Elämän synty- ja kehitysopit ovat uskonasioita

Tieteellisesti ei voida todistaa ovatko evoluutioteoriat tai Raamatun luomiskertomus totta. Kyseessä on uskon asia. On surullista havaita, että monet esittävät eri kehitysopin TEORIOITA eksaktina tieteenä. Yksikään rehellinen ja korkean moraalin omaava tiedemies ei voi hyväksyä näiden teorioiden paikkansapitävyyttä sen takia, että ne eivät kestä tieteellistä kritiikkiä. Eri evoluutioteoriat sulkevat sitä paitsi toinen toisensa pois. Kun esitettyjä teorioita tutkii, niin maallikkokin huomaa toistuvat epävarmuutta kuvastavat ilmaisut kuten "ehkä, todennäköisesti, mahdollisesti, saattaa olla, on voinut syntyä/ kehittyä jne." Tällaisia uskomuksiin ja arveluihin perustuvia väittämiä ei pitäisi opettaa kouluissa "ehdottomana totuutena". Eihän luomiskertomustakaan sillä tavalla opeteta.

Itse asiassa vaatii paljon suurempaa uskoa pitää evoluutioteoriaa totena kuin luomiskertomusta. Itsekin yllätyin tästä havainnosta uskoon tuloni jälkeen. Olin ateistina aina ihannoinut ihmisjärkeä ja tieteen saavutuksia, mutta kristittynä havaitsin, miten monessa asiassa Sana osuu oikeaan toisin kuin ns. tiede. Totuutta vääristeleviin "tiedemiehiin" sopiikin kuvaus: "Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet."

Luomiskertomukseen on helppo uskoa. "Kumpi oli ensin: muna vai kana?" on ikivanha arvoitus. Sana vastaa: "Ja Jumala loi... kaikki siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan." On täysin järjenmukaista ajatella, että Jumala loi ensin aikuiset eläimet, jotka sitten lisääntyvät kukin lajinsa mukaan. Samoin Herra loi kokonaiset kasvit, ei siemeniä. Ja kukin lisääntyy lajinsa mukaan. Tässä ei ole mitään epäselvää. Ihmisjärkeily vain tuppaa sotkemaan päivänselvät asiat.

Enemmän uskoa tarvitaan, jos ajatellaan, että kaikki on syntynyt itsestään, sattumalta. Tässä kohtaamme jo tukun ongelmia heti kättelyssä. Syntyikö elämä ensin vedessä vai maassa vai ilmassa? Vai syntyikö se kussakin paikassa erikseen? Onko kasveilla ja eläimillä omat alkuyksilönsä? Vai kehittyivätkö ensin siemenet? Jos kehittyivät, niin miten on mahdollista, että alkuyksilöt alkoivat tuottaa itsestään siemeniä, koska ne eivät sitä olleet koskaan ennen tehneet? Sattumaako sekin? Miten yksisoluisista eliöistä on saattanut muodostua koko luomakunnan kirjo? Miten voi olla mahdollista, että sattumalta on syntynyt näin suunnitelmalliselta vaikuttava ja luonnonlakeja noudattava maailmankaikkeus?

Jos evoluutioteoriat olisivat totta, niin luulisi, että ihminen onnistuisi HELPOSTI synnyttämään elämää laboratorio-olosuhteissa. Järjestettäisiin parhaat mahdolliset olotilat ja ympäristö ja annettaisiin alkuaineiden ja erilaisten universumissa tunnettujen aineen olomuotojen kohdata toisensa. Elämää täytyisi syntyä, koska suunnittelun takana on ihmisen kaltainen nero! Mutta ei. Kuinka paljon vaikeampaa on sitten uskoa, että kaikki tämä on sattunut "vahingossa" ilman suurta rakennusmestaria, kaiken Luojaa?

Raamatun luomiskertomuksen "vihaajien" taustalta löytyy usein pyrkimys tehdä tyjäksi Jumalan Sana ja pelastussuunnitelma Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme kautta. Älkäämme antako järjen päätelmien olla esteenä onnelliselle elämälle uskovaisina ja iankaikkiselle autuudelle, niin totta kuin ne uskon asioita ovatkin!

Petteri Haipola, n. v. 2000 j.Kr.

Sivun alkuun