Mikä on seurakunta?

Varhaisten kirkkoisien traditiot – ongelman ydin!

Käymme nyt sitä syytä kohti, miksi kirkot ovat olleet ja yhä vielä ovat niin erilaisia siitä, millaiseksi Jeesus käski apostoleita rakentamaan ne. Jotta voisimme tehdä tämän kunnolla, tutkimme tärkeimpiä historiallisia vaikutteita, jotka ovat syrjäyttäneet ja riistäneet itselleen Uuden testamentin arvovallan, ja joista tuli tunnustettu viimeinen arvovalta kristilliselle kirkolle. Joten kiinnittäkää istuinvyönne: tästä tulee melkoinen ajelu!

© 2008 Chigwell Christian Fellowship. All rights reserved.