Evoluutioteorian ja luomiskertomuksen totuudenmukaisuudesta

Oletko miettinyt koskaan sitä, miten maailma on saanut alkunsa? Miten yhtään mitään voi olla olemassa?

Maailma ei ole syntynyt itsestään. Miten olisikaan voinut? Miten mitään voi syntyä tyhjästä itsestään, ilman älykästä suunnittelua ja kaiken olevaisen luojaa?

Saatat ajatella, että usko luomiseen on järjenvastaista: ihminen on todistanut tieteen avulla, että luominen on satua. Tämä ei ole kuitenkaan totta. Jumala on luonut taivaat ja maan, ja kaiken mitä niissä on. Itse asiassa usko luomiseen on paljon järkevämpää ja loogisempaa kuin usko siihen, että kaikki on syntynyt itsestään tyhjästä ja elämä on saanut alkunsa sattumalta elottomasta aineesta ilman älykästä suunnittelua ja Jumalan voimaa.

Luomakunta todistaa Jumalan viisaudesta ja voimasta. Kaikki on suunniteltu määrätarkoitusta varten. Koko luomakunta toimii tarkkojen lain alaisuuksien mukaan, mikä todistaa älyllisestä suunnittelusta ja luojasta kaiken olevaisen Isänä.

Ei ole sattumaa, että meillä on aistit: näkö, kuulo, haju, maku ja tuntoaisti. Nämä monimutkaiset aistijärjestelmät eivät ole voineet kehittyä evoluutioteorian selittämällä tavalla vähän kerrassaan. Yhtä vähän on vähän kerrassaan voinut kehittyä ruoansulatusjärjestelmä, suvullinen lisääntyminen, eliöiden puolustus- ja saalistusmekanismit, suunnistusjärjestelmät (ajattelepa vaikka lepakon kaikuluotainta!) ja muut palautumattomasti monimutkaiset biologiset järjestelmät.

Palautumattomuus tarkoittaa sitä, että näitä järjestelmiä ei voida purkaa osiin kovinkaan paljon, kun jo koko järjestelmä lakkaa toimimasta ja on hyödytön. Evoluutioteorian mukaan ne olisivat syntyneet vähän kerrassaan geenimutaatioiden kautta, kun muutatio on siirtynyt eliön jälkeläisille ja yleistynyt populaatiossa sen tuoman valintaedun vuoksi. Valintaetua ei kuitenkaan ole, jos aisti ei toimi lainkaan, mikä olisi ollut tilanne, jos aisti olisi kehittynyt vähän kerrassaan biologisen järjestelmän palasista. Itse asiassa evoluutioteoria on niin mahdoton ollakseen totta, että vilpittömät tiedemiehet ovat hylänneet sen kokonaan tieteellisenä teoriana ja uskovat sen sijaan varauksetta luomiseen omasta uskonnollisesta vakaumuksestaan riippumatta.

Jos et usko luomiseen vaan pidät evoluutioteoriaa tieteellisesti todistettuna faktana, niin selitäpä vaikka se, miten ihminen selvisi ilman aivoja, hermoja, sydäntä, verenkiertojärjestelmää, ruoansulatusjärjestelmää, aisteja, keuhkoja, maksaa ja munuaisia? Nämähän ovat kehittyneet evoluutioteorian mukaan vähän kerrassaan miljoonien vuosien saatossa. Ne eivät ole kehittyneet yhtä aikaa vaan peräkkäin tai korkeintaan lomittain; eivät kaikki järjestelmät samanaikaisesti. Miten ihminen tai hänen oletettu kantamuotonsa olisi voinut säilyä elossa ja lisääntyä ilman niitä kokonaan valmiita monimutkaisia biologisia järjestelmiä, jotka edellä luettelin?

Ihminen ja eläin on biologinen kone, jota ei voida purkaa osiin kovinkaan paljon ilman että osat lakkaavat toimimasta. Ja kun osat eivät toimi, ei yksilö tai laji ole elinkelpoinen, joten evoluutioteoria ei voi järjellisesti ajateltuna olla totta.

Tieteellisesti tutkittuna ja jo maalaisjärjellä ajateltuna loogisin selitys monimutkaisten elollisten olioiden esiintymiselle on se, että ne on luotu valmiina ja sukukypsinä eliöinä, jotka ovat sitten lisääntyneet kukin lajinsa mukaan. Näin myös Raamattu luomisesta kertoo ja se on luotettava sana kaiken olevaisen alkuperää koskien. Raamatun avulla löytyy helposti vastaus kysymykseen "Kumpi oli ensin, muna vai kana?" Jumala loi ensin kanan ja kukon, niin että kana munii munia, joista syntyy uusia kanan- ja kukonpoikia, kun kukko on hedelmöittänyt kanaemon siittiöillään. Yksinkertaista ja totta!

Sinun ei tarvitse kääntyä kristityksi voidaksesi uskoa luomiseen, mutta evoluutioteorian sokea uskominen ja kannattaminen kertoo siitä, että et ole joko ajatellut asioita omilla aivoillasi, tai olet sitten tullut todella tyhmäksi uskonnon ja Jumalan vastaisuutesi vuoksi. Evoluutioteoriat sen eri muodoissaan ovat niin järjettömiä, että ne kelpaavat korkeintaan saduiksi, taruiksi tai uskonnoksi, joita ne itse asiassa eniten muistuttavatkin.

Lue lisää

Evoluutioteoria vai luomiskertomus