Evoluutioteoria vai luomiskertomus?

Siirry tästä linkistä suoraan tämän sivun artikkeliin.

Löydät tältä sivulta luettelon eri alojen tiedemiehistä, jotka ovat olleet älykkään suunnittelun ja sen toteuttamisen (luomisen) kannalla, tai jotka ovat suhtautuneet kriittisesti naturalistisiin teorioihin kaikkeuden ja elämän synnystä (Alkuräjähdysteoria eli Big Bang Theory ja kemiallinen evoluutio eli abiogeneesi) ja evoluutioteoriaan.

Hakemisto

 1. Evoluutioteorian ja luomiskertomuksen totuudenmukaisuudesta
 2. Tarkoitusta vai ei?
 3. Tiede ja usko (pdf)
 4. Liberaaliteologia, Raamatun kirjoitukset ja luominen
 5. Evoluutioteoriasta kritiikkiä
 6. Evoluutioteoriasta kritiikkiä
 7. Evoluutio, moraali ja Jumala
 8. Biologisen informaation mitattavuus pdf
 9. Informaatio ja evoluutio (pdf Edellisen kirjoituksen itsenäinen jatko-osa, joka pitää sisällään jäsenneltyä pohdintaa ja hajanaisia ajatuksia vuodelta 2006)
 10. Esipuhe evoluutioteorian ja luomiskertomuksen vertailulle pdf
 11. ID-teoria vs. evoluutioteoria pdf
 12. Evoluutio ja moraali pdf
 13. Evoluutioteoria ja moraali vielä kerran eli miten käy uskosta osattomien? pdf
 14. Petter Portinin artikkelin kritiikkiä
 15. Kristinuskon järjellisyydestä verrattuna evoluutioteoriaan pdf
 16. ID-teoria on uusi tieteenala tieteellisten ilmiöiden selitykseksi pdf
 17. Punktualismi ja vähän muutakin evoluutioteorian kritiikkiä pdf
 18. Evoluutioteorian todennäköisyydestä pdf
 19. Koottua evoluutioteorian kritiikkiä pdf
 20. Viesti Tapanille evoluutioteoriasta pdf
 21. Grande finale evoluutioteoriasta pdf
 22. Miksi Jumala loi näkyväisen maailman? pdf
 23. Elämän synty- ja kehitysopit ovat uskon asioita. Evoluutioteoriat vai Raamatun luomiskertomus?
 24. Kauko Manner, Evoluutioteoria vs. luomiskertomus
 25. Aukkoteoria
 26. Mooseksen ensimmäisen kirjan ensimmäinen luku kommenttien kera (sis. aineistoa luomisesta ja aukkoteoriasta)
 27. Kansojen synty ja levittäytyminen vedenpaisumuksen jälkeen
 28. Miksi usko kuuden päivän luomiseen on tärkeää uskon kannalta?
 29. Raamatun kirjaimellisuudesta ja luomiskertomuksen kuvakielestä (pdf)
 30. Julma eliöiden maailma
 31. Elämän ja kuoleman kiertokulku luomakunnassa ja syntiinlankeemus
 32. Linkkejä aihetta käsitteleville sivuille

Miten elämä on syntynyt ja miksi lajeja on niin paljon?

Ihmeellinen luonto

Luonnon ihmeet jaksavat hämmästyttää ihmisiä kerta toisensa jälkeen. Elämän kiertokulku ja monimutkaiset eliöjärjestelmät vaikuttavat nerokkaan suunnittelun tuloksilta. Miten on mahdollista, että ihmisen sisällä saa alkunsa uusi pieni ihminen, josta kehittyy äidin kohdussa herttainen vauva ja vauvasta lopulta aikuinen ihminen? Miten lepakko on voinut saada hämmästyttävän kykynsä pyydystää hyönteisiä ilmasta yön pimeydessä ja suunnistaa kaikuluotauksen avulla? Miten ankeriaat löytävät reittinsä takaisin synnyinpaikkaansa Sargassomereen? Miten lohet osaavat vaeltaa tarkalleen takaisin synnyinjokensa yläjuoksulle koskissa virtaavien vesien pauhaavaa voimaa uhmaten? Miten valaat osaavat vaeltaa tuhansia kilometriä valtamerten halki osuakseen juuri oikeaan aikaan herkullisille ruoka-apajille? Miten linnut suunnistavat joka vuosi pesimäalueilleen?

Miten sammakkoeläinten munista voi kehittyä toukkia, jotka elävät vedessä kidusten avulla "hengittäen", minkä jälkeen ne kokevat vähittäisen muodonmuutoksen nousten maalle ilmaa hengittäviksi lajeiksi? Miten perhosen munista voi kehittyä toukkia, jotka koteloituvat ja koteloista kuoriutuu lopulta kauniita perhosia? Miten korentolajit voivat lisääntyä munimalla munansa vesikasvien pinnalle tai veteen, niistä kuoriutuu toukkia, jotka syövät vesieläimiä – suurimmat lajit jopa pieniä kaloja – toukat nousevat sitten ylös vedestä koteloitumaan ja kotelosta kuoriutuu aikanaan ulos täysikasvuinen aikuinen yksilö?

Miten ihmisten ja eläinten elimistössä loisivat bakteerit ja virukset ovat saaneet alkunsa? Voivatko loiset kuten hiivat ja homeet sekä jotkut madot olla kehittyneet ennen isäntiään, kasveja ja eläimiä? Ovatko suvullisesti lisääntyvät kasvit voineet kehittyä ennen hyönteisiä ja muita eläimiä, jotka levittävät niiden siemeniä ja pölyttävät ne? Ovatko hyönteiset voineet syntyä ennen kasveja, joita ne tarvitsevat kipeästi säilyäkseen hengissä? Eikö molempien ole pitänyt tulla maapallolle täsmälleen samaan aikaan, jotta ne voisivat elää symbioosissa?

Onko tällaisten luonnon ihmeiden kehittyminen mahdollista vaihe vaiheelta evoluutioteorian selitysmallin mukaan vai ovatko nämä monimutkaiset ja kauniit eliöt luodut kerralla valmiiksi aikuisiksi yksilöiksi, jotka lisääntyvät kukin lajinsa mukaan? Samaa voidaan kysyä jokaisesta eliölajista olkoonpa se kasvi, eläin, arkkieläin tai bakteeri.

Lisää verrattomia esimerkkejä tarkoituksenmukaisesti toimivista eliöistä on Mauno Peltosen riemukkaassa artikkelissa "Suunnittelun merkkejä luonnossa":
http://www.netikka.net/mpeltonen/signaalit.htm

Kahden kerroksen väkeä

Ihmiset voidaan jakaa kahtia sen mukaan uskovatko he luomiseen vai eivät. Jos he eivät usko luomiseen, niin he uskovat johonkin muuhun selitykseen elämän synnystä ja lajien paljoudesta. Ainut varteen otettava vaihtoehto luomiselle on lajien kehitys yhteisestä kantamuodosta evoluutioteorian mukaan. Muita uskomuksia ei ole pahemmin esitetty eikä niistä käydä yhtä kiivasta väittelyä kuin luomisesta ja kehitysopista. Väittelyyn osallistuvat yleensä vain vannoutuneet ateistit ja Jumalan kieltäjät, joiden käsityksiä vastaan väittelevät eri uskontokuntiin kuuluvat kreationistit. He uskovat luomiseen joko Raamatun luomiskertomuksen opettamalla tavalla tai muuten.

Aika suuri osa maailman väestöstä uskoo vielä luomiseen, vaikka evoluutioteoriaa opetetaan länsimaissa ja entisissä tai nykyisissä kommunistimaissa tieteellisesti todistettuna faktana. Jotkut pitävät evoluutiota luonnonlakina ja tarkoittavat sillä eliöiden yhteistä alkuperää ja lajien kehitystä. Mikko Heikkinen kirjoittaa blogissaan näin:

"Eliölajien jatkuva muuttuvuus ja jatkuva monistuminen sekä yhteinen alkuperä ovat nykyään tieteellisiä tosiasioita eli faktoja (niitä voidaan kutsua myös luonnonlaeiksi)."
(http://www.biomi.org/biologia/evoluutio/)

Samansuuntaisia väitteitä saa lukea vähän väliä, jos seuraa yhtään kreationistien eli luomiseen uskovien ja evolutionistien eli evoluutioteoriaan uskovien henkilöiden välistä keskustelua. Evoluutioteorian kannattajat ovat puolestaan saaneet käsityksensä ateistisilta tiedemiehiltä ja biologian oppikirjoista siitä, että "evoluutioteoria on tieteellisesti todistettu fakta", vaikka kukaan ei ole pystynyt todistamaan evoluutioteoriaa todeksi. Itse asiassa luonnontieteellinen todistusaineisto on jyrkästi evoluutioteoriaa vastaan, minkä tosiasian monet tiedemiehet meidän aikanamme tunnustavat.

Darwinistista kehitysoppia vastustavat tiedemiehet ovat olleet tähän asti oppositiossa tiedeyhteisössä. Asiaan on kuitenkin toivon mukaan tulossa muutos, kun tiedemiehet alkavat perustaa käsityksiään luonnosta tehtyihin havaintoihin ja tieteelliseen tutkimukseen maailmankatsomuksen pohjalta tehtyjen uskomusten ja mielikuvituksellisten arvausten sijasta.

Lokakuussa 2001 Washington Post kertoi sadan luonnontieteilijän allekirjoittamasta tiedotteesta: "Olen skeptinen väitteiden suhteen, joiden mukaan sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta selittävät luonnon kompleksisuuden. Darvinistisen teorian todisteiden huolellista arviointia tulisi rohkaista".

Yksi allekirjoittaneista oli professori Henry Schaefer III, joka on julkaissut yli 900 tieteellistä artikkelia teoreettisen kemian alalta ja ollut useita kertoja ehdokkaana Nobel-palkinnon saajaksi. Schaeferin mukaan "jotkut darwinismin puolustajat käyttävät evoluution todisteiden arvioinnissa standardeja, joita he eivät ikinä hyväksyisi muissa olosuhteissa".

Toinen allekirjoittaja oli mikrobiekologian professori Scherer, jonka teos Evoluutio – kriittinen analyysi on saatavissa myös omalla kielellämme.

Lähde: Kimmo Pälikkö, Taustaa 2, professori Matti Leisolan Esipuhe, ss.11.12, luku Kritiikki lisääntyy, Gummerus 2004.

Yksi tunnetuimmista kehitysopin voimahahmoista, Stephen Gould, on sanonut: "kehitysoppi on yhtä totta kuin omenoiden putoaminen puusta." Juuri tämänkaltaisista tiedemiesten "tieteellisistä" lausunnoista Mikko Heikkisen kaltaiset evoluutiouskovaiset ammentavat "tietonsa" ja luulevat, että evoluutioteoria on yhtä varma tieteellinen tosiasia kuin painovoima. Tuollaisilla kommenteilla ei ole mitään tekemistä itse tieteen kanssa vaan ne perustuvat yksinomaan ihmisen omaan maailmankatsomukseen, mielikuvitukseen ja uskomuksiin.

Toinen virheellistä tietoa "tieteellisinä tosiasioina" jakava kanava ovat biologian oppikirjat kouluissa ja lukioissa. Otan esimerkiksi kirjan Uuden lukion Biologia 2, WSOY, 1982. Kirja antaa yhteenvetona kehitysopille seuraavan loppulausunnon:

"Itse evoluutioajatuksesta ei tieteen piirissä enää kiistellä. Se antaa johdonmukaisen, järkiperäisen selityksen lukemattomille biologian eri alueilla havaituille tosiseikoille; toisaalta ei ole tehty sellaisia havaintoja, jotka asettaisivat sen kyseenalaiseksi tai edellyttäisivät jotakin muuta selitystä. Todisteet siitä, että nykyinen eliökunta on kehittynyt hyvin yksinkertaisista elämänmuodoista vuosimiljoonien kuluessa, ovat osoittautuneet luonnontieteellisesti kumoamattomiksi." (Lihavointi P. Haipolan)

"Tämä lausunto on kuitenkin mitä suurinta huiputusta. Maaperän tutkijat eivät ole 150 vuoden aikana löytäneet yhtään todistetta siitä, että lajit olisivat hitaan kehityksen tulosta. Fossiiliaineisto päinvastoin todistaa kehitysoppia vastaan. Lajit ovat vähentyneet ja menettäneet elinvoimaansa – eivät runsastuneet ja kehittyneet. Nykytiede ei hyväksy kehitysoppia tieteellisenä totuutena – vain yhtenä uskomuksena toisten uskomusten joukossa. "

Lähde: Kimmo Pälikkö, Taustaa 1, ss.171-172, luku Mitä kouluissa opetetaan evoluutiosta?, Gummerus 2001, 2. painos.

Tuosta biologian oppikirjan loppulausumasta paljastuu se taktiikka, jonka avulla evoluutioteoreetikot saavat lukijat luulemaan, että evoluutioteoria on tieteellisesti todistettu fakta. He puhuvat ensin evoluutiosta ja sanovat, ettei siitä tieteen piirissä enää kiistellä, mikä on sikäli totta, että myös kreationistit tunnustavat eliölajien sisällä tapahtuvan muuntelun ja kantamuodon jalostumisen uusiksi tytärlajeiksi. Tästä asiasta ei tosiaankaan kiistellä, mutta se, että "nykyinen eliökunta on kehittynyt hyvin yksinkertaisista elämänmuodoista vuosimiljoonien kuluessa" on silkkaa propagandaa, aivopesua ja törkeää tosiasioiden väärentämistä "tieteen" nimissä. Mitään tuossa sanottua ei ole voitu todistaa, vaikka teoriat elämän synnystä itsestään ja kehittymisestä yksinkertaisista eliölajeista monimutkaisempiin ovat eläneet kreikkalaisessa filosofiassa jo 2600 vuoden ajan (600 eaa.). Darwin ei siis tuonut julki uutta tieteellistä teoriaa vaan jalosti vanhaa ateistista kreikkalaista filosofiaa, joka perustuu uskomuksiin ja maailmankatsomukseen, eikä tieteellisiin faktoihin.

Evoluutioteoria on vannoutuneelle evolutionistille yhtä varma tosiasia kuin painovoima. Sekoittaakseen lukijoiden ja maallikoiden mieliä, he puhuvat evoluutiosta, mutta tarkoittavat sillä nimenomaan evoluutioteoriaa, mitkä ovat kuitenkin eri asioita. Evoluutioteoria on käsitys, jonka mukaan kaikki elämä on syntynyt sattuman kautta elottomasta aineesta ja kaikki lajit ovat kehittyneet yhdestä ainoasta bakteerinkaltaisesta alkueliöstä. Evolutionistit uskovat vankkumatta tähän teoriaan ja levittävät sen oppeja ikään kuin ne olisivat tieteellisesti todistettuja faktoja. Tieteellisesti on todistettu vain se, että lajin sisällä tapahtuu muuntumista, mikä johtuu alleelien (vaihtoehtoisten geenien) esiintymistiheyden vaihtelusta osapopulaatioiden ja lajin perimässä.

Maallikoiden kohdalla usko evoluutioteoriaan alkaa kuitenkin horjua, jos keskustelussa päästään uskonnon vastaisesta mielialasta eroon ja keskitytään todistusaineistoon sitä järkevästi analysoimalla. Logiikka ja terve järki ovat evoluutioteorian selityksiä vastaan, mutta puhuvat luomisen puolesta.

Median yksipuolinen tiedottaminen ja koulujen biologian opetus

Suuri yleisö ei uskoisi evoluutioteoriaa tieteellisesti todistetuksi faktaksi, ellei väitteen tukena olisi massiivinen tiedotusvälineissä tapahtuva kampanjointi evoluutioteorian puolesta. Suurimmat sanomalehdet julkaisevat evoluutioteorialle myönteisiä artikkeleita, mutta hyllyttävät sitä vastaan todistavat erittäin asialliset kreationististen tiedemiesten kirjoitukset. (Etsi googlettamalla esimerkiksi professori Matti Leisolan artikkelisarja "Evoluution ihmeellinen maailma". Nyt on saatavana Matti Leisolan kirja "Evoluutiouskon ihmemaassa", 2. painos 4/2014.) Viittaukset luomiseen ovat hävinneet kokonaan television luonto-ohjelmista ja kouluissa opetetaan biologian oppitunneilla pelkästään evoluutioteoriaa "tieteellisenä tosiasiana".

Tavallisten ihmisten käsitys siitä, että evoluutioteoria on varmasti totta, on perua systemaattisesta virheellisen informaation levittämisestä. Jos maallikot näkisivät vaivaa ja miettisivät asioita uudestaan omilla aivoillaan, eivät he uskoisi evoluutioteoriaan ellei motiivina ole kristinuskon tai yleensä uskontojen ja Jumalan kieltäminen. Taistelu kahden toisilleen vastakkaisen maailmankatsomuksen välillä johtaa helposti tulehtuneeseen tilanteeseen väittelijöiden välillä. Keskustelu muuttuu helposti toisen älykkyyden halveksimiseksi. Tähän syyllistyvät molemmat osapuolet. Uskovaisena on helppo unohtaa se, että on itsekin uskonut aiemmin sokeasti evoluutioteoriaan, kun ei ole asioita tarkemmin ajatellut. Ihmisen mieli ja uskomusjärjestelmä voivat muuttua, mutta ei se helppoa tai kovin yleistä ole.

Pitääkö sinun kääntyä kristityksi ja uskoa Jeesukseen, jotta voisit hylätä uskosi evoluutioteoriaan?

Monet maallikot vastustavat luomisteoriaa sen vuoksi, että he luulevat olevan välttämätöntä kääntyä kristityksi ja uskoa Jeesukseen Herrana, Messiaana ja Jumalan Poikana, jos he hylkäävät uskonsa evoluutioteoriaan ja uskovat sen sijaan älykkään suunnitelman ideaan ja luomiseen, jonka takana on jokin ihmistä suurempi älykäs voima tai jumaluus. Tämä käsitys on virheellinen. Luomiseen uskovia ihmisiä on monista eri uskontokunnista ja ideologioista. Joukkoon mahtuu kristittyjä, nimikristittyjä, muslimeja, juutalaisia, hinduja (Brahman on heidän luojajumalansa) ja jopa niitä, jotka haluaisivat kieltää kaikki perinteiset uskonnot ja korvata sen uskolla johonkin korkeampaan energiaan tai voimaan, joka on kaiken olevaisen luomisen takana (esim. toimittaja Derek Partridge).

Sinusta ei siis tarvitse tulla Jeesukseen uskovaa ja Raamatun ilmoitusta totena pitävää kristittyä, juutalaista tai muslimia, jotta voit hylätä uskosi evoluutioteoriaan ja uskoa sen sijaan luomiseen, tai niin kuin jotkut sanovat, älykkään suunnitelman ideaan. Voit perustaa käsityksesi elämän synnystä ja lajien runsaudesta puhtaasti luonnontieteellisiin tosiasioihin eikä sinun tarvitse pelätä leimautumista hihhuliuskovaksi tai järjettömäksi uskonnolliseksi fanaatikoksi. Evoluutiouskovat ovat itse asiassa usein paljon fanaattisempia ja järjettömämpiä uskossaan kuin kreationistit, jos vain tahdot tutkia asioita mahdollisimman puolueettomasta näkökulmasta käsin. Heidän uskontonsa on materialistinen naturalismi eli ateistinen luonnontiede, ja heidän pappinsa ovat Jumalan kieltäviä tiedemiehiä, jotka taistelevat jatkuvasti uskontonsa puhtaan opin puolesta ärähtäen vihaisesti kaikille vastaväitteille, joilla pyritään kumoamaan heidän hienot oppirakennelmansa ja maailmankatsomuksensa, joka perustuu arvailuihin, mielikuvitukseen, uskomuksiin ja jopa tahalliseen tieteellisten tutkimustulosten väärentämiseen. Ketä sinä siis pidät fanaattisena uskovaisena ja kuka perustaa näkemyksensä tieteellisiin tutkimustuloksiin uskonsa ohella?

Uskon pitäminen erillään tieteestä

Uskon pitäminen erillään tieteestä on mahdoton tehtävä ainakin kristityille. Raamatun ilmoitus ja elämä kristittynä ulottuvat kaikkialle. Emme voi keskustella tieteellisistä asioista tai harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja unohtaa samalla sen, että olemme omistaneet elämämme Jumalan palvelemista varten.

Jumala asuu meissä, jos olemme Kristuksen omat. Jumala ja usko hänen sanaansa on erottamaton osa elämäämme. Emme voi toimia missään asiassa hänen tahtoaan vastaan ja jatkaa tietoista rikkomuksessa elämistä, jos joskus lankeamme. Uskomusjärjestelmämme ei salli meidän jäädä elämään valheessa. Ainoastaan itsepetos mahdollistaa sen, että hylkäämme kristinuskon perustellessamme asioita, jotka vähänkin sivuavat maailmankatsomustamme.

Tasapuolisuuden nimissä on sanottava se, että jokainen ihminen edustaa maailmankatsomustaan ja pitää siitä kiinni, mitä tahansa hän ikinä tekeekään. Toimiminen omia arvoja ja maailmankatsomusta vastaan johtaa ihmisen omantunnon tuskiin sekä ristiriitaan itsensä kanssa. Tästä syystä on parempi pitää uskonsa mukana keskusteluissa, jos ne sitä edellyttävät. Ateistiset evolutionistit eivät hylkää koskaan uskoaan eivätkä toimi maailmankatsomustaan vastaan, kun keskustelevat näistä asioista, joten onko oikein vaatia kristityiltä tai muiden uskontojen edustajilta päinvastaista? Jos olemme rehellisiä itsellemme ja muille, niin uskomme on aina erottamaton osa meitä ja ajatuksiamme, uskoimmepa mihin selitysmalliin tahansa koskien elämän syntyä ja monimuotoisuutta.

Harvoin on mahdollista puhua siten, että vaikenee kokonaan siitä, mihin uskoo, kun perimmäisiä kysymyksiä mietitään. Uskomusjärjestelmän paljastaminen ja uskonsa tunnustaminen kuuluvat kiinteänä osana tällaiseen keskusteluun keskustelun luonteen ja aiheen vuoksi. Siltä ei voida välttyä.

Evolutionistit hyökkäävät mielellään sellaisia Raamatun kirjoituksia vastaan, joilla ei ole mitään tekemistä kehitysopin kanssa (esimerkiksi Mooseksen lain säädökset). Jos heidän tarkoituksensa on perustella tieteellisesti ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumattomasti teoriaansa, tulisi heidän pysytellä pelkästään tieteellisten argumenttien ja todistusaineiston arvioimisessa. Samoin pitäisi tehdä kreationistien, mutta tässä kohden tulemme mahdottoman tilanteen eteen. On vaikea pitää uskonnollista vakaumusta kokonaan erillään debatista, sillä (Raamatun ilmoittama) luoja ja Jumala on ainoa järkevä vaihtoehto, joka kreationisteilla on antaa sattumanvaraiselle ja päämäärättömälle kehitykselle geenimutaatioiden kautta. Evolutionistin pitäisi puolestaan luopua materialistisesta maailmankatsomuksesta, jos haluavat uskoa luomiseen.

Kumpikin vakaumus on syöpynyt lujaan ihmisen sydämen maaperään ja vaatii perusteellista horjuttamista, jotta muutos ajattelutavassa voisi tapahtua. Maan järistessä sortuvat vanhat rakennukset eli järjen päätelmät, mutta tomun ja tuhkan alta nousee pian esille uusi elämä. Elämän voimaa eivät suuretkaan luonnonkatastrofit kykene kokonaan sammuttamaan. Mielenmuutos ja leirin vaihtaminen ei merkitse siten maailman loppua vaan uuden elämän alkua. Jos asioihin suhtaudutaan näin optimistisesti, ei asioita tarvitse esittää yhtä ala-arvoisella tavalla kuin nyt tehdään: uskonnollista kiihkoa tuntien. Yksikään evolutionisti ei ole kuollut kääntäessään kelkkaansa ja uskottuaan luomiseen. Päinvastaisista kääntymyksistä minulla ei ole tietoa, mutta kristittynä osaan arvioida, mitä vaikutuksia mahdollisella luopumisella voisi olla.

Jumalaan uskomisesta luopuminen voi johtaa vakaviin seuraamuksiin elämän halun sammumisen myötä. Toivottomuus uskon sammuttua kuoleman jälkeistä elämää kohtaan on niin perinpohjainen, että joku voi todella päättää päivänsä käännyttyään pois kristinuskosta. Sen vuoksi kääntyminen kreationismista evoluutioteorian kannalle on erittäin vakava asia. Jos joku sen tekee, ei hän ole enää kristitty tai sitten hän ei sitä koskaan ollutkaan.

Selvitän tässä kirjoitussarjassa myös sitä, miksi kristitty ei voi uskoa evoluutioteoriaan vaan hänen tulee pitää kiinni luomiskertomuksesta Jumalan sanan ilmoituksena, mutta ei luonnontieteellisenä oppikirjana siitä, millä tavalla, milloin ja missä järjestyksessä Jumala on luonut tämän maailman. Evolutionistit eivät voi tätä käsittää, koska moni nimeltään kristitty kannattaa kehitysoppia ja jotkut kirkon miehet ovat julkisesti sen kannalla. On kuitenkin syytä muistaa, ettei kristityn nimi takaa aina sitä, että myös sydän kuuluu Kristukselle.

Aukkojen todistukset

Tieteellinen todistusaineisto tukee niin vahvasti luomista, ettei evoluutioteorialle jää todellisuudessa jäljelle muuta kuin pelkkiä oletuksia ja uskomuksia väitteidensä tueksi. On silti totta, ettei luomista voida todistaa aukottomasti luonnontieteellisin keinoin. Samalla kun kreationistit aiheestakin osoittavat evoluutioteorian perustuvan pelkkiin uskomuksiin ja aukkoihin kuvitteellisissa sukupuissa eli eliöiden kehityslinjoissa, pilkkaavat evolutionistit kreationismia "aukkojen Jumalan" todisteluksi.

On tietysti helppoa perustella kantansa sanomalla "Jumala teki sen!" – (GDI = God did it!) – mutta vasta-argumenttien jäädessä pilkkaamisen tasolle ei koko asiasta puhuminen hyödytä muita kuin propagandisteja ja riidan lietsojia. Tuskin kovin moni maallikko viitsii kauan seurata ala-arvoista sanallista solvaamista, vaikka tiedon jano olisi suuri. Ihminen etsii totuutta ja tahtoo tietää oman alkuperänsä sekä mahdollisesti vielä sen, mitä hänelle tai hänen jälkeläisilleen kuoleman jälkeen tapahtuu. Tällainen huoli ja uteliaisuus on ihan ymmärrettävää ja sille löytyy Raamatusta selityskin.

"Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; (Apt 17:24-27)

Jumalan etsintä

Jumala on siis säätänyt ihmiselle sen, että tämä etsii Jumalaa. Ihmisen uskonnollinen etsintä ei ole hänen oma valintansa vaan se on sisäisesti ohjelmoitu jokaiseen ihmiseen – kenties meidän geeneihimme! ;) Tuskinpa maailmassa on ensimmäistäkään ihmistä, joka olisi täysin uskonnoton, vaikka olisi elänyt koko ikänsä Jumalan kieltävässä yhteisössä, esimerkiksi Pohjois-Koreassa. Sielläkin tiedetään Raamatun ilmoittamasta Luojasta ja muista uskonnoista. Lisäksi ihminen etsii Luojaansa sen vuoksi, että Jumala kutsuu häntä hyvyydellään mielenmuutokseen. (Room 2:4-5; Joh 6:44)

Materialistit pilkkaavat joskus Jumalaa, koska tämä ei käytä kaikkivaltiuttaan maailmassa vaan sallii pahaa tapahtua myös uskoville eli Jumalan omille lapsille. He eivät huomaa sitä, että Jumala käyttää kaikkivaltiuttaan silloin, kun kutsuu ihmistä Poikansa luokse saamaan syntejään anteeksi. Sitä kutsua ei mikään mahti maailmassa voi estää. Ihmisen vastuulle jää kuitenkin se, miten hän tähän kutsuun vastaa. Kielteinen vastaus johtaa ikuiseen eroon Jumalasta, mikä ei ole niin miellyttävä asia kuin mitä Jumalan kieltävät ja synneissään elävät ihmiset luulevat.

Jumalan vertaaminen satuolentoihin

Materialistit vertaavat Jumalaa usein satuolentoihin: joulupukkiin, saunatonttuihin tai itse keksimiinsä kuvitteellisiin ja pilkallisiin hahmoihin. He yrittävät tehdä Jumalaan uskomisesta naurettavan ja typerän asian, ikään kuin Jumalaan uskominen tarkoittaisi uskovaisen alempaa älykkyystasoa muihin verrattuna. Monet maallikot ovat menneet tähän ansaan ja unohtavat sen, että maailman terävimmät aivot ja kuuluisimmat tiedemiehet ovat kautta aikojen uskoneet Jumalaan: Johannes Kepler (1571-1630), Robert Boyle (1627-1691), Blaise Pascal (1623-1662), Sir Isaac Newton (1642-1727), Matthew Maury (1806-1873), James Joule (1818-1889), James Clerk Maxwell (1831-1879) ja Louis Pasteur (1822 -1895).

On ymmärrettävää, että evolutionistit käyvät hyökkäykseen nimenomaan Raamatussa ilmoitettua Jumalaa vastaan ja pilkkaavat häntä vertaamalla häntä satuolentoihin. Jos luominen on totta, niin sen takana on mitä todennäköisimmin juuri Raamatun ilmoittama Luoja-Jumala. Jumalalla ei olisi mitään syytä jättää ilmoittamatta itseään luoduille olennoille, etenkään ihmiselle, jonka hän loi omaksi kuvakseen. Jumala on ilmoittanut itsensä ihmisille ja se voidaan havaita hyvin yksinkertaisella tavalla. Raamattu kertoo Jumalasta, kaiken olevaisen Luojasta.

Raamattu on maailman eniten luetuin ja laajimmalle levinnyt kirja. Evankeliumia on julistettu kohta kaikille kansoille ja käännetty tuhansille eri kielille. Jos jokin uskonto on totta, täytyy sen pohjautua Raamattuun. Vaihtoehtoja oikealle uskolle ovat siten juutalaisuus, kristinusko ja islam. Näillä kaikilla on yksi yhteinen pyhä kirjakokoelma: Vanha Testamentti. Se alkaa sanoilla:

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan." (Genesis 1:1)

Maailmassa ei ole montaa ihmistä, joka ei olisi kuullut luomiskertomuksesta. Nekin, jotka eivät ole siitä kirjoitetun sanan kautta kuulleet, ovat saaneet todistuksen Jumalasta. Hänen tekonsa ovat kaikkien nähtävillä ja tutkittavana luomakunnassa. Luodut olennot huutavat Jumalalle kunniaa, ylistystä ja kirkkautta, sillä ne ovat ylen ihmeellisesti tehdyt. Luojan jumalallinen voima ja viisaus tulevat parhaiten ilmi hänen luomistöidensä kautta: kasvien, eläinten ja kaiken luodun kautta. (Room 1:18-23) Ei siis ihme, että juuri Raamatun ilmoittamaa kaiken olevaisen Luojaa vastaan niin kiivaasti hyökätään ja vieläpä ala-arvoisin asein!

Sielun vihollinen yrittää saada ihmisten mielissä Jumalasta aikaan yhtä naurettavan kuvan kuin saunatontuista. Kuka uskoisi siihen, että saunatonttu on luonut kaiken, mitä olemassa on? Moni on kuitenkin valmis uskomaan järkevään, loogiseen, systemaattiseen ja rakastavaan Isään, joka on antanut oman Poikansa uhriksi meidän edestämme, että joku häneen uskova voisi pelastua synnin vallasta ja sitä seuraavasta tuomiosta sekä päästä Isän tykö taivaaseen. Jeesus sanoo:

"Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani!" (Joh 14:6)

Uskon asia vai tieteellistä faktaa?

Usko luomiseen tai kehitysopin totena pitäminen on lopulta uskon asia. Ihmisen keinot eivät riitä muuhun kuin todennäköisyyksien esittämiseen tieteellisten teorioiden ja luonnontieteellisen tutkimuksen kautta. Tässä suhteessa luominen lyö evoluutioteorian laudalta 100–0. Evoluutioteorian todennäköisyys tieteellisen todistusaineiston ja arvioinnin nojalla on täysi nolla. Todennäköisyys on niin pieni, ettei kehitysoppia voida pitää edes tieteellisenä teoriana, puhumattakaan siitä, että se olisi tieteellisesti todistettu fakta.

Pyydän sinulta kärsivällisyyttä tutkiessasi näitä asioita. Ihmisen uskomusjärjestelmä on pinttynyt syvälle hänen mieleensä ja tajuntaansa, niin ettei entisistä virheellisistä uskomuksista ole helppoa päästä irti. Tarvitaan syvää nöyrtymistä, jotta oma perusteellinen väärässä oleminen voidaan tunnustaa ja omaksua totuudenmukainen uusi maailmankatsomus. Usko luomiseen ei johda kuitenkaan automaattisesti kristityksi kääntymiseen. Monien muiden uskontojen edustajat pitävät luomista totena ja osa kristityistä ovat vain nimeltään kristittyjä: he eivät usko kristinuskon teologista puolta, mutta uskovat silti luomisen olevan totta. Sinunkaan ei tarvitse kääntyä kristityksi tai muslimiksi voidaksesi uskoa luomisen olevan totta. Jumala tietysti haluaisi, että tunnustaisit hänet oikean uskomusjärjestelmän kautta, mutta se ei ole edellytys luomisen uskomiselle todella tapahtuneena asiana. Täyttä varmuutta luomisesta ei tieteellisen todistuksen perusteella voida ehkä saavuttaa, mutta kaikki merkit ja todennäköisyys viittaavat älykkääseen suunnitteluun ja luomiseen.

Kristityt eivät ole ainoa ryhmä, joka uskoo luomiseen Raamatussa opetetulla tavalla. Muita luomiseen uskovia ihmisiä ovat hindut, muslimit ja juutalaiset. Toki eri uskonnon edustajien joukossa on myös niitä, jotka uskovat kehitysoppiin, joka on ainut varteenotettava vaihtoehto luomiselle. Ilman ristiriitoja ei evoluutioteoriaan ja luomiseen ole mahdollista kuitenkaan yhtä aikaa uskoa. Jumala, joka olisi luonut kaiken evoluutioteorian selittämän kaavan mukaan ohjailemalla evoluution suuntaa, ei ole sama Jumala, josta Raamattu kertoo. Usko Raamatun luomiskertomukseen yhdistää juutalaiset, kristityt ja muslimit toisiinsa, mutta yhteys ei ulotu teologian puolelle. Uskovien kesken on lisäksi erimielisyyttä siitä, tulisiko luomiskertomuksia pitää kirjaimellisesti tosina vai ovatko ne pelkkiä kielikuvia hengellisistä totuuksista, joilla on merkitystä sielujen pelastumisen ja korkean moraalisen käytöksen kannalta.

Evoluutioteorian kannattajia on paljon länsimaisissa demokratioissa ja entisissä tai nykyisissä kommunistisissa maissa. Ajatus elävien olentojen kehityksestä ei ole Charles Darwinin keksintö, niin kuin maallikot luulevat, vaan se tunnetaan jo ajalta 600–500 eKr. Tavallinen ihminen ei pohdi kovin syvällisesti kehitysoppiin liittyviä asioita, vaikka uskookin helposti siihen, jotta voi vastustaa Jumalaan uskomista sen teorian avulla. Evoluutioteorian vaihtoehto ei ole kuitenkaan kristityksi kääntyminen, sillä kristityt eivät ole ainoita, jotka uskovat luomiseen. Luomiseen voi uskoa periaatteessa kuka tahansa eikä hänen tarvitse ottaa lainkaan kantaa siihen, minkä uskonnon Jumala on oikea ja tosi elävä Jumala. Toki Raamatun luomiskertomus on kolmen pääuskonnon – juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon – pohjalla, mutta pelkästään tieteellisiä todisteita ja luomakuntaa tutkimalla voidaan päästä samansuuntaiseen tulokseen, josta Raamatussa kerrotaan. Silloin on kuitenkin tulkittava Raamattua hengellisenä kirjana, joka opettaa hengellisiä asioita, sen sijaan, että ajateltaisiin sen olevan luonnontieteellinen oppikirja siitä, miten, milloin ja missä järjestyksessä Jumala on kaiken luonut.

Toivo Väänäsen kokoama artikkeli "Kehitysopin mahdottomuudet" käsittelee heti alussa sitä asiaa, ettei evoluutioteoriaa ole mahdollista todistaa tieteellisesti sen enempää kuin luomistakaan ("Tiede on todistanut kehitysopin mahdottomuudet"). Jäljelle jää usko jompaan kumpaan tieteellisen tutkimuksen antaessa ainoastaan suuntaviivoja siihen, kumpi teorioista on todennäköisemmin totta. Tieteen avulla voidaan osoittaa myös jokin teoria epätodeksi hyvin suurella todennäköisyydellä. Evoluutioteoria on juuri sellainen teoria. Sen todennäköisyys on käytännöllisesti katsoen nolla. Tohtori Matti Leisola arvioi artikkelissaan kolibakteerin sähkömoottorin todennäköisyyttä vähittäisen kehityksen tuloksena evoluutioteorian selitysmallin mukaan. Todennäköisyydeksi saadaan 10-94 eli 10 potenssiin -94, joka voidaan ilmaista jakolaskuna 1:(10 potenssiin 94). Käytännössä jo yhden alkeellisen esitumallisen eliön yhden biologisen rakenteen syntyminen evoluutioteorian selittämällä tavalla on mahdoton tapahtuma. Siitä huolimatta jotkut ihmiset pitävät evoluutioteoriaa käytännöllisesti katsottuna tieteellisenä tosiasiana. (Lue: Matti Leisola: Evoluution ihmeellinen maailma. Googleta.)

Kumpi oli ensin: muna vai kana?

Kaikki olevainen on luotua ja elämä on syntynyt valmiina monimutkaisina eliöinä lyhyen ajan sisällä. Ratkaisu ikuiseen ongelmaan, kumpi oli ensin – muna vai kana – on silmiemme edessä. Luoja loi kukon ja kanan, niin että kukko hedelmöittää kanan, joka munii munia ja näistä syntyy uusia kanoja. Samalla tavalla on selitettävissä ihmisen synty. Luoja loi ihmisen, miehen ja naisen, jotka saivat lapsia, ja joista koko ihmissuku on saanut alkunsa.

Evoluutioteoria on tieteellisesti todistettu tosiasia

Evoluutioteoriaa puolustavilla internet-sivuilla ja keskustelufoorumeilla törmää jatkuvasti väitteeseen, että evoluutio on tieteellisesti todistettu tosiasia. Evolutionistit kikkailevat tässä kohden käsitteillä ja sekoittavat asiaan perehtymättömien mieliä antaen ymmärtää, että evoluutioteoria on tieteellisesti todistettu. Kuitenkin se, mitä on de facto tieteellisesti todistettu, on lajin sisällä tapahtuva muuntuminen, mikä voi johtaa tytärlajin ja uusien rotujen syntymiseen. Esimerkiksi koiraeläimet ovat niin läheistä sukua keskenään, että voivat saada yhteisiä jälkeläisiä risteytyessään. (susi, shakaali, kojootti ja koira) Lokkien kohdalla muuntuminen on johtanut uuden alalajin syntymiseen, joka ei enää risteydy kantamuodon kanssa. (harmaalokki ja selkälokki) Kreationistit tunnustavat nämä asiat ja pitävät lajin sisäisen muuntumisen tieteellisesti toteen näytettynä, mikä ei ole ristiriidassa luomisen kanssa, mutta ei myöskään todista mitään evoluutioteorian totuudellisuudesta.

Alan oppikirjat ja tietoteokset esittävät myös väitteitä, joiden mukaan elämän syntyminen elottomasta aineesta ja lajien kehitys yhdestä alkueliöstä olisi tieteellisesti todistettua tietoa eikä perustuisi pelkkiin uskomuksiin. Väite on lähtöisin tiedemiehiltä eikä se ole maallikkojen tai asiaan perehtymättömien keksintöä tai liioittelua. Turun yliopiston perinnöllisyystieteen emeritusprofessori Petter Portin kirjoitti 1.7.2006 Turun Sanomissa julkaistussa artikkelissa näin:

"Teoria lajien kehityksestä ei ole uskon vaan tiedon asia...

Biologisessa luonnossa ei ole havaittu yhtäkään tosiasiaa, joka olisi ristiriidassa evoluutioteorian kanssa, päinvastoin: kaikki biologiset havainnot tukevat evoluutioteoriaa ja todistusaineistoa sen tueksi saadaan jatkuvasti lisää...

Teorioiden asemasta tieteessä puolestaan voidaan todeta, että tiede muodostuu teorioista, joita havaitut tosiasiat joko varmentavat tai heikentävät. Kaikki biologian tosiasiat, erityisesti molekyylibiologian viimeaikaiset saavutukset, tukevat evoluutioteoriaa eikä mikään niistä ole sen kanssa ristiriidassa. Evoluutioteoria ei siis ole uskon vaan tiedon asia."

Portinin väitteet ovat suuresti liioiteltuja ja vääristeltyjä, jopa harhaanjohtavia. Maailmassa on suuri joukko tiedemiehiä, joiden joukossa on myös luonnontieteilijöitä kuten molekyylibiologeja, biologeja, biokemistejä, geologeja, paleontologeja, astronomeja, kosmologeja, matemaatikkoja ja fyysikkoja – he uskovat älykkään suunnitelman ideaan ja luomiseen. He eivät pidä evoluutioteoriaa edes tieteellisenä teoriana eivätkä näe luonnossa montaakaan todistetta evoluutioteorian puolesta. Answers in Genesis sivustolla on lueteltu joukko tiedemiehiä, jotka uskovat tieteellisin perustein luomiseen:

Creation scientists and other biographies of interest
http://www.answersingenesis.org/home/area/bios/default.asp

Christian Answers Net -sivustolla on lista tiedemiehistä ja eri alojen tutkijoista sekä asiantuntijoista, jotka niin ikään uskovat luomiseen tieteellisen todistusaineiston pohjalta. He ovat mm. seuraavien tieteen alojen edustajia: informaatioteknologia, geologia, biologia, genetiikka, lääketiede, paleontologia, jne. Se, että he uskovat luomiseen tieteellisten tosiasioiden valossa ei sulje pois sitä, että he uskovat siihen myös uskomusjärjestelmänsä perusteella.

Who´s Who in Creation/Evolution?
http://www.christiananswers.net/creation/people/home.html

TIETEELLINEN ERIMIELISYYS DARVINISMISTA sivulla on linkki listaan, jossa olevat tiedemiehet erityisesti luonnontieteiden alalta ovat allekirjoittaneet seuraavan julkilausuman:

"Suhtaudumme epäilevästi väitteisiin, että sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta pystyisivät selittämään elämän monimuotoisuuden. Darwinin teorian puolesta puhuvien todisteiden kriittistä tarkastelua tulisi rohkaista."

Luettelo julkilausuman allekirjoittaneista tiedemiehistä löytyy pdf-tiedostona osoitteesta
http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660

Tässä on vielä lyhyt lista 1900- ja 2000-luvulla eläneistä tunnetuista tiedemiehistä, jotka uskovat älykkääseen suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen (luomiseen) tai pitävät uusdarwinistista evoluutioteoriaa virheellisenä tai riittämättömänä selityksenä elämän monimuotoisuudelle ja lajien runsaudelle (nimen perässä on tieteen ala ja viittaus hyödylliseen kirjaan tai tieteelliseen artikkeliin):

 1. Matti Leisola, biokemia, bioprosessitekniikka, Evoluutiouskon ihmemaassa
 2. Siegfried Scherer, biologia, mikrobiekologia Evoluutio – kriittinen analyysi, luvut 5-6 pdf-tiedostona
 3. John C. Sanford, kasvitiede, genetiikka, Eliömaailma rappeutuu
 4. Alan Gillen, biologia, Answers in Genesis artikkeleita
 5. John G. Hartnett, kosmologia, fysiikka, Expansion of Space – A Dark Science
 6. Donald B. DeYoung, fysiikka, astronomia, Was There a Big Bang?
 7. William A. Dembski, matematiikka, ID-teoria, Älykkään suunnitelman idea
 8. A. E. Wilder-Smith, orgaaninen kemia, kolme tohtorin väitöskirjaa/tutkintoa (Readingin yliopistossa optisesti aktiivisista ketoneista; Geneven yliopistossa tuberkuloosin ja lepran kemoterapiasta; ETH-Zürichissa mykobakteerien aiheuttamien tautien kemoterapiasta), kirja Luonnontieteet eivät tunne evoluutiota, 1981.
 9. Richard von Sternberg, evoluutiobiologia (ei kannata ID-teoriaa, mutta on suhtautunut torjuvan kriittisesti naturalismiin sen teorioineen ja on puolustanut älyllistä syytä kaiken olemassaololle ja elämän monimuotoisuudelle ja lajien runsaudelle)
 10. Douglas Axe, molekyylibiologia.
 11. Ann Gauger, zoologia, molekyylibiologia (molekyylikoneen energian tutkimus)
 12. Michael J. Behe, biokemia, molekyylibiologia. Darwin's Black Box, etc.
 13. John Lennox, matematiikka.
 14. Branko Kozulic, biokemia.
 15. Michael Denton, biokemia, Evolution – a Theory in Crisis.
 16. John Corrigan Jonathan Wells, molekyylibiologia, The Myth of Junk DNA.
 17. Derek Ager, paleontologia.
 18. Marvin L. Lubenow, Myytti apinaihmisistä
 19. Douglas Axe, molekyylibiologia.
 20. Stephen C. Meyer, tieteen filosofia, geofysiikka, Darwin’s Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design (HarperOne, 2013) as well as Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design (HarperOne, 2009).
 21. Wolf Eckehardt-Lönning, mikrobiologia/ mutaatio- ja transposonigenetiikka.
 22. Scott Minnich, mikrobiologia.
 23. David Snoke, fysiikka ja astronomia.
 24. Jed Macosko, molekyylibiologia.
 25. Russel W. Carlson, biokemia ja molekyylibiologia.
 26. Paul Chien, biologia.
 27. Colin Reeves, geofysiikka.
 28. David Able, ihmisen biologia ja anatomia.
 29. Paul Nelson, biologian filosofia.
 30. Fred Hoyle, astronomia ja kosmologia, matematiikka.
 31. Robert L. Carroll, paleontologia.
 32. Werner Arber, mikrobiologia ja genetiikka, Matti Leisola mainitsee kirjassa Evoluutiouskon ihmemaassa sivulla 19, että Arber ei uskonut "naturalistiseen elämän syntyyn ja piti Luojaa tyydyttävänä selityksenä elämän alkuperälle".
 33. Frank J. Tipler, matematiikka, fysiikka, kosmologia
 34. David L. Abel, molekyylibiologia, elämän alkua tutkiva tiedemies.
 35. Granville Sewell, matematiikka.
 36. A.C. McIntosh, termodynamiikka.
 37. Halton Arp, tähtitieteilijä, astrofyysikko: astronomia, kosmologia
 38. Marcel-Paul Schützenberger, matematiikka ja lääketiede.
 39. Joseph A. Kuhn, lääketiede
 40. jne., jne., jne.

Sen lisäksi, että meidän elinaikanamme on monia ID-teorian ja luomisen kannalla olevia tai naturalistisiin kaikkeuden ja elämän syntyä koskeviin teorioihin ja evoluutioteoriaan terveen kriittisesti suhtautuvia luonnontieteilijöitä, perustuu nykyaikainen tiede nimeltään kristittyjen tiedemiesten pohjatyöhön. Heidän joukkoonsa kuuluvat mm. Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei, Francis Bacon, Blaise Pascal, Robert William Boyle, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Michael Faraday, James Maxwell ja Louis Pasteur. Heidän lisäkseen on monia muita vähemmän tunnettuja kristittyjä tiedemiehiä, jotka ovat luoneet pohjan nykyiselle tieteen vallankumoukselle. Ateismi ei ollut kovin suosittua ja yleistä heidän aikanaan eivätkä ateistiset tiedemiehet ole tieteellisen vallankumouksen takana ja nykytieteen pioneereja. Suurin osa heistä on uskonut älykkääseen suunnittelijaan ja sen toteuttajaan, luojaan. He eivät sekoittaneet toisiinsa uskoa ja tiedettä, toisin kuin jotkut nykyään elävät nuoren maan kreationistit ja lähes kaikki naturalistit (ateistit, agnostikot) tekevät.

On surkuhupaisaa, että monet naturalistit ottavat itselleen ja naturalisteille kunnian tieteen kehityksestä ja saavutuksista, vaikka pohja sille on luomiseen uskovien tiedemiesten uraa uurtaneessa työssä ja se työ jatkuu yhä vielä älykkääseen suunnitelmaan ja sen toteutukseen (luomiseen) uskovien tiedemiesten kautta. Naturalistit (ateistit ja agnostikot) perustavat sen sijaan johtopäätöksensä ja näkemyksensä liian usein puhtaasti naturalistiseen paradigmaan (ajatusmalliin), jonka läpi he tulkitsevat kaikki havainnot ennakko-oletusten mukaisesti virheellisellä tavalla. Se ei ole neutraalia ja puhdasta tieteen harjoittamista vaan oman maailmankatsomuksen ja ideologian tuomista sisälle tieteeseen, mikä vääristää tuloksia ja estää hedelmällistä keskustelua tieteen eteenpäin viemiseksi. Juuri naturalistit estävät läpimurron älykkään suunnittelun ja sen toteutuksen (luomisen) hyväksymisenä parhaana tunnettuna selityksenä kaikkeuden ja elämän synnystä sekä elämän monimuotoisuudesta ja lajien runsaudesta.

Valikoituja älykkään suunnitelman ideaa kannattavien tiedemiesten julkaisemia vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja ovat mm.:

Täydellisempi lista ID-teoriaa kannattavien tiedemiesten vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista löytyy osoitteesta http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=10141

Naturalisteilla, ateisteilla ja agnostikoilla on tapana irvailla siitä, miten vähän tieteellisiä julkaisuja ID-teoriaan myönteisesti suhtautuvat tiedemiehet ovat teoriansa tueksi julkaisseet, mutta siihen on syynsä: on erittäin vaikeaa saada julkaistuksi mitään naturalismin ja evoluutioteorian hyväksyvää paradigmaa (ajattelumallia) kritisoivia julkaisuja. Tiedeyhteisön ennakkoluuloinen asenne kaikkea naturalistista maailmankuvaa ja evoluutioteoriaa vastaan olevaa tutkimusta ja havaintoja kohtaan estää useampien artikkelien julkaisun. Koska ID-teorian kannalla olevia tiedemiehiä on lisäksi suuri vähemmistö tiedeyhteisössä, on julkaisujen vähäinen määrä selitettävissä myös sillä seikalla. Tärkeää ei ole kuitenkaan julkaisujen määrä vaan niiden laatu. ID-teoriaa kannattavat julkaisut ja kritiikki naturalistisia teorioita kohtaan koskien kaikkeuden ja elämän syntyä sekä monipuolisuutta ja lajien runsautta ovat laadultaan parempia ja totuudenmukaisempia kuin maailmankatsomukseltaan ateistien ja agnostikoiden julkaisut.

Ateistit saattavat sanoa, että maailmassa ei ole tiedemiehiä, jotka eivät pitäisi totena evoluutioteoriaa ja alkuräjähdysteoriaa. Kun heille esitetään lista tunnetuista tiedemiehistä, jotka kannattavat nykyään luomista ja pitävät noita ateistisia teoroita virheellisinä, niin he joko kiistävät heidän olevan tiedemiehiä tai sitten he mustamaalaavat heitä milloin milläkin tavalla (esimerkiksi siten, että sanovat Matti Leisolan olevan luopio, joka on tunnustanut tieteellisessä työssään evoluutioteorian tai evoluution mekanismit ja biologisen informaation lisääntymisen, mutta tosiasiassa hän ei ole sellaista koskaan tehnyt. Hänen ateistiset oppilaansa ja työtoverinsa mustamaalaavat häntä ja muita kreationisteja häikäilemättömästi ja ilman häpeää tai syyllisyyttä väärän todistuksen antamiseeen lähimmäisestä. He ovat paatuneita valehtelijoita ja harhaan johtajia).

Tiede ja usko eivät ole toisiaan vastaan, vaikka evolutionistit yrittävät saada aikaan sellaisen käsityksen ihmisten mielissä. Tieteen avulla voidaan määritellä jokin teoria todennäköisesti todeksi tai epätodeksi. Luominen on tieteen tutkimuksen valossa todennäköisesti totta, mutta evoluutioteoria ei voi olla totta laisinkaan. Sen todennäköisyys on niin pieni, että se kumoutuu tieteellisenä teoriana kokonaan. Sitä ei pitäisi sen vuoksi opettaa enää kouluissa.

Evolutionistit yrittävät saada ihmiset ajattelemaan siten, että evoluutio(teoria) on tiedon asia eikä uskon asia, niin kuin professori Portin kirjoittaa. He tarkoittavat tällä sitä, että evoluutioteoria on tieteellisesti todistettu tosiasia, mitä se ei suinkaan ole. On totta, että suuri osa tiedeyhteisöä pitää evoluutioteoriaa totena. Siihen on syynä heidän materialistinen maailmankatsomuksensa, joka ei salli heidän uskoa Jumalaan eikä siten myöskään luomiseen. Perusteet evoluutiouskolle eivät ole tieteellisiä vaan filosofisia ja maailmankatsomuksellisia. Sama pätee niin maallikoihin kuin myös tiedemiehiin.

Kristityn ei tarvitse tuntea itseään typerykseksi ja tietämättömäksi, kun uskoo kirjaimellisesti Raamatun luomiskertomuksen, mutta pitää sitä hengellisenä opetuksena pikemmin kuin luonnontieteellisen tarkkana kuvauksena maailman luomisesta. Tiedemiesten joukossa on sekä evoluutioteoriaan että luomiseen uskovia henkilöitä. Luomisen kannalla ovat myös monet biologit, molekyylibiologit, geneetikot, perinnöllisyystieteilijät, paleontologit, tähtitieteilijät, matemaatikot ja informaatioteoreetikot. Koska saman alan tiedemiesten keskuudessa on jyrkkiä mielipide-eroja, ei evoluutioteoriaa voida senkään vuoksi pitää tieteellisesti todistettuna asiana.

Evolutionistit ovat pyrkineet kymmenien vuosin ajan siihen, ettei biologiaa ja muita luontoa tutkivia tieteenaloja pääse opiskelemaan tai opettamaan kukaan muu kuin evoluutioteoriaan uskova henkilö. Tästä syystä suurin osa kyseisten alojen tutkijoita ja opettajia on evoluutioteorian kannalla. Jos luomiseen uskovilla olisi samanlaiset mahdollisuudet päästä yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoiksi sekä johtaviin asemiin, olisi tieteellisen tutkimuksen valtaväylä päinvastainen nykyiseen verrattuna. Maailmankatsomus ja uskomusjärjestelmä määräävät siten sen, mitä teoria pidetään tieteellisesti vahvimpana ja todennäköisimpänä selityksenä elämän synnylle ja lajien paljoudelle alan instituutioissa. Mielipiteet eivät perustu tieteelliseen aineistoon vaan uskoon.

Keskustelu evolutionistien kanssa on vaikeaa voimakkaiden tunnelatausten ja uskonnollisen kiihkon vuoksi. Evolutionistit ja kreationistit eivät pääse yhteisymmärrykseen edes käsitteistä, mitä ne tarkoittavat. Evolutionistien määritelmät vaikuttavat paikoitellen harhaanjohtavilta. Tunnettu evoluutiobiologi määrittelee evoluution näin:

"Evoluutio on eliöiden muodostamien populaatioiden ominaisuuksissa ajan mittaan tapahtuvaa muutosta". (Mayr, Ernst, Evoluutio, WSOY, 2003/ Markus Hirsilä, "Kristinuskon rationaalisuus", s.54,174)

Ernst Mayr on johtavia evolutionisteja maailmassa. Tämä hänen määritelmänsä selittää yksilölliset erot lajin sisällä evoluution tulokseksi. Tässä kohden tehdään tarkoituksellinen harhautus, joka saa lukijat ajattelemaan niin, että evoluutio ja evoluutioteoria ovat sama asia. Mayr uskoo nimittäin evoluutioteoriaan ja pyrkii todistamaan sitä tieteellisesti. Kun toistetaan jatkuvasti sitä, miten evoluutio on tieteellisesti todistettu fakta ja samassa asiayhteydessä puhutaan lähes pelkästään elämän synnystä elottomasta aineesta ja lajien kehityksestä yhdestä alkueliöstä, on harhaan johtaminen selviö. Evoluutiolla tarkoitetaan keskusteluissa yleensä lajien kehittymistä yhdestä alkueliöstä nykyisenkaltaiseksi eliökunnaksi ja eliöiden kehittymistä edelleen korkeammalle tasolle. Määrittelen seuraavaksi evoluution sillä tavalla, mitä evolutionistit haluavat kertoa ihmisille harhaanjohtavilla väitteillään, jotka on lomitettu evoluutioteoriaa käsitteleviin teksteihin.

"Elämä on syntynyt sattumalta elottomasta aineesta ilman suunnittelua ja kaikki lajit ovat polveutuneet ensimmäisestä alkueliöstä."

Väitätkö sinä, että edellä oleva väite on "tieteellisesti todistettu fakta"? Jos väität, niin petät itseäsi tai olet tahallaan epärehellinen. Edellistä väitettä ei ole todistettu tieteelliseksi tosiasiaksi. Evoluutioteoria perustuu olettamuksiin, arveluihin, uskomuksiin ja vain osittain tieteellisesti oikeaksi todistettuihin faktoihin. Se, mitä on todistettu, on eliöiden muuntuminen ajan saatossa ja uusien tytärlajien syntyminen yhteisestä kantamuodosta. Tämä ei tarkoita vielä sitä, että yllä olevan määritelmän mukainen kehitys olisi tieteellisesti todistettu fakta.

Tieteellisiä todisteita luomisesta

On helppoa uskoa luomiseen, sillä silloin ei tarvitse tehdä monimutkaisia ja mielikuvituksellisia selityksiä siitä, miten suvullinen lisääntyminen on voinut saada alkunsa suvuttomasti lisääntyvistä alkueliöistä. Sellainen kehitysopin mukainen tapahtuma on käytännössä mahdotonta todistaa tapahtuneeksi, mutta evoluutioteoriaa opetetaan silti tieteellisenä tosiasiana Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa. Muissa maissa on vielä vaihtoehtoista tieteellistä opetusta, jossa perustellaan tieteellisen tutkimuksen avulla luomista. Tämä on mahdollista tekemällä havaintoja luonnosta ja elävistä eliöistä.

Eliöiden sisältämän monimutkaisen täsmennetyn informaation avulla on mahdollista päätellä niiden olevan suunnittelun tulosta (ks. William Dembski, täsmennetty monimutkaisuus). Palautumattomasti monimutkaisten biologisten järjestelmien olemassaolo todistaa sen, että eliöt eivät ole voineet syntyä vaihe vaiheelta vuosimiljoonia kestäneen kehityksen tuloksena (ks. Palautumaton monimutkaisuus ja darwinismi). Fossiilit eli eliöiden kivettyneet jäännökset todistavat kaiken elämän syntyneen samaan aikaan ja kertovat maapallolla tapahtuneesta suuresta tulvasta, joka on Raamatun mainitsema vedenpaisumus (ks. Darwin's dilemma, The Mystery of The Cambrian Fossil Record, Questions about the Cambrian Explosion, Evolution, and Intelligent Design). Vedenpaisumuksesta on paljon tieteellisiä todisteita ja voit lukea niistä esimerkiksi tämän linkin takaa.

Nykyisen tieteellisen tietämyksen mukaan elämää ei voi syntyä elottomasta aineesta itsestään ilman ohjailua. Näiden ja monien muiden tieteellisten todistusten perusteella evoluutioteoria ei voi olla totta eikä sitä pitäisi enää opettaa lukioissa, oppilaitoksissa ja kouluissa. Yhdysvalloissa suurin osa yliopistotason opiskelijoista uskoi vielä 1990-luvulla luomisen olevan todennäköisempi selitys elämän synnylle ja lajien paljoudelle kuin evoluutioteorian. Tästä huolimatta valtaosa biologian opetusta eri puolilla maailmaa opettaa pelkästään kehitysoppia ja väittää sen olevan tieteellisesti todistettu fakta.

Nämä sivustot ovat syntyneet osaksi sen vuoksi, että saisit mahdollisuuden arvioida uudestaan aiempia uskomuksiasi. Minäkin uskoin ennen evoluutioteorian väitteisiin, mutta en usko enää ja ihmettelen, miten olen joskus voinut niihin ja yleensä koko evoluutioteoriaan uskoa (evoluutioteoria on hyvin kuvattua satua ja fantasiaa, ei tiedettä). Toinen syy näille kirjoituksille on oma aiempi tietämättömyyteni näistä asioista. Pyrin samalla jäsentämään hankkimaani tietoa itselleni hyödylliseen muotoon, jota tahdon sitten jakaa myös muille. Toivottavasti näistä sivuista on sinulle jotakin hyötyä, vaikka et luomiseen uskoisikaan.

Sivuston linkkikokoelmasta löydät asioista enemmän perillä olevien kirjoituksia, jos nämä kansantajuisiksi tarkoitetut artikkelit eivät riitä sinulle. Ammattisanastoa vilisevät kirjoitukset ovat kuitenkin vaikeatajuisia maallikolle eikä niissä kovinkaan usein selitetä, mitä eri termit tarkoittavat. Tämä on valitettava puute myös omissa kirjoituksissani. Jonkinlaista apua pahimpaan käsitteiden sekamelskaan tarjoavat pari artikkeliani. Kirjoitus "Evoluutio ja informaatio", sisältää selityksen biologian peruskäsitteistä (kirjoitus on jäänyt keskeneräiseksi eikä sitä ole vielä julkaistu). Artikkelissa "Punktualismi" on selitetty joitakin yleisiä käsitteitä. Rohkaisen sinua silti aloittamaan artikkeleideni lukemisen järjestyksessään Hakemiston alusta.

Petteri Haipola, 06.09.2006. Muokattu viimeksi 5.11.2008

Uskonnot ja moraali

Uskontojen tarkoitus on tuoda ihmisille lohtua ja toivoa kuolemanjälkeisestä elämästä sekä ohjata heitä moraalisesti oikeamieliseen elämään. Jos evoluutioteoria olisi totta, niin se veisi pohjan pois ihmisten moraalilta ja yhteiskunnan lainsäädännön moraalilta, koska ihminen olisi eläin, joka toimii vahvimman oikeudella ja voi riistää heikompia lajitovereitaan ja alistaa heitä orjuuteen oman kelpoisuutensa parantamiseksi ja elintason nostamiseksi muiden kustannuksella.

Kun evoluutioteoriaa sovelletaan yhteiskuntajärjestykseen, sosiaalisiin suhteisiin ja vallankäyttöön, niin moraali menettää merkityksensä ja maailmassa vallitsee vahvimman laki. Murhat, raiskaukset, riistäminen, sodat, toisten kansojen tuhoaminen ja alistaminen kehittyneempien kansojen tieltä, ja kaikkinainen moraalinen paha tulee oikeutetuksi, koska ihmiskunnan pahuus on evoluutioteorian sovelluksien mukaan voima, joka vie kehitystä eli evoluutiota eteenpäin ja on siten hyväksi evoluution kannalta. Rikokset lähimmäisiä ja muita kansoja vastaan lisäävät vahvempien yksilöiden ja kansojen kelpoisuutta, joten niitä ei ole evoluutioteorian oppien mukaan oikein tuomita moraalisesti väärinä.

Moraalia ei ole evoluutioteoriassa olemassa, koska sen mukaan ei ole mitään ihmistä tai evoluutiota korkeampaa hyvän ja pahan arvojärjestelmää, jonka mukaan ihmisiä ja tekoja voitaisiin arvioida moraalisesti hyviksi tai pahoiksi, oikeiksi tai vääriksi. Sarjamurhia ja koulusurmia voidaan puolustaa evoluutiota eteenpäin vievänä välttämättömyytenä, samoin kuin kansanmurhia. Koulusurmaajat ovat ehkä poikkeuksetta uskoneet evoluutioteoriaan ja pitäneet ihmistä jopa eläintä halvempiarvoisena olentona maailmassa. Evoluutioteoriaa on sovellettu diktatuureissa ja fasismissa, jolloin vähemmän kelpoisia tai muuten vahingollisiksi katsottuja kansanryhmiä ja yksilöitä on tuhottu järjestelmällisesti, ja pidetty sitä kehitystä eteenpäinvievänä hyväksyttävänä toimintatapana.

Evoluutioteoria on tuhoisaa ihmiskunnan moraalia ja arvomaailmaa ajatellen, joten siitä tulisi senkin vuoksi luopua ja lopettaa sen opettaminen kouluissa. Suurempi syy evoluutioteorian opettamisen kieltämiseen kouluissa on kuitenkin se, ettei evoluutioteorialle ole löydetty jatkuvista yrityksistä huolimatta tukea tieteellisen tutkimuksen avulla. Elämän syntyminen elottomasta aineesta itsestään ilman älykästä ohjausta ja suunnitelmaa on tieteellisten tutkimustulosten valossa mahdotonta ollakseen totta. Silti evoluutioteorian perusedellytys on se, että elämä on syntynyt itsestään ja sattumalta ilman älykästä ohjausta tai suunnitelmaa.

Toinen asia, jota ei ole voitu tieteellisesti todistaa, on evoluutiota eteenpäin vievä mekanismi. Ainoa varteenotettava ehdotus on ollut mutaatiot eliöiden ituradassa, mutta ne ovat osoittautuneet pelkästään neutraaleiksi tai haitallisiksi vuosikymmeniä kestäneiden tieteellisten kokeiden aikana. Näin ollen ei ole voitu tieteellisesti todistaa sitä, että evoluutioteoria olisi totta. Tieteellisen tutkimuksen mukaan evoluutioteorian todennäköisyys on niin pieni, ettei sitä voida pitää edes tieteellisenä teoriana. Tästä syystä evoluutioteorian opettaminen kouluissa tulisi lopettaa kokonaan.

Uskonnotko sotien ja sorron syynä?

Uskontoja on käytetty maailmanhistoriassa perusteina ja tekosyynä toisten kansojen ja eri tavalla uskovien yksilöiden sortoon, riistoon ja alistamiseen valtaväestön sekä vahvempien kansojen alle. Tämä ei kuitenkaan ole todiste siitä, että uskonnot olisivat yksin syynä sotiin ja riistoon. Todellisuudessa suurempi syy on aina ollut ihmisissä asuva käsittämätön paha, jota nimitetään Raamatussa synniksi. Syy sotiin ja ihmisarvoa alentavaan toimintaan on yleensä aina ollut rahanhimo ja vallantavoittelu, niin että uskontoa on käytetty ainoastaan tekosyynä näiden muiden päämäärien saavuttamiseen.

Uskonnoilla ja etenkään kristinuskolla ei ole sinänsä muita ihmisiä riistäviä pyrkimyksiä, ellei itse uskon opissa ja käytännön sovelluksissa ole tällaista vahingollista ainesta ihmiskunnan kannalta. Jotta uskontojen todellinen vaikutus yhteiskunnan ja maailman hyvinvointiin tai pahuuteen voitaisiin arvioida, tulisi jokainen uskonto ja ideologia kyetä arvioimaan sen kannalta, mikä vaikutus niillä on kannattajiinsa ja eri tavalla uskoviin.

Jos uskonnon kautta pyritään alistamaan ja tuhoamaan eriuskoiset eli vääräuskoiset kansat ja siitä tehdään uskonnon avulla hyväksyttävä teko, niin sellaista uskontoa ei tulisi suvaita eikä suosia yhteiskunnissa, joissa pyritään kaikkien ihmisen parhaaseen ketään sortamatta ja alistamatta. Näin ollen esimerkiksi islamin opetusta ja levittämistä tulisi rajoittaa lainsäädännöllä länsimaissa. Sen sijaan kristinuskon opettaminen ja levittäminen väkivallattomalla tavalla tulisi suojata lakien ja asetusten avulla, koska kristinuskossa ei ole lupa käyttää väkivaltaa muita ihmisiä ja eriuskoisia vastaan uskon sanoman eteenpäinviemiseksi. Kristinuskon hyveisiin kuuluu se, ettei toisia saa riistää eikä alistaa, joten kristinuskoa ei pidä nähdä yhteiskunnan kannalta vahingollisena vaan hyödyllisenä asiana, joka edistää yhteiskunnallista hyvää ja parantaa yhteisön moraalia.

Petteri Haipola, 8.11.2008

Sivun alkuun