Avioero ja uudelleen avioituminen

Kirjoittanut Petteri Haipola →01-2010

Kolme eri tapausta

Avioerosta ja uudelleen avioitumisesta on annettu Raamatussa kolme eri tapausta, joiden mukaan uskovaiset voivat toimia ja soveltaa Raamatun ohjeita itseensä. Nämä ovat

  1. Kahden uskovaisen välinen avioliitto
  2. Huorintekoon päättyvä avioliitto
  3. Uskovaisen ja eriuskoisen välinen avioliitto

1. Kahden uskovaisen välinen avioliitto

Jos kaksi uskovaista on naimisissa keskenään ja he eroavat, niin heillä ei ole lupa mennä naimisiin toisen kanssa vaan heidän tulee pysyä yksin tai sopia puolisonsa kanssa ja palata yhteen.

1.Korinttolaiskirje:
7:10 Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään;
7:11 mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa.
...
7:39 Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa.

Roomalaiskirje:
7:1 Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää?
7:2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.
7:3 Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.

2. Huorintekoon päättyvä avioliitto

Jos toinen eronneista ottaa itselleen uuden puolison, on se toinenkin vapaa avioliiton siteistä ja voi mennä naimisiin uskovaisen kanssa. Jumala ei sido hylättyä puolisoa entiseen liittoon, kun siihen palaaminen on tullut mahdottomaksi tai huonommaksi vaihtoehdoksi. Uuteen liittoon syntyvät lapset ovat painava lisäsyy sille, ettei entiseen liittoon tule enää pyrkiä takaisin vaan on lupa avioitua uudestaan ja se on Herran silmissä luvallista, vaikka ei aina olekaan hänen johdatuksensa ja sitä kautta hänen suora tahtonsa. Jokaisen tulisi löytää tässä asiassa oma johdatuksensa Herralta, että virheiltä ja sakkokierroksilta vältyttäisiin.

Matteuksen evankeliumi:
5:31 On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan.'
5:32 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.

19:9 ... joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin.

Edellisissä jakeissa Jeesus sanoo huorintekemiseksi sitä, että joku hylkää vaimonsa "mistä syystä tahansa" ja nai toisen tai että joku menee naimisiin "muun kuin huoruuden tähden" hyljätyn vaimon kanssa. Jos puoliso tekee huorin, niin hänet on lupa hylätä ja ottaa itselle uusi puoliso. Näin ollen Jumala ei "rankaise" vähemmän syyllistä osapuolta sitomalla hänet jo päättyneeseen avioliittoon ja kieltämällä uuden avioliiton. Hylätyksi tulleella on tässä tapauksessa lupa mennä naimisiin uudestaan, kunhan se vain tapahtuu uskovan kanssa. (Hylätty on se puoliso, jota vastaan on tehty huorin, mutta joka ei ole itse tehnyt huorin.)

3. Uskovaisen ja eriuskoisen välinen avioliitto

Jos uskovainen ja eriuskoinen tahi jumalaton eroavat siten, että eriuskoinen tai jumalaton hylkää uskovaisen puolison, niin uskovainen on vapaa avioliiton siteistä ja voi mennä uudestaan naimisiin tekemättä silloin syntiä. Vanhan liiton aikana eriuskoiset oli lupa tappaa tai ajaa heidät pois lapsineen perheestä, mutta uudessa liitossa on lupa asua yhdessä eriuskoisen kanssa, mikäli tämä suostuu siihen. (Esra 9-10; 5Moos 7:1-6; 13:6-11.) Jos eriuskoinen hylkää puolisonsa, niin uskova ja hylätty puoliso voi mennä uudestaan naimisiin. Jumala ei rankaise hylättyä siitä, että jumalaton jättää hänet vaan antaa hylätylle mahdollisuuden onnelliseen perhe-elämään uskovaisen uuden puolison kanssa, mikäli palaaminen yhteen jumalattoman kanssa ei tule kysymykseen. Useimmiten näissä tapauksissa jumalaton ottaa ensin itselleen uuden puolison, jolloin avioliitto päättyy lopullisesti huorintekoon, mutta vaikka näin ei tapahtuisi, antaa eriuskoisuus oikeuden uskovalle ja hylätylle puolisolle avioitua uudestaan.

1.Korinttolaiskirje:
7:12 Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö;
7:13 samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä.
7:14 Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.
7:15 Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut.
7:16 Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi?
7:17 Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa.
...
7:25 Mutta neitsyistä minulla ei ole Herran käskyä, vaan minä sanon ajatukseni niinkuin se, joka on Herralta saanut sen laupeuden, että hän on luotettava.
7:26 Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä pysyä entisellään.
7:27 Jos olet sidottu vaimoon, älä pyydä eroa; jos olet eronnut vaimosta, älä pyydä itsellesi vaimoa.
7:28 Mutta jos menetkin naimisiin, et syntiä tee;
ja jos neitsyt menee naimisiin, ei hänkään tee syntiä; mutta ne, jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa, ja siitä minä tahtoisin teidät säästää.

Jae 27 on käännetty edellä tarkasti alkutekstin mukaan. Monet englanninkieliset käännökset ja suomenkielinen Novum kääntävät samalla tavalla. Jos joku on "päästetty" eli eronnut vaimostaan, niin hän ei tee syntiä, jos menee naimisiin. Tämä tapaus koskee kuitenkin vain hylättyä uskovaista, jonka uskosta osaton eli eriuskoinen puoliso on jättänyt. Uskovainen ei ole sidottu sellaiseen liittoon ja koska ei ole sidottu, on vapaa menemään naimisiin, kunhan se vain tapahtuu Herrassa eli Jumalan tahdon ja johdatuksen mukaan uskovaisen puolison kanssa. Jumalattoman kanssa ei kannata pääsäännön mukaan mennä naimisiin, koska se johtaa moniin ongelmiin ja jopa uskovan luopumukseen pois Herrasta puolisonsa tähden.

4. Muita poikkeuksia

Pääsääntö on se, ettei avioliittoa ole lupa purkaa mistään syystä ja mennä uudestaan naimisiin. Avioliittolupaus edellyttää ongelmien ratkaisemista yhdessä ja molemminpuolista anteeksiantoa sekä uskollisuutta jopa mahdollisen uskottomuuden jälkeen. Joskus sopuun ei kuitenkaan päästä ja avioliitto päättyy eroon. Silloin on lupa avioitua uudestaan, jos entinen puoliso menee toiselle tai jumalaton hylkää uskovaisen puolison, mistä kirjoitin edellä. Näiden kahden poikkeustapauksen lisäksi on myös muita tapauksia, jotka saattavat joissakin tapauksissa antaa luvan uuteen avioliittoon, mutta näistä ei voida tehdä mitään yleispäteviä ehdottomia sääntöjä. Jokainen tapaus on tutkittava erikseen ja toimittava Herran edessä Jumalan tahtoa kysellen ja sitä noudattaen.

Muut poikkeustapaukset ovat:

  1. Puolison katoaminen
  2. Elinkautinen vankeus tai karkoitus pois omasta maasta
  3. Parantumaton mielisairaus, johon voi liittyä rikollista toimintaa ja haureutta (aviorikos ja haureus ovat jo itsessään hyväksytty peruste avioerolle ja uudelle avioliitolle)

Näissäkin tapauksissa ja erityisesti sairauden sattuessa olisi pyrittävä pysymään avioliitossa ja tukemaan puolisoa niin pitkälle kuin vain on mahdollista. Jos näissä tapauksissa erotaan ja otetaan uusi puoliso, niin siitä ei saa tehdä kuitenkaan mitään yleistä sääntöä tai tapaa vaan aina tulee pyrkiä loppuun saakka pysymään avioliitossa sen yhden ja ainoan puolison kanssa, kunnes kuolema erottaa. Näinhän on luvattu avioliittolupauksessa: "niin myötä- kuin vastoinkäymisisissä", hyvinä ja pahoina päivinä.

Petteri Haipola 19.8.2007

Erota ja eronnut [lyoo ja lysis]

Raamattu kansalle käännökseen on laitettu jaetta 1Kor 7:25 ennen väliotsikko "Naimattomat ja lesket". Tämä on kääntäjien tulkinta Paavalin opetuksesta luvun loppujakeissa (25-40). Heidän mukaansa Paavalin opetus koskee näissä jakeissa vain naimattomia neitsyitä ja leskiä, ei eronneita kristittyjä. Itse tulkitsen toisella tavalla ja muistutan lukijaa siitä, ettei väliotsikoita ole Raamatun alkuteksteissä, vaan ne ovat kääntäjien tulkintaa: ei alkuperäistä Jumalan sanan ilmoitusta.

1Kor 7:27-28 ei puhu "leskeksi jääneestä" miehestä vaan "eronneesta" miehestä. Asiayhteyteen ei sovi tulkinta, jonka mukaan kyseinen mies "olisi jäänyt leskeksi", mutta "eronnut" sopii asiayhteyteen.

http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=1Cr&c=7&v=1&t=KJV#conc/27

1Kor 7:27 Oletko sidottu [kreikaksi: deoo] vaimoon? (Jos olet, niin) älä pyydä [etsi, tavoittele] eroa [kreikaksi: lysis]. Oletko eronnut [kr.: lyoo] vaimosta? (Jos olet, niin) älä etsi itsellesi vaimoa.
1Kor 7:28 Mutta jos menetkin naimisiin, niin et tee siinä syntiä. Ja jos neitsyt menee naimisiin, niin hän ei tee syntiä. He joutuvat kuitenkin kärsimään ruumiillista vaivaa, jolta tahdon teidät säästää.

http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?t=KJV&b=Deu&c=24&v=1&x=0&y=0#conc/1

"Lysis" [eronnut] tulee verbistä "lyoo" [erota, päästä irti, vapautua], joka tarkoittaa asiayhteydessä avioeroa. Se ei voi tarkoittaa asiayhteydessä leskeksi jäämistä, sillä silloinhan Paavali olisi sanonut:

1Kor 7:27 Oletko sidottu vaimoon? Jos olet, niin älä tavoittele leskeksi jäämistä [lysis]. Jos olet jäänyt leskeksi [lyoo], niin älä etsi itsellesi vaimoa.
1Kor 7:28 Mutta jos menetkin naimisiin, niin et tee siinä syntiä. Ja jos neitsyt menee naimisiin, niin hän ei tee syntiä. He joutuvat kuitenkin kärsimään ruumiillista vaivaa, jolta tahdon teidät säästää.

Paavali ei varmaankaan tarkoittanut leskeksi jäämistä, sillä kuka etsisi tai tavoittelisi leskeksi jäämistä? Sen sijaan Paavali kielsi tavoittelemasta eroa [lysis, lyoo], mutta jos joku olisikin päästetty [vapautettu, eronnut] vaimostaan, niin hän ei tekisi syntiä, jos menisi uudestaan naimisiin. Tämän täytyy tarkoittaa edellä käsiteltyä eriuskoisten välistä avioliittoa, josta Paavali oli lausunut mielipiteensä niin kuin sellainen, joka on saanut Herralta luotettavan opettajan maineen. Jos eriuskoinen hylkää kristityn puolisonsa, niin tämä kristitty ja hylätty puoliso on vapaa avioliiton siteistä, eikä ole sidottu entiseen puolisoonsa, vaikka tämä vielä eläisi. Uskonsa vuoksi hylätyksi tullut kristitty saa mennä uudestaan naimisiin entisen puolison vielä eläessä, mutta Paavali ei silti suosittele sitä, vaan pitää parempana naimattomuutta siinä tapauksessa.

Asiayhteys tukee tätä tulkintaa.

1.Korinttolaiskirje:
7:1 Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;
7:2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.
7:3 Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.
7:4 Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.
7:5 Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden.
7:6 Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä.
7:7 Soisin kaikkien ihmisten olevan niinkuin minäkin; mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen.
7:8 Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin;
7:9 mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa.
7:10 Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään;
7:11 mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa.
7:12 Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö;
7:13 samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä.
7:14 Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.
7:15 Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut.
7:16 Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi?
7:17 Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa.
7:18 Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään.
7:19 Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.
7:20 Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.
7:21 Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi.
7:22 Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa; samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja.
7:23 Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia.
7:24 Pysyköön kukin, veljet, Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.
7:25 Mutta neitsyistä minulla ei ole Herran käskyä, vaan minä sanon ajatukseni niinkuin se, joka on Herralta saanut sen laupeuden, että hän on luotettava.
7:26 Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä pysyä entisellään.
7:27 Jos olet sidottu vaimoon, älä pyydä eroa; jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa.
7:28 Mutta jos menetkin naimisiin, et syntiä tee; ja jos neitsyt menee naimisiin, ei hänkään tee syntiä; mutta ne, jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa, ja siitä minä tahtoisin teidät säästää.
7:29 Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei heillä niitä olisikaan,
7:30 ja ne, jotka itkevät, niinkuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niinkuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää,
7:31 ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niinkuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa.
7:32 Soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi;
7:33 mutta nainut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi,
7:34 ja hänen harrastuksensa käy kahtaanne. Samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta; mutta naimisissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi miehellensä.
7:35 Tämän minä sanon teidän omaksi hyödyksenne, en pannakseni kytkyttä kaulaanne, vaan sitä varten, että eläisitte säädyllisesti ja häiriytymättä pysyisitte Herrassa.
7:36 Mutta jos joku arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naima-iässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön, niinkuin tahtoo; ei hän syntiä tee: menkööt naimisiin.
7:37 Joka taas pysyy sydämessään lujana eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, se tekee hyvin.
7:38 Siis, joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin.
7:39 Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa.
7:40 Mutta hän on onnellisempi, jos pysyy entisellään; se on minun mielipiteeni, ja minä luulen, että minullakin on Jumalan Henki.

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3089&t=KJV

lyoo

1) to loose any person (or thing) tied or fastened

1) menettää ihminen (tai asia), johon on ollut sidottu tai kiinni

a) bandages of the feet, the shoes,

a) jalkojen siteet, kengät

b) of a husband and wife joined together by the bond of matrimony

b) miehestä ja vaimosta, jotka on liitetty yhteen avioliiton sitein

c) of a single man, whether he has already had a wife or has not yet married

c) yksinäisestä miehestä riippumatta siitä, onko hänellä ollut vaimoa vai ei (onko siis pysynyt aina naimattomana)

2) to loose one bound, i.e. to unbind, release from bonds, set free

2) päästää siteestä eli riisua tai vapauttaa siteistä, päästää vapaaksi

a) of one bound up (swathed in bandages)

a) henkilöstä, joka on sidottu (siteillä)

b) bound with chains (a prisoner), discharge from prison, let go

b) sidottu kahleilla (vanki), vapautua vankilasta, päästää menemään

3) to loosen, undo, dissolve, anything bound, tied, or compacted together

3) irrottaa, purkaa, hajottaa (päästää irti) jotakin sidottua tai yhteenliitettyä

a) an assembly, i.e. to dismiss, break up

a) kokouksesta eli hajaantua, erota

b) laws, as having a binding force, are likened to bonds

b) laeista, joilla on sitova voima, ja jotka ovat verrattavissa siteisiin

c) to annul, subvert

c) tehdä tyhjäksi, kumota

d) to do away with, to deprive of authority, whether by precept or act

d) kumota, riistää vallasta, joko säädöksen tai toimen kautta

e) to declare unlawful

e) julistaa laittomaksi (lainvastaiseksi)

f) to loose what is compacted or built together, to break up, demolish, destroy

f) irrottaa se, joka on liitetty tai rakennettu yhteen, hajottaa, hävittää, tuhota

g) to dissolve something coherent into parts, to destroy

g) purkaa jotakin yhtenäistä osiin, tuhota

h) metaph., to overthrow, to do away with

h) kuvaannollisesti, kukistaa, kumota

Asiayhteyteen (1Kor 7:27-28.) sopii vain tulkinta, jonka mukaan kyseinen mies on ollut aina naimaton tai sitten hän on eronnut vaimostaan, joka on hylännyt hänet eriuskoisuuden perusteella (1Kor 7:12-28.). Itse olen kallistunut siihen tulkintaan, jonka mukaan kyse on uskonsa vuoksi hylätystä miehestä. Jumalan oikeudenmukaisuus tulee ilmi siinä, ettei hän sido syytöntä puolisoa vääräuskoiseen, joka hylkää kristityn puolisonsa. Tätä vastaan oleva tulkinta antaa Jumalasta kuvan väärämielisenä tuomarina ja oikeudenjakajana, mistä syystä en voi hyväksyä sellaista tulkintaa, ja sanakin puoltaa näkemystä, jonka mukaan Jumala on oikeudenmukainen ja oikeamielinen tuomioissaan.

Sivun alkuun