ole itsekään vapaaksi tulleet?

Kaikki muu on helppoa paitsi aitona kristittynä oleminen ja eläminen. Silti senkin tulisi olla riittävän helppoa – tarkoitan kevyttä – että jaksaisimme kilvoitella tämän elämän loppuun asti, ja olla uskollisia Herralle. Miksi niin monet kätkevät itsensä Jumalan kasvoilta ja koettavat olla jotakin muuta kuin ovat?

Miksi niin harvat uskovat todeksi Raamatun pyhien kirjoitusten todistuksen Jumalan Pojasta ja Isästä Jumalasta?

Miksi niin monet vääntävät vinoon kirjoituksia, ja uskovat ja opettavat väärin Jumalan sanaa?

Jos nyt olen väärin jossakin kohdassa uskonut ja väärin muita opettanut, niin minä tahdon valita sen tien, että muutan mieltäni ja opetustani, enkä jatka vaellusta helpolla itse valitsemallani tiellä, vaan tahdon elää kaikessa tästä hetkestä eteenpäin Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

Tahdotko sinä sitä samaa?

Jos tahdot, niin tule kanssani ja käy:

Tässä on tie, sitä pitkin käykää!

Edellinen sivu

Tämä sivu on ladattu palvelimelta yhteensä laskuri kertaa 1.3.2009 jälkeen

Sivun alkuun