Seksi avioliitossa

Millaista seksin tulisi olla avioliitossa? Mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä?

Lähtökohta onnistuneelle avioliitolle on puolisoiden välinen molemminpuolinen rakkaus ja kunnioitus. Ilman sitä avioliitolla ei ole kovin hyviä mahdollisuuksia olla molempia osapuolia tyydyttävää. Elämme sikäli onnellista aikaa, että nykyään on pitkälti mahdollista valita itse puolisonsa, jolloin avioliitto perustuu alun alkaenkin terveeseen suhteeseen. Nuoret ihastuvat ensin toisiinsa, sitten he rakastuvat, he alkavat seurustella ja oppivat tuntemaan toisiaan. Heidän välilleen muodostuu jo ennen avioliiton solmimista luottamuksellinen ystävyyssuhde, joka syventyy avioliiton aikana. Kun parisuhteen ensilemmen huuma alkaa laantua, muuttuu jokainen suhde joko lujaksi ystävyydeksi tai vihollisuudeksi ja katkeruudeksi. Avioliitto on parhaimmillaan silloin, kun sekä eroottinen rakkauselämä että ystävyys yhdistävät puolisot toisiinsa.

Oman puolison tulisi olla paras ystävä ja luotettu henkilö, jonka kanssa voidaan ratkaista pahimmatkin ongelmat, joita elämään mahtuu. Avioliittolupaus pitää sisällään lupauksen rakastaa puolisoa niin myötä- kuin vastoinkäymisissä, hyvinä ja huonoina aikoina. Rakkaus on syvän kiintymyksen ja tunteen lisäksi tahtoasia, jota voidaan oppia ja jossa voidaan kasvaa. Rakkaus on lisäksi tekoja: ei pelkkiä sanoja. Aito rakkaus luopuu omastaan ja antaa toiselle anteeksi hänen vajavaisuutensa ja suoranaiset synnitkin. Siitä syystä rakkauteen perustuva avioliitto voi kestää ajallisen elämän loppuun saakka, kunnes kuolema erottaa puolisot hetkeksi toisistaan. Taivaassa saamme sitten olla rakkaidemme kanssa iankaikkisesti, vaikka siellä ei mennä enää miehelle eikä naiselle vaan ollaan niin kuin enkelit taivaassa. Matt.22:30

Jos avioliitto perustuu rakkauteen, on seksi silloin parhaimmillaan rakastelua eikä pelkästään seksin harjoittamista. Seksin harjoittaminen on tekninen suoritus sukupuolisten halujen tyydyttämiseksi eikä sen harjoittamiseen tarvita rakkautta. Monet ihmiset eivät osaa erottaa toisistaan himojen tyydyttämistä ja rakkautta vaan luulevat kaiken seksin olevan osoitus rakkaudesta. Näin ei kuitenkaan ole. Rakastelussa parin välillä vallitsee voimakas tunneside ja kunnioitus toista kohtaan: toista ei pidetä pelkkänä seksiobjektina vaan hänen kanssaan halutaan jakaa elämän muutkin osa-alueet kuin sukupuolisen tarpeen tyydyttäminen. Itse asiassa todellisessa rakkaudessa tulisi omien tarpeiden tyydyttämistä tärkeämpää olla oman rakkaansa tarpeiden tyydyttäminen. Sanonta "on autuaampi antaa kuin ottaa" pätee myös aviovuoteessa.

Vaikka rakastelun on tarkoitus tuottaa sukupuolinen täyttymys molemmille, ei sen tarvitse tehdä sitä joka kerta. Seksiä voi harjoittaa myös siten, että joka kerta ei tavoitella molemminpuolista orgasmia, jos se on yhteinen sopimus.

Onnellisessa parisuhteessa on seksilläkin terveet rajansa, joiden ylittäminen ei ole enää rakastelua vaan syntiä, haureutta perversioiden eri muodoissa, fyysistä ja/ tai henkistä väkivaltaa. Me voimme loukata meille rakkainta ihmistä kajoamalla hänen herkimpään alueeseensa eli seksuaalisuuteen ja ulkonäköön, niin että ylitämme ne rajat, jotka ovat muodostuneet sopivaksi hänen tavalleen käsitellä seksuaalisuutta ja omaa ruumistaan.

Lähtökohta onnistuneelle seksielämälle on toisen rakastaminen ja kunnioittaminen. Me emme saa pakottaa toista tekemään sellaista, joista hän ei pidä. "Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys." Room.13:10 Puolison kunnioittaminen ja rakastaminen tarkoittaa sitä, että olemme valmiit luopumaan joistakin asioista, joista itse pidämme ja kiellämme sen nautinnon itseltämme, koska puoliso ei halua sitä meille suoda. Aktiivisemman osapuolen kannattaa miettiä sitä, ovatko hänen mielihalunsa perverttisiä vai Jumalan tahdon mukaisia. Usein ne ovat perverttisiä, jos toinen ei suostu niitä himoja tyydyttämään vaan paheksuu sellaista menettelyä.

Puolisoiden seksuaalinen halu ja tarve ei aina käy yksiin: toinen haluaa enemmän tai erilaista seksiä kuin toinen. Silloin on etsittävä yhdessä sopivat rajat, joissa ei loukata toista millään tavalla. Pidättyvämpi puoliso joutuu tekemään myönnytyksiä aktiivisemmalle ja suostumaan yhdyntään useammin kuin hänellä itsellään on tarve siihen. Halukkaampi puoliso joutuu pidättymään seksistä ja hillitsemään itseään: hän ei saa pakottaa toista yhdyntään vasten tämän tahtoa.

Kun molemmat tekevät myönnytyksiä puoleen ja toiseen, niin yhteiset sopivat rajat löytyvät ja aviovuode pysyy puhtaana. Liiallinen pidättyväisyys muodostuu helposti synniksi ja saa aikaan toisen ajautumisen haureuden harjoittajaksi, jopa aviorikokseen. Seksiin pakottaminen aiheuttaa passiivisessa puolisossa halveksuntaa ja katkeroitumista, vihaa. Kummankin ääripään ilmiöistä on luovuttava ja etsittävä kohtuullisuutta, molemmille sopivaa ja tyydyttävää vaihtoehtoa. Silloin rakkaus voi yhdistää puolisot toisiinsa ja keskinäinen kunnioitus säilyy.

Paavali neuvoo uskovaisia, että heidän tulee ottaa oma puoliso kunniassa ja pyhyydessä eikä himon kiihkossa niin kuin pakanat tekevät. 1Tess.4:3-5 Jotkut ovat ymmärtäneet tämän sillä tavalla, ettei rakastelu ole luvallista muuten kuin pimeässä ja lähetyssaarnaaja-asennossa peiton alla. En usko, että Paavali tarkoitti ihan tätä, kun tuon ohjeen kirjoitti. On silti monia asioita, joita kristityt pitävät luvallisina aviovuoteessa, mutta ne ovat itse asiassa pornoa eli haureuden syntiä. Pornon katsominen ei ole hyväksyttyä, eikä sen harjoittaminen omassa aviovuoteessa.

Pyhän ja valitun ei sovi harjoittaa haureutta missään muodossa. Haureus on kreikaksi "porneia" ja siitä on tullut suomen kieleen sana "porno". On tapoja, jotka eivät sovi pyhille ja niihin kuuluu pornografian katsominen tai lukeminen muodossa tai toisessa. Seksivideot ja -lehdet ovat aina kiellettyä hedelmää. Terveessä parisuhteessa ei tarvita ulkopuolista virikettä halun syntymiseen. On itse asiassa puolisoa loukkaavaa, jos seksuaalisen halun heräämiseen pitää katsoa muita alastomia ihmisiä ja heidän harjoittamaansa seksiä. Tämän maailman ihmiset eivät tule ajatelleeksi asiaa tältä kannalta, mutta jos he sitä ajattelisivat, voisivat he havaita sen todeksi ja luopua pornosta parisuhteessaan.

Jos puolisot rakastavat ja kunnioittavat toisiaan, niin he eivät harjoita seksiä luonnonvastaisella tavalla vaan tekevät sitä säädyllisesti, sopivassa tilanteessa ja paikassa, niin etteivät häpäise toistensa ruumista tai aiheuta pahennusta muille. Itse luontokin opettaa meitä, mitkä tavat ovat toista kunnioittavia ja sopivia. Kaikista iljettävyyksistä, mitä pakanat salaa ja nykyään jopa julkisesti tekevät, ei ole soveliasta pyhien kesken edes puhua.

Onnellisen avioliiton perusedellytys on se, että puolisot rakastavat toisiaan. Jotkut ovat päätyneet kuitenkin avioliittoon, vaikka eivät rakasta toisiaan tai vain toinen puolisoista on rakastunut, mutta toinen ei. Avioliittoja solmitaan taloudellisista syistä, niihin ajaudutaan himojen takia ja lasten syntymisen vuoksi, käytännön järjestelyiden vuoksi tai joku voi "ostaa" itselleen vaimon köyhistä maista kuten Venäjältä, Virosta tai Thaimaasta. Osa näistä vaimoista päätyy seksiorjiksi, osa kokee onnellisen avioliiton ja rakastuu mieheensä. Jos joku pyhä on sellaisessa avioliitossa, josta rakkaus puuttuu, voi hän rukoilla Jumalalta rakkautta ja kestäväisyyttä, jotta pystyy jatkamaan avioliitossa. Jumalan tahto on ensisijaisesti saattaa voimassaoleva parisuhde toimivaksi ja eheyttää rakkaudeton perhe. Jos se ei onnistu, niin minä en osaa neuvoa, mitä silloin pitää tehdä.

Jumala on voimallinen ja viisas neuvonantaja, niin että voi johdattaa itse kutakin hänen ongelmatilanteissaan. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Olen löytänyt itse apua häneltä avioliiton ongelmatilanteisiin ja sydämen kylmyyteen. Sielun vihollinen kovettaa monta kertaa sydämet ja saa meidän mielemme sumentumaan, niin että emme muista huonoina aikoina niitä hyviä hetkiä, jotka olemme puolison ja perheen kanssa viettäneet, ja joiden perusteella voimme sanoa, että me sittenkin rakastamme toisiamme.

Rakastelu kuuluu kiinteänä osana avioelämään. Sitä ei ole tarkoitettu vain lasten saamisen tarkoitukseen. Tyydyttävä seksielämä lähentää puolisoita toisiinsa, mutta tyydyttämätön voi johtaa pahimmillaan jopa avioeroon. Seksille ei pidä antaa kuitenkaan liian suurta merkitystä parisuhteessa, niin kuin tämä maailma tekee. Parisuhteessa on tärkeämpää syvä luottamus ja kiintymys toista kohtaan, ystävyys, jollaista ei voi olla misään muualla kuin avioliitossa puolisoiden välillä. Puolisoa tulee rakastaa myös lasten äitinä tai isänä ja muiden ominaisuuksien kuin eroottisten seikkojen vuoksi. Tämä maailma pitää naisia ja nykyään myös miehiä melkein pelkkinä seksiobjekteina, mutta Jumalan tahdon mukainen miehen ja naisen välinen rakkaus on kaukana siitä. Jos tahdot elää todeksi Raamatun ohjeet ja Jumalan käskyt, niin silloin avioliitto on siunattu kaikin puolin ja asiat ovat oikeassa tasapainossa.

Rakastelu on Jumalan lahja, joka auttaa puolisoita elämään terveinä sekä fyysisesti että henkisesti. Jos jompikumpi lyö laimin aviovelvollisuutensa eli ei käytä oikeuttaan rakastelemiseen, tekee hän silloin syntiä puolisoaan ja Jumalaa vastaan. Tästä tilanteesta voidaan selvitä vain puhumalla siitä puolison kanssa. Jos puolisot rakastavat todella toisiaan, voidaan asiasta päästä yhteisymmärrykseen ja passiivinen osapuoli tulee aktiivisemmaksi. Syy rakkauselämän kylmettymiseen ei ole kuitenkaan yksin sen passiivisen puolison vaan myös aktiivisen puolison on muutettava käytöstään puolisoaan kohtaan. Jos osoitamme puolisolle rakkautta muulloinkin kuin sängyssä, niin voitamme hänen sydämensä puolellemme ja silloin hän yhtyy kanssamme mielihyvin, rakkaudesta. Ystävällisyys, kohteliaisuus, hyvät tavat, pienet lahjat ja helliminen sekä hyväily ilman rakasteluaikomusta ovat keinoja sydämen valloittamiseen.

Jos onnistuimme saamaan puolisomme ihastumaan meihin ensimmäisellä kerralla, on se mahdollista myöhemminkin. Tarvitsemme vain kärsivällisyyttä ja hienotunteisuutta sekä oman sydämen asenteen muutosta, niin voitamme toisen luottamuksen ja rakkauden takaisin, niin että aviovuode pysyy siunattuna ja ahkerassa käytössä, muutenkin kuin vain nukkumista varten. Joudumme joskus näkemään myös hieman vaivaa, jos kuntomme on päässyt rapistumaan. Joudumme silloin lähtemään lenkille, jotta liikakilot ja ylimääräinen velttous katoaisi jäsenistämme. Liikunta on itse asiassa mukava harrastus, jota voi tehdä yhdessä puolison tai koko perheen kanssa. Sillä tavalla saadaan hyöty moninkertaistettua: vietämme enemmän aikaa yhdessä ja rakkauselämä uudistuu siinä samalla.

Petteri Haipola, kesäkuussa 2005, muokattu 6.11.2011

Sivun alkuun